Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslagstiftning - 08.07.2021 klo 13.00

Vad göra om du blir sjuk under semestern?

Om termometern pekar uppåt under semestern ska du omedelbart meddela din arbetsgivare om att du blivit sjuk. Bild: Lehtikuva

Juha Ojala på PAM går igenom vad du behöver veta om självrisktid och om att skjuta upp din semester.

Vilken otur, febern stiger och du blir sängliggande mitt under semestern! Kan du skjuta upp semestern eller måste du offra den efterlängtade semestern till att ligga i sängen i feber och frossa?

Svaret är att du kan skjuta upp din semester, men först efter en eventuell självrisktid. Självrisktiden är den tid som du är sjuk på egen bekostnad efter att du har blivit sjuk. Resten av semesterdagarna kan flyttas till en senare tidpunkt.   

 

Ingen självrisktid om du har en semester på fyra veckor

Arbetstagarens rätt till semester bestämmer längden på självrisktiden.

Den längsta självrisktiden, sex semesterdagar, har de som har rätt till en semester på minst fem veckor, dvs. 30 dagars semester med sommar- och vintersemester. Med andra ord kan du gå miste om högst en veckas semester om du blir sjuk i de fall du har rätt till 30 dagars semester.Juha Ojala påminner om att semesterlagen säkrar att alla arbetstagare har en semester på minst fyra veckor. Foto: Eeva Anundi.


Du har ingen självrisktid om du har rätt till högst fyra veckors semester, dvs. 24 dagars semester. Då ska arbetsgivaren senarelägga en arbetstagares semester för den tid arbetstagaren är sjuk om hen så vill.

PAM:s rådgivningschef Juha Ojala säger att semesterlagen säkrar att alla arbetstagare har en semester på minst fyra veckor utan att behöva vara sjuk på semestern.

”Om man har intjänat en längre semester än 24 dagar kan man vara tvungen att ha semester samtidigt som man är sjukskriven, men detta gäller bara då semestern är längre än 24 dagar”, betonar Ojala.

Om du har 25–29 semesterdagar, är självrisktiden 1–5 dagar.

 

Sjuk redan före semestern - ingen självrisk

Om arbetstagaren blir sjuk redan innan semestern börjar, tillämpas ingen självrisktid.

Arbetstagaren ska be om att få semestern uppskjuten och att arbetsgivaren senarelägger semestern.  Det ges mera ingående bestämmelser om senareläggandet av semester i några kollektivavtal inom PAM.


Kom ihåg att omedelbart göra en anmälan om att du är sjuk

Ojala påminner om att man omedelbart efter att man har blivit sjuk ska göra en anmälan om detta till arbetsgivaren.
”Arbetstagaren ska alltid omedelbart göra en anmälan om sitt insjuknande till arbetsgivaren. Detta ska man göra även då man blir sjuk före semestern eller under semestern. Arbetstagaren ska också utan onödigt dröjsmål be om att få sin semester uppskjuten”, säger Juha Ojala.

Det lönar sig att göra en anmälan också om en kortare arbetsoförmåga för en eventuell självrisktid ackumuleras både under sommarsemester och vintersemester.

Arbetstagaren ska göra en anmälan om sitt insjuknande enligt praxisen på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska vid behov kunna bevisa sin arbetsoförmåga till exempel med ett läkarintyg. 

De uppskjutna semesterdagarna ska hållas under tidpunkter som bestäms i semesterlagen.

 

Nyheter