Skip to content
Nyheter

01.12.2023 08:00

Kampanjen Vänligt bemött (Ollaan ihmisiksi) fortfarande aktuell – tillsammans mot osakligt bemötande

Kampanjen Vänligt bemött, som ordnas av Servicefacket PAM och Finsk Handel syftar till att väcka konsumenterna till att tänka på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet hos både expediter och andra som utför kundservicearbeten. Det har skett en ökning av osakligt beteende gentemot personer som arbetar i kundtjänstuppgifter.

Enligt undersökningar har kundernas osakliga beteende gentemot expediter och kundrådgivare ökat i handelsbranschen och många råkar tyvärr ändå varje dag ut för osakligt bemötande i sitt arbete.

—Kampanjen är fortfarande mycket aktuell, eftersom verbala övergrepp, sexuella trakasserier och annat hotfullt beteende som man påträffar på jobbet påverkar de som arbetar med kundtjänstuppgifter i stor utsträckning. Mobbning på sociala medier har också medfört nya former av osakligt beteende, då kundtjänstrepresentanter kan filmas och videorna distribueras på sociala medier med obehagliga texter, säger Erika Kähärä, arbetsmiljöexpert på Servicefacket PAM.

Kampanjen Vänligt bemött som ordnas kring jul strävar efter att väcka medborgarna till att fundera över sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.

—Handeln är den största sysselsättaren inom näringslivet och den överlägset största sysselsättaren av unga personer. Det är särskilt viktigt att se till att ungdomar som är i början av sina karriärer får positiva upplevelser av arbetslivet. För arbetsgivarna handlar det också om personalens arbetarskydd, och i ett bredare perspektiv om ansvar, påminner Anna Lavikkala, arbetsmarknadsdirektör på Finsk Handel.

Vi ska respektera varandras arbete

Syftet med kampanjen är att väcka konsumenten att se och bemöta människorna som arbetar inom kundservice som jämlika människor samt att främja sådant välbefinnande som skapas av positiva möten. 

—Bakom en smidig kundupplevelse ligger en hel del osynligt arbete – och människor. Olika och lika värdefulla. Dessa människor är också någons föräldrar, barn eller andra närstående, vars känslor vi skulle kunna identifiera oss med”, säger Kähärä.

Förbunden rekommenderar kunder att ta en avslappnad julstämning med sig till affärsbesöket.

—Vi ska respektera arbetet och kompetensen inom kundservicen. En god cirkel uppstår när arbetstagarna mår bra och kunden får en positiv serviceupplevelse”, påpekar Lavikkala.

Finsk Handels och PAM:s kampanj syns bland annat på sociala medier och i butikerna under december och mellandagarna.

Vänligt bemött-webbplatsen finns information om kampanjen, kampanjmaterial, relaterade undersökningar, guider och webbutbildningar som produceras av förbunden för företag och arbetstagare, samt skrifter och uttalanden för en säkrare arbetsmiljö inom kundtjänsten.

I sociala medier används kampanjtaggar #ollaanihmisiksi, #vänligtbemött och #letsbehave.

Keywords:

arbetarskydd

Sök