Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
Palkkasaatava Yksikönpäällikkö 5-9
Näytä kuvaus

Ylityöt maksamatta n. 190 tuntia (-4 pv. pidetty). Työaika selviää esimiehen allekirjoittamasta ajopäiväkirjoista. Kuuluuko pekkaset?

Näytä lopputulos

Sovittu, luottamuksellinen

Palkkasaatava kuorma-autonkuljettaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeaikana: laiton? Palkka s-loman ajalta maksamatta: lokakuun palkkalaskelma ja työaika kirjanpito toimitetaan myöhemmin toimitsijalle. Lausunto riitautuksesta TE-toimistolle.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Alipalkkaus 06/2014 alkaen ei ole nostettu palvelusvuosissa 5 v. Tt yrittänyt itse hoitaa onnistumatta

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon mukaisesti työnantaja maksaa jäsenelle sovitut saatavat.

Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Tt ei ole nostettu taulukkopalkkaa 1.9.2014, lisät on maksettu 1,20 (ilta ja yö) ja varavastaavanlisä 1,35 €. Su- korotusosia ei ole maksettu lainkaan.

Näytä lopputulos

Perintä päättynyt

Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Maksettu könttäpalkkaa joka ei ole kattanut kuin varavastaanlisän. Tehty muutos palkanmaksuun ei ole kattanut vieläkään kaikkia lisen osuutta. Sunnuntai korotusosia ei ole maksettu lainkaan

Näytä lopputulos

Perintä päättynyt

Palkkasaatava KOKKI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työtunteja ei sopimuksen mukaisesti.

Näytä lopputulos

Asia loppuunkäsitelty

Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkka, tuntilisät, työajantasoitus.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Palkkasaatava myyjä Kauppa 5-9
Näytä lopputulos

Konkurssi rauennut. Palkkasaatavien perintä päättyy.

Palkkasaatava EMÄNTÄ Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Näytä kuvaus

Työnantaja ei maksa sairasajan palkkaa.

Näytä lopputulos

Osavoitto Helsingin käräjäoikeus. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan jäsenelle irtisanomisajan palkkana 10.156,92 euroa ja lomakorvausta 1.015,69 euroa molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 16.1.2014 lukien. Kanne hylätään enemmälti. Asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkoaan.

Palkkasaatava asiakaspalvelija/myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole suostunut noudattamaan kaupan työehtosopimusta, josta syystä on syntynyt alipalkkaa.

Näytä lopputulos

Asia voitettu hovioikeudessa. Jäsenelle on maksettu 12803,- euroa työsopimuslain mukaisena korvauksena lainmukaisine viivästyskorkoineen 2.6.2015 lukien. Oikeudenkäyntikuluja vastaaja velvoitettiin maksamaan hovi- ja käräjäoikeudesta yhteensä 9342,- euroa.

Palkkasaatava paikallis ja piirivartija PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

työnantaja jättää tileistä aina jotakin maksamatta. Ilmoitti, että vuosilomaa ei kerry ollenkaan ja ei anna työsopimuksen mukaisia tunteja.

Näytä lopputulos

asia sovittu ennen valmisteluistuntoa.

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja maksanut liian pientä peruspalkkaa ja lomakorvaus maksamatta. Epäselvyyttä myös työsuhteen päättymispäivästä.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava PARTURI-KAMPAAJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyys provisiopalkasta.

Näytä lopputulos

Hävitty työtuomioistuimessa.

Palkkasaatava TARJOILIJA Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyys sovitusta työajasta ja palkasta.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut jäsenen saatavat

Palkkasaatava Office work and cleaning Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä on purkanut työsuhteen työnantajasta johtuvasta syystä.

Näytä lopputulos

Voitettu Vaasan hovissa. Ei valituslupaa.

Palkkasaatava Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2212,27 euroa.

Palkkasaatava Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2513,38 euroa.

Palkkasaatava huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

Palkkasaatava huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Maksamattomat etuudet.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

Palkkasaatava siivooja 5-9
Näytä kuvaus

lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.

Näytä lopputulos

Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.

Palkkasaatava MYYMÄLÄESIMIES Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

asia sovittu haastehakemuksen lähettämisen jälkeen.

Palkkasaatava siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomaraha

Näytä lopputulos

Ta. maksoi saatavat 3116,70 euroa.

Palkkasaatava huoltoedustaja Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomakorvaus

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio. Työnantaja maksaa jäsenelle 465,62 euroa ja liitolle ok-kulut 246,- euroa, summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

Palkkasaatava kuvankäsittelijä Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

* irtisanominen* palkkasaatava

Näytä lopputulos

Asia sovittu ja kanne peruutettu.

Palkkasaatava Parturi-Kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

TA ei suostu pyynnöistä huolimatta maksamaan lopputiliä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Palkkasaatava Myyjä/Kosmetologi Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkanmaksupäivää siirretty työnantajan toimesta yksipuolisesti. Palkkoja saamatta.

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio.

Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Peruspalkka, lisäsaatavat, ylityöt? Lomapalkat, lomaraha, työntekijä tehnyt paljon ylitöitä, 6pv työviikko, yli 10h työpäiviä.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto. Työnantaja maksaa jäsenelle palkkasaatavista 20.000 euroa ja korvaa lisäksi oikeudenkäyntikuluista 4.000 euroa.

Palkkasaatava Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

helmikuun palkka saamatta, palkan korotus saamatta

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi päättämiskorvauksen, koska yritys maksukyvytön.

Palkkasaatava vuorpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät, arkipyhäkorvaukset

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät ja ylityökorvaukset maksatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Puutarhuri 20-49
Näytä kuvaus

Lisä-, yli- ja hätätyöt väärinperustein maksettu.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja 20-49
Näytä kuvaus

Lisä-, yli- ja hätätyöt väärinperustein maksettu.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Konttorityöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisajan palkka (6 kk) saamatta. Työntekijä irtisanoi itsensä lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksanut

Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Palkattu uusia työntekijöitä. Ei ole tarjottu lisätunteja omille osa-aikaiseille kuten olisi voitu.

Näytä lopputulos

Kantajan peruutettua kanteensa jää asian käsittely sillensä.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Jäänyt saamatta osa palkoista työsuhteen päätyttyä.

Näytä lopputulos

konkurssi päättyy varojen puutteeseen.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Jäänyt saamatta lomakorvaus ja Jp-päiväkorvaukset.

Näytä lopputulos

Kanne peruttu

Palkkasaatava ravintolavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä purkanut työsuhteen työnantajan käyttäytymisen takia. Jäänyt saamatta sairasajanpalkkoja, jp-päiväkorvauksia, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, aattotyökorvaukset ja huhtikuun peruspalkka maksettu virheellisesti.

Näytä lopputulos

Hovioikeuden sovinnon vahvistaminen ja päätös.

Palkkasaatava puistoesimies Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

Tarkistelussa onko palkkaus ollut alan TES:n mukainen.

Näytä lopputulos

Sovittu haasteen lähettämisen jälkeen. Kanne peruttu.

Palkkasaatava KOKKI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Epäselvyyksiä palkoissa ja työajoissa.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut saatavat lainvoimaisen tuomion jälkeen.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole antanut lisätöitä vaan palkannut uusia henkilöitä töihin.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole antanut lisätöitä vaan palkannut uusia henkilöitä töihin.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Palkkasaatava Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkat saamatta vuodelta 2015 , verot maksamatta

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio.

Palkkasaatava KIRJANPITÄJÄ Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työterveyshuollosta poistaminen, lomakorvaus, sairausajan palkka ja työsuhteenpäättyminen.

Näytä lopputulos

Asia sovittu, sopimus luottamuksellinen

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhde päättynyt. Lomakorvaukset maksamatta. Liike lopetettu

Näytä lopputulos

tuomio lainvoimainen. työntekijälle lomakorvaus ja odotusajan palkka.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

alipalkkaus, arkipyhäkorvaus, ruokatauot, syrjintä

Näytä lopputulos

Asia jää sillensä. Kantaja on peruuttanut kanteen, koska asiassa on päästy sovintoon.

Palkkasaatava Kassamyyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työsopimus ei ole ajantasalla. Esimies käyttäytyy ylimielisesti ja epäasiallisesti. Ravintolapäällikkö käyttäytyy uhkaavasti, heittelee veitsiä ja astioita päin, työnantaja ei puutu tähän.

Näytä lopputulos

Sovittu tuomioistuimen vahvistamalla sovinnolla.

Palkkasaatava baari/siivousvastaava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

palkkasaatavat, sopimuksen tunnit täyttymättä

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Lisätunnit

Näytä lopputulos

KKO ei myöntänyt valituslupaa

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Lisätunnit

Näytä lopputulos

KKO ei myöntänyt valituslupaa

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

Palkkasaatava Vuoroesimies PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

Asia on loppuunkäsitelty.

Palkkasaatava Vastaava hoitaja/ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä oli esimiehensä kanssa sopimallaan vapaajaksolla, jonka jälkeen työnantaja purki työsuhteen.

Näytä lopputulos

Asia hävitty Satakunnan käräjäoikeudessa, jäi lainvoimaiseksi

Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeaikana. Työsopimuksesa sovittu työaika ei tot. Alipalkkaus. Sairasajan palkat, Jp:t ja lomakorvaus maksamatta. Työtodistus saamatta.

Näytä lopputulos

Sovittu käräjäoikeuden vahvistamalla sovinnolla.

Palkkasaatava Sandwich Artist Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Työnantaja on perunut työvuoroja ja jättänyt pois työvuorolistoilta vuosiloman jälkeen ja palkannut palvelukseensa uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Palkkasaatava Keräilijä Muut 0-4
Näytä kuvaus

Palkkamaksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 0-4
Näytä lopputulos

Asia sovittu Käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

Palkkasaatava turvatarkastaja 1000-
Näytä kuvaus

Palkan alentaminen

Näytä lopputulos

Sovittu.

Palkkasaatava kiinteistönhoitaja 5-9
Näytä kuvaus

Työsopimuksen mukaan olisi pitänyt tulla 120 h kuukaudessa, ei tullut. Hälytysrahat ja viikonloppu päivystykset. TA uhkaillut, että jos jäsen vie asian eteenpäin, niin jäsen ei saa enää ikinä muita töitä. Työtodistus saamatta. Taukoja ei saanut pitää.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

Palkkasaatava Pitopalvelutyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Puuttuu maksamattomia tunteja, puuttuu sunnuntailisiä.

Näytä lopputulos

asia sovittu haastehakemuksen jälkeen.

Palkkasaatava myyjä Erityisalat 10-19
Näytä kuvaus

Sairasajan palkka

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Palkkasaatava, työsuhteen päättyminen

Palkkasaatava siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta

Palkkasaatava vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkat sikin sokin ja ylityöt yms. maksamatta.

Palkkasaatava pääluottamusmies Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Sairasajan palkanmaksuvelvollisuus

Palkkasaatava Muut 20-49
Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).

Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Sairaalahoidossa olevan sairaan lapsen hoito ja sairasajanpalkka

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomapalkka ja lomaraha

Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Palkkasatavien tarkistus

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Ongelmia palkanmaksussa.- Sairasajan palkka- Lisätyö- Lomaltapaluuraha ja loma-ajan palkka

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

ylityöt maksamatta

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava Somistaja Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kilometrikorvauksn maksuperusteet.

Palkkasaatava 1000-
Näytä kuvaus

Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus sekä lomarahat.

Palkkasaatava Siivooja 0-4
Näytä kuvaus

Alipalkka

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava kosmetologi Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Viimeisestä palkasta vähennetty maksu työnantajan edellyttämästä koulutuksesta.

Palkkasaatava myyjä
Näytä kuvaus

Palkkasaatava, lomaraha

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava 1000-
Palkkasaatava 10-19
Näytä kuvaus

Palkkoja puuttuu.

Palkkasaatava cleaner 1000-
Näytä kuvaus

Maksamattomia palkkoja

Palkkasaatava myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Palkkasaatava kahvilatarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Peruspesijä Muut 10-19
Näytä kuvaus

Työnantaja on maksanut pienempää palkkaa kuin mitä työsopimuksella on sovittu.

Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja 5-9
Näytä kuvaus

Ylityökorvaukset maksettu puutteellisesti.

Palkkasaatava Pääluottamusmies 1000-
Näytä kuvaus

Erimielisyysmuistio koskien palkkaluokkaa.

Palkkasaatava Vartija Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

KTA ja koulutuslisä.

Palkkasaatava pääkokki Uusimaa
Näytä kuvaus

Palkkaa maksamatta

Palkkasaatava Muut 50-99
Näytä kuvaus

KTA:n määrä työntekijän tuntipalkassa