Skip to content
Pressmeddelanden

08.05.2024 14:31

Annika Rönni-Sällinen: Strejklagarna har antagits, regeringen urholkar demokratin

Idag antog riksdagen regeringens lagförslag om att begränsa arbetstagarnas strejkrätt. Annika Rönni-Sällinen, ordförande för Servifacket PAM, säger att man i Finland ser nu allt starkare polarisering, en urholkning av medborgarnas påverkningsmöjligheter och fri- och rättigheter.

nainen seisoo ulkona takki päällä kädet puuskassa.

Riksdagen klubbade idag igenom lagen som begränsar möjligheten till politiska strejker och sympatistrejker samt lagen som innebär en drastisk höjning av strejkböter, även för enskilda personer.

Enligt Rönni-Sällinen finns det mycket att anmärka på både vad gäller lagstiftningens innehåll och hur den har tagits fram. Arbetstagarsidans åsikter beaktades inte, detsamma gäller synpunkter från sakkunniga kring grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter eller Internationella arbetsorganisationen ILO.

Enligt Rönni-Sällinen driver regeringen enkom arbetsgivarens frågor, vilket syns bland annat i höjningen och utvidgningen av böter till att gälla endast i situationer där arbetstagarsidan bryter mot skyldigheten att upprätthålla arbetsfred, d.v.s. deltar i en så kallad olaglig arbetskonflikt.

– Fackets skyldighet är att iaktta arbetsfredsplikten under avtalstiden. En lika viktig skyldighet är att arbetsgivaren ska följa bestämmelserna i kollektivavtalet och att arbetsgivarförbundet ska övervaka att detta också sker. Regeringen har inte föreslagit några ändringar i dessa överträdelser av arbetsgivarens plikt. Ofta är dock orsaken till störningar på arbetsplatsen arbetsgivarens agerande, konstaterar Rönni-Sällinen.

De anställdas möjlighet att uttrycka sin syn på politiken minskar.

– Det är ett tufft beslut i demokratin. Orpo-Purras regering placerar Finland nu bland de länder som internationellt måste svara för sina kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Detta är varken bra för Finlands rykte eller ökar Finlands attraktionskraft för utländska investeringar och experter, något som regeringen efterlyst.

Rönni-Sällinen säger att under dessa omständigheter är det särskilt viktigt att använda sin rösträtt.

– Den senaste tiden har det verkat som att de viktigaste lagförslagen som skyddar arbetstagarnas rättigheter har kommit från Europeiska unionen, inte från den finska regeringen. Det ger oss ett vägande skäl att rösta på sådana kandidater i EU-valet som står på arbetstagarnas sida – inte bara i ord utan också i handling, fastslår Rönni-Sällinen.

Keywords:

politik

Sök