Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Strejk

Vid strejk det vill säga arbetsnedläggelse slutar arbetstagarna att arbeta. Strejk är en åtgärd för att utöva påtryckning på tillexempel arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen eller påverka samhället. Grundlagen i Finland garanterar medborgarna bland annat förenings- och samlingsfrihet samt rätten att strejka. Strejker är alltså lagliga i sig.

I PAM är det styrelsen som leder förbundets kolletivavtals- och annan avtalsverksamhet. Styrelsen beslutar också om att inleda och avsluta konfliktåtgäder. Strejk är en kollektiv åtgärd. En enskild arbetstagare kan alltså inte på egenhand besluta om strejk.

Då kollektivavtalet tar slut, inleder arbetstagarnas fackförbund (PAM) och arbetsgivarförbundet inom branschen förhandlingar om ett nytt kollektivavtal. Då avtalstiden gått ut avslutas även den så kallade arbetsfredsplikten. Det betyder att konfliktåtgärder som exempelvis strejk är tillåtna.

Om parterna inte under förhandlingarna hittar samförstånd om ett nytt avtal, kan arbetstagarnas fackförbund ge en strejkvarsel. En strejkvarsel bör ges två veckor förrän strejken inleds och meddelandet riktas till arbetsgivarnas förbund och riksförlikningsmannens byrå. I meddelandet berättar fackförbundet varför man inleder en strejk och när samt vilka arbeten och platser som omfattas av strejken.

Riksförlikningsmannen inleder i detta fall en förlikning, där hen strävar till att hitta en lösning. När man kommit överens om anställningsvillkoren med ett nytt avtal, så gäller arbetsfredsplikten igen.

Under en strejk betalar arbetsgivaren så klart inte lön, men fackförbundet betalar vanligtvis ett strejkunderstöd till dem som strejkar. Arbetsgivaren har inte rätt att diskriminera arbetstagarna som deltagit i strejken efteråt.

Förutom strejker som gäller deet egna kollektivavtalen finns det även solidaritetsstrejker och politiska strejker.  I en solidaritetsstrejk stöder man en strejk inom en annan bransch. I en politisk strejk stävar man däremot efter att påverka en samhällelig fråga. Solidaritets- och politiska strejker är lagliga även då det finns ett giltigt arbetskollektivavtal inom branschen.