Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Palkkasaatava liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 5-9
Työnantaja ei ole tarjonnut lisätöitä työsopimuslain 2 luku 5 § mukaisesti.
12.10.2018 korkein oikeus myöntänyt valituslupaa, Itä-Suomen hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.
Palkkasaatava VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.
7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkaepäselvyyksiä lopputilin kanssa. Lisäksi lomautusilmoitusaika ei ole toteutunut eikä työsopimuksen mukainen työaika.
sovittu
Palkkasaatava KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.
Voitettiin käräjäoikeudessa asia, jossa työntekijälle tuomittiin palkkasaatavia ja vahingonkorvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 17.4.2018 Hovioikeus vahvisti sopimuksen. Vastapuoli lopulta taipui sovinnon vahvistamiseen siinä muodossa kuin se suullisesti hovioikeuden edessä sovittiin.
Palkkasaatava Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Alipalkkaus.
palkkaturva maksanut
Palkkasaatava vihertyöntekijä Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.
Osavoitto.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 5-9
lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.
Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työpaikkakiusaaminen ja työsuhteen perusteeton päättäminen.
20.6.2018 voitettu käräjäoikeudessa työsuhteen irtisanomisasia. 18.9.2018 Itä-Suomen hovioikeus ei antanut yhtiölle jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
Palkkasaatava keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa
Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.
Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).
Asia päättynyt
Palkkasaatava Pääluottamusmies/ vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työpaikkakohtainen sopiminen. 'Vartijan työehtosopimuksen 24§'.
Voitettiin työtuomioistuimessa.
Palkkasaatava Parturi-kampaaja PAMin muut 100-249
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Palkkasaatava Parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Palkkasaatava Parturi-kampaaja Erityisalat 50-99
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle palkkasaatavat.
Palkkasaatava Kosmetologi Erityisalat 5-9
Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.
Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.
Palkkasaatava asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
alipalkka ja vajaatunnit
asia sovittu.
Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus
Jäsenen saatavat sovittu.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.
asia sovittu.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ylityöt maksamatta
asia sovittu.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Palkkasaatava kokki 10-19
Palkkasaatavat
palkkaturva maksoi.
Palkkasaatava Sähkömies
Kanne peruutettu.
Palkkasaatava Kioskimyyjä (Lyytissä 8/2018)
Palkkasaatavia
Työnantaja maksoi palkkasaatavat korkoineen.
Palkkasaatava Siivooja 0-4
Alipalkka
Sovitteluistunnossa päästy sovintoon.
Palkkasaatava siivooja
Palkkasaatava Erityisalat 500-999
Palkkasaatava
Palkkasaatava kioskimyyjä Erityisalat 100-249
alipalkka
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta
Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
palkkasaatava + noudatettava työehtosopimus
Palkkasaatava varastoesimies Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia työntekijälle.
Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava ja noudatettava työehtosopimus
Palkkasaatava Kahviasiantuntija Muut Ei tiedossa
Sairausajan palkanmaksun suuruden epäselvyys
Palkkasaatava keittiötyöt Erityisalat 0-4
Työsuhteen päättäminen sairauden takia
Palkkasaatava ajojärjestelijä
palkkasaatava
Palkkasaatava Hotellipäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työnantaja ei suostu maksamaan tuntipankkiin kertyneitä tunteja.
Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Työnantaja ei maksa provisiota irtisanomisajalle
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kalustemyyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatavaa.
Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava + noudatettava TES
Palkkasaatava Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Sairasajan palkanmaksu
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta
Palkkasaatava valvomonhoitaja Muut 1000-
Palkkasaatavat
Palkkasaatava Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Alipalkkaus sekä lomarahat.
Palkkasaatava palveluneuvoja Erityisalat Ei tiedossa
Lisiä maksamatta
Palkkasaatava pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Myyjä 0-4
Työskennellyt 15h/viikko sopimuksella, työtunnit jääneet vajaaksi koko työsuhteen ajalta. Keskusteltu työnantajan kanssa, ei suostu korvaamaan.
Palkkasaatava Esmies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava
Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Provisiopalkan maksu ja määräytymisperuste?
Palkkasaatava myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Vuosivapaat, sairausloma-ajan lisät, lomakorvaus oikealla prosentilla sekä lomarahat maksamatta.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Erityisalat 250-499
Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksaminen työntekijälle.
Palkkasaatava palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsopimuksen noudattaminen.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja ei ole maksanut mm. työaikalisiä eikä kaikkia ylitöitä.
Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Palkkoja maksamatta, loppupalkan tarkistus, ylityöt
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Palkkasaatava Myyjä
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia lisiä.
Palkkasaatava Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus maksamatta osittain
Palkkasaatava Teknikko Muut 50-99
Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle
Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja jättänyt palkkoja maksamatta työsuhteen ajalta.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan konkurssi ja palkkasaatavat
Palkkasaatava vastaanottovirkailiija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomakorvaus ja vuosivapaat maksamatta. Työnantaja ilmoittanut konkurssista.
Palkkasaatava Vuoropäällikkö
Ylityötuntien palkkasaatavat.
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 500-999
Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä
Palkkasaatava Kauppa 100-249
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Sairausajan palkanmaksuvelvoite
Palkkasaatava Kauppa 500-999
Kielilisä
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava housekeeper/supvervisor Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sairasajan palkanmaksu terveydenhoitajan kirjottamalla todistuksella.
Palkkasaatava siivooja Erityisalat 100-249
palkkasaatava
Palkkasaatava keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työaikapankki tunnit maksamatta
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.
Palkkasaatava keittiöapulainen
Palkkasaatava
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä Erityisalat 10-19
Työvuoroja peruttu eikä ole maksettu perutuista vuoroista palkkaa.
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Sairasajanpalkkaa samatta ja ylityöt maksamatta
Palkkasaatava Muut 0-4
palkkasaatavat
Palkkasaatava Kanttiinin vastaava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
sairasajan palkkaa saamatta sekä lopputili
Palkkasaatava Opas Erityisalat 5-9
Ei ole maksettu loppupalkkaa ollenkaan.
Palkkasaatava Opas Erityisalat 5-9
Työnantaja perinyt palkasta 2 ylimääräistä vuokraa
Palkkasaatava Maanrakennustyöntekijä 0-4
3 päivän palkka ja lomakorvaus koko työsuhteesta saamatta
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatavia
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sairasajan palkka
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava Turvakamera-asentaja
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava grillimyyjä
Palkkasaatava Keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Rakennussiivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki Pirkanmaa
Palkkasaatava Esimiesharjoittelija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 5-9
Palkkasaatava Kahvilamyyjä Muut 20-49
Palkkasaatava Baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava Hyllyttäjä Erityisalat 20-49
Palkkasaatava Myyjä Erityisalat 10-19
Vastuulisä
Palkkasaatava parturi-kampaaja 0-4
Työsopimuksen mukaiset tunnit eivät ole toteutuneet.
Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatava
Palkkasaatava Huoltamomyyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava Varastotyöntekijä, jakeluauton kuljettaja Muut 0-4
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä
Palkkasaatava
Palkkasaatava Keittiötyöntekijä Muut 250-499
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta on teettänyt alle sopimustuntien eikä ole maksanut eroitusta. Mahdolliset ylityökorvaukset maksamatta
Palkkasaatava Tarjoilija-Barista Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa palkkapäivänä.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa lainkaan.
Palkkasaatava Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen ajalta lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Loppupalkka maksamatta
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
TA ei ole maksanut loppupalkkaa
Palkkasaatava Fundraiser Muut
Työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.
Palkkasaatava siivooja Kauppa 0-4
Loppupalkkaa maksamatta
Palkkasaatava pitopalvelu työntekijä/ruokala 0-4
Palkat suorittamatta työsuhteen ajalta
Palkkasaatava kassa/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde pääätetty koeajalla, siitä sopimatta
Palkkasaatava esimies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja sulkenut paikan ja jätetty palkat , irtisanomisaika ja lomakorvausket maksamatta
Palkkasaatava Talonmies Kiinteistö- ja siivous
Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Kampaaja
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Muut 1000-
Palkkasaatava Kauppa 0-4
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijä irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Lomakorvaus maksamatta, samoin VV-vapaat koko työsuhteen ajalta. Yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, mutta ei ole haettu konkurssiin.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaa maksamatta. Irtisanottu ilman irtisanomisaikaa.
Palkkasaatava Rakennusapumies Muut 20-49
Työnantaja on kieltäytynyt maksamasta sairausajan palkkaa, vaikka työntekijä on toimittanut asianmukaiset sairauslomatodistukset.
Palkkasaatava baarimikko
Sopimuksen mukainen palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Liian alhainen tuntipalkka. Lomakorvauksen tarkistus.
Palkkasaatava Pakettiautonkuljettaja
Palkkasaatava Myyjä
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Kauppa 250-499
Palkkasaatavia
Palkkasaatava Muut 20-49
TESsin yleissitovuus. kielilisä
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 100-249
Kokemusvuodet
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 100-249
Lomarahoja ja sairausajan palkkaa saamatta
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkka maksamatta. Työnantajaan ei saa yhteyttä
Palkkasaatava visualisti Kauppa 1000-
Työntekijän palkkaa alennettu
Palkkasaatava assistentti Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän laskeminen
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän alentaminen
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän poisto sopimustuntipalkasta
Palkkasaatava kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Palkkasaatava Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Palkkasaatava Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava
Palkkasaatava baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Muut 5-9
Palkkasaatava koulunkäynnin ohjaaja Muut 500-999
Palkkasaatava Bar Manager Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava keittiötyöntekijä
Palkkasaatava myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Supervisor Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava markkinointipäällikkö Muut 0-4
Saamatta jäänyt irtisanomisajanpalkka ja lomakorvauksia.
Palkkasaatava kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde päättynyt 15.112019. Loppupalkka maksamatta.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkka maksamatta yhdeltä tyäpäivältä.
Palkkasaatava Kauppa 10-19
Yhdeksän päivän palkka maksamatta.
Palkkasaatava Luottamusmies Kauppa 1000-
Päivärahan maksaminen.
Palkkasaatava Päätyösuojeluvaltuutettu Kauppa 1000-
Päivärahan maksaminen.
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Maksamattomia palkkoja.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ei ole tarjottu työsopimuksen mukaista työtä.
Palkkasaatava Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Partur-kampaaja Erityisalat 100-249
Parturi-Kampaaja, työaikalisät saamatta
Palkkasaatava Tarjoilija
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkaka maksamatta syys-lokakuu
Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatavia
Palkkasaatava Kauppa 10-19
Ta pidättänyt loppupalkasta tasurin miinustunnit
Palkkasaatava Siistijä Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja edellyttää työntekijää kuljettamaan työvälineitä omassa autossaa, mutta ei maksa kilometrikorvausta, eikä työaikaa siirtymiltä.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja on asetettu konkurssiin ja palkkoja on maksamatta.
Palkkasaatava Muut Ei tiedossa
Palkan alentaminen ilman irtisanomista.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Työnantaja ei kelpuuta sairaanhoitajan kirjoittamaa todistusta työkyvyttömyydestä.
Palkkasaatava Muut 10-19
Arkipyhäkorvaukset maksamatta
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkka maksamatta
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Loppupalkkojen maksaminen sekä palkkalaskelmien antaminen työntekijälle.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 100-249
Sairauslomapäivät muutettu kesälomapäiviksi työsuhteen päättyessä
Palkkasaatava Muut 500-999
Ta ei maksa olosuhdelisää
Palkkasaatava huoltamotyöntekijä Kauppa 5-9
Palkkaa ja ylityötä maksamatta
Palkkasaatava myyjä Kauppa 5-9
Kaupan TES:n mukaisia lisiä maksamatta
Palkkasaatava Kiinteistönhuolto, maalaus, saneeraustyöt Kauppa 0-4
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Henkilökohtainen avustaja 0-4
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava chef Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Palkkasaatava henk.koht.avustaja Muut Ei tiedossa
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 50-99
Sairausajan palkka maksamatta
Palkkasaatava Kauppa 5-9
TA poistanut vastuulisän
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Köksmästare Ei tiedossa
Utebliven lön
Rikosasia Myyjä
Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen
Rikosasia voitettiin käräjäoikeudessa.
Rikosasia Kokki
Päätetään oikeusavustajasta 17.8.2017 oikeusapukokouksessa.
Rikosasia Järjestyksenvalvoja
Järjestyksenvalvojan avustaminen käräjäoikeudessa. Jäsentä syytetään pahoinpitelystä.
Työnantajan korvausvaatimus toimitilavastaava Muut 100-249
Kilpailukieltosopimus
Työnantajan korvausvaatimus kiinteistöpäivystäjä Kauppa 5-9
Työrauha Kasinopelinhoitajat
Hävitty työtuomioistuimessa.
Työsuhde Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanomisperusteen tarkastus.
asia hävitty käräjäoikeudessa.
Työsuhde Kauppa Ei tiedossa
Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.
Voitto, jäsenelle rahat palkkaturvasta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi
Työsuhde vartija PAMin muut Ei tiedossa
Sovittu haastehakemuksen jälkeen.
Työsuhde KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.
Voitto käräjäoikeudessa 18/18681 (L 17/34267)
Työsuhde myyjä Kauppa Ei tiedossa
työaika
Hakemus hyväksytty palkkaturvassa.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Keilahallin työntekijä PAMin muut 5-9
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Työsuhde Keilahallin työntekijä 0-4
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Työsuhde Muut 5-9
Luottamusasema kiistetty, irtisanottu.
Kanne hylätty käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettu tuomioon. Jatkui hoviin.
Työsuhde myyntipäällikkö PAMin muut Ei tiedossa
Irtisanomissopimuksen riitautus.
*Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden arvion siitä, että työntekijän ja yhtiön välinen sopimus oli solmittu sellaisissa olosuhteissa, että siihen vetoavan olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Sopimus on pätemätön ja yhtiön on katsottava yksipuolisesti irtisanoneen työntekijän työsuhteen. *Hovioikeus katsoi, että yhtiö oli päättänyt työntekijän työsuhteen perusteettomasti. Työntekijä sai korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja irtisanomisajan palkan. *Työntekijää oli syrjitty terveydentilan perusteella ja hän sai hyvitystä.
Työsuhde vartija PAMin muut Ei tiedossa
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
Työsuhde vartija
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
Työsuhde Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.
Voitettu hovioikeudessa. Korvauksia laittomasta koeaikapurusta ja yhdenvertaisuuslain hyvitystä.
Työsuhde myyjä Kauppa 20-49
työehtosopimus, erimielisyys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, palkkaus, ylityöt, sunnuntaikorvaukset/pyhäkorvaukset, työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen
Hävitty hovioikeudessa.
Työsuhde Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.
Juttu sovittu valmisteluistunnossa.
Työsuhde MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Irtisanominen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä yhteistyövaatimusten rikkomisen ja luottamuspulan johdosta.
11.6.2018 sovintosopimus ja 30.7.2018 kanteen peruutus.
Työsuhde Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Työsuhde Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Työsuhde Somistaja Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
Työsuhde Lihamestari Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
Työsuhde KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa Ei tiedossa
Yt-lain mukainen hyvitys
Asia on sovittu.
Työsuhde myyntineuvottelija Muut 5-9
TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto
Palkkaturva maksoi yksipuoliseen tuomioon perustuvat saatavat.
Työsuhde myyjä Kauppa 500-999
Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.
Asia on sovittu.
Työsuhde Kauppa 100-249
Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.
Asia sovittu.
Työsuhde Myyjä Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Työsuhteen irtisanominen
Käräjäoikeuden päätös sillensä jättämisestä. Kanne peruttu sopimukseen perustuen.
Työsuhde Erityisalat 10-19
Irtisanomisperusteen tarkistus.
Osavoitto Helsingin käräjäoikeudesta.
Työsuhde Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Työkyvyttömyys, oikeus palkkaan
Sovittu.
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Muut 5-9
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Tarjoilija 0-4 Lappi
Työvuorolistat ei tule ajallaan, ei makseta sairasajan palkkaa, ei tehdä työsopimusta, työpaikalla asiat rempallaan monessa suhteessa. Suurin asia, ettei varavastaavanlisiä ole maksettu koko työsuhteen ajalta. Tuntipalkka alennettu yhtäkkiä ja muutakin palkkaa puuttuu.
Työsuhde Muut 5-9
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde PAMin muut Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
työsuhteen päättyminen
Työsuhde optikkomyyjä Kauppa 500-999
Työsuhteen irtisanominen.
Työsuhde varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde Varavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Epäselvä työsuhteen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvä tilanne, jossa työnantajan epäillään toimineen lain vastaisesti.
Työsuhde myyjä Muut 5-9
irtisanominen
Työsuhde Järjestyksenvalvoja Muut 0-4
Työnantaja ei tarjoa tunteja
Työsuhde lastenhoitaja Muut 10-19
Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
Työsuhde keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työnantaja perunut jo toistamiseen luvatun työsuhteen.
Työsuhde Varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Työsuhde puisto- ja puutarhatyöntekijä Muut 1000-
Työyhteisö ja työsuojelu Myyjä/eläintenhoitaja Kauppa Ei tiedossa
-epäasiallinen kohtelu-työsuhteen purku
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
Työyhteisö ja työsuojelu liikennemyymälätyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen
Voitettu hovioikeudessa.
Työyhteisö ja työsuojelu Myyjä Kauppa 250-499
sovittu tuomioistuinsovittelussa
Työyhteisö ja työsuojelu PLM Turun alue Majoitus- ja ravitsemus 1000-
PLM:n vapautus-, matkustusaika ja YT-lain mukaisten tehtävien suorittamiseen käytettävä aika.
Työyhteisö ja työsuojelu Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Jäsen kokee työnantajan "savustavan". Toinen samanlainen juttu samalta työnantalta.
Työyhteisö ja työsuojelu Muut 100-249
Työntekijä on ilmoittanut työnantajalle työpaikka kiusaamisesta. Työnantajalta tullut vastatoimia ja asiassa ilmennyt ristiriitoja työlainsäädännön ja TES kanssa.
Työyhteisö ja työsuojelu Kauppa 5-9
Jäsenellä pitkäaikainen sairaus työnantajasta johtuen. Etsitään erilaisia keinoja asian hoitamiseksi.
Työyhteisö ja työsuojelu grillimyyjä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Varoittaminen ja perusteet siihen epäselvät
Työyhteisö ja työsuojelu Kauppa 0-4
Työyhteisö ja työsuojelu myyjä/ravintolatt Kauppa Ei tiedossa
Työyhteisö ja työsuojelu tarjoilija
Työyhteisö ja työsuojelu optinen myyjä Kauppa 250-499
varastotyöntekijä Erityisalat 100-249
Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Sovittu.
kassa-myyjä Kauppa 500-999
Perusteeton irtisanominen
Kanne hylättiin.Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
Palveluesimies Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä
Asia sovittu osapuolten kesken
Toiminnanjohtaja Muut Ei tiedossa
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Asia on sovittu.
Simlärare / Uimaopettaja Muut 1000- Ahvenanmaa
2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta
Kanne peruutettiin käräjäoikeudesta sovinnon takia. HUOM. Sovinto on luottamuksellinen.
myyjä Kauppa 250-499
Työsuhde irtisanottu varoitusten jälkeen. Varoitukset on kiistetty.
Sovittu.
myyjä
Työnantaja kieltäytyy ottamasta työntekijää töihin kun hoitovapaa päättyi.
Jäsen saanut palkkasaatavat palkkaturvasta.
autokuski 0-4
palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän
asia sovittu.
Kauppa 5-9
Voitettu käräjäoikeudessa.
myyjä
koeaikapurku ja palkkasaatava
Työsuhdetta koskevassa riita-asiassa on päästy sovintoon tuomioistuinsovittelussa.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
TT irtisanottu epäiltynä varkaudesta
Häviö
Myyjä/somistaja
Yksipuolinen tuomio. Työnantaja velvoitetaan maksamaan jäsenelle lomakorvausta 59,24 €. Ok-kulut kumpikin kärsii vahinkonaan, koska odotusajan palkkaa koskeva vaatimus hylätty.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
Toimihenkilö? Muut 250-499
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Riita-asiassa on saavutettu sovinto.
Myyjä ja IT-asentaja Kauppa 5-9
Jäsen irtisanottu tuotannollisin- ja taloudellisin perustein. Todellinen irtisanomisen peruste on mahdollisesti pitkittynyt sairasloma.
Sovittu.
Huoltoasematyöntekijä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ja samoihin aikoihin palkattu uusi työntekijä, tarjoamatta tätä työntekijälle.
Voitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Maksettu alle TESin mukaista tuntipalkkaa ja lomakorvauksia ei ole maksettu työsuhteen päättyessä.
konkurssi raunneu varojen puutteeseen. jäsenen palkkasaatavat jäivät saamatta.
Varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
siivooja Muut 10-19
Koeaikapurku
jäsen perui.
Kiinteistönhoitaja/Koneenkuljettaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Käräjäoikeuden vahvistama salainen sovintosopimus.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja perii epämääräisiä saatavia loppupalkasta
Hävitty rikosasia hovioikeudessa.
huoltamotyöntekijä
Työntekijä saanut liikkeen luovutuksen yhteydessä 0 -sopimuksen. Kun ei ole tähän suostunut, on sanottu koko sopimus irti.
asia sovittu.
Siistijä Muut 20-49
voitettu hovioikeudessa.
Kauppa 10-19
asia sovittu.
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.
asia voitettu käräjäoikeudessa.
keittiöapulainen/kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde päätetty tuotannollisin ja taloudellisin perustein mutta palkattu uutta työvoimaa.
asia sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.
Myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Sovintosopimuksen allekirjoitus ja kanteen peruutus käräjäoikeuteen.
varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättämisriita
11.1.2019 kanne hylätty käräjäoikeudessa.
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Asian käsittely päättynyt
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin. Palkattu uutta työvoimaa. Palkkasaatavaa.
Sovittu.
vastaanottosihteeri Muut 100-249
Epäselvyyttä työsuhteen päättymisen perusteista.
Sovittu.
myymälävastaava Kauppa 5-9
Selvitys saamatta olevista ylitöiden palkoista. Työpaikalla myös epäilystä epäasiallisesta kohtelusta.
Asia sovittu. Kanne peruttu. Jäsen ilmoitti, että on saanut rahat sopimuksen mukaisesti.
Myyjä Kauppa 20-49
Hävitty työtuomioistuimessa.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 500-999
Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti
asia hävitty käräjäoikeudessa. Asiasta ei valitettu hovioikeuteen.
projektipäällikkö Muut 250-499
asia sovittu.
Muut 20-49
Työhönottoa koskevassa riita-siassa on saavutettu sovinto.
Siivous Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työntekijän työsuhde päätetty tekstiviestillä.
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Myymälävastaava Muut 20-49
Työntekijän työsuhde purettu. Ennen purkamista työntekijälle annettu kaksi varoitusta, jonka työntekijä on kiistänyt. Purkuilmoituksessa esitetyistä syistä ainakin suurin osa on todistettu pätemättömiksi.
Asia sovittu.
Tarjoilija, apulainen Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Alipalkka. Palkat maksettu myöhässä.
Palkkaturva maksettu
Studiovastaava Muut 5-9
Työntekijän työsuhde purettu TuTa-syillä työntekijän ollessa raskaana.
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
Tarjoilija Kauppa 20-49
Työntekijä irtisanottu HeKo-syillä 26.9.2016. Työsuhde päättynyt 26.10.2016
asia sovittu
siivooja
asia sovittu.
Kauppa 5-9
Laiton irtisanominen
Asia loppuunkäsitelty sovintoistunnossa.
Myyjä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä 3kk sen jälkeen kun myymälään palkattu uusi työntekijä.
Asia on sovittu.
Kotipalvelutyöntekijä Muut 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen, irtisanomisajan noudattamatta jättäminen ja raskaudesta johtuva syrjintä
Asia sovittu työnantajan kanssa.
parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
Työsuhteen purkaminen.
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättäminen ilman lain mukaisia perusteita, syrjintä sairauden vuoksi
kerrossiivous ja vastaanotto Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työehtosopimuksen mukainen palkka, lisät ja JP-korvaukset
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
myyntisihteeri Muut 5-9
irtisanominen työnantajan toimesta
toimistoassistentti Ei tiedossa
Irtisanomistilanteen selvittäminen ja vajaiden työtuntien korvaaminen
Erityisalat 10-19
kohde-esimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
myyjä Kauppa 500-999
TYösuhde irtisanottu
Muut 20-49
siivooja Erityisalat 20-49
siivooja Erityisalat 20-49
myyjä Kauppa 100-249
varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Oliko työnantajalla työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste työntekijästä johtuvasta syystä?
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 250-499
Tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanottu.
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työntekijä lomautettu 19.4.2019. Tarjottu työtä jatkuvasti, mutta lomautusta ei ole keskeytetty.
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
lasittaja 5-9 Pohjois-Karjala
Työsuhteen purku
myyjä Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt työnantajan toimesta. Palkkasaatavia sekä työtodistus saamatta.
Kiinteistönhoitaja Muut 1000-
ratamestari
liikkeenluovutus
ratamestari Muut 5-9
liikkeenluovutus
myyjä Kauppa 100-249
Alipalkka
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
myyjä/korjaaja Kauppa 5-9
Majoitus- ja ravitsemus
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Irtisanottu henkilökohtaisin syin
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
teatterityöntekijä Erityisalat 100-249
Työsuhde päätetty varoituksiin ja puhutteluihin vedoten
myyjä Kauppa 1000-
Irtisanominen, palkkasaatavat
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Tuntipalkka ei TESin mukainen ja suorittamatta työaikakorvauksia ja lomapalkkoja.
Palvelupäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 250-499
Työntekijä tullut raskaaksi. Koeaikapurku.
Visualisti Kauppa 1000-
Työtapaturma. Työntekijän saama vaikea silmävamma kun lasinsirpale mennyt silmään. Tässä vaiheessa autamme henkilöä loppulausunnon laatimisessa poliisille.
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
pelimyyjä Erityisalat Ei tiedossa
Onko työnantajalla ollut työsopimuslain mukainen peruste irtisanoa työntekijä henkilökohtaisella perusteella?
Vuoroesimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Kuorma-autonkuljettaja
Kahvilamyyjä Kauppa 5-9
Työsuhde purettu rikosepäilyn vuoksi.
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Kohdevastaava Muut 250-499
Koeaikapurku. Uutta koeaikaa ei voi laittaa, jos on ollut samassa työssä aikaisemmin henkilöstöä vuokraavan yrityksen kautta.
Kaivinkone kuski
Työntekijä irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, vaikka samaan aikaan työnantaja hakee kahta työntekijää samoihin työtehäviin.
(pää)kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia
Myyjä Erityisalat 100-249
Eriävä tulkinta työsuhteen vakiintumisesta ja siihen littyvistä etuisuuksista.
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Myyjä Ei tiedossa
Työntekijän työsuhde päätetty ilman irtisanomisaikaa
varastotyöntekijä Muut 1000-
Äitiysloman palkanmaksu ja määräaikaisen työsopimuksen kesto.
Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Irtisanominen henkilöön liittyvillä syillä varoitusten jälkeen.
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työnantaja kadonnut. Palkkasaatavia ja työsuhde purkautunut
myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
Turvatarkastaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja irtisanonut henkilökohtaisilla syillä varoitusten jälkeen.
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työsuhde purettu työnantajasta johtuvasta syystä.
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
alipalkka
kioskimyyjä/myymäläpäällikkö Erityisalat 100-249
Alipalkka
siivooja Kiinteistö- ja siivous 20-49
siivooja
Työnantaja ilmoittanut isyyslomalla, että ei tarvitse enää tulla töihin.
myyjä Kauppa 0-4
HeKo-syillä tapahtunut irtisanominen
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahviomyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde purettu / irtisanottu
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
asiakaspalvelija Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ansionmenetys
IT engineer
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja, epäselvyydet tasoittumisjärjestelmään liittyen.
kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet työntekijän ja työnantajan kesken.
Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työajan noudattamatta jättämisen perusteella. TA:n mukaan TT:ää on saaanut asiasta varoituksia. TT kiistää.
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Palkka alle tessin
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiinteistö- ja siivous 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiinteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiinteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kauppa 1000-
Lomakertymä palkalliselta ammattillisesta kuntoutuksesta
Varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Työsuhteen päättyminen
Kauppa 500-999
Työntekijä on irtisanoutunut epäasiallisen kohtelun vuoksi ja mahdollinen työsuojelurikkomus?
serviceman Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
rakennusmies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
myyjä Muut 5-9
Työntekijä irtisanottu varoitukseen vedoten
Kauppa 50-99
Palkka, loamutus kohdistunut vain yhteen työntekijään
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen päättyminen.
Kauppa 250-499
Laitoshuoltaja Ei tiedossa
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde purettu
Kioskimyyjä. Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja päättänyt työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeaika oli jo umpeutunut. Työntekijä oli siirtynyt uuden TA:n palvelukseen kauppiaan vaihdon myötä ja tällöin tehty uusi sopimus, jolla sovittu uusi koeaika.
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu varoitukseen vedoten
toimisto- ja viestintäassistentti
koeaikapurku
Turvatarkastaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja perhevapaalta palaavalle työntekijälle.
Kauppa 10-19
myyjä Muut 20-49
Työntekijän työsuhde irtisanottu äitiyslomalla.
cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Onko työnantajalla ollut tuta-perusteet irtisanoa raskaana oleva työntekijä?
siistijä Kiinteistö- ja siivous 0-4
koeaikapurku
vartija Muut Ei tiedossa
siirto työtehtävissä
huoltamotyöntekijä Muut 10-19
Alipalkka
kokki Muut 500-999
työsuhde purettu
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Tehty koeaika purku
siivooja 10-19
Palkkasaatavia ja sopimustunnit ei täyty
siivooja 10-19
Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu
astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus 1000-
yt: t käymättä työtehtäviä muutettu
myyjä / muotineuvoja Kauppa 1000-
Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä
rakennussiivous 5-9
irtisanottu Tuta syillä
kokki/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde purettu epäilyttävin perustein
Kokki Erityisalat 20-49
Määräaikainen työsuhde purettu työntekijän mielestä väärin perustein
kerroshoitaja,vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työnantaja luvannut enemmän tuntej kuin antanut
Myyjä/kassa Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei nosta sopimustunteja eikä tarjoa lisätöitä
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkeinpä kaikki asiat epäkunnossa työsopimuksessa ja työsuhteessa
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkein kaikki asiat olleet päälaellaan
Myyjä/vastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. Ensin ilmoitettu, että työntekijät on varkaita ja tehdään poliisitutkinta.
Parturi-Kampaaja Erityisalat 100-249
Optinen Myyjä Kauppa 250-499
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
koeaikapurku vaiko irtisanominen
Myyjä
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kauppa 500-999
Vuoropäällikkö Muut 20-49
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myymälätyöntekijä/valjasseppä
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ilmastointiasentaja
tarjoilija Kauppa 5-9
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa 0-4
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
Kiinteistönhoitaja 0-4
asentaja Muut 5-9
myyjä Kauppa 1000-
Talonmies 0-4
jäätelönvalmistaja Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja maksanut palkkaa väärän palkkaryhmän mukaan
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.
rakennusalan työtehtävät Muut 5-9
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
housekeeper Muut 250-499
Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja päättänyt työsuhteen TSL 8:3 § mukaisesti. Tälle ei ole persuteita. Myös irtisanomispersute epäselvä, mutta perusteet voivat olla irtisanomiselle.
Pizzeria työntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työntekijän työasuhde päätetty työntenijästä johtuvista syistä. Tutkitaan päättämisen perusteita.
Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt koajalla. Todennäköinen syy työsuhteen päättämiselle on tosiasiassa raskaus.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan painostuksesta johtuen, työntekijä päätti työsuhteen.
Kauppa 50-99
kassa/elintarvikemyyjä
Työnantaja vähentänyt työntekijän työtunteja ja osa-aikaistanut hänet.
Siivooja Muut 250-499
Työntekijä oli merkinnyt vuosilomansa väärin järjestelmään. Työnantaja edustaja oli kuitenkin käynyt hyväksymässä työntekijän loman. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsuhteen aiheettoman poissaolon perusteella.
Majoitus- ja ravitsemus 1000-
myyjä Kauppa 250-499
Työntekijän koeaikapurku muutettu irtisanomiseksi henkilökohtaisista syistä
Muut 1000-
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
myyjä Kauppa 100-249
Irtisanomisen perusteiden tarkistaminen
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 5-9
Pitämättömät vuosilomat,kun maksettu aina lomakorvausta, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Yritys lopettanut toiminnan ja palkanmaksu joulukuulta ja irtisanomisaika suorittamatta
Operation manager Majoitus- ja ravitsemus 10-19
baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Asiakkuuspäälikkö Muut
Koeaikapurku epäasiallisin perustein
Kiinteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
autonkuljettaja Muut
Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus
Security Expert Kiinteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen alisuoriutumisen johdosta
kiinteistönhoito Muut 1000-
Työsuhteen irtisanominen perustettomasti.
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Lomapalkka ja -raha suorittamatta
Muut 50-99
Talous- ja myyntiassistentti Erityisalat 20-49
myyjä Kauppa 1000-
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta
Kauppa 5-9
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työsuojelu-asiat
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja jättää palkan osia ja korvauksia maksamatta.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle tarjottujen työtuntien määrää laskettu siitä tasosta, jolle se oli vakiintunut. Työntekijän oman selvityksen mukaan ei ole maksettu sairasajan palkkaa, iltalisiä, sunnuntaikorvauksia, vv-korvauksia. Palkka ollut 1.1.2019 asti alle taulukon. TT:n mukaan ei ole saanut pitää lomiaan. Myöskään työtodistus ei täytä työsopimuslain vaatimuksia aj on epäasiallinen. TT:n selvityksen mukaan työskentelyolosuhteet eivät ole olleet asiallisia. TT:lle on huudettu ja käyttäydytty muutoinkin epäasiallsesti. TT näkemyksen mukaan hänellä oli oikeus päättää työsuhteensa noudattamatta irtisanomisaikaa TA:n epäasiallisen käytöksen ja sopimusloukkauksien vuoksi.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle on maksettu alipalkkaa. Ei ole maksettu iltalisää, sunnuntaikorvauksia eikä vv-korvauksia. TA käyttäytynut myös epäasiasiallisesti ja rikottu työsuojelumääräyksiä muun muassa pakottamalla työskentelemään sairaana. TT ei ole myöskään saanut pitää vuosilomaa. TA myös vähensi TT:n tunteja vakiintuneesta tasosta. TT on kertomansa mukaan sairastunut masennukseen työnantajan hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen seurauksena. TT:n näkökulman mukaan hän joutui irtisanoutumaan työstä noudattamatta irtisanomisaikaa kaikkien epäkohtien ja TA:n epäasiallisen käytöksen vuoksi. Työtodistus ei ole myöskään asiallinen.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Koeaikapurku
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
Ruokailupalvelutyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
koeaikapurku
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työnantaja irtisanoi työntekijän vakituisen työsopimuksen 1 pv:n sairastamisen jälkeen
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myyjä Kauppa 250-499
Myyntialuevastaava/myyjä/käyttötavaraosaston2 Kauppa 1000-
Palkkaryhmän ja vastuulisä
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Järjestyksenvalvoja Erityisalat 10-19
Työnantaja irtisanonut työntekijän vanhaan terveysasiaan vedoten.
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Kokki/asiakaspalvelija Muut 20-49
Muut 100-249
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
myyjä Kauppa 1000-
vuoropäällikkö Kauppa 250-499
Työsuhde päätetty varoitukseen vedoten
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Warehouse worker Muut 100-249
myyjä Kauppa 1000-
Työtuntien vähentäminen. Uusia työntekijöitä palkattu
myyjä Kauppa 1000-
Työntekijältä poistettu kokonaispalkasta henkilökohtainen lisä, joka johtanut irtisanoutumiseen.
Kauppa 20-49
siistijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Ylityöt maksamatta, koeaikapurku
Myyntineuvottelija Erityisalat 100-249
myyjä Kauppa 1000-
Parturi-kampaaja Kauppa 1000-
Työkokemusvuosien laskenta palkkaukseen
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
myyjä Kauppa Ei tiedossa
henkilökohtainen avustaja 0-4
asiakaspalveluneuvoja Erityisalat 100-249
kahvilaesimies Muut 10-19
Myymäläpäällikkö Kauppa 10-19
kokki Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Konttityöntekijä Muut 1000-
parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
siivooja Muut 20-49
varastomies Kauppa 20-49
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Alipalkattu ei maksettu lisiä, vuosivapaat maksamatta. Nollasopimuksella..
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Määräaikaisen sopimuksen päättymiseen liittyvät asiat ja odotusajanpalkka.
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Alipalkattu, maksamatta vuosivapaat koko työsuhteen ajalta.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työsuhde päätetty koeaikana ja heti tämän jälkeen jatkettu työsuhdetta extrana.
Kauppa 5-9
Maksetaan 37.5 tunnista, viikkotunnit 40 tuntia.
Tuotantotyöntekijä Erityisalat 50-99
Koeaikapurku
koulukäynnin ohjaaja Muut 1000-
Työsuhde purettu koeaikaan vedoten.
vartija Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työntekijän työsuhde päätetty ja palkkasaatavat.
Puhtaanapitäjä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Puhdistustyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Erityisalat 50-99
Erityisalat 50-99
Kauppa 5-9
kokki Ei tiedossa
Työnantaja on siirtänyt henkilön vuokrafirman palvelukseen ja tehnyt koeaikapurun tai irtisanomisen.
varainhankkija Muut Ei tiedossa
Työntekijälle ei ole maksettu työehtosopimuksen eikä työsopimuksen mukaista palkkaa
myyntineuvottelija Muut 50-99
Työnantaja irtisanonut, kun työntekijä ei päässyt vaadittuun myyntitavoitteeseen
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomakorvaus ja TESin mukaiset lisät
Tekninen tuottaja Muut 5-9
Sanottu irti tuta-syin. Ei perusteita
Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työsuhde purettu koeajan viime metreillä, asiakaspalautteisiin vedoten.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnkteijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Kiinteistötyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työntekijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
Myyjä Kauppa 0-4
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
siivooja Muut 1000-
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
Erimielisyys tilanteessa, jossa työntekijä on sairastunut kesken vuosiloman ja jäljellä oleva loman osa olisi tullut siirtää.
Kauppa Ei tiedossa
Kauppa 1000-
Työsuhteen purku
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen, raskaussyrjintä
toimitilahuoltaja Erityisalat 100-249
myyjä Kauppa 20-49
Työnantaja kieltäytyy sopimustuntien tarkastelusta
Huoltamotyöntekijä Kauppa 20-49
Syrjintä sairauden johdosta
Myyntiassistentti Muut 10-19
Provisiopalkan muutos ilman irtisanomisaikaa
cleaner
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatavat Tuta-syin irtisanottu
Hallivastaava PAMin muut 0-4
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
Erityisalat 20-49
Palkkasaatava
Veteraaniavustaja Muut 100-249
Työantaja purkanut työsuhteen
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 100-249
Määräaikaiset työsopimukset ilman perusteita
Emäntä 50-99
Täysperävaununkuljettaja Muut 0-4
Huoltamotyöntekijä Muut 0-4
Palkkasaatavat ja työsuhteen perusteeton päättäminen
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Koeaikapurku
palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
Erityisalat 5-9
Tuta-syin irtisanottu. Nyt uusi ta väittää, että on liikkeen luovutus tapahtunut ja tt ei noudatattanut is-aikaa
Kiinteistö- ja siivous 20-49
Ta ei ole tarjonnut sopimustunteja.
Muut
Määräaikaisuuden muuttaminen kesken sopimuksen
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Epäasiallinen kohtelu, syrjintä
Siivoja Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
städare Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
Ersättning för övertidsarbete
siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Försäljare Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Förflyttning från försäljare till lager
Myyjä Muut 5-9 Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
Tuloksia per sivu: