Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkaepäselvyyksiä lopputilin kanssa. Lisäksi lomautusilmoitusaika ei ole toteutunut eikä työsopimuksen mukainen työaika.
sovittu
Palkkasaatava VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.
7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.
Palkkasaatava KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.
Voitettiin käräjäoikeudessa asia, jossa työntekijälle tuomittiin palkkasaatavia ja vahingonkorvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 17.4.2018 Hovioikeus vahvisti sopimuksen. Vastapuoli lopulta taipui sovinnon vahvistamiseen siinä muodossa kuin se suullisesti hovioikeuden edessä sovittiin.
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.
Loppuunkäsitelty.
Palkkasaatava Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Alipalkkaus.
palkkaturva maksanut
Palkkasaatava vihertyöntekijä Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.
Osavoitto.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 5-9
lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.
Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työpaikkakiusaaminen ja työsuhteen perusteeton päättäminen.
20.6.2018 voitettu käräjäoikeudessa työsuhteen irtisanomisasia. 18.9.2018 Itä-Suomen hovioikeus ei antanut yhtiölle jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
Palkkasaatava keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa
Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.
Palkkasaatava KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijälle maksettu alipalkkaa. Ongelmia työajoissa.
27.3.2018 korkein oikeus ei myöntänyt työnantajan valituslupahakemukselle valituslupaa työsyrjintäasiassa. 16.8.2017 annettu hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.
Palkkasaatava kokki, tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
*epäasiallinen käytös*palkanmaksuepäselvyydet
Jäsenelle saatu sairausajan palkka
Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).
Asia päättynyt
Palkkasaatava Pääluottamusmies/ vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työpaikkakohtainen sopiminen. 'Vartijan työehtosopimuksen 24§'.
Voitettiin työtuomioistuimessa.
Palkkasaatava Parturi-kampaaja PAMin muut 100-249
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Palkkasaatava Parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Palkkasaatava Parturi-kampaaja Erityisalat 50-99
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Kosmetologi Erityisalat 5-9
Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.
Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.
Palkkasaatava asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
alipalkka ja vajaatunnit
asia sovittu.
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Lopputilistä vähennetyt työtunnit.
Yksipuolinen tuomio, jossa työnantaja velvoitettiin maksamaan jäsenelle palkkasaatavia ja odotusajanpalkkaa yhteensä 1577,55 e lainmukaisine viivästyskorkoineen ja oikeudenkäyntikuluja 1500,- e. Tuomio on lainvoimainen.
Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus
Jäsenen saatavat sovittu.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ylityöt maksamatta
asia sovittu.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasatavien tarkistus
Yksipuolisen tuomion mukaan vastapuoli maksaa jäsenelle 4307,91 euroa pääomaa lainmukaisine viivästyskorkoineen sekä liitolle oikeudenkäyntikulut 246,- euroa.
Palkkasaatava kokki 10-19
Palkkasaatavat
palkkaturva maksoi.
Palkkasaatava Sähkömies
Kanne peruutettu.
Palkkasaatava Kioskimyyjä (Lyytissä 8/2018)
Palkkasaatavia
Työnantaja maksoi palkkasaatavat korkoineen.
Palkkasaatava Siivooja 0-4
Alipalkka
Sovitteluistunnossa päästy sovintoon.
Palkkasaatava siivooja
Palkkasaatava rakennusalan työntekijä
Ylitöitä maksamatta
Palkkasaatava kioskimyyjä Erityisalat 100-249
alipalkka
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta
Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
palkkasaatava + noudatettava työehtosopimus
Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava ja noudatettava työehtosopimus
Palkkasaatava PAMin muut Ei tiedossa
Työntekijöiden pyynnöstä luottamusmies on pyytänyt työnantajalta perusteita kohteeseen määritellystä palkkaluokasta.
Palkkasaatava TURVATARKASTAJA PAMin muut Ei tiedossa
Työntekijöiden pyynnöstä luottamusmies on pyytänyt työnantajalta perusteita kohteeseen määritellystä palkkaluokasta.
Palkkasaatava keittiötyöt Erityisalat 0-4
Sairasajan palkka
Palkkasaatava Hotellipäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työnantaja ei suostu maksamaan tuntipankkiin kertyneitä tunteja.
Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Työnantaja ei maksa provisiota irtisanomisajalle
Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava + noudatettava TES
Palkkasaatava siivoustyön ohjaaja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkaa maksamatta, ylityöt
Palkkasaatava Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Sairasajan palkanmaksu
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta
Palkkasaatava PAMin muut Ei tiedossa
Työntekijöiden pyynnöstä luottamusmies on pyytänyt työnantajalta perusteita kohteeseen määritellystä palkkaluokasta.
Palkkasaatava valvomonhoitaja Muut 1000-
Palkkasaatavat
Palkkasaatava Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Alipalkkaus sekä lomarahat.
Palkkasaatava palveluneuvoja Erityisalat Ei tiedossa
Lisiä maksamatta
Palkkasaatava Kassamyyjä Erityisalat Ei tiedossa
Koko työsuhteen ajalta vuosivapaakorvaukset maksamatta.
Palkkasaatava pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Esmies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava
Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Provisiopalkan maksu ja määräytymisperuste?
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatavat ja lopputili
Palkkasaatava Erityisalat 250-499
Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksaminen työntekijälle.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole hyväksynyt lääkärintodistuksia sairausajan palkanmaksua varten.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomautettu, uusia työntekijöitä otettu tilalle. Ylityöt
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja ei ole maksanut mm. työaikalisiä eikä kaikkia ylitöitä.
Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Palkkoja maksamatta, loppupalkan tarkistus, ylityöt
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Palkkasaatava Myyjä
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia lisiä.
Palkkasaatava Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus maksamatta osittain
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Sairausajan palkka maksamatta
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
Palkkasaatava Kauppa 500-999
Kielilisä
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava myymäläpäällikkö Kauppa 0-4
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava housekeeper/supvervisor Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sairasajan palkanmaksu terveydenhoitajan kirjottamalla todistuksella.
Palkkasaatava varastoesimies Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia työntekijälle.
Palkkasaatava Kauppa 100-249
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 500-999
Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä
Palkkasaatava myyjä Kauppa 0-4
Lomautus työpaikalle otettu samaan aikaan työkokeilija
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.
Palkkasaatava keittiöapulainen
Palkkasaatava
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava siivooja Erityisalat 100-249
palkkasaatava
Palkkasaatava keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työaikapankki tunnit maksamatta
Palkkasaatava grilli myyjä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavat
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Erityisalat 100-249
lomaltapaluurahat maksamatta
Palkkasaatava myyjä Erityisalat 10-19
Työvuoroja peruttu eikä ole maksettu perutuista vuoroista palkkaa.
Palkkasaatava Valokuvatarvikemyyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Vartija Kiinteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatavia mm. lisiä
Palkkasaatava Opas Erityisalat 5-9
Ei ole maksettu loppupalkkaa ollenkaan.
Palkkasaatava Maanrakennustyöntekijä 0-4
3 päivän palkka ja lomakorvaus koko työsuhteesta saamatta
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatavia
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
Palkkasaatava ajojärjestelijä
palkkasaatava
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava
Palkkasaatava Hyllyttäjä Erityisalat 20-49
Palkkasaatava Kioskimyyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava Turvakamera-asentaja
Palkkasaatava grillimyyjä
Palkkasaatava Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava Keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava Siivoustyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kokki
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 5-9
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Rakennussiivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki Pirkanmaa
Palkkasaatava Esimiesharjoittelija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatava
Palkkasaatava Huoltamomyyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava Varastotyöntekijä, jakeluauton kuljettaja Muut 0-4
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä
Palkkasaatava parturi-kampaaja 0-4
Työsopimuksen mukaiset tunnit eivät ole toteutuneet.
Palkkasaatava siivooja Muut 1000-
Palkkasaatava
Palkkasaatava Myyjä Erityisalat 10-19
Vastuulisä
Palkkasaatava Puhelinmyyjä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Onko palkka tavanomainen ja kohtuullinen? --> 250€/kk palkka
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Palkkasaatava Parturi-kampaaja 0-4
Työnantaja on maksanut liian pienen lomakorvauksen työsuhteen päättyessä
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta on teettänyt alle sopimustuntien eikä ole maksanut eroitusta. Mahdolliset ylityökorvaukset maksamatta
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Loppupalkka maksamatta
Palkkasaatava Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa lainkaan.
Palkkasaatava Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen ajalta lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.
Palkkasaatava siivooja Kauppa 0-4
Loppupalkkaa maksamatta
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut lopputilissä lomakorvausta.
Palkkasaatava Fundraiser Muut
Työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava Erityisalat 0-4
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
TA ei ole maksanut loppupalkkaa
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.
Palkkasaatava Tarjoilija/baarimikko
Työnantaja asetettu konkurssiin ja palkat maksamatta
Palkkasaatava pitopalvelu työntekijä/ruokala 0-4
Palkat suorittamatta työsuhteen ajalta
Palkkasaatava kassa/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde pääätetty koeajalla, siitä sopimatta
Palkkasaatava Talonmies Kiinteistö- ja siivous
Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.
Palkkasaatava Eläintenhoitaja
Työnantaja irtisanonut työntekijän tuta-syillä ja jättänyt palkat maksamatta.
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Palkkasaatava Kauppa 0-4
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
Palkkasaatava Muut 1000-
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijä irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Lomakorvaus maksamatta, samoin VV-vapaat koko työsuhteen ajalta. Yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, mutta ei ole haettu konkurssiin.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaa maksamatta. Irtisanottu ilman irtisanomisaikaa.
Palkkasaatava Rakennusapumies Muut 20-49
Työnantaja on kieltäytynyt maksamasta sairausajan palkkaa, vaikka työntekijä on toimittanut asianmukaiset sairauslomatodistukset.
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava
Palkkasaatava baarimikko
Sopimuksen mukainen palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Liian alhainen tuntipalkka. Lomakorvauksen tarkistus.
Palkkasaatava Pakettiautonkuljettaja
Palkkasaatava varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Sairausajan palkanmaksuvelvoite
Palkkasaatava Erityisalat Ei tiedossa
palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Kauppa 250-499
Palkkasaatavia
Palkkasaatava myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Vuosivapaat, lomarahat ja osa palkankorotuksista saamatta
Palkkasaatava myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Vuosivapaat, sairausloma-ajan lisät, lomakorvaus oikealla prosentilla sekä lomarahat maksamatta.
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 100-249
Kokemusvuodet
Palkkasaatava lääketeknikko Kauppa 5-9
Viisauden hammas
Palkkasaatava myyjä Kauppa 0-4
Sairausajan palkka maksamatta
Palkkasaatava Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Palkkasaatava Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Palkkasaatava myyjä Muut 5-9
Palkkasaatava
Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava
Palkkasaatava baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Muut 5-9
Palkkasaatava koulunkäynnin ohjaaja Muut 500-999
Palkkasaatava myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava keittiötyöntekijä
Palkkasaatava kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Palkkasaatava Bar Manager Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava markkinointipäällikkö Muut 0-4
Saamatta jäänyt irtisanomisajanpalkka ja lomakorvauksia.
Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työsuhteen päättymisen jälkeen työnantaja ei ole maksanut ns loppupalkkaa.
Palkkasaatava kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde päättynyt 15.112019. Loppupalkka maksamatta.
Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Palkkasaatava palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsopimuksen noudattaminen.
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Maksamattomia palkkoja.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ei ole tarjottu työsopimuksen mukaista työtä.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava Kauppa 10-19
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Tarjoilija
Palkkasaatava kassamyyjä
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkaka maksamatta syys-lokakuu
Palkkasaatava Tiskijukka Uusimaa
Työnantaja ei ole maksanut sovittuja keikkapalkkioita
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työantaja ei ole maksanut koko työsuhteen aikana vuosivapaakorvauksia.
Palkkasaatava Kioskimyyjä Kauppa Ei tiedossa
Lomakorvaus ja sairausajan palkkaa puuttuu.
Palkkasaatava Muut Ei tiedossa
Palkan alentaminen ilman irtisanomista.
Palkkasaatava huoltamotyöntekijä Kauppa 0-4
Työnantaja lomauttanut ilman ennakkoilmoitusaikaa
Palkkasaatava huoltamotyöntekijä Kauppa 0-4
Työnantaja lomauttanut ilman ennakkoilmoitusaikaa
Palkkasaatava myyjä Kauppa 20-49
Sairausajan palkkaa maksamatta
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 100-249
Sairauslomapäivät muutettu kesälomapäiviksi työsuhteen päättyessä
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkka maksamatta
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Loppupalkkojen maksaminen sekä palkkalaskelmien antaminen työntekijälle.
Palkkasaatava Kassanhoitaja Kauppa 0-4
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Kalustemyyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatavaa.
Palkkasaatava myyjä Kauppa 5-9
Kaupan TES:n mukaisia lisiä maksamatta
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Kiinteistönhuolto, maalaus, saneeraustyöt Kauppa 0-4
Palkkasaatava loppusiivooja 10-19
Sairausajan palkka
Palkkasaatava henk.koht.avustaja Muut Ei tiedossa
Palkkasaatava Kauppa 5-9
TA poistanut vastuulisän
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 50-99
Sairausajan palkka maksamatta
Palkkasaatava chef Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Palkkasaatava Köksmästare Ei tiedossa
Utebliven lön
Rikosasia Myyjä
Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen
Rikosasia voitettiin käräjäoikeudessa.
Rikosasia Kokki
Päätetään oikeusavustajasta 17.8.2017 oikeusapukokouksessa.
Rikosasia Järjestyksenvalvoja
Järjestyksenvalvojan avustaminen käräjäoikeudessa. Jäsentä syytetään pahoinpitelystä.
Työnantajan korvausvaatimus Eristäjä
Työnantajan korvausvaatimus
Työrauha Kasinopelinhoitajat
Hävitty työtuomioistuimessa.
Työsuhde Kauppa Ei tiedossa
Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.
Voitto, jäsenelle rahat palkkaturvasta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi
Työsuhde Vartija PAMin muut 100-249
Epäasiallinen kohtelu/ kiusaaminen
Kanne hylätty. Jutussa syy-yhteyden näyttäminen työntekijän sairastumisen työnantajan edustajien toimesta johtuvaksi oli odotetusti vaikeaa. Ja nyt käräjäoikeus totesi, ettei syy-yhteyttä ole kyetty näyttämään toteen ja hylkäsi kanteen. Tuomio on lainvoimainen. HUOMIO: Tuomio sisältää salassapidettäviä kohtia.
Työsuhde vartija PAMin muut Ei tiedossa
Sovittu haastehakemuksen jälkeen.
Työsuhde siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
työsuhteen purku
Osapuolet sopivat työsuhteen päättämistä koskevan riidan.
Työsuhde KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.
Voitto käräjäoikeudessa 18/18681 (L 17/34267)
Työsuhde myyjä Kauppa 5-9
Lisätunnit
Työsuhteen päättämistä, palkkasaatavia ja ikäsyrjintää koskeva erimielisyys sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Työsuhde myyjä Kauppa Ei tiedossa
työaika
Hakemus hyväksytty palkkaturvassa.
Työsuhde Keilahallin työntekijä PAMin muut 5-9
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Työsuhde Keilahallin työntekijä 0-4
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Työsuhde myyntipäällikkö PAMin muut Ei tiedossa
Irtisanomissopimuksen riitautus.
*Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden arvion siitä, että työntekijän ja yhtiön välinen sopimus oli solmittu sellaisissa olosuhteissa, että siihen vetoavan olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Sopimus on pätemätön ja yhtiön on katsottava yksipuolisesti irtisanoneen työntekijän työsuhteen. *Hovioikeus katsoi, että yhtiö oli päättänyt työntekijän työsuhteen perusteettomasti. Työntekijä sai korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja irtisanomisajan palkan. *Työntekijää oli syrjitty terveydentilan perusteella ja hän sai hyvitystä.
Työsuhde MYYNTINEUVOTTELIJA PAMin muut Ei tiedossa
Erimielisyysmuistio. Työnantaja ei suostunut allekirjoittamaan erimielisyysmuistiota.
9.3.2018 sovittu haasteen lähettämisen jälkeen. Kanne on peruttu käräjäoikeuteen, salainen sovintosopimus.
Työsuhde vartija PAMin muut Ei tiedossa
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
Työsuhde vartija
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
Työsuhde Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.
Voitettu hovioikeudessa. Korvauksia laittomasta koeaikapurusta ja yhdenvertaisuuslain hyvitystä.
Työsuhde myyjä Kauppa 20-49
työehtosopimus, erimielisyys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, palkkaus, ylityöt, sunnuntaikorvaukset/pyhäkorvaukset, työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen
Hävitty hovioikeudessa.
Työsuhde Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.
Juttu sovittu valmisteluistunnossa.
Työsuhde MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Irtisanominen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä yhteistyövaatimusten rikkomisen ja luottamuspulan johdosta.
11.6.2018 sovintosopimus ja 30.7.2018 kanteen peruutus.
Työsuhde Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Työsuhde Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Työsuhde Somistaja Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
Työsuhde Lihamestari Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
Työsuhde KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa Ei tiedossa
Yt-lain mukainen hyvitys
Asia on sovittu.
Työsuhde myyntineuvottelija Muut 5-9
TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto
Palkkaturva maksoi yksipuoliseen tuomioon perustuvat saatavat.
Työsuhde myyjä Kauppa 500-999
Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.
Asia on sovittu.
Työsuhde Kauppa 100-249
Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.
Asia sovittu.
Työsuhde vastaanottovirkailija Muut 20-49
Irtisanottu vedoten negatiivisiin palautteisiin, varoituksiin ja huomautuksiin.
asia sovittu.
Työsuhde ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Irtisanomisen syyt, palkka epäselvyyksiä.
Palkkaturva maksoi osan palkkasaatavista. Loput saatavat ulosottoon.
Työsuhde tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhteen purkamisen syyt.
Työsuhteen perusteeton päättäminen, korvaus saatu palkkaturvasta, kun yritys maksukyvytön
Työsuhde Myyjä Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Työsuhteen irtisanominen
Käräjäoikeuden päätös sillensä jättämisestä. Kanne peruttu sopimukseen perustuen.
Työsuhde Erityisalat 10-19
Irtisanomisperusteen tarkistus.
Osavoitto Helsingin käräjäoikeudesta.
Työsuhde Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Työkyvyttömyys, oikeus palkkaan
Sovittu.
Työsuhde Parturi Erityisalat 50-99
Koeaikapurku.
Koeaikapurku, sovittu osapuolten kesken.
Työsuhde vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työsuhde Tarjoilija 0-4 Lappi
Työvuorolistat ei tule ajallaan, ei makseta sairasajan palkkaa, ei tehdä työsopimusta, työpaikalla asiat rempallaan monessa suhteessa. Suurin asia, ettei varavastaavanlisiä ole maksettu koko työsuhteen ajalta. Tuntipalkka alennettu yhtäkkiä ja muutakin palkkaa puuttuu.
Työsuhde Muut 0-4
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
työsuhteen päättyminen
Työsuhde Asiakasneuvoja Kauppa 20-49
Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättynyt "kuin seinään".
Työsuhde varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhde PAMin muut Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde Varavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Epäselvä työsuhteen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvä tilanne, jossa työnantajan epäillään toimineen lain vastaisesti.
Työsuhde sandwich artist Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Määräaikaista sopimusta ei ole jatkettu vaikka kokoajan haetaan te- toimiston sivuilla työntekijöitä työnantaja on kuullut että työntekijä on raskaana ja todennäköisesti siksi ei ole jatkanut työsopimusta
Työsuhde Muut 5-9
Työsuhde Muut 5-9
Työsuhde Järjestyksenvalvoja Muut 0-4
Työnantaja ei tarjoa tunteja
Työsuhde Siivooja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työsuhde Jäätelömyyjä
Työsuhde lastenhoitaja Muut 10-19
Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
Työsuhde keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työnantaja perunut jo toistamiseen luvatun työsuhteen.
Työsuhde Varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Työsuhde Vuoropäällikkö Kauppa 1000-
Työsuhteen irtisanominen.
Työsuhde optikkomyyjä Kauppa 500-999
Työsuhteen irtisanominen.
Työyhteisö ja työsuojelu Myyjä/eläintenhoitaja Kauppa Ei tiedossa
-epäasiallinen kohtelu-työsuhteen purku
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
Työyhteisö ja työsuojelu liikennemyymälätyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen
Voitettu hovioikeudessa.
Työyhteisö ja työsuojelu Myyjä Kauppa 250-499
sovittu tuomioistuinsovittelussa
Työyhteisö ja työsuojelu PLM Turun alue Majoitus- ja ravitsemus 1000-
PLM:n vapautus-, matkustusaika ja YT-lain mukaisten tehtävien suorittamiseen käytettävä aika.
Työyhteisö ja työsuojelu Kokki
Jäsen kokee työnantajan "savustavan". Toinen samanlainen juttu samalta työnantalta.
Työyhteisö ja työsuojelu Kauppa 0-4
Työyhteisö ja työsuojelu myyjä/ravintolatt Kauppa Ei tiedossa
Työyhteisö ja työsuojelu optinen myyjä Kauppa 250-499
varastotyöntekijä Erityisalat 100-249
Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Sovittu.
Palveluesimies Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä
Asia sovittu osapuolten kesken
Simlärare / Uimaopettaja Muut 1000- Ahvenanmaa
2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta
Kanne peruutettiin käräjäoikeudesta sovinnon takia. HUOM. Sovinto on luottamuksellinen.
myyjä Kauppa 250-499
Työsuhde irtisanottu varoitusten jälkeen. Varoitukset on kiistetty.
Sovittu.
kassa-myyjä Kauppa 500-999
Perusteeton irtisanominen
Kanne hylättiin.Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
autokuski 0-4
palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän
asia sovittu.
myyjä
koeaikapurku ja palkkasaatava
Työsuhdetta koskevassa riita-asiassa on päästy sovintoon tuomioistuinsovittelussa.
Kauppa 5-9
Voitettu käräjäoikeudessa.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
TT irtisanottu epäiltynä varkaudesta
Häviö
Myyjä/somistaja
Yksipuolinen tuomio. Työnantaja velvoitetaan maksamaan jäsenelle lomakorvausta 59,24 €. Ok-kulut kumpikin kärsii vahinkonaan, koska odotusajan palkkaa koskeva vaatimus hylätty.
Toimihenkilö? Muut 250-499
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Riita-asiassa on saavutettu sovinto.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
Myyjä ja IT-asentaja Kauppa 5-9
Jäsen irtisanottu tuotannollisin- ja taloudellisin perustein. Todellinen irtisanomisen peruste on mahdollisesti pitkittynyt sairasloma.
Sovittu.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Maksettu alle TESin mukaista tuntipalkkaa ja lomakorvauksia ei ole maksettu työsuhteen päättyessä.
konkurssi raunneu varojen puutteeseen. jäsenen palkkasaatavat jäivät saamatta.
Huoltoasematyöntekijä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ja samoihin aikoihin palkattu uusi työntekijä, tarjoamatta tätä työntekijälle.
Voitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
Varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
siivooja Muut 10-19
Koeaikapurku
jäsen perui.
Kiinteistönhoitaja/Koneenkuljettaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Käräjäoikeuden vahvistama salainen sovintosopimus.
huoltamotyöntekijä
Työntekijä saanut liikkeen luovutuksen yhteydessä 0 -sopimuksen. Kun ei ole tähän suostunut, on sanottu koko sopimus irti.
asia sovittu.
Siistijä Muut 20-49
voitettu hovioikeudessa.
siivooja Kiinteistö- ja siivous 250-499
Irtisanomisen riitautus.
Asia sovittu haasteen lähettämisen jälkeen salaisella sopimuksella. Kanteen peruutus käräjäoikeuteen.
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.
asia voitettu käräjäoikeudessa.
keittiöapulainen/kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde päätetty tuotannollisin ja taloudellisin perustein mutta palkattu uutta työvoimaa.
asia sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.
kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen
Asia on sovittu, Jäsen on saanut rahansa ja juttu peruttu käräjäoikeudessa. Asia on loppuun käsitelty.
Myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Sovintosopimuksen allekirjoitus ja kanteen peruutus käräjäoikeuteen.
varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättämisriita
11.1.2019 kanne hylätty käräjäoikeudessa.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin. Palkattu uutta työvoimaa. Palkkasaatavaa.
Sovittu.
vastaanottosihteeri Muut 100-249
Epäselvyyttä työsuhteen päättymisen perusteista.
Sovittu.
Myyjä Kauppa 20-49
Hävitty työtuomioistuimessa.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 500-999
Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti
asia hävitty käräjäoikeudessa. Asiasta ei valitettu hovioikeuteen.
projektipäällikkö Muut 250-499
asia sovittu.
Muut 20-49
Työhönottoa koskevassa riita-siassa on saavutettu sovinto.
Siivous Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työntekijän työsuhde päätetty tekstiviestillä.
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Myymälävastaava Muut 20-49
Työntekijän työsuhde purettu. Ennen purkamista työntekijälle annettu kaksi varoitusta, jonka työntekijä on kiistänyt. Purkuilmoituksessa esitetyistä syistä ainakin suurin osa on todistettu pätemättömiksi.
Asia sovittu.
Tarjoilija, apulainen Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Alipalkka. Palkat maksettu myöhässä.
Palkkaturva maksettu
Studiovastaava Muut 5-9
Työntekijän työsuhde purettu TuTa-syillä työntekijän ollessa raskaana.
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
Tarjoilija Kauppa 20-49
Työntekijä irtisanottu HeKo-syillä 26.9.2016. Työsuhde päättynyt 26.10.2016
asia sovittu
siivooja
asia sovittu.
Kauppa 5-9
Laiton irtisanominen
Asia loppuunkäsitelty sovintoistunnossa.
Kotipalvelutyöntekijä Muut 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen, irtisanomisajan noudattamatta jättäminen ja raskaudesta johtuva syrjintä
Asia sovittu työnantajan kanssa.
parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
Työsuhteen purkaminen.
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanomisen perusteiden tarkistaminen
kerrossiivous ja vastaanotto Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työehtosopimuksen mukainen palkka, lisät ja JP-korvaukset
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
kokki
Työnantaja tehnyt perusteetta uuden koeajan työntekijälle. Työnantaja on tehnyt työsuhteen aikana koeaikapurun.
Erityisalat 10-19
Myyjä Kauppa 5-9
Irtisanomisajan palkka
kohde-esimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
SIISTIJÄ Muut 100-249
HeKo - syillä irtisanomien
Muut 20-49
siivooja Erityisalat 20-49
Kiinteistö- ja siivous 1000-
siivooja Erityisalat 20-49
remonttiedustaja Muut 20-49
varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Oliko työnantajalla työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste työntekijästä johtuvasta syystä?
Kauppa 20-49
Työtehtävää muutettu
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 250-499
Tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanottu.
lasittaja 5-9 Pohjois-Karjala
Työsuhteen purku
Kiinteistönhoitaja Muut 1000-
myyjä Kauppa 100-249
Alipalkka
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Koeaikapurku
siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhdepurettu perusteettomasti
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Irtisanottu henkilökohtaisin syin
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
myyjä Kauppa 1000-
Irtisanominen, palkkasaatavat
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Tuntipalkka ei TESin mukainen ja suorittamatta työaikakorvauksia ja lomapalkkoja.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde purettu
Palvelupäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 250-499
Työntekijä tullut raskaaksi. Koeaikapurku.
Visualisti Kauppa 1000-
Työtapaturma. Työntekijän saama vaikea silmävamma kun lasinsirpale mennyt silmään. Tässä vaiheessa autamme henkilöä loppulausunnon laatimisessa poliisille.
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
pelimyyjä Erityisalat Ei tiedossa
Onko työnantajalla ollut työsopimuslain mukainen peruste irtisanoa työntekijä henkilökohtaisella perusteella?
Vuoroesimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
Toimitusjohtaja/työntekijä Muut 0-4
Työsuhde irtisanottu 20.12.2018, ei työvelvoitetta. Ei varoituksia. Työntekijän asema - työntekijä vai johtaja.
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Kahvilamyyjä Kauppa 5-9
Työsuhde purettu rikosepäilyn vuoksi.
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Kohdevastaava Muut 250-499
Koeaikapurku. Uutta koeaikaa ei voi laittaa, jos on ollut samassa työssä aikaisemmin henkilöstöä vuokraavan yrityksen kautta.
(pää)kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Alipalkkaa, palkkasaatavia, yms. TA vähentänyt lopputilistä risoja kalusteita. Sairausajan palkka maksamatta.
Myyjä Erityisalat 100-249
Eriävä tulkinta työsuhteen vakiintumisesta ja siihen littyvistä etuisuuksista.
Myyjä Ei tiedossa
Työntekijän työsuhde päätetty ilman irtisanomisaikaa
varastotyöntekijä Muut 1000-
Äitiysloman palkanmaksu ja määräaikaisen työsopimuksen kesto.
Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Irtisanominen henkilöön liittyvillä syillä varoitusten jälkeen.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työnantaja kadonnut. Palkkasaatavia ja työsuhde purkautunut
myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
Turvatarkastaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja irtisanonut henkilökohtaisilla syillä varoitusten jälkeen.
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
alipalkka
kioskimyyjä/myymäläpäällikkö Erityisalat 100-249
Alipalkka
siivooja Kiinteistö- ja siivous 20-49
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde purettu / irtisanottu
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
asiakaspalvelija Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ansionmenetys
IT engineer
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja, epäselvyydet tasoittumisjärjestelmään liittyen.
kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet työntekijän ja työnantajan kesken.
Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työajan noudattamatta jättämisen perusteella. TA:n mukaan TT:ää on saaanut asiasta varoituksia. TT kiistää.
kokki Erityisalat 100-249
Muut 10-19
Ta ei ole maksanut palkankorotuksia
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Puuttuvat työtunnit, irtisanomisajan palkka ja palkattomat lomat.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta purkanut työsuhteen
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Palkka alle tessin
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
Kahvilapäällikkö Ei tiedossa
Alipalkka ja työntekijän epäasiallinen kohtelu
Turvatarkastaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja perhevapaalta palaavalle työntekijälle.
myyjä Muut 20-49
Työntekijän työsuhde irtisanottu äitiyslomalla.
kahviomyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Taloushallinnon assistentti Kauppa Ei tiedossa
myyjä Kauppa 100-249
myyjä/korjaaja Kauppa 5-9
toimisto- ja viestintäassistentti
koeaikapurku
siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu varoitukseen vedoten
Kauppa 10-19
siivooja
Työnantaja ilmoittanut isyyslomalla, että ei tarvitse enää tulla töihin.
cleaner Muut 5-9
Työntekijälle annettu työsopimusta pienemmät viikkotyöajat ja liikkeen luovutus sekä työsopimuksen irtisanominen.
myyjä Kauppa 500-999
Työntekijä irtisanottu
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Onko työnantajalla ollut tuta-perusteet irtisanoa raskaana oleva työntekijä?
Laitoshuoltaja Ei tiedossa
palvelupäällikkö Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsopimuksen irtisanominen ilman työntekijälle annettua varoitusta.
Kioskimyyjä. Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja päättänyt työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeaika oli jo umpeutunut. Työntekijä oli siirtynyt uuden TA:n palvelukseen kauppiaan vaihdon myötä ja tällöin tehty uusi sopimus, jolla sovittu uusi koeaika.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde purettu
siivooja 10-19
Palkkasaatavia ja sopimustunnit ei täyty
siivooja 10-19
Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu
myyjä / muotineuvoja Kauppa 1000-
Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä
astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus 1000-
yt: t käymättä työtehtäviä muutettu
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Tehty koeaika purku
siistijä Kiinteistö- ja siivous 0-4
koeaikapurku
myyntisihteeri Muut 5-9
irtisanominen työnantajan toimesta
kokki Muut 500-999
työsuhde purettu
vartija Muut Ei tiedossa
siirto työtehtävissä
huoltamotyöntekijä Muut 10-19
Alipalkka
ratamestari
liikkeenluovutus
ratamestari Muut 5-9
liikkeenluovutus
Kaupan ja matkailun työtehtävät Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. palkkoja saamatta lisäksi TA tehnyt tutkintapyynnön onko anastanaut polttoainetta.
Myyjä/vastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. Ensin ilmoitettu, että työntekijät on varkaita ja tehdään poliisitutkinta.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkeinpä kaikki asiat epäkunnossa työsopimuksessa ja työsuhteessa
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkein kaikki asiat olleet päälaellaan
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Alipalkkaus, ei riittävästi vapaapäiviä, ei tilinauhoja, ei työsopimuksia ym. puutteita
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Alipalkkaus, ei roittävästi vapaita, ei tilinauhoja, ei työsopimusta ym.
Vartija Kiinteistö- ja siivous 10-19
Kokki Erityisalat 20-49
Määräaikainen työsuhde purettu työntekijän mielestä väärin perustein
Tallityöntekijä Erityisalat Ei tiedossa
Työsuhde purettu koeaikana, mutta vedottu suullisesti tutasyihin
Myyjä Muut 0-4
Kyseenalaistaa tasa-arvoasiat onko häntä kohdeltu oikein
Myyjä/kassa Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei nosta sopimustunteja eikä tarjoa lisätöitä
Parturi-Kampaaja Erityisalat 100-249
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
koeaikapurku vaiko irtisanominen
Myyntineuvottelija Erityisalat 100-249
Ilmastointiasentaja
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Siistijä Muut 20-49
Siistijä Muut 20-49
Kauppa 500-999
Kuorma-autonkuljettaja
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Myyjä
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myymälätyöntekijä/valjasseppä
Vuoropäällikkö Muut 20-49
tarjoilija Kauppa 5-9
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa 0-4
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
Myyjä Kauppa 5-9
rakennusalan työtehtävät Muut 5-9
jäätelönvalmistaja Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja maksanut palkkaa väärän palkkaryhmän mukaan
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.
Talonmies 0-4
housekeeper Muut 250-499
Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.
Parturi kampaaja Erityisalat 10-19
Vuosiloman siirto sairauden vuoksi. Onko hius TES mukainen 3pv/kk kertymä?
Kaivinkone kuski
Työntekijä irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, vaikka samaan aikaan työnantaja hakee kahta työntekijää samoihin työtehäviin.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kauppa 250-499
Kysymys on siitä, voiko työnantaja pakottaa sunnuntaivuoroon kaupan alalla.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Muut 1000-
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
myyjä Kauppa 100-249
Irtisanomisen perusteiden tarkistaminen
Myyjä Kauppa 100-249
Työsuhde päätetty
Barista Majoitus- ja ravitsemus 0-4
myyjä Kauppa 1000-
Työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Aiemman kokemuksen huomioiminen palkkauksessa
Security Expert Kiinteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen alisuoriutumisen johdosta
toimistoassistentti Ei tiedossa
Irtisanomistilanteen selvittäminen ja vajaiden työtuntien korvaaminen
Asiakkuuspäälikkö Muut
Koeaikapurku epäasiallisin perustein
autonkuljettaja Muut
Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus
kiinteistönhoito Muut 1000-
Työsuhteen irtisanominen perustettomasti.
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 5-9
Pitämättömät vuosilomat,kun maksettu aina lomakorvausta, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Irtisnomisajan kohta epäselvä ja työnantja tehnyt loppupalkasta yksipuolisesti väehennyksiä
Kiinteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
Muut 50-99
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta
Kauppa 5-9
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työsuojelu-asiat
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Koeaikapurku
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja jättää palkan osia ja korvauksia maksamatta.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle tarjottujen työtuntien määrää laskettu siitä tasosta, jolle se oli vakiintunut. Työntekijän oman selvityksen mukaan ei ole maksettu sairasajan palkkaa, iltalisiä, sunnuntaikorvauksia, vv-korvauksia. Palkka ollut 1.1.2019 asti alle taulukon. TT:n mukaan ei ole saanut pitää lomiaan. Myöskään työtodistus ei täytä työsopimuslain vaatimuksia aj on epäasiallinen. TT:n selvityksen mukaan työskentelyolosuhteet eivät ole olleet asiallisia. TT:lle on huudettu ja käyttäydytty muutoinkin epäasiallsesti. TT näkemyksen mukaan hänellä oli oikeus päättää työsuhteensa noudattamatta irtisanomisaikaa TA:n epäasiallisen käytöksen ja sopimusloukkauksien vuoksi.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle on maksettu alipalkkaa. Ei ole maksettu iltalisää, sunnuntaikorvauksia eikä vv-korvauksia. TA käyttäytynut myös epäasiasiallisesti ja rikottu työsuojelumääräyksiä muun muassa pakottamalla työskentelemään sairaana. TT ei ole myöskään saanut pitää vuosilomaa. TA myös vähensi TT:n tunteja vakiintuneesta tasosta. TT on kertomansa mukaan sairastunut masennukseen työnantajan hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen seurauksena. TT:n näkökulman mukaan hän joutui irtisanoutumaan työstä noudattamatta irtisanomisaikaa kaikkien epäkohtien ja TA:n epäasiallisen käytöksen vuoksi. Työtodistus ei ole myöskään asiallinen.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
Parturi-kampaaja Erityisalat 20-49
Lomaraha saamatta vaikka työsuhde on päättynyt
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työnantaja irtisanoi työntekijän vakituisen työsopimuksen 1 pv:n sairastamisen jälkeen
ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Lääketyöntekijä Kauppa 10-19
Lääketyöntekijä Kauppa 10-19
Vuosiloman siirto
Muut 100-249
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
myyjä Kauppa 1000-
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Irtisanominen ja ylityökorvaukset
vuoropäällikkö Kauppa 250-499
Työsuhde päätetty varoitukseen vedoten
Warehouse worker Muut 100-249
Vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Lisätyön tarjoamisvelvollisuuden laiminlyönti
Parturi-kampaaja Kauppa 1000-
Työkokemusvuosien laskenta palkkaukseen
siivooja Kiinteistö- ja siivous 20-49
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Kiinteistöhuoltomies Kiinteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen irtisanomisen perusteet
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
timpuri
Työsuhteen päättäminen
myyjä Kauppa Ei tiedossa
asiakaspalveluneuvoja Erityisalat 100-249
kahvilaesimies Muut 10-19
Myymäläpäällikkö Kauppa 10-19
henkilökohtainen avustaja 0-4
Konttityöntekijä Muut 1000-
kokki Majoitus- ja ravitsemus 1000-
parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
siivooja Muut 20-49
varastomies Kauppa 20-49
Kauppa 5-9
Alipalkkaus
Kauppa 5-9
alipalkkaus
Kioskimyyjä/Pääluottamusmies
Luottamusmiehen jälkisuoja
Asiakaspalvelu
Palkkasaatavia ja lomautettu mahdollisesti perusteettomasti.
Myyjä/tsv Kauppa 100-249
Työntekijän työsuhteen päättäminen
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Määräaikaisen sopimuksen päättymiseen liittyvät asiat ja odotusajanpalkka.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Alipalkattu ei maksettu lisiä, vuosivapaat maksamatta. Nollasopimuksella..
myyjä Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt työnantajan toimesta. Palkkasaatavia sekä työtodistus saamatta.
vartija Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työntekijän työsuhde päätetty ja palkkasaatavat.
Kauppa 500-999
Työsuhteen päättäminen.
myyjä Kauppa 20-49
Työntekijälle maksettu liian pientä palkkaa koko työsuhteen ajan.
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työsuhde purettu työnantajasta johtuvasta syystä.
Puhtaanapitäjä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Puhdistustyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Myyjä Erityisalat 50-99
teatterityöntekijä Erityisalat 100-249
Työsuhde päätetty varoituksiin ja puhutteluihin vedoten
varainhankkija Muut Ei tiedossa
Työntekijälle ei ole maksettu työehtosopimuksen eikä työsopimuksen mukaista palkkaa
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta purki määräaikaisen työsuhteen
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työnantaja purkanut työsuhteen, mahdollinen alipalkka
kukkamyyjä Kauppa 0-4
myyjä Kauppa 10-19
Koeaikapurku ja palkkasaatavia
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnkteijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Kiinteistötyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työntekijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työntekijä lomautettu 19.4.2019. Tarjottu työtä jatkuvasti, mutta lomautusta ei ole keskeytetty.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Yritys konkurssiin. Palkkaa maksamatta. Alipalkkaa.
Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työsuhde purettu koeajan viime metreillä, asiakaspalautteisiin vedoten.
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
myymäläpäällikkö Kauppa Ei tiedossa
Työsuhde päättynyt perhevapaan aikana.
Kiinteistö- ja siivous 20-49
Sairausajan palkanmaksu, epäasiallinen kohtelu
varastotyöntekijä Muut 10-19
Työntekijä ei saa työsopimusta ja tunnit alkaneet vähentyä
Myyjä Kauppa 0-4
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
Erimielisyys tilanteessa, jossa työntekijä on sairastunut kesken vuosiloman ja jäljellä oleva loman osa olisi tullut siirtää.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatavat Tuta-syin irtisanottu
Hallivastaava PAMin muut 0-4
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
cleaner
Kauppa 500-999
Myyntiassistentti Muut 10-19
Provisiopalkan muutos ilman irtisanomisaikaa
huoltamokahvila-työntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättäminen
Veteraaniavustaja Muut 100-249
Työantaja purkanut työsuhteen
Varastotyöntekijä Muut 1000-
Huoltamotyöntekijä Muut 0-4
Palkkasaatavat ja työsuhteen perusteeton päättäminen
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 100-249
Määräaikaiset työsopimukset ilman perusteita
Emäntä 50-99
Siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Täysperävaununkuljettaja Muut 0-4
Muut
Määräaikaisuuden muuttaminen kesken sopimuksen
Kiinteistö- ja siivous 20-49
Ta ei ole tarjonnut sopimustunteja.
Erityisalat 500-999
Syrjintä
kassatarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Epäasiallinen kohtelu, syrjintä
Kauppa 5-9
Erimielisyys lääkärin lausunnon pätevyydestä TA:n direktio-oikeus
Myyjä Muut 5-9 Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Försäljare Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Förflyttning från försäljare till lager
Siivoja Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
städare Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
Ersättning för övertidsarbete
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
Tuloksia per sivu: