Skip to content
Artiklar

06.02.2024 16:19

Med stark vilja blev en professionell dröm verklighet

Berivan Suleiman valdes till årets flykting 2023 och arbetar som väktare. Som säkerhetsproffs vill hon vidga bilden av invandrarkvinnor och uppmuntra alla att fullfölja sina yrkesdrömmar.

Bemöt kunden alltid med ett leende, sa en lärare under Suleimans studier. Hon har följt rådet i sitt arbete och fått mycket positiv feedback från kunder.

Berivan Suleiman, 28, har på sig väktaruniformen och går genom parkeringshallen i ett köpcentrum i Helsingfors för att leta reda på en bil bland hundratals fordon. Ett äldre par har under sin shoppingrunda hunnit glömma var de parkerat sin bil. När bilen äntligen hittas, är paret fyllt av tacksamhet.

– Som väktare och ordningsvakt får man hjälpa till och ge råd till kunder i många olika situationer. Större delen av vår tid patrullerar vi och svarar på kunders frågor. Ett larmsamtal eller ett akut problem är en undantagssituation, säger Suleiman som jobbar på Avarn.

I ett köpcentrum är orsaken till larmet ofta butiksstöld eller störande kundbeteende.

När hon får ett larm, springer Suleiman iväg. Hon känner hur adrenalinet rusar genom kroppen och är nyfiken och ivrig på att ta reda på vad som händer.

– I första hand löser vi utmanande situationer genom att prata med de inblandade. Bara om det inte hjälper, måste vi använda oss av maktmedel. Ofta lugnar situationen ner sig när väktaren dyker upp, säger Suleiman.

Förutom ett köpcentrum har hon arbetat bl.a. i metron, vid FPA:s serviceställen och Migrationsverket.

Inte sjukskötare utan väktare

Efter att ha kommit till Finland som flykting med sin tvååriga dotter 2015 märkte Suleiman att det fanns kvinnliga väktare som var infödda finländare, men hon såg inte en enda kvinnlig väktare med invandrarbakgrund.

– Jag ville visa att även vi invandrarkvinnor kan jobba som väktare. Vi är starka och kapabla.

Hon lade märke till detta, eftersom hon länge hade drömt om att arbeta som väktare eller polis. Den unga mamman som hade flytt kriget i Syrien och rest genom Turkiet sökte asyl specifikt i Finland, eftersom en polis i Finland inte behöver vara av finskt ursprung. Även en medborgare med utländsk bakgrund kan arbeta som polis.

Det fanns en mörk anledning till hennes dröm: Suleiman, som tvingades till äktenskap som minderårig, hade en våldsam make. Våldet fortsatte i Finland, trots att maken stannade i Turkiet. Hennes släktingar, som hade kommit till Finland tidigare, tyckte att Suleiman agerat skamligt när hon skilt sig från sin man och tagit med sig deras barn.

– Jag tänkte att som väktare eller polis kan jag skydda mig själv och min dotter.

Många försökte avråda Suleiman från att ha dessa drömmar. På arbetsförmedlingen påstod man att om man är född utomlands, är det inte möjligt att arbeta som väktare och föreslog i stället jobb som sjukskötare, städare eller frisör. Suleimans släktingar var säkra på att en liten kvinna som Suleiman inte skulle komma in på säkerhetsutbildningen.

Suleiman var dock enträgen och tog reda på att det trots allt var möjligt. En finsk vän hjälpte henne att fylla i ansökan, och Suleiman fick inbjudan till intervju och blev antagen till skolan. Hon slutförde sina studier på bara ett år.

– Jag känner mig stärkt och självsäker, säger Suleiman som arbetat inom branschen i tre år nu.

Berivan Suleiman drömmer inte bara om att bli polis utan också om att fullgöra sin militärtjänst i den finska armén. Det finns en risk för att den senare drömmen inte går i uppfyllelse då Suleimans ansökan om medborgarskap fastnat i Migri. I år fyller Suleiman 29 år, och efter det går det inte längre att fullfölja värnplikten.

Språkkunskaper en styrka

Som kvinna med invandrarbakgrund är Suleiman fortfarande en ovanlig syn bland väktarna. Många kunder har kommit fram till henne och sagt att hon är modig, men alla har inte varit nöjda med hennes yrkesval.

– Särskilt när jag jobbade i metron hamnade jag ofta utan avsikt på videor på sociala medier. Vissa tycker att jag går emot min kultur och borde stanna hemma och ta hand om mina barn. Jag har också fått hot via sociala medier. Men jag bryr mig inte. Jag tror att de som försöker läxa upp mig skulle inte klara av det som jag har gjort.

Hon har också fått rasistiskt bemötande av såväl kunder som några av sina kollegor.

– Kollegor kan prata negativt om invandrare i allmänna termer. Jag brukar alltid säga till dem att vi inte alla är lika, precis som infödda finländare inte är det heller.

Suleimans invandrarbakgrund har också varit en styrka för henne i arbetslivet. En väktare som kan arabiska och kurdiska har ofta tillkallats för att hjälpa till när språkbarriären mellan en kund och en myndighet i FPA eller Migri blivit för stor.

Suleiman var inte bekant med den finska fackföreningsrörelsen. En bekant polis tog upp frågan när Suleiman blev sexuellt trakasserad på jobbet. – PAM har hjälpt mig vid många tillfällen, säger hon nu.

Proffs inom servicebranschen

Suleimans arbetsdagar är ofta 12–13 timmar långa. Som motvikt har hon fler lediga dagar än vanligt.

Under de långa timmarna betonas kollegornas betydelse ytterligare.

– Det bästa med mitt arbete är mina kollegor. Vi pratar ofta mycket under dagen. Jag har också lärt mig massor av mina kollegor. Mina kunskaper i finska blir bättre för varje dag.

Enligt Suleiman är en bra väktare lugn och vänlig. Hon har tänkt på ett råd hon fått tidigare: bemöt kunden alltid med ett leende. Väktare och ordningsvakter är serviceproffs.

Den senaste tiden har säkerhetsbranschen framställts i dålig dager. Väktarna har dömts för misshandel och grovt beteende.

Enligt Suleiman finns det fortfarande problem i branschen, men hon understryker att alla yrkesverksamma och branschen som helhet inte får smutskastas.

Att arbeta som polis är fortfarande en dröm för Suleiman. Men bristen på finskt medborgarskap står i vägen för hennes dröm. Suleiman har bott i Finland i åtta år nu, men hennes ansökan har fastnat i Migri på grund av oklarheter i hennes handlingar.

– Jag är övertygad om att jag en dag kommer att bli polis. Det kan ta fem eller tio år, det spelar ingen roll, säger Suleiman.

Sök