Skip to content
Pressmeddelanden

31.08.2023 15:13

Fackförbund mot rasism: Vårt Finland är öppet

Fackförbunden Pro, Industrifacket, OAJ, JHL och PAM försvarar människans odelbara värde och framför sin djupa oro över regeringsprogrammets åtstramningar gällande arbetskraftsinvandring. Åtstramningarna gör det svårare för Finland att rekrytera internationell arbetskraft och försätter arbetstagare i en ojämlik ställning på basis av nationalitet och bakgrund.   Regeringens styrdokument mot rasism ändrar inte på detta.

Förbunden vill påminna om att Finlands befolkningsstruktur förutsätter att internationell arbetskraft vill och kan komma hit, och att vi inte har råd att dela upp folk i oss och dem

– De finländska fackförbunden är en del av en internationell människorättsrörelse, vars uppgift är att försvara de svaga och motarbeta strukturell diskriminering i arbetslivet. Vi kan inte ge rasistiska uttalanden eller diskriminering minsta lilla plats i det finländska samhället, konstaterar förbundsordförandena. 

Orpos regeringsprogram innehåller flera åtstramningar som försvårar arbetskraftsinvandring och internationell rekrytering.  I synnerhet kravet om avlägsnande ur landet tre månader efter att anställningsförhållandet upphört är oskäligt när det sammankopplas med försämringen av uppsägningsskyddet. Många finländska arbetsplatser är redan nu mångkulturella och har engelska som huvudsakligt arbetsspråk. Kravet där man är tvungen att bo sex år i Finland och uppvisa tillräckliga språkkunskaper för att kunna få permanent uppehållstillstånd försvårar framtida rekrytering. 

De strikta kraven försämrar Finlands konkurrenskraft och komplicerar utbildnings- och arbetskraftsinvandringen som vi desperat behöver.  Finland lider av arbetskraftsbrist på alla nivåer i samhället, från donaryrken till specialsakkunniga. Även representanter för näringslivet och betydande företag har tagit upp detta. Efter krisåren behöver vårt land enighet och stabilitet för att kunna växa genom utbildning, kunskap och nya idéer. Utan mångfaldiga arbetsplatser förblir flera idéer okläckta.  

Att skära ner socialskyddet för dem som flyttat till Finland eller uppehåller sig här permanent är ett alarmerande exempel på politik som inte respekterar människors lika värde. 

– Finlands styrka finns i avtalssamhällets värderingar. Genom en samtalskultur där vi respekterar varandra håller vi samhället enigt och stabilt. Mänskliga rättigheter tillhör alla, och dessa grundläggande rättigheter gäller dem som flyttar till Finland, påminner förbundsordförandena. 

Grunden för det finländska välfärdssamhället är att bemöta varje människa som en människa. Samhällets styrka mäts i hur det tar hand om alla sina medlemmar. Finland kan bättre än så här. 

Riku Aalto, ordförande för Industrifacket
Jorma Malinen, ordförande för Fackförbundet Pro
Katarina Murto, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ
Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Annika Rönni-Sällinen, ordförande för Servicefacket PAM

Sök