Tilastot ja tutkimukset

 • 2007.
 • 2017. UNI-Europan ja EuroCommercen yhteisselvitys,
 • 2019. Alustavälitteinen työ -raportti. Suomea koskevan kyselyn tulokset Hertfordshiren yliopiston tilastopalvelut ja konsultointiyksikkö (Statistical Services and Consultancy Unit, SSCU). Alustatalous.18 sivua. pdf
 • 2019. Factsheet for Finland. Statistical Services and Consultancy Unit (SSCU), University of Hertfordshire. 17 pages. pdf
 • 2016. UNI-Europen ja EuroCommercen hankeraportti. Raportti laadittu Brysselin vapaan yliopiston (ULB) METICES-tutkimuskeskuksessa, 34 sivua. pdf
 • 2015. Raportti harmaan talouden merkityksestä, ilmenemismuodoista ja torjuntatoimenpiteistä kiinteistöpalveluissa kyselytutkimusten ja haastattelujen valossa. Toteuttaja Lith Consulting Group. Kustantaja PAM ja Kiinteistötyönantajat. 79 sivua. pdf.
 • 2020. Tulokset PAMin jäsenille tehdystä kyselystä elokuussa. Väkivallan uhka. Seksuaalinen häirintä. 20 diaa. pdf.
 • 2021-11-04 Ilmastonmuutos, sen edellyttämät toimet ja niiden vaikutukset mm, palvelualojen työhön ja edunvalvontaan. Tiina Taipale. pdf. 89 sivua
 • 2019. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö, Kysely. Tulosgraafit. pdf. 22 diaa.
 • 2018. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjest.,Kysely. Tulosgraafit. pdf. 25 diaa.
 • 2017. PAM. Jäsenille tehdyn kyselytutkimuksen raportti, 22 sivua. Pdf
 • 2021. Kysely maravaalan jäsenille.Tulosten esittelydiat. 12 kpl. pdf
 • 2017. UNI-Europa ja EuroCommerce. The structure and trends of the European commerce sector. Sectoral labour market. Country cases of Finland, France, Germany, Greece, Italy, Poland, Spain, Sweden, Turkey and the UK.
 • 2014. PAMin luottamushenkilökyselyn tuloksia
 • 2013. Raportti PAMin maahanmuuttajajäsenten kokemuksista 2013
 • 2018. PAMin maahanmuuttajaselvitys. Verkkopohjainen kyselyyn perustuva selvitys PAMin maahanmuuttajataustaisille jäsenille. 28 sivua. Pdf
 • 2009. PAMin maahanmuuttajajäsenet vuosina 2002 ja 2008
 • 2015. PAMin maahanmuuttopoliittinen ohjelma
 • 2018. Palkkatuki, työkokeilu, rekrytointikokeilu, avotyötoiminta, oppisopimuskoulutus, koulutussopimuskoulutus, osasairauspäiväraha
 • 2017. Niina Tanner. PAM. Selvitys vailinaisen ansiotulojen kompensoimiseksi maksettavista sosiaalisista tulonsiireoista. 27 sivua. PDF
 • 2021. Syyskuu. Tiivis katsaus työvoimapulaa käsitteleviin tutkimuksiin ja tilastoihin. 15 diaa. pdf
 • 2012. PAM
 • 2023-01-30 PAMin toimeksiannosta Kantar Publicin marrraskuussa 2022 toteuttama kysely. Kohderyhmä 18-65-vuotiaat suomalaiset. mielikuvat aloista, yhteiskuntaan liittyviä mielipiteitä. ppt/pdf
 • 2005. Sund.PAM.
 • 2010. Ahtiainen, PAM.
 • 2015. Ahtiainen, PAM.
 • 2020. Ahtiainen, PAM
 • 2021. PAMin jäsenkysely. Työsuhdemuodot. Palkat. Työilmapiiri. Koronapandemia. Koulutus. Ilot. Surut. Kuntavaalit. Paikallinen sopiminen. Jäsenyys. Työnhaku. Työllisyys. Aineisto koottu 11/2020. Tulosgraafit. PDF. 41 diaa.
 • 2022-03-07. PAMin jäsenkysely. Aiheita; Asiakasväkivalta ja häirintä. Korona. Toimeentulo. Työttömyyden syyt.Työelämä. Työaikamuodot. Koulutus. Tauot. Aineisto koottu 11/2021. Tulosgraafit. PDF. 32 diaa.
 • 2023-02-07 Jäsenkysely. Aiheet: Toimeentulo, taloudellinen tilanne, työkuorma, työpaikan vaihto-aikeet, terveys, työyhteisö, esimiestyö, koulutus, teknologia, työttömyys. Ppt/pdf. 36 diaa
 • 2022-02-10. PAMin antamat lausunnot koronapandemian vuoksi annettuun lainsäädäntöön. Linkit lausuntoihin. pdf
 • 2019-08-21. Suhdannebarometri. Asumistuki. Soviteltu työttymyyspäiväraja.
 • 2010. PAM.
 • 2012. PAM.
 • 2015. PAM.
 • 2016. PAM,.
 • 2017. PAM.
 • 2019. PAM.
 • 2020. PAM.
 • 2020. PAMin tilaama TNS Gallup Oy:n internetvastaajapanelissa toteuttama kysely.
 • 2021.12. PAMin tilaama TNS Kantar Oy:n internetvastaajapanelissa toteuttama kysely.
 • 2021. Helmikuu. Kysely PAMin jäsenten käsityksistä paikallisesta sopimisesta. Osa laajempaa jäsenkyselyä. Vastaukset koottu 11/2020. Tulosgrafiikat. PPT PDF. 9 diaa
 • 2021. Helmikuu. Kysely työikäisille suomalaisille paikallisesta sopimisesta. TNS-Gallup. Vastaukset koottu 11/2020. PDF. 14 diaa
 • 2021.Toukokuu. Korkeakouluharjoittelun loppuraportti. Väänänen Ronja. Selvitys paikallisen sopimisen mahdollisuuksista Palvelualojen ammattiliiton neuvottelemissa työehtosopimuksissa. 69 s. pdf
 • 2021. Toukokuu. Tutkimus. Lindström S,. Turunen J., Alasoini Tuomo. Paikallisen sopimisen yleisyys ja alakohtaiset erityispiirteet. Luottamusmiesten kyselyaineisto ja haastattelut. PAM ja TTL. 142 sivua. pdf
 • 2021. Pandemian vaikutukset yksityisiin palvelualoihin, yrityksiin, työllisyyteen, työntekijöihin, toimeentuloon, PAMin sekä Palvelualojen työttömyyskassaan. Tilastoja, kyselyjä, tes- ja lainsäädäntömuutokset. ppt/pdf -dokumentti, 94 diaa.
 • 2022-02-22. Palvelualat ja PAM korona-aikana, helmikuu 2022. Pandemian vaikutukset yksityisiin palvelualoihin, yrityksiin, työllisyyteen, työntekijöihin, toimeentuloon, PAMin sekä Palvelualojen työttömyyskassaan. Tilastoja, kyselyjä, tes- ja lainsäädäntömuutokset. ppt/pdf -dokumentti, 68 diaa.
 • 2021. Syyskuu. Palvelualat ja PAM korona-aikana, syyskuu 2021. Pandemian vaikutukset yksityisiin palvelualoihin, yrityksiin, työllisyyteen, työntekijöihin, toimeentuloon, PAMin sekä Palvelualojen työttömyyskassaan. Tilastoja, kyselyjä, tes- ja lainsäädäntömuutokset. ppt/pdf -dokumentti, 67 diaa.
 • 2006. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2008. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2009. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2010. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2011. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2012. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2013. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2014. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2015. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2016. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2017 PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2019. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2020. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2021. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2022.PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2015. PAM. Arvioita perustulosta ja Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Ajatuspaja Liberan malleista.
 • 2016. Nordic Union.
 • 2016. Nordic Union
 • 2022. 01. Muisto erilaisista malleista korvata ravintola-työntekijöiden ansionmenetykset koronarajoituksista johtuvien lomautusten aikana. 2 sivua. pdf.
 • 2022. 01. 2022. 01. Liite muistioon erilaisista malleista korvata ravintola-työntekijöiden ansionmenetykset koronarajoituksista johtuvien lomautusten aikana. 4 sivua. pdf
 • 2016-01. PAM
 • 2014-03. PAM. Tiedote.
 • 2015, PAM
 • 2017, PAM
 • 2018, PAM
 • 2019. PAM. Suhdannebarometrit 1,2,3,4
 • 2020. PAM. Suhdannebarometrit 1,2,3,4
 • 2021. PAM. Suhdannebarometrit 1,2,3,4
 • 2022. PAM. Suhdannebarometrit 1-4
 • 2023. PAM. Suhdannebarometrit 1
 • 2013. Reija Lilja & Eija Savaja. Palkansaajien tutkimuslaitos. Selvitys miesten ja naisten palkkakehityksestä vuosilta 2007–2010 kaupan alalla, kiinteistöpalvelualalla sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa. 68 sivua.
 • 2019-07 Kyselytutkimus mm. alkoholin tuonnista. Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy
 • 2020. PAM genomförde undersökningen i samarbete med YLEs program Tilipäivä. ppt/pdf. 20 bilder
 • 2012. Mari Kangasniemi. Palkansaajien tutkimuslaitos&PAM. 50 sivua.
 • 2020. Tutkimusraportti Työnja muun elämän yhteensovittaminen -tutkimuksesta. PAMin jäsenille tehty kysely sekä teemahaastattelut. 34 sivua.
 • 2021. Marraskuu. Työikäisten suomalaisten käsityksiä työelämästä ja työmarkkinoista.. Työehtosopimukset. Lakko. Osa-aikatyö. TNS Kantarin kokoama. ppt/pdf. 31 diaa
 • 2013. Ville Kainulainen. Selvitys. PAM. 42 sivua.
 • 2019-03-20 Niina Tannerin esitys tutkimuksen julkaisutilaisuudessa 20.3.2019
 • 2019. Niina Tanner. PAM
 • 2015. Santasalo/PAM
 • Yhteystiedot

  Katso tarkemmat yhteystiedot

  Jäsenyys ja liittyminen 

  030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

  Jäsenten työsuhdeasiat

  030 100 620 ma-pe klo 10-14

  Työttömyyskassa,
  Unemployment benefit advice,
  Arbetslöshetsskydd

  020 690 211 ma-pe klo 10-14

  PAMin toimistot
  Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

  Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

  030 100 640 vardagar kl.  10-14

  Membership services in English

  030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

  Employment advice in English

  030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

  Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme