Tilastot ja tutkimukset

 • 2017. Niina Tanner. PAM. Selvitys vailinaisen ansiotulojen kompensoimiseksi maksettavista sosiaalisista tulonsiireoista. 27 sivua. PDF
 • 2007.
 • 2017. UNI-Europan ja EuroCommercen yhteisselvitys,
 • 2019. Alustavälitteinen työ -raportti. Suomea koskevan kyselyn tulokset Hertfordshiren yliopiston tilastopalvelut ja konsultointiyksikkö (Statistical Services and Consultancy Unit, SSCU). Alustatalous.18 sivua. pdf
 • 2019. Factsheet for Finland. Statistical Services and Consultancy Unit (SSCU), University of Hertfordshire. 17 pages. pdf
 • 2016. UNI-Europen ja EuroCommercen hankeraportti. Raportti laadittu Brysselin vapaan yliopiston (ULB) METICES-tutkimuskeskuksessa, 34 sivua. pdf
 • 2015. Raportti harmaan talouden merkityksestä, ilmenemismuodoista ja torjuntatoimenpiteistä kiinteistöpalveluissa kyselytutkimusten ja haastattelujen valossa. Toteuttaja Lith Consulting Group. Kustantaja PAM ja Kiinteistötyönantajat. 79 sivua. pdf.
 • 2020. Tulokset PAMin jäsenille tehdystä kyselystä elokuussa. Väkivallan uhka. Seksuaalinen häirintä. 20 diaa. pdf.
 • 2019. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö, Kysely. Tulosgraafit. pdf. 22 diaa.
 • 2018. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjest.,Kysely. Tulosgraafit. pdf. 25 diaa.
 • 2017. PAM. Jäsenille tehdyn kyselytutkimuksen raportti, 22 sivua. Pdf
 • 2021. Kysely maravaalan jäsenille.Tulosten esittelydiat. 12 kpl. pdf
 • 2017. UNI-Europa ja EuroCommerce. The structure and trends of the European commerce sector. Sectoral labour market. Country cases of Finland, France, Germany, Greece, Italy, Poland, Spain, Sweden, Turkey and the UK.
 • 2014. PAMin luottamushenkilökyselyn tuloksia
 • 2013. Raportti PAMin maahanmuuttajajäsenten kokemuksista 2013
 • 2018. PAMin maahanmuuttajaselvitys. Verkkopohjainen kyselyyn perustuva selvitys PAMin maahanmuuttajataustaisille jäsenille. 28 sivua. Pdf
 • 2009. PAMin maahanmuuttajajäsenet vuosina 2002 ja 2008
 • 2015. PAMin maahanmuuttopoliittinen ohjelma
 • 2018. Palkkatuki, työkokeilu, rekrytointikokeilu, avotyötoiminta, oppisopimuskoulutus, koulutussopimuskoulutus, osasairauspäiväraha
 • 2021. Syyskuu. Tiivis katsaus työvoimapulaa käsitteleviin tutkimuksiin ja tilastoihin. 15 diaa. pdf
 • 2012. PAM
 • 2005. Sund.PAM.
 • 2010. Ahtiainen, PAM.
 • 2015. Ahtiainen, PAM.
 • 2020. Ahtiainen, PAM
 • 2021. PAMin jäsenkysely. Työsuhdemuodot. Palkat. Työilmapiiri. Koronapandemia. Koulutus. Ilot. Surut. Kuntavaalit. Paikallinen sopiminen. Jäsenyys. Työnhaku. Työllisyys. Aineisto koottu 11/2020. Tulosgraafit. PDF. 41 diaa.
 • 2019-08-21. Suhdannebarometri. Asumistuki. Soviteltu työttymyyspäiväraja.
 • 2010. PAM.
 • 2012. PAM.
 • 2015. PAM.
 • 2016. PAM,.
 • 2017. PAM.
 • 2019. PAM.
 • 2020. PAM.
 • 2020. PAMin tilaama TNS Gallup Oy:n internetvastaajapanelissa toteuttama kysely.
 • 2021. Helmikuu. Kysely PAMin jäsenten käsityksistä paikallisesta sopimisesta. Osa laajempaa jäsenkyselyä. Vastaukset koottu 11/2020. Tulosgrafiikat. PPT PDF. 9 diaa
 • 2021. Helmikuu. Kysely työikäisille suomalaisille paikallisesta sopimisesta. TNS-Gallup. Vastaukset koottu 11/2020. PDF. 14 diaa
 • 2021.Toukokuu. Korkeakouluharjoittelun loppuraportti. Väänänen Ronja. Selvitys paikallisen sopimisen mahdollisuuksista Palvelualojen ammattiliiton neuvottelemissa työehtosopimuksissa. 69 s. pdf
 • 2021. Toukokuu. Tutkimus. Lindström S,. Turunen J., Alasoini Tuomo. Paikallisen sopimisen yleisyys ja alakohtaiset erityispiirteet. Luottamusmiesten kyselyaineisto ja haastattelut. PAM ja TTL. 142 sivua. pdf
 • 2021. Pandemian vaikutukset yksityisiin palvelualoihin, yrityksiin, työllisyyteen, työntekijöihin, toimeentuloon, PAMin sekä Palvelualojen työttömyyskassaan. Tilastoja, kyselyjä, tes- ja lainsäädäntömuutokset. ppt/pdf -dokumentti, 94 diaa.
 • 2021. Syyskuu. Palvelualat ja PAM korona-aikana, syyskuu 2021. Pandemian vaikutukset yksityisiin palvelualoihin, yrityksiin, työllisyyteen, työntekijöihin, toimeentuloon, PAMin sekä Palvelualojen työttömyyskassaan. Tilastoja, kyselyjä, tes- ja lainsäädäntömuutokset. ppt/pdf -dokumentti, 67 diaa.
 • 2006. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2008. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2009. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2010. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2011. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2012. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2013. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2014. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2015. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2016. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2017 PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2019. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2020. PAM. Keskeiset luvut palvelualoilta.
 • 2015. PAM. Arvioita perustulosta ja Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Ajatuspaja Liberan malleista.
 • 2016. Nordic Union.
 • 2016. Nordic Union
 • 2016-01. PAM
 • 2014-03. PAM. Tiedote.
 • 2015, PAM
 • 2017, PAM
 • 2018, PAM
 • 2019. PAM. Suhdannebarometrit 1,2,3,4.
 • 2020. PAM. Suhdannebarometrit 1 ja 2
 • 2013. Reija Lilja & Eija Savaja. Palkansaajien tutkimuslaitos. Selvitys miesten ja naisten palkkakehityksestä vuosilta 2007–2010 kaupan alalla, kiinteistöpalvelualalla sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa. 68 sivua.
 • 2019-07 Kyselytutkimus mm. alkoholin tuonnista. Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy
 • 2020. PAM genomförde undersökningen i samarbete med YLEs program Tilipäivä. ppt/pdf. 20 bilder
 • 2012. Mari Kangasniemi. Palkansaajien tutkimuslaitos&PAM. 50 sivua.
 • 2020-11-23
 • 2020. Tutkimusraportti Työnja muun elämän yhteensovittaminen -tutkimuksesta. PAMin jäsenille tehty kysely sekä teemahaastattelut. 34 sivua.
 • 2013. Ville Kainulainen. Selvitys. PAM. 42 sivua.
 • 2019-03-20 Niina Tannerin esitys tutkimuksen julkaisutilaisuudessa 20.3.2019
 • 2019. Niina Tanner. PAM
 • 2015. Santasalo/PAM
 • Puhelinpalvelu ma–pe

  Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

  Jäsenyys ja liittyminen 
  Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
  030 100 600 klo 10-14

  Jäsenten työsuhdeasiat
  Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
  030 100 620 klo 10-14

  Työttömyyskassa,
  Unemployment benefit advice,
  Arbetslöshetsskydd

  020 690 211 klo 10-14

  Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
  Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
  030 100 640 klo 10-14

  Membership services in English
  Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
  030 100 630 klo 10-14

  Employment advice in English
  Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
  030 100 625  klo 10-14

  Muut palvelukanavat

  Siirry Yhteystiedot-sivulle