Skip to content
Framsida » Kollektivavtal för chefer inom detaljhandeln

Kollektivavtal för chefer inom detaljhandeln

Kaupan työehtosopimus 1.2.2022–31.1.2024 ja palkkaliite 1.5.2022 alkaen

Kollektivavtalet

för chefer inom detaljhandeln 1.2.2023–31.1.2025

Kollektivavtalet för chefer inom detaljhandeln ska tillämpas i företag som bedriver detaljhandel. Avtalet gäller chefer inom detaljhandeln som lyder under arbetstidslagen samt chefer vid sådana snabbgross som avses i handelns kollektivavtal.

En chef verkar som butikschef, affärs- eller avdelningsföreståndare eller motsvarande. En chef svarar inom sina befogenhetsgränser för en affärs/avdelnings serviceberedskap eller annan verksamhetsberedskap.

Anställningsvillkoren bestäms enligt bestämmelserna om expediter i handelns kollektivavtal.

Avtalsparter: Servicefacket PAM och arbetsgivarorganisationen Finsk Handel

Sök