Tes-neuvottelut 2021–2022

PAM on olemassa parantaakseen palvelualojen työntekijöiden työelämää. Tärkein tapa vaikuttaa tähän on neuvotella palvelualojen työntekijöille työehtosopimukset ja valvoa niiden noudattamista. 

Ajankohtaista nyt - allekirjoita kaupan alan vetoomus

PAM ja työnantajien Kaupan liitto neuvottelevat uusista työehdoista kaupan alan työntekijöille. Nykyinen työehtosopimus on voimassa enää tammikuun loppuun. PAMissa on valmistauduttu jo pitkään neuvotteluihin ja tarpeista muutoksiin ovat kertoneet niin jäsenet, luottamusmiehet kuin ammattiosastotkin. Lue lisää kaupan neuvotteluista ja allekirjoita!

Mikä on työehtosopimus

Työehtosopimuksella sovitaan esimerkiksi palkoista, työajasta, lomasta ja sairausajasta. Ehdot ovat minimejä. PAM neuvottelee työehtosopimuksista työnantajaliittojen kanssa.


 

Työehtosopimusneuvotteluiden uutiset