Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Irtisanomisperusteen tarkastus.
Kauppa
Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.
VARTIJA PAMin muut
TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.
liikennemyymälätyöntekijä Kauppa
Työnantaja ei ole tarjonnut lisätöitä työsopimuslain 2 luku 5 § mukaisesti.
Cleaner
Työsuhteen purku
Cleaner
Työsuhteen purku
Cleaner
Työsuhteen purku
Cleaner
Työsuhteen purku
Cleaner
Työsuhteen purku
Keilahallin työntekijä PAMin muut
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
3
Keilahallin työntekijä
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
3
Tarjoilija / Baarimikko Majoitus- ja ravitsemus
Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen.
Kiinteistöhoitaja
Alipalkkaus.
vihertyöntekijä
Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.
keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus
työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa
liikennemyymälätyöntekijä Kauppa
*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen
Vartija PAMin muut
Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.
myyjä Kauppa
TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).
Myyjä Kauppa
Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.
KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa
Yt-lain mukainen hyvitys
Somistaja Kauppa
Yt-neuvottelut ja lomautus
Lihamestari Kauppa
Yt-neuvottelut ja lomautus
myyntineuvottelija Muut
TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto
myyjä Kauppa
Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
Vartija PAMin muut
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
Vartija PAMin muut
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
varastotyöntekijä Erityisalat
Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Kauppa
Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.
Kosmetologi Erityisalat
Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.
Toiminnanjohtaja Muut
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Palveluesimies
Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä
kassa-myyjä Kauppa
Perusteeton irtisanominen
myyjä
Työnantaja kieltäytyy ottamasta työntekijää töihin kun hoitovapaa päättyi.
Simlärare / Uimaopettaja Muut Ahvenanmaa
2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta
myyjä Kauppa
Irtisanominen henkilökohtaisilla syillä
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Maksamaton lomakorvaus työntekijälle.
Myyjä
Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen
asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut
sandwich artist Majoitus- ja ravitsemus
Määräaikaista sopimusta ei ole jatkettu vaikka kokoajan haetaan te- toimiston sivuilla työntekijöitä työnantaja on kuullut että työntekijä on raskaana ja todennäköisesti siksi ei ole jatkanut työsopimusta
autokuski
palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Alipalkkaus, työsyrjintä
Kauppa
Kotiavustaja Lappi
Sairausajanpalkkoja puuttuu + muita palkkoja yht. 79 tuntia. Lisäksi näistä lomakorvaus 9%. Puhelinrahaa 20 euroa(arvioitu)
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
TT irtisanottu epäiltynä varkaudesta
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työsopimus on kokoaikaisen sopimus, mutta tunnit eivät ole täyttyneet.
kokki Muut
Työsuhteen purku
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Ongelmia ylitöiden maksusta
Majoitus- ja ravitsemus
Toimihenkilö? Muut
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Perusteeton työsuhteen päättäminen liikkeen luovutustilanteessa ja varavastaavanlisät viideltä vuodelta
varastotyöntekijä Muut
Äitiysloman palkanmaksu ja määräaikaisen työsopimuksen kesto.
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhde päätetty irtisanomalla, sairausloman päätyttyä ja raskauden esille tultua
tarjoilija/baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Irtisanottu terveydellisin perustein
siistijä
Palkkasaatavia, km-korvauksia peritty takaisin ja työtunteja muutettu
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Maksettu alle TESin mukaista tuntipalkkaa ja lomakorvauksia ei ole maksettu työsuhteen päättyessä.
siivooja
Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.
siivooja Muut
Koeaikapurku
Myyjä Kauppa
Työturvallisuusrikos
Myyjä Kauppa
Työturvallisuusrikos
Myyjä Kauppa
Työturvallisuusrikos
Myyjä Kauppa Ahvenanmaa
Työsuhteen irtisanominen
Kauppa
Kaupan työehtosopimuksen tulkinta
baarimestari Majoitus- ja ravitsemus
Kanteen nostaminen palkkaturvasta
myyjä Kauppa
Työnantaja perii epämääräisiä saatavia loppupalkasta
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
ylityöt maksamatta
Kasinopelinhoitajat
Siistijä Muut
siivooja
Kauppa
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.
varastotyöntekijä Kauppa
Myyjä Kauppa
Työsuhde purettu
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteen päättämisriita
palveluvastaava
Työsopimuksen noudattaminen.
Myyjä Kauppa
Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomissyyt.
myymälävastaava Kauppa
Selvitys saamatta olevista ylitöiden palkoista. Työpaikalla myös epäilystä epäasiallisesta kohtelusta.
Kiinteistönhoitaja
Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin. Palkattu uutta työvoimaa. Palkkasaatavaa.
optikkomyyjä Kauppa
Työsuhteen irtisanominen.
Myyjä Kauppa
Hiusalan työehtosopimuksen yleissitovuusasia
Sähkömies
loppupalkka + sairausajan palkka.
Kiinteistönhoitaja
Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti
Majoitus- ja ravitsemus
Työkyvyttömyys, oikeus palkkaan
Muut
Lomakorvaus työsuhteen päättyessä maksamatta.
projektipäällikkö Muut
Muut
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä irtisanottu kyseltyään yli töitä.
Siivous
Työntekijän työsuhde päätetty tekstiviestillä.
Myymälävastaava Muut
Työntekijän työsuhde purettu. Ennen purkamista työntekijälle annettu kaksi varoitusta, jonka työntekijä on kiistänyt. Purkuilmoituksessa esitetyistä syistä ainakin suurin osa on todistettu pätemättömiksi.
Kiinteistönhoitaja
Yrityksen pääluottamusmiehen työsuhde irtisanottu henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Tarjoilija Kauppa
Työntekijä irtisanottu HeKo-syillä 26.9.2016. Työsuhde päättynyt 26.10.2016
Studiovastaava Muut
Työntekijän työsuhde purettu TuTa-syillä työntekijän ollessa raskaana.
siivooja
Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteen päättäminen ilman lain mukaisia perusteita, syrjintä sairauden vuoksi
Siivooja
Alipalkka
Kauppa
Laiton irtisanominen
Myyjä Kauppa
Kotipalvelutyöntekijä Muut
Työsuhteen perusteeton päättäminen, irtisanomisajan noudattamatta jättäminen ja raskaudesta johtuva syrjintä
Myyjä Kauppa
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä 3kk sen jälkeen kun myymälään palkattu uusi työntekijä.
toimisto- ja viestintäassistentti
koeaikapurku
kerrossiivous ja vastaanotto Majoitus- ja ravitsemus
Työehtosopimuksen mukainen palkka, lisät ja JP-korvaukset
myyntisihteeri Muut
irtisanominen työnantajan toimesta
Erityisalat
kohde-esimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
Erityisalat
Palkkasaatava
Siistijä
Työnantaja edellyttää työntekijää kuljettamaan työvälineitä omassa autossaa, mutta ei maksa kilometrikorvausta, eikä työaikaa siirtymiltä.
Muut
Asiakkuuspäälikkö Muut
Koeaikapurku epäasiallisin perustein
vartija
Työntekijän työsuhde päätetty ja palkkasaatavat.
Talonmies
Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.
rakennusmies
Työnantajan syrjintä
siivooja
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta
Työnantajan syrjintä
Muut
varastotyöntekijä Kauppa
Oliko työnantajalla työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste työntekijästä johtuvasta syystä?
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeenluovutus
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
serviceman
Työnantajan syrjintä
Kiinteistönhoitaja Muut
astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus
yt: t käymättä työtehtäviä muutettu
ratamestari
liikkeenluovutus
ratamestari Muut
liikkeenluovutus
Myyjä Kauppa
Työehtosopimuksen tulkinta-asia aiheesta vuosiloman siirto ja korvaava työ
Kauppa
Kielilisä
Vartija
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeenluovutus
Myyntineuvottelija Erityisalat
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeenluovutus
huoltomies
Työnantajan syrjintä
myyjä/korjaaja Kauppa
Majoitus- ja ravitsemus
Majoitus- ja ravitsemus
PLM Turun alue Majoitus- ja ravitsemus
PLM:n vapautus-, matkustusaika ja YT-lain mukaisten tehtävien suorittamiseen käytettävä aika.
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Irtisanottu henkilökohtaisin syin
Hotellipäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja ei suostu maksamaan tuntipankkiin kertyneitä tunteja.
palveluneuvoja Muut
Työnantaja ei maksa provisiota irtisanomisajalle
Muut
Määräaikaisuuden muuttaminen kesken sopimuksen
housekeeper Muut
Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.
myyjä Kauppa
Irtisanominen, palkkasaatavat
Työnantajan syrjintä
pelimyyjä Erityisalat
Onko työnantajalla ollut työsopimuslain mukainen peruste irtisanoa työntekijä henkilökohtaisella perusteella?
Vuoroesimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
Muut
TESsin yleissitovuus. kielilisä
Vartija
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
Kahvilamyyjä Kauppa
Työsuhde purettu rikosepäilyn vuoksi.
Rakennussiivooja
Partur-kampaaja Erityisalat
Parturi-Kampaaja, työaikalisät saamatta
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeenluovutus
Huoltamomyyjä Kauppa
Palkkasaatava
Työnantajan syrjintä
Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa
Sairasajan palkanmaksu
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeenluovutus
Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus
Alipalkkaus sekä lomarahat.
Kauppa
huoltomies
Työnantajan syrjintä
myyjä Kauppa
Työsuhde purettu
myyjä Kauppa
Tapaturmasta aiheutunut vahinko
palveluneuvoja Erityisalat
Lisiä maksamatta
kokki Majoitus- ja ravitsemus
työsuhteen päättyminen
pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus
Myyjä
Työskennellyt 15h/viikko sopimuksella, työtunnit jääneet vajaaksi koko työsuhteen ajalta. Keskusteltu työnantajan kanssa, ei suostu korvaamaan.
Vastaanottovirkailija-tarjoilija Erityisalat
Työsuhteen perusteeton päättäminen, sekä päättämismenettely
Esmies Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
kiinteistöalan toimihenkilö
Perusteeton irtisanominen
huoltomies
Työsuhde purettu työnantajasta johtuvasta syystä.
siivooja Erityisalat
palkkasaatava
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.
palveluneuvoja Muut
Provisiopalkan maksu ja määräytymisperuste?
Parturi-Kampaaja Erityisalat
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeenluovutus
kahviomyyjä Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeenluovutus
Kauppa
Erityisalat
Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksaminen työntekijälle.
Järjestyksenvalvoja
Järjestyksenvalvojan avustaminen käräjäoikeudessa. Jäsentä syytetään pahoinpitelystä.
kiinteistönhoitaja
Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet työntekijän ja työnantajan kesken.
varastotyöntekijä Muut
Siivooja
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Uimavalvoja Erityisalat
Lomakorvaus maksamatta osittain
Palkka alle tessin
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
Teknikko Muut
Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle
vartija
Työnantaja jättänyt palkkoja maksamatta työsuhteen ajalta.
Erityisalat
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
myyjä Kauppa
Työtuntien vähentäminen. Uusia työntekijöitä palkattu
visualisti Kauppa
Työntekijän palkkaa alennettu
assistentti Kauppa
Henkilökohtaisen lisän laskeminen
myyjä Kauppa
Henkilökohtaisen lisän alentaminen
myyjä Kauppa
Henkilökohtaisen lisän poisto sopimustuntipalkasta
Kauppa
Lomakertymä palkalliselta ammattillisesta kuntoutuksesta
Myymälähoitaja Kauppa
Työsuhteen irtisanominen saneerausmenettelyssä.
pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on lomauttanut ilman viiden päivän ilmoitusaikaa
Siivooja
Muut
Vuosiloman siirto sairauden vuoksi
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Irtisanominen
palveluneuvoja Erityisalat
Vuorokausilevon lyhentäminen, tulospalkkiot
Majoitus- ja ravitsemus
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Majoitus- ja ravitsemus
Palkaka maksamatta syys-lokakuu
Majoitus- ja ravitsemus
Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta
Vuoropäällikkö
Ylityötuntien palkkasaatavat.
myyjä Kauppa
Palkkasaatavia
kokki
Työnantaja on siirtänyt henkilön vuokrafirman palvelukseen ja tehnyt koeaikapurun tai irtisanomisen.
varastotyöntekijä Kauppa
Lomapalkkoja ja lomarahoja maksamatta.
Majoitus- ja ravitsemus
Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijän irtisanominen
Siivouspalvelualan esihenkilö
Työntekijän mukaan työnantaja ei ole maksanut ylityökorvauksia työsuhteen aikana. Lisäksi koeaikapurun peruste on epäselvä.
vastaanottovirkailiija Majoitus- ja ravitsemus
Lomakorvaus ja vuosivapaat maksamatta. Työnantaja ilmoittanut konkurssista.
Majoitus- ja ravitsemus
Ylityöt ja kaikki lisät maksamatta. Myös lomat pitämättä. mahdollinen rikosasia
Esihenkilö
Palkkasaatavat ylitöistä
Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteen purkaminen.
Kauppa
Työsuhteen päättäminen varoituksen jälkeen
Lääketeknikko Kauppa
Työsuhteen purkaminen
Kauppa
Puuttuva sairasajan palkka työntekijälle.
varastotyöntekijä Muut
Lomarahoja ja sairausajan palkkaa saamatta
Palkka maksamatta. Työnantajaan ei saa yhteyttä
Kiinteistönhoitaja Muut
Koeaikapurun laillisuuden selvittäminen.
remonttityöntekijä
Työsuhde purettu opintovapaan aikana.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijän työsuhde irtisanottu varoituksiin vedoten. Työntekijän mukaan varoituksia ei ole.
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Jäsenellä palkkasaatavia joulukuulta asti. Tammi-maaliskuun palkat voi hakea palkkaturvasta, joka pitää tehdä 30.4. mennessä.
Restaurant manager Majoitus- ja ravitsemus
Tuta-irtisanomisen laillisuus?
Shift manager Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ennen liikkeen luouvutuksen ajankohtaa.
Kauppa
Kauppa
Työntekijä on irtisanoutunut epäasiallisen kohtelun vuoksi ja mahdollinen työsuojelurikkomus?
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhde purettu
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
siivooja
Työsuhde irtisanottu varoitukseen vedoten
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Tehty koeaika purku
vartija Muut
siirto työtehtävissä
huoltamotyöntekijä Muut
Alipalkka
kokki Muut
työsuhde purettu
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.
siivooja
Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu
myyjä / muotineuvoja Kauppa
Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä
myyjä Muut
irtisanominen
rakennussiivous
irtisanottu Tuta syillä
talonmies
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on maksanut väärin loppupalkan ja vähentänyt tilityksestä puuttuvatrahat työntekijältä vaikka on yhteiskassa jota muutkin käyttää.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Ylityöt ja x sekä v päivät maksamatta
myyjä
lomautus ei kutsuttu töihin.
leipuri Majoitus- ja ravitsemus
lomaltapaluuraha saamatta ja lomautettu 3 päiväksi
keirttiäapulainen Majoitus- ja ravitsemus
Palkat maksamatta
myyjä
Palkankorotukset saamatta ja lomakorvaus maksettu pienemmällä prosentilla
talonmies Muut
Työsuhteen päättäminen yhteusestä sopimuksesta
siisvooja Muut
Palkkasaatava palkankorotukset saamatta.
palkkasaatava työsuhde päättynyt
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
myyjä vartija Erityisalat
Iertisanominen heko syyt
Myyjä
Työnantaja palkkasi uuden työntekijän tarjoamatta ensin lisätunteja osaaikaiselle työntekijälle.
Muut
Kauppa
työnantajana irtisanonut työntekijän epäasiallisen käytöksen vuoksi
Kauppa
palkkasaatava
Erityisalat
Erityisalat
Erityisalat
kiinteistönhoitaja
Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Optinen Myyjä Kauppa
siivooja
Palkkasaatava
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
myyjä Kauppa
Noudatettava työehtosopimus
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Kokki Kauppa
Parturi Erityisalat
Ilmastointiasentaja
Kokki Pirkanmaa
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Vuoropäällikkö Muut
Myyjä Kauppa
Siistijä
Kioskimyyjä Kauppa
tarjoilija Kauppa
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa
Myyjä Erityisalat
Vastuulisä
myyjä
Palkkasaatava
myyjä
Palkkasaatava
Kiinteistönhoitaja
Puualan tehtävät, myyntityö Kauppa
Alipalkka
ajoneuvoasentaja Kauppa
Tuoteryhmävastaava, myyjä Kauppa
siivooja Muut
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Majoitus- ja ravitsemus
siivooja
Palkkasaatava
myyjä Kauppa
kokki
Palkkasaatava
Majoitus- ja ravitsemus
logistikko Muut
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Lopputili ja odotusajan palkka
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Lopputili saamatta
myyjä Kauppa
Vuosivapaasaatavat
asentaja Muut
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijän työasuhde päätetty työntenijästä johtuvista syistä. Tutkitaan päättämisen perusteita.
Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijän oikeus päättää työsuhde työnantajasta johtuvasta syystä.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Jäsen kokee työnantajan \"\"savustavan\"\". Toinen samanlainen juttu samalta työnantalta.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Muut
Työnantaja vähentanyt KIKY palkkaa takautuvasti kahdella eri tavalla, vaikka KIKY tunnit tehty.
Pizzeria työntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Pizzeriatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Koeaikapurku sairauden vuoksi.
Kauppa
TUTA syillä irtisanottu, mutta palkattu lisää työvoimaa.
Kauppa
TUTA syillä irtisanottu, mutta palkattu lisää työvoimaa.
Luottamusmies Muut
Esimies kiusaa luottamusmiestä.
Työtodistus puuttuu
Majoitus- ja ravitsemus
Myymälävastaava
Työnantaja maksanut liian pientä palkkaa, kaikkia kokemusvuosia ei ole huomioitu.
Majoitus- ja ravitsemus
Muut
Lomapalkoissa ongelmia, tuntipalkan suuruus
Siivooja
Majoitus- ja ravitsemus
Vuosivapaat saamatta/maksamatta vuodelta 2019. x j- ja v-vapaat pitämättä
siivooja
Työntekijän työsuhde päättynyt
Työnantaja pitää työntekijän työsuhdetta purkautuneena.
Majoitus- ja ravitsemus
Kauppa
myyjä Kauppa
Työntekijän koeaikapurku muutettu irtisanomiseksi henkilökohtaisista syistä
Tarjoilija-Barista Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa palkkapäivänä.
Majoitus- ja ravitsemus
Palveluohjaaja
Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen ajalta lainkaan palkkaa.
Majoitus- ja ravitsemus
Loppupalkka maksamatta
Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa lainkaan.
Majoitus- ja ravitsemus
TA ei ole maksanut loppupalkkaa
autonkuljettaja Muut
Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus
lastenhoitaja Muut
Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
Palveluohjaaja
Lomapalkka ja -raha suorittamatta
grillimyyjä Majoitus- ja ravitsemus
Varoittaminen ja perusteet siihen epäselvät
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Sairasajanpalkka suorittamatta, sekä mahdollinen alipalkkaus.
Kiinteistönhoitaja
Henkilökohtaisilla syillä irtisanottu, varoitus perusteiden selvittäminen.
Vartija
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Toiminta lopetuttu ja irtisanomisajan palkka ja lomakorvaukset maksamatta
Siivooja
Töiden tarjoamatta jätätminen lomautuksen jälkeen
kahvilatyöntekijä Kauppa
Yritys lopettanut ja jäänyt palkkoja ja lomakorvauksia maksamatta
muuttaja Erityisalat
Koeaikapurkua käytetty vaikka työskennellyt samoissa tehtävissä useamman vuoden
siivoja
Palkkoja jäänyt saamatta työsuhteenajalta
myyjä Muut
Koronakaranteeni
Kauppa
Työpaikan ruokatuntikäytäntöjä on muutettu luottamusmiehen kanssa neuvottelematta.
Muut
Talous- ja myyntiassistentti Erityisalat
myyjä Kauppa
Kauppa
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
Korvausneuvoja
Työantajan purkanut työsuhteen koeaikaan vedoten. Koeaikaa jatkettu yhteisellä sopiumuksella.
Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Palkkaa maksamatta. Irtisanottu ilman irtisanomisaikaa.
Assistentti
Rikosasia
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Kesäkuun palkka maksamatta. Työsuhteen jatko epäselvä.
Kassatarjoilija Erityisalat
Työnantaja on perunut työvuoroja yksipuolisesti edellisenä iltana tai samana päivänä. Työvuorot on muutoinkin ilmoitettu vasta edellisellä viikolla.
Housekeeping assistant Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen päättyessä lomakorvausta työntekijän hupomautuksista huolimatta. Työtodistus niin ikään saamatta.
Työnantaja on irtisanonut työntekijän - laillisuuden selvittäminen.
kahvilatt Majoitus- ja ravitsemus
Takaisinottovelvollisuuden laiminlyöminen
Kotivaustaja,siivooja Muut
Irtisanottu varoituksen antamisen jälkeen. Työnantajan mukaan työntekijä on käyttänyt käytössään oleva autoa omiin ajoihinsa. Lisäksi työnantajan mukaan työntekijä on jättänyt noudattamatta työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita.
Ruokailupalvelutyöntekijä
koeaikapurku
Vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus
Myyjö Kauppa
Kauppa
Kauppa
Myyjä
Keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Myyjä Kauppa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Ompelija Kauppa
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Ompelija Kauppa
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Pakettiautonkuljettaja
Muut
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
pääluottamusmies
Ylityöt ja lepoajan korvaukset
Skift- och receptionschef
Puuttuvat palkankorotukset ja lomapalkat?
Muut
Työntekijän työtehtävä lopetetaan ja tarjotaan uutta työtä pienemmällä palkalla.
Kauppa
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
myyjä Kauppa
myyjä Kauppa
Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja
Muut
Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta
Film Town/Candy Town/Spice Ice jäätelökahvilatyöntekijä Erityisalat
Palkkaa ei ole maksettu sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.
Kauppa
Sairausajan palkanmaksu
siivooja
Palkkaturvan lisäselvitykset pitää antaa 15.6.2020 mennessä.
Vartija Muut
Työsopimuslain vastainen palkan muutos
Vartija Muut
TYösopimuslain vastainen palkanalennus
Vartija Muut
Työnantaja alentanut palkkaa työaikalain vastaisesti
kerroshoitaja,vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus
työnantaja luvannut enemmän tuntej kuin antanut
Eräopas Erityisalat
Maksamattomat ylityökorvaukset
Huoltomies Erityisalat
Maksamattomat ylityökorvaukset
Tarjoilija-keittiöapulainen
Työsuhteen päättäminen perusteettomasti
tarjoilija
siivooja Muut
Bar Manager Majoitus- ja ravitsemus
myyjä Kauppa
keittiötyöntekijä
paka
Palkka myöhässä 2 kk
kassamyyjä Kauppa
Koeaikapurku koeajan jo päätyttyä
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Supervisor Majoitus- ja ravitsemus
markkinointipäällikkö Muut
Saamatta jäänyt irtisanomisajanpalkka ja lomakorvauksia.
Kauppa
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Kauppa
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Majoitus- ja ravitsemus
Alipalkattu, maksamatta vuosivapaat koko työsuhteen ajalta.
Kauppa
Maksetaan 37.5 tunnista, viikkotunnit 40 tuntia.
Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhde päätetty koeaikana ja heti tämän jälkeen jatkettu työsuhdetta extrana.
Siivooja
Palkka maksamatta kahdelta tyäpäivältä.
Tuotantotyöntekijä Erityisalat
Koeaikapurku
Kauppa
Yhdeksän päivän palkka maksamatta.
Majoitus- ja ravitsemus
Alipalkattu
Työnjohtaja Erityisalat
Ylitöiden korotusosat maksamatta.
Ravintolapäällikkö
Maksettu vähemmän kuin työsopimuksella on sovittu.
Kokki Muut
Palkkoja saamatta työsuhteesta.
parturi-kampaaja Erityisalat
Työsuhteen perusteeton päättäminen.
Kiinteistöhoitaja Pirkanmaa
Maksamaton palkka ja liian pieni tuntipalkka.
Pesulatyöntekijä Muut
Koeaikapurku.
palveluvastaava
Ulkomailla 12.3. ennen ja työnantaja asettanut karanteeniin. Palkka jätetty maksamatta.
Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteessa palkkasaatavaa, koska työtä tehty paljon.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Palkat maksamatta.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Maksamattomia palkkoja.
konttorityöntekijä Kauppa
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä. Työnantajalla vahingonkorvausvaade.
Palveluohjaaja
Palveluvastaava
Puhtaanapitäjä
Alipalkka
Puhdistustyöntekijä
Alipalkka
Laitoshuoltaja
Muut
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Ylityöt maksamatta
siivooja
Työsuhde päättynyt ilman syytä
Talonmies Kauppa
Vuosilomapalkan maksaminen työntekijälle.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Koeaikapurku
Myyjä/kassa Kauppa
Työnantaja ei nosta sopimustunteja eikä tarjoa lisätöitä
Kiskonnantapainen työsyrjintä
Oikeus työtapaturmakorvaukseen, oikeus vahingonkorvaukseen työnantajalta (henkilövahinko)
Työnantaja ei korvaa kuluja oman auton käytöstä.
Työntekijä irtisanottu TuTa-syin kesken työkokeilun.
Työnantajua vähentänyt tunteja tilistä.
Verosihteeri Muut
Työntekijän määräaikaisuutta ei jatkettu raskauden takia.
Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja irtisanonut työsuhteen sekä henkilökohtaisin, että tuotannollisin ja taloudellisin syin.
Kauppa
Työntekijä irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yli 200 päivää. Aluksi työnantaja maksanut irtisanomisajanpalkkaa, mutta maksaminen tyrehtynyt (lähes) kokonaan.
Arvokuljettaja Muut
Työntekijä irtisanottu varoituksen jälkeen.
Siistijä Muut
Työsuhde purettu rikosepäilyn takia.
Kiinteistönhoitaja
Työnkteijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Kiinteistötyöntekijä
Työntekijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Lopputili
Uusimaa
Työnantaja ei ole maksanut loppupalkkaa.
Myyjä Kauppa
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja ei kelpuuta sairaanhoitajan kirjoittamaa todistusta työkyvyttömyydestä.
toimitilahuoltaja Erityisalat
Erityisalat
Työnantaja ei tarjoa sopimuksen mukaisia tunteja
Junior client manager Muut
Työntekijä ilmoitti olevansa sairas, jolloin työnantaja kertoi että työsuhde päätetään. Työntekijä hakeutui lääkäriin. Kun työntekijä palasi töihin, hänelle ilmoitettiin että työsuhde on päätetty koeaikaan vedoten.
Työntekijää joutuu tekemään työehtosopimuksen piiriin kuulumattomia töitä
myyjä Kauppa
Sairausajan palkkaa maksamatta
Parturi-kampaaja PAMin muut
Myyjä
Palkkasaatava
Kauppa
Työntekijän irtisanomisen lainmukaisuus selvitetään.
Kauppa
Työntekijä pitää koeaikapurkua perusteettomana.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on päättänyt työsuhteen epäselvissä olosuhteissa ja jättänyt ylityökorvaukset maksamatta.
Kauppa
Työnantaja on irtisanonut työntekijän luvattomien poissaolojen takia, jotka selvitetään.
kassa Kauppa
Ylityökorvaukset ja sunnuntaikorotukset maksamatta.
Kauppa
Kaupanlisät maksamatta. Provision osuutta ei huomioita lomapalkkassa/ - korvauksessa
Siivooja
Kauppa
Koeaikapurku heti sairausloman aikana. Syrjintäolettama
liikenneasematyöntekijä Kauppa
Työntekijä lomautettu osa-aikaisesti ilman ilmoitusaikoja
Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteen irtisanomiseen liittyvät tapahtumat
Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatavat
Hallivastaava PAMin muut
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
Sairauslomapäivät muutettu kesälomapäiviksi työsuhteen päättyessä
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Palkka maksamatta
Veteraaniavustaja Muut
Työantaja purkanut työsuhteen
Myyjä Kauppa
Palkkaturva
Emäntä
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Myyntikoordinaattori
maalari Muut
Määräaikaisen työsuhteen purkaminen
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Palkkaturva
puisto- ja puutarhatyöntekijä Muut
palveluvastaava
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
palveluvastaava
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
Erityisalat
Tuta-syin irtisanottu. Nyt uusi ta väittää, että on liikkeen luovutus tapahtunut ja tt ei noudatattanut is-aikaa
Ta ei ole tarjonnut sopimustunteja.
Palkkasaatavat,
henk.koht.avustaja Muut
Kauppa
TA poistanut vastuulisän
Onko liikkeen luovutus vai ei
Sairausajan palkka maksamatta
chef Majoitus- ja ravitsemus
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Majoitus- ja ravitsemus
Epäasiallinen kohtelu, syrjintä
Myyjä Muut Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
siivoja Erityisalat Ahvenanmaa
Siivoja Erityisalat Ahvenanmaa
städare Ahvenanmaa
Ersättning för övertidsarbete
Siivoja Ahvenanmaa
Lokalvårdare
Koeaikapurku
Myyjä Kauppa
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
menekinedistäjä Muut
pakkaslisä ja mahdolliset ylityökorvaukset
Tuloksia per sivu: