Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
Palkkasaatava Yksikönpäällikkö 5-9
Näytä kuvaus

Ylityöt maksamatta n. 190 tuntia (-4 pv. pidetty). Työaika selviää esimiehen allekirjoittamasta ajopäiväkirjoista. Kuuluuko pekkaset?

Näytä lopputulos

Sovittu, luottamuksellinen

Palkkasaatava kuorma-autonkuljettaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeaikana: laiton? Palkka s-loman ajalta maksamatta: lokakuun palkkalaskelma ja työaika kirjanpito toimitetaan myöhemmin toimitsijalle. Lausunto riitautuksesta TE-toimistolle.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Alipalkkaus 06/2014 alkaen ei ole nostettu palvelusvuosissa 5 v. Tt yrittänyt itse hoitaa onnistumatta

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon mukaisesti työnantaja maksaa jäsenelle sovitut saatavat.

Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Tt ei ole nostettu taulukkopalkkaa 1.9.2014, lisät on maksettu 1,20 (ilta ja yö) ja varavastaavanlisä 1,35 €. Su- korotusosia ei ole maksettu lainkaan.

Näytä lopputulos

Perintä päättynyt

Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Maksettu könttäpalkkaa joka ei ole kattanut kuin varavastaanlisän. Tehty muutos palkanmaksuun ei ole kattanut vieläkään kaikkia lisen osuutta. Sunnuntai korotusosia ei ole maksettu lainkaan

Näytä lopputulos

Perintä päättynyt

Palkkasaatava Pehtoori Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Lisät, sunnuntaityön korotusosa, ylityöt maksamatta. Työntekijä on tehnyt mm. 16-tuntista työpäivää.

Näytä lopputulos

Korkeimman oikeuden päätös: valituslupaa ei myönnetä. Hovioikeuden tuomio jää siis pysyväksi.

Palkkasaatava KOKKI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työtunteja ei sopimuksen mukaisesti.

Näytä lopputulos

Asia loppuunkäsitelty

Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkka, tuntilisät, työajantasoitus.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Palkkasaatava EMÄNTÄ Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Näytä kuvaus

Työnantaja ei maksa sairasajan palkkaa.

Näytä lopputulos

Osavoitto Helsingin käräjäoikeus. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan jäsenelle irtisanomisajan palkkana 10.156,92 euroa ja lomakorvausta 1.015,69 euroa molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 16.1.2014 lukien. Kanne hylätään enemmälti. Asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkoaan.

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja maksanut liian pientä peruspalkkaa ja lomakorvaus maksamatta. Epäselvyyttä myös työsuhteen päättymispäivästä.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava asiakaspalvelija/myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole suostunut noudattamaan kaupan työehtosopimusta, josta syystä on syntynyt alipalkkaa.

Näytä lopputulos

Asia voitettu hovioikeudessa. Jäsenelle on maksettu 12803,- euroa työsopimuslain mukaisena korvauksena lainmukaisine viivästyskorkoineen 2.6.2015 lukien. Oikeudenkäyntikuluja vastaaja velvoitettiin maksamaan hovi- ja käräjäoikeudesta yhteensä 9342,- euroa.

Palkkasaatava paikallis ja piirivartija PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

työnantaja jättää tileistä aina jotakin maksamatta. Ilmoitti, että vuosilomaa ei kerry ollenkaan ja ei anna työsopimuksen mukaisia tunteja.

Näytä lopputulos

asia sovittu ennen valmisteluistuntoa.

Palkkasaatava TARJOILIJA Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyys sovitusta työajasta ja palkasta.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

Palkkasaatava PARTURI-KAMPAAJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyys provisiopalkasta.

Näytä lopputulos

Hävitty työtuomioistuimessa.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut jäsenen saatavat

Palkkasaatava Office work and cleaning Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä on purkanut työsuhteen työnantajasta johtuvasta syystä.

Näytä lopputulos

Voitettu Vaasan hovissa. Ei valituslupaa.

Palkkasaatava MYYMÄLÄESIMIES Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

asia sovittu haastehakemuksen lähettämisen jälkeen.

Palkkasaatava Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2212,27 euroa.

Palkkasaatava Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2513,38 euroa.

Palkkasaatava huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

Palkkasaatava huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

Palkkasaatava huoltoedustaja Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomakorvaus

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio. Työnantaja maksaa jäsenelle 465,62 euroa ja liitolle ok-kulut 246,- euroa, summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

Palkkasaatava siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomaraha

Näytä lopputulos

Ta. maksoi saatavat 3116,70 euroa.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Maksamattomat etuudet.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

Palkkasaatava kuvankäsittelijä Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

* irtisanominen* palkkasaatava

Näytä lopputulos

Asia sovittu ja kanne peruutettu.

Palkkasaatava Parturi-Kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

TA ei suostu pyynnöistä huolimatta maksamaan lopputiliä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Peruspalkka, lisäsaatavat, ylityöt? Lomapalkat, lomaraha, työntekijä tehnyt paljon ylitöitä, 6pv työviikko, yli 10h työpäiviä.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto. Työnantaja maksaa jäsenelle palkkasaatavista 20.000 euroa ja korvaa lisäksi oikeudenkäyntikuluista 4.000 euroa.

Palkkasaatava Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

helmikuun palkka saamatta, palkan korotus saamatta

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi päättämiskorvauksen, koska yritys maksukyvytön.

Palkkasaatava vuorpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät, arkipyhäkorvaukset

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät ja ylityökorvaukset maksatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Puutarhuri 20-49
Näytä kuvaus

Lisä-, yli- ja hätätyöt väärinperustein maksettu.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja 20-49
Näytä kuvaus

Lisä-, yli- ja hätätyöt väärinperustein maksettu.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Konttorityöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisajan palkka (6 kk) saamatta. Työntekijä irtisanoi itsensä lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksanut

Palkkasaatava puistoesimies Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

Tarkistelussa onko palkkaus ollut alan TES:n mukainen.

Näytä lopputulos

Sovittu haasteen lähettämisen jälkeen. Kanne peruttu.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Jäänyt saamatta lomakorvaus ja Jp-päiväkorvaukset.

Näytä lopputulos

Kanne peruttu

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Jäänyt saamatta osa palkoista työsuhteen päätyttyä.

Näytä lopputulos

konkurssi päättyy varojen puutteeseen.

Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Palkattu uusia työntekijöitä. Ei ole tarjottu lisätunteja omille osa-aikaiseille kuten olisi voitu.

Näytä lopputulos

Kantajan peruutettua kanteensa jää asian käsittely sillensä.

Palkkasaatava ravintolavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä purkanut työsuhteen työnantajan käyttäytymisen takia. Jäänyt saamatta sairasajanpalkkoja, jp-päiväkorvauksia, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, aattotyökorvaukset ja huhtikuun peruspalkka maksettu virheellisesti.

Näytä lopputulos

Hovioikeuden sovinnon vahvistaminen ja päätös.

Palkkasaatava KOKKI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Epäselvyyksiä palkoissa ja työajoissa.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut saatavat lainvoimaisen tuomion jälkeen.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole antanut lisätöitä vaan palkannut uusia henkilöitä töihin.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole antanut lisätöitä vaan palkannut uusia henkilöitä töihin.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Palkkasaatava Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkat saamatta vuodelta 2015 , verot maksamatta

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio.

Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku ja palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava KIRJANPITÄJÄ Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työterveyshuollosta poistaminen, lomakorvaus, sairausajan palkka ja työsuhteenpäättyminen.

Näytä lopputulos

Asia sovittu, sopimus luottamuksellinen

Palkkasaatava Siivooja 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja jättänyt maksamatta ilta-, yö-, lisätyö-, ylityö- sekä siirtymäajan korvaukset. Lisätunteja ei tarjottu.

Näytä lopputulos

Asia sovittu valmisteluistunnossa.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhde päättynyt. Lomakorvaukset maksamatta. Liike lopetettu

Näytä lopputulos

tuomio lainvoimainen. työntekijälle lomakorvaus ja odotusajan palkka.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

alipalkkaus, arkipyhäkorvaus, ruokatauot, syrjintä

Näytä lopputulos

Asia jää sillensä. Kantaja on peruuttanut kanteen, koska asiassa on päästy sovintoon.

Palkkasaatava Kassamyyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työsopimus ei ole ajantasalla. Esimies käyttäytyy ylimielisesti ja epäasiallisesti. Ravintolapäällikkö käyttäytyy uhkaavasti, heittelee veitsiä ja astioita päin, työnantaja ei puutu tähän.

Näytä lopputulos

Sovittu tuomioistuimen vahvistamalla sovinnolla.

Palkkasaatava baari/siivousvastaava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

palkkasaatavat, sopimuksen tunnit täyttymättä

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Lisätunnit

Näytä lopputulos

KKO ei myöntänyt valituslupaa

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Lisätunnit

Näytä lopputulos

KKO ei myöntänyt valituslupaa

Palkkasaatava Huoltoedustaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on ilman lainmukaista perustetta yksipuolisesti muuttanut työntekijöiden työsopimusten olennaisia ehtoja poistamalla heiltä oikeuden luontoisetuna olleeseen lounassetelietuun niiltä työpäiviltä, joilta nämä ovat oikeutettuja myös päivärahaan. Työnantajan yksipuolinen toimenpide tarkoittaa käytännössä työntekijöiden palkan yksipuolista alentamista.

Näytä lopputulos

11.12.2015 voitettu. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut sellaisenaan.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

Palkkasaatava Vuoroesimies PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

Asia on loppuunkäsitelty.

Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeaikana. Työsopimuksesa sovittu työaika ei tot. Alipalkkaus. Sairasajan palkat, Jp:t ja lomakorvaus maksamatta. Työtodistus saamatta.

Näytä lopputulos

Sovittu käräjäoikeuden vahvistamalla sovinnolla.

Palkkasaatava Vastaava hoitaja/ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä oli esimiehensä kanssa sopimallaan vapaajaksolla, jonka jälkeen työnantaja purki työsuhteen.

Näytä lopputulos

Asia hävitty Satakunnan käräjäoikeudessa, jäi lainvoimaiseksi

Palkkasaatava Sandwich Artist Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Työnantaja on perunut työvuoroja ja jättänyt pois työvuorolistoilta vuosiloman jälkeen ja palkannut palvelukseensa uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava myymälävartija,turvatarkastaja PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kyselty palkkasaatavia, siitä johtuen YT-neuvottelut ja osa-aikaistamiset.

Näytä lopputulos

11 päämiehen asiat päättyivät omiin päätöksiin, tuomioihin ja sovintoihin.

Palkkasaatava Myymälävastaava Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsopimuksen irtisanominen. Maksamaton korotus vuodelta 2011 (1.4.-20.1.). Asiakas reklamaatio. Maksamaton sairasajan palkka.

Näytä lopputulos

asia sovittu valmisteluistunnon jälkeen. Tuomioistuin vahvisti osapuolten välisen sovinnon.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 50-99
Näytä kuvaus

Liittojen erimielisyys yölisistä.

Näytä lopputulos

Voitettiin työtuomioistuimessa.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Liittojen erimielisyys yölisistä.

Näytä lopputulos

Voitettiin työtuomioistuimessa.

Palkkasaatava Keräilijä Muut 0-4
Näytä kuvaus

Palkkamaksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa 0-4
Näytä lopputulos

Asia sovittu Käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

Palkkasaatava kiinteistönhoitaja 5-9
Näytä kuvaus

Työsopimuksen mukaan olisi pitänyt tulla 120 h kuukaudessa, ei tullut. Hälytysrahat ja viikonloppu päivystykset. TA uhkaillut, että jos jäsen vie asian eteenpäin, niin jäsen ei saa enää ikinä muita töitä. Työtodistus saamatta. Taukoja ei saanut pitää.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

Palkkasaatava Pitopalvelutyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Puuttuu maksamattomia tunteja, puuttuu sunnuntailisiä.

Näytä lopputulos

asia sovittu haastehakemuksen jälkeen.

Palkkasaatava Taksin kuljettaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättäminen koeaikana. Palkkojen tarkistus.

Palkkasaatava Vartija Erityisalat 100-249
Näytä kuvaus

Kuuluuko työntekijälle maksaa kilometrikorvaukset ja päivärahat.

Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Vastuulisien poisto.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Palkkasaatava, työsuhteen päättyminen

Palkkasaatava siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta

Palkkasaatava vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkat sikin sokin ja ylityöt yms. maksamatta.

Palkkasaatava pääluottamusmies Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Vastuulisien poisto.

Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Sairasajan palkanmaksuvelvollisuus

Palkkasaatava fleelance asioimistulkki
Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).

Palkkasaatava tukkumyyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

ta poisti provision yksipuoleisesti, työtehtävä pysyi samana

Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Sairaalahoidossa olevan sairaan lapsen hoito ja sairasajanpalkka

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Asiakaspäällikön kakkosmieslisän 10 % poisto, ilman irtisanomisaikaa.

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomapalkka ja lomaraha

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Ongelmia palkanmaksussa.- Sairasajan palkka- Lisätyö- Lomaltapaluuraha ja loma-ajan palkka

Palkkasaatava Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

kielilisä englantia ja venäjää puhuville myyjille

Palkkasaatava Somistaja Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Kilometrikorvauksn maksuperusteet.

Palkkasaatava Toimistopäällikkö Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Puuttuva palkka

Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

peruspalkka, vastuulistä

Palkkasaatava 1000-
Näytä kuvaus

Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta

Palkkasaatava MYYJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Vastuulisien poisto.