Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Dags att höja – PAM förhandlar om lönerna

I de senaste kollektivavtalsförhandlingarna inom servicesektorn kom man överens om en tvåårig avtalsperiod. Minimilöner och förhöjningar avtalades dock endast för det första året av avtalsperioden. Därför förhandlar man nu om lönerna inom servicebranscherna. Om man inte når en överenskommelse, kan kollektivavtalet sägas upp.

På den här sidan hittar du den mest aktuella informationen om hur förhandlingarna framskrider!

Vad strävar PAM efter i löneförhandlingarna?
Lön för ett gott liv
Lön för ständigt flexande
Lönen ska säkra attraktionskraften
Så här framskrider förhandlingarna
Tidtabellen för löneförhandlingarna
Håll dig uppdaterad – uppdatera dina kontaktuppgifter
Svara på enkäten

#Lön2023 #PAMförhandlar #HögTidAttHöja

Vad strävar PAM efter i löneförhandlingarna?

De anställda inom servicebranschen har levt i exceptionell osäkerhet. Först slog Covid till och nu inflationen. Servicebranschens anställda har förtjänat sina löneförhöjningar. Nu är det dags att höja.

Lön för ett gott liv

 • Rätten till ett gott liv tillhör alla. Även de anställda inom servicebranscherna. Ett gott liv består av en ordentlig utkomst och möjlighet att ha hobbyer och ta hand om sig själv. Familjen inte att förglömma.
 • Lönen utgör en byggkloss för ett gott liv. Om lönen inte är som den ska, blir det omöjligt att bygga upp ett gott liv. Särskilt nu, när allting i vardagen blir allt dyrare. Därför är det nu hög tid att höja.

Lön för ständigt flexande

 • Inom servicesektorn har flexandet blivit en del av vardagen. De senaste åren har det drivits till sin spets. Det ständiga flexandet för arbetsgivarens behov är tungt och belastar välbefinnandet hos de anställda inom servicebranscherna.
 • De anställda inom servicebranscherna har rätt till ersättning för sitt ständiga flexande. De krav och förväntningar som ställs på arbetstagarna kan inte ökas i all oändlighet utan tillbörlig ersättning. Därför är det nu hög tid att höja.

Lönen ska säkra attraktionskraften

 • De anställda i servicebranschen bidrar genom sitt arbete till ett gott liv även för andra. Utan oss skulle restaurangerna, barerna och biograferna vara stängda. Därför ligger det i hela samhällets intresse att servicebranschen upplevs som attraktiv.
 • Lönen är en viktig faktor för att locka folk till branschen och hålla dem kvar. Ingen lever endast på ett tack. Lönen är det bästa sättet att visa uppskattning för det arbete som de anställda inom servicesektorn utför varje dag. Därför är det nu hög tid att höja.

Svara på enkäten

Inflationen, höjda mat och energipriser, drabbar de flesta finländare. Hur syns det i din vardag?

Ditt deltagande i enkäten är mycket viktig
Du kan skriva ut enkäten här

 

 

Så här framskrider förhandlingarna

 

Tidtabellen för löneförhandlingarna

Om inget löneavtal uppnås kan hela kollektivavtalet sägas upp. I så fall måste hela kollektivavtalet omförhandlas. Då förhandlas förutom om lönerna även om till exempel arbetstider, raster, ledigheter osv.

Oktober 2022

 • Skidcenter, senast 23.10.2022
 • Programservicebranschen, senast 23.10.2022

December 2022

 • Handeln, senast 15.12.2022
 • Bingo, senast 15.12.2022
 • Biografer, senast 15.12.2022
 • Hushållsmaskin- och hemelektronikservice samt serviceautomatbranschen, senast 15.12.2022
 • Bildtillverkning, senast 15.12.2022
 • Flyttservicebranschen, senast 15.12.2022
 • Finlands Nationalopera, senast 15.12.2022
 • Veikkaus, senast 15.12.2022
 • Golf, senast 15.12.2022

Januari 2023

 • Fastighetsservicebranschen, senast 15.1.2023
 • Bevakning, senast 15.1.2023
 • Alko, senast 15.1.2023
 • Kundservice och telemarketing senast 20.1.2023
 • Nationalteatern, ingen tidsfrist

Februari 2023 

 • Turism-, restaurang- och fritidstjänster, senast 15.2.2023
 • Avecra, senast 15.2.2023
 • Nöjes-, tema- och upplevelseparker, senast 28.2.2023

Mars 2023

 • Apotek, senast 15.3.2023

 

Håll dig uppdaterad – uppdatera dina kontaktuppgifter

Försäkra dig om att du får aktuell information om löneförhandlingarna i din bransch. Uppdatera dina kontaktuppgifter i PAM:s e-tjänst.

 

 

Nyheter från kollektivavtalsförhandlingarna