Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Palkkasaatava VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.
7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.
Palkkasaatava liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 5-9
Työnantaja ei ole tarjonnut lisätöitä työsopimuslain 2 luku 5 § mukaisesti.
12.10.2018 korkein oikeus myöntänyt valituslupaa, Itä-Suomen hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.
Palkkasaatava Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Alipalkkaus.
palkkaturva maksanut
Palkkasaatava vihertyöntekijä Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.
Osavoitto.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 5-9
lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.
Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.
Palkkasaatava keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa
Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.
Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).
Asia päättynyt
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle palkkasaatavat.
Palkkasaatava Kosmetologi Erityisalat 5-9
Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.
Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Maksamaton lomakorvaus työntekijälle.
palkkaturva maksoi lomapalkan, koska yritys maksukyvytön.
Palkkasaatava asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Alipalkkaus, työsyrjintä
Palkkasaatavista päästy sopimukseen työnantajan kanssa.
Palkkasaatava Kotiavustaja 0-4 Lappi
Sairausajanpalkkoja puuttuu + muita palkkoja yht. 79 tuntia. Lisäksi näistä lomakorvaus 9%. Puhelinrahaa 20 euroa(arvioitu)
asia sovittu.
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsopimus on kokoaikaisen sopimus, mutta tunnit eivät ole täyttyneet.
palkkaturva maksoi.
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Ongelmia ylitöiden maksusta
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.
asia sovittu.
Palkkasaatava baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Kanteen nostaminen palkkaturvasta
palkkaturva hyväksytty.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ylityöt maksamatta
asia sovittu.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Palkkasaatava kokki 10-19
Palkkasaatavat
palkkaturva maksoi.
Palkkasaatava palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsopimuksen noudattaminen.
Sovittu. Asiamies peruu kanteen kun rahat on maksettu jäsenelle.
Palkkasaatava Sähkömies
Kanne peruutettu.
Palkkasaatava Muut 0-4
Lomakorvaus työsuhteen päättyessä maksamatta.
Jäsen voittanut asiansa kokonaisuudesssaan tuomioistuimessa. Työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi työntekijälle tuomitut saatavat maksetaan hänelle palkkkaturvan kautta.
Palkkasaatava Siivooja 0-4
Alipalkka
Sovitteluistunnossa päästy sovintoon.
Palkkasaatava Erityisalat 500-999
Palkkasaatava
Palkkasaatava Talonmies Kiinteistö- ja siivous
Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta
Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
palkkasaatava + noudatettava työehtosopimus
Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava ja noudatettava työehtosopimus
Palkkasaatava Kahviasiantuntija Muut Ei tiedossa
Sairausajan palkanmaksun suuruden epäselvyys
Palkkasaatava Kauppa 500-999
Kielilisä
Palkkasaatava keittiötyöt Erityisalat 0-4
Työsuhteen päättäminen sairauden takia
Palkkasaatava Hotellipäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työnantaja ei suostu maksamaan tuntipankkiin kertyneitä tunteja.
Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Työnantaja ei maksa provisiota irtisanomisajalle
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Muut Ei tiedossa
Palkan alentaminen ilman irtisanomista.
Palkkasaatava Muut 20-49
TESsin yleissitovuus. kielilisä
Palkkasaatava Kalustemyyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatavaa.
Palkkasaatava Huoltamomyyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava + noudatettava TES
Palkkasaatava Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Sairasajan palkanmaksu
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta
Palkkasaatava Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Alipalkkaus sekä lomarahat.
Palkkasaatava palveluneuvoja Erityisalat Ei tiedossa
Lisiä maksamatta
Palkkasaatava pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Myyjä 0-4
Työskennellyt 15h/viikko sopimuksella, työtunnit jääneet vajaaksi koko työsuhteen ajalta. Keskusteltu työnantajan kanssa, ei suostu korvaamaan.
Palkkasaatava Esmies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava
Palkkasaatava siivooja Erityisalat 100-249
palkkasaatava
Palkkasaatava Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.
Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Provisiopalkan maksu ja määräytymisperuste?
Palkkasaatava Erityisalat 250-499
Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksaminen työntekijälle.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Palkkasaatava Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus maksamatta osittain
Palkkasaatava Teknikko Muut 50-99
Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle
Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja jättänyt palkkoja maksamatta työsuhteen ajalta.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan konkurssi ja palkkasaatavat
Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatavia
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkaka maksamatta syys-lokakuu
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Sairausajan palkasta ja vakuutusyhtiön korvauksista kiistaa.
Palkkasaatava vastaanottovirkailiija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomakorvaus ja vuosivapaat maksamatta. Työnantaja ilmoittanut konkurssista.
Palkkasaatava Vuoropäällikkö
Ylityötuntien palkkasaatavat.
Palkkasaatava Varastotyöntekijä 500-999
Palkkasaatava
Palkkasaatava varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Sairausajan palkanmaksuvelvoite
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 500-999
Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.
Palkkasaatava keirttiäapulainen Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkat maksamatta
Palkkasaatava leipuri Majoitus- ja ravitsemus 50-99
lomaltapaluuraha saamatta ja lomautettu 3 päiväksi
Palkkasaatava Erityisalat 0-4
Palkkasaatava Kauppa 0-4
palkkasaatava
Palkkasaatava Erityisalat 0-4
Palkkasaatava Erityisalat 0-4
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
palkkasaatava
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Rakennussiivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki Pirkanmaa
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä
Palkkasaatava
Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatava
Palkkasaatava Varastotyöntekijä, jakeluauton kuljettaja Muut 0-4
Palkkasaatava
Palkkasaatava Myyjä Erityisalat 10-19
Vastuulisä
Palkkasaatava kosmetologi Erityisalat 0-4
Työntekijällä palkkasaatavia kahdelta kuukaudelta
Palkkasaatava kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Lopputili ja odotusajan palkka
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lopputili saamatta
Palkkasaatava myyjä Kauppa 5-9
Vuosivapaasaatavat
Palkkasaatava Muut 50-99
Työnantaja vähentanyt KIKY palkkaa takautuvasti kahdella eri tavalla, vaikka KIKY tunnit tehty.
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta on teettänyt alle sopimustuntien eikä ole maksanut eroitusta. Mahdolliset ylityökorvaukset maksamatta
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Tarjoilija-Barista Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa palkkapäivänä.
Palkkasaatava Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen ajalta lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa lainkaan.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Loppupalkka maksamatta
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
TA ei ole maksanut loppupalkkaa
Palkkasaatava Fundraiser Muut
Työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava siivooja Kauppa 0-4
Loppupalkkaa maksamatta
Palkkasaatava kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Toiminta lopetuttu ja irtisanomisajan palkka ja lomakorvaukset maksamatta
Palkkasaatava kassa/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde pääätetty koeajalla, siitä sopimatta
Palkkasaatava myyjä Muut 500-999
Koronakaranteeni
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kauppa 0-4
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaa maksamatta. Irtisanottu ilman irtisanomisaikaa.
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Sairausajan palkkaa maksamatta
Palkkasaatava Housekeeping assistant Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen päättyessä lomakorvausta työntekijän hupomautuksista huolimatta. Työtodistus niin ikään saamatta.
Palkkasaatava Keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Palkkasaatava Myyjä
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Pakettiautonkuljettaja
Palkkasaatava pääluottamusmies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Ylityöt ja lepoajan korvaukset
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Palkkasaatava Muut 1000-
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 100-249
Kokemusvuodet
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Kauppa 250-499
Palkkasaatavia
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Jäsenellä palkkasaatavia joulukuulta asti. Tammi-maaliskuun palkat voi hakea palkkaturvasta, joka pitää tehdä 30.4. mennessä.
Palkkasaatava pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja on lomauttanut ilman viiden päivän ilmoitusaikaa
Palkkasaatava liikenneasematyöntekijä Kauppa 10-19
Työntekijä lomautettu osa-aikaisesti ilman ilmoitusaikoja
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 50-99
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 100-249
Lomarahoja ja sairausajan palkkaa saamatta
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkka maksamatta. Työnantajaan ei saa yhteyttä
Palkkasaatava visualisti Kauppa 1000-
Työntekijän palkkaa alennettu
Palkkasaatava assistentti Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän laskeminen
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän alentaminen
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän poisto sopimustuntipalkasta
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Palkkaturvan lisäselvitykset pitää antaa 15.6.2020 mennessä.
Palkkasaatava Vartija Muut
Työsopimuslain vastainen palkan muutos
Palkkasaatava Vartija Muut
TYösopimuslain vastainen palkanalennus
Palkkasaatava Supervisor Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava keittiötyöntekijä
Palkkasaatava Bar Manager Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava paka 0-4
Palkka myöhässä 2 kk
Palkkasaatava markkinointipäällikkö Muut 0-4
Saamatta jäänyt irtisanomisajanpalkka ja lomakorvauksia.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkka maksamatta kahdelta tyäpäivältä.
Palkkasaatava Kauppa 10-19
Yhdeksän päivän palkka maksamatta.
Palkkasaatava Kiinteistöhoitaja Ei tiedossa Pirkanmaa
Maksamaton palkka ja liian pieni tuntipalkka.
Palkkasaatava palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ulkomailla 12.3. ennen ja työnantaja asettanut karanteeniin. Palkka jätetty maksamatta.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhteessa palkkasaatavaa, koska työtä tehty paljon.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkat maksamatta.
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Maksamattomia palkkoja.
Palkkasaatava Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Partur-kampaaja Erityisalat 100-249
Parturi-Kampaaja, työaikalisät saamatta
Palkkasaatava Kauppa 100-249
Palkkasaatava Muut 5-9
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantajua vähentänyt tunteja tilistä.
Palkkasaatava Kauppa 0-4
Työntekijä irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yli 200 päivää. Aluksi työnantaja maksanut irtisanomisajanpalkkaa, mutta maksaminen tyrehtynyt (lähes) kokonaan.
Palkkasaatava Siistijä Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja edellyttää työntekijää kuljettamaan työvälineitä omassa autossaa, mutta ei maksa kilometrikorvausta, eikä työaikaa siirtymiltä.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Työnantaja ei kelpuuta sairaanhoitajan kirjoittamaa todistusta työkyvyttömyydestä.
Palkkasaatava Myyjä
Palkkasaatava
Palkkasaatava kassa Kauppa 250-499
Ylityökorvaukset ja sunnuntaikorotukset maksamatta.
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Sairausajan palkkaa maksamatta
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja on asetettu konkurssiin ja palkkoja on maksamatta.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 100-249
Sairauslomapäivät muutettu kesälomapäiviksi työsuhteen päättyessä
Palkkasaatava huoltamotyöntekijä Kauppa 5-9
Palkkaa ja ylityötä maksamatta
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Loppupalkkojen maksaminen sekä palkkalaskelmien antaminen työntekijälle.
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkka maksamatta
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Henkilökohtainen avustaja 0-4
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Floristi Kauppa 0-4
Vuosivapaat
Palkkasaatava Kauppa 5-9
TA poistanut vastuulisän
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 50-99
Sairausajan palkka maksamatta
Palkkasaatava henk.koht.avustaja Muut Ei tiedossa
Palkkasaatava chef Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Palkkasaatava menekinedistäjä Muut 50-99
pakkaslisä ja mahdolliset ylityökorvaukset
Rikosasia Myyjä
Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen
Rikosasia voitettiin käräjäoikeudessa.
Rikosasia Kokki
Päätetään oikeusavustajasta 17.8.2017 oikeusapukokouksessa.
Rikosasia Järjestyksenvalvoja
Järjestyksenvalvojan avustaminen käräjäoikeudessa. Jäsentä syytetään pahoinpitelystä.
Rikosasia Assistentti
Rikosasia
Työnantajan korvausvaatimus toimitilavastaava Muut 100-249
Kilpailukieltosopimus
Työrauha Kasinopelinhoitajat
Hävitty työtuomioistuimessa.
Työsuhde Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanomisperusteen tarkastus.
asia hävitty käräjäoikeudessa.
Työsuhde Kauppa Ei tiedossa
Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.
Voitto, jäsenelle rahat palkkaturvasta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi
Työsuhde KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.
Voitto käräjäoikeudessa 18/18681 (L 17/34267)
Työsuhde myyjä Kauppa Ei tiedossa
työaika
Hakemus hyväksytty palkkaturvassa.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Työsuhde Keilahallin työntekijä PAMin muut 5-9
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Työsuhde Keilahallin työntekijä 0-4
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Työsuhde Tarjoilija / Baarimikko Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen.
Palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa on päästy sovintoon.
Työsuhde Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.
Voitettu hovioikeudessa. Korvauksia laittomasta koeaikapurusta ja yhdenvertaisuuslain hyvitystä.
Työsuhde myyjä Kauppa 20-49
työehtosopimus, erimielisyys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, palkkaus, ylityöt, sunnuntaikorvaukset/pyhäkorvaukset, työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen
Hävitty hovioikeudessa.
Työsuhde Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.
Juttu sovittu valmisteluistunnossa.
Työsuhde MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Irtisanominen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä yhteistyövaatimusten rikkomisen ja luottamuspulan johdosta.
11.6.2018 sovintosopimus ja 30.7.2018 kanteen peruutus.
Työsuhde Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Työsuhde Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Työsuhde KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa Ei tiedossa
Yt-lain mukainen hyvitys
Asia on sovittu.
Työsuhde Somistaja Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
Työsuhde Lihamestari Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
Työsuhde myyntineuvottelija Muut 5-9
TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto
Palkkaturva maksoi yksipuoliseen tuomioon perustuvat saatavat.
Työsuhde myyjä Kauppa 500-999
Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.
Asia on sovittu.
Työsuhde Kauppa 100-249
Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.
Asia sovittu.
Työsuhde Myyjä Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Työsuhteen irtisanominen
Käräjäoikeuden päätös sillensä jättämisestä. Kanne peruttu sopimukseen perustuen.
Työsuhde Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Työkyvyttömyys, oikeus palkkaan
Sovittu.
Työsuhde Muut 5-9
Työsuhde Muut 5-9
Työsuhde Varavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Epäselvä työsuhteen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvä tilanne, jossa työnantajan epäillään toimineen lain vastaisesti.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
työsuhteen päättyminen
Työsuhde varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde myyjä Muut 5-9
irtisanominen
Työsuhde lastenhoitaja Muut 10-19
Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
Työsuhde Kauppa 1000-
Työsuhde Vastaanottovirkailija-tarjoilija Erityisalat Ei tiedossa
Työsuhteen perusteeton päättäminen, sekä päättämismenettely
Työsuhde Parturi-kampaaja PAMin muut
Työsuhde puisto- ja puutarhatyöntekijä Muut 1000-
Työyhteisö ja työsuojelu liikennemyymälätyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen
Voitettu hovioikeudessa.
Työyhteisö ja työsuojelu Myyjä Kauppa 250-499
sovittu tuomioistuinsovittelussa
Työyhteisö ja työsuojelu PLM Turun alue Majoitus- ja ravitsemus 1000-
PLM:n vapautus-, matkustusaika ja YT-lain mukaisten tehtävien suorittamiseen käytettävä aika.
Työyhteisö ja työsuojelu Kauppa 5-9
Jäsenellä pitkäaikainen sairaus työnantajasta johtuen. Etsitään erilaisia keinoja asian hoitamiseksi.
Työyhteisö ja työsuojelu Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Jäsen kokee työnantajan "savustavan". Toinen samanlainen juttu samalta työnantalta.
Työyhteisö ja työsuojelu grillimyyjä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Varoittaminen ja perusteet siihen epäselvät
Työyhteisö ja työsuojelu tarjoilija
Toiminnanjohtaja Muut Ei tiedossa
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Asia on sovittu.
Palveluesimies Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä
Asia sovittu osapuolten kesken
Simlärare / Uimaopettaja Muut 1000- Ahvenanmaa
2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta
Kanne peruutettiin käräjäoikeudesta sovinnon takia. HUOM. Sovinto on luottamuksellinen.
kassa-myyjä Kauppa 500-999
Perusteeton irtisanominen
Kanne hylättiin.Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
myyjä
Työnantaja kieltäytyy ottamasta työntekijää töihin kun hoitovapaa päättyi.
Jäsen saanut palkkasaatavat palkkaturvasta.
varastotyöntekijä Erityisalat 100-249
Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Sovittu.
autokuski 0-4
palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän
asia sovittu.
Kauppa 5-9
Voitettu käräjäoikeudessa.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
TT irtisanottu epäiltynä varkaudesta
Häviö
kokki Muut 250-499
Työsuhteen purku
Asian käsittely päättyy.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Perusteeton työsuhteen päättäminen liikkeen luovutustilanteessa ja varavastaavanlisät viideltä vuodelta
Palkkaturva on maksanut palkkasaatavat yksipuolisen tuomion perusteella.
Toimihenkilö? Muut 250-499
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Riita-asiassa on saavutettu sovinto.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhde päätetty irtisanomalla, sairausloman päätyttyä ja raskauden esille tultua
Asia ratkesi yksipuolisella tuomiolla. Palkkaturva maksoi osan saatavista.
tarjoilija/baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Irtisanottu terveydellisin perustein
Palkkaturva on maksanut palkkasaatavat yksipuolisen tuomion perusteella.
Huoltoasematyöntekijä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ja samoihin aikoihin palkattu uusi työntekijä, tarjoamatta tätä työntekijälle.
Voitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Maksettu alle TESin mukaista tuntipalkkaa ja lomakorvauksia ei ole maksettu työsuhteen päättyessä.
konkurssi raunneu varojen puutteeseen. jäsenen palkkasaatavat jäivät saamatta.
Varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
siivooja Muut 10-19
Koeaikapurku
jäsen perui.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja perii epämääräisiä saatavia loppupalkasta
Hävitty rikosasia hovioikeudessa.
Siistijä Muut 20-49
voitettu hovioikeudessa.
Kauppa 10-19
asia sovittu.
keittiöapulainen/kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde päätetty tuotannollisin ja taloudellisin perustein mutta palkattu uutta työvoimaa.
asia sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.
asia voitettu käräjäoikeudessa.
Myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Sovintosopimuksen allekirjoitus ja kanteen peruutus käräjäoikeuteen.
varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättämisriita
11.1.2019 kanne hylätty käräjäoikeudessa.
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Asian käsittely päättynyt
myymälävastaava Kauppa 5-9
Selvitys saamatta olevista ylitöiden palkoista. Työpaikalla myös epäilystä epäasiallisesta kohtelusta.
Asia sovittu. Kanne peruttu. Jäsen ilmoitti, että on saanut rahat sopimuksen mukaisesti.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin. Palkattu uutta työvoimaa. Palkkasaatavaa.
Sovittu.
Myyjä Kauppa 20-49
Hävitty työtuomioistuimessa.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 500-999
Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti
asia hävitty käräjäoikeudessa. Asiasta ei valitettu hovioikeuteen.
projektipäällikkö Muut 250-499
asia sovittu.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijä irtisanottu kyseltyään yli töitä.
Palkkaturva maksanut osan tuomituista saatavista.
Muut 20-49
Työhönottoa koskevassa riita-siassa on saavutettu sovinto.
Siivous Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työntekijän työsuhde päätetty tekstiviestillä.
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Myymälävastaava Muut 20-49
Työntekijän työsuhde purettu. Ennen purkamista työntekijälle annettu kaksi varoitusta, jonka työntekijä on kiistänyt. Purkuilmoituksessa esitetyistä syistä ainakin suurin osa on todistettu pätemättömiksi.
Asia sovittu.
Studiovastaava Muut 5-9
Työntekijän työsuhde purettu TuTa-syillä työntekijän ollessa raskaana.
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
Tarjoilija Kauppa 20-49
Työntekijä irtisanottu HeKo-syillä 26.9.2016. Työsuhde päättynyt 26.10.2016
asia sovittu
siivooja
asia sovittu.
Kauppa 5-9
Laiton irtisanominen
Asia loppuunkäsitelty sovintoistunnossa.
Myyjä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä 3kk sen jälkeen kun myymälään palkattu uusi työntekijä.
Asia on sovittu.
Kotipalvelutyöntekijä Muut 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen, irtisanomisajan noudattamatta jättäminen ja raskaudesta johtuva syrjintä
Asia sovittu työnantajan kanssa.
Myyjä/vastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. Ensin ilmoitettu, että työntekijät on varkaita ja tehdään poliisitutkinta.
kerrossiivous ja vastaanotto Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työehtosopimuksen mukainen palkka, lisät ja JP-korvaukset
myyntisihteeri Muut 5-9
irtisanominen työnantajan toimesta
toimistoassistentti Ei tiedossa
Irtisanomistilanteen selvittäminen ja vajaiden työtuntien korvaaminen
asiakaspalvelija Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ansionmenetys
myyjä Kauppa 1000-
Epäasiallinen kohtelu tapaturman jälkeen
Erityisalat 10-19
kohde-esimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
Asiakkuuspäälikkö Muut
Koeaikapurku epäasiallisin perustein
varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Oliko työnantajalla työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste työntekijästä johtuvasta syystä?
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Kiinteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
lasittaja 5-9 Pohjois-Karjala
Työsuhteen purku
myyjä Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt työnantajan toimesta. Palkkasaatavia sekä työtodistus saamatta.
Kiinteistönhoitaja Muut 1000-
ratamestari
liikkeenluovutus
ratamestari Muut 5-9
liikkeenluovutus
Huoltamotyöntekijä Muut 0-4
Palkkasaatavat ja työsuhteen perusteeton päättäminen
myyjä Kauppa 100-249
Alipalkka
Vartija Kiinteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kokki/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde purettu epäilyttävin perustein ja vapaapäivinä tehdyistä töistä ei ole maksettu TES:n mukaisesti.
myyjä/korjaaja Kauppa 5-9
Majoitus- ja ravitsemus
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Irtisanottu henkilökohtaisin syin
teatterityöntekijä Erityisalat 100-249
Työsuhde päätetty varoituksiin ja puhutteluihin vedoten
myyjä Kauppa 1000-
Irtisanominen, palkkasaatavat
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Tuntipalkka ei TESin mukainen ja suorittamatta työaikakorvauksia ja lomapalkkoja.
Visualisti Kauppa 1000-
Työtapaturma. Työntekijän saama vaikea silmävamma kun lasinsirpale mennyt silmään. Tässä vaiheessa autamme henkilöä loppulausunnon laatimisessa poliisille.
pelimyyjä Erityisalat Ei tiedossa
Onko työnantajalla ollut työsopimuslain mukainen peruste irtisanoa työntekijä henkilökohtaisella perusteella?
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Onko työnantajalla ollut tuta-perusteet irtisanoa raskaana oleva työntekijä?
Vuoroesimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
Vartija Kiinteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
Kahvilamyyjä Kauppa 5-9
Työsuhde purettu rikosepäilyn vuoksi.
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työsuhde purettu työnantajasta johtuvasta syystä.
siivooja
Työnantaja ilmoittanut isyyslomalla, että ei tarvitse enää tulla töihin.
Parturi-Kampaaja Erityisalat 100-249
myyjä Kauppa 0-4
HeKo-syillä tapahtunut irtisanominen
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahviomyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja, epäselvyydet tasoittumisjärjestelmään liittyen.
kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet työntekijän ja työnantajan kesken.
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Palkka alle tessin
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiinteistö- ja siivous 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiinteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiinteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kauppa 1000-
Lomakertymä palkalliselta ammattillisesta kuntoutuksesta
Myymälähoitaja Kauppa 5-9
Työsuhteen irtisanominen saneerausmenettelyssä.
Muut
Vuosiloman siirto sairauden vuoksi
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Irtisanominen
kokki Ei tiedossa
Työnantaja on siirtänyt henkilön vuokrafirman palvelukseen ja tehnyt koeaikapurun tai irtisanomisen.
Siivouspalvelualan esihenkilö Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työntekijän mukaan työnantaja ei ole maksanut ylityökorvauksia työsuhteen aikana. Lisäksi koeaikapurun peruste on epäselvä.
Tekninen tuottaja Muut 5-9
Sanottu irti tuta-syin. Ei perusteita
Automyyjä Muut 100-249
Työntekijän työsuhde on purettu, purkuperusteen selvittäminen.
Varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Työsuhteen päättyminen
Kauppa 50-99
Palkka, loamutus kohdistunut vain yhteen työntekijään
Kauppa 250-499
Kauppa 500-999
Työntekijä on irtisanoutunut epäasiallisen kohtelun vuoksi ja mahdollinen työsuojelurikkomus?
myyjä Muut 5-9
Työntekijä irtisanottu varoitukseen vedoten
serviceman Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
rakennusmies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on purkanut työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeajasta ei ole työsopimuksella sovittu.
Kiinteistönhoitaja Muut 20-49
Koeaikapurun laillisuuden selvittäminen.
kiinteistöalan toimihenkilö Kiinteistö- ja siivous
Perusteeton irtisanominen
remonttityöntekijä
Työsuhde purettu opintovapaan aikana.
apulaismyymäläpäällikkö Kauppa 50-99
Työntekijä irtisanottu uusien lomautussääntöjen mukaan.
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
toimisto- ja viestintäassistentti
koeaikapurku
Kioskimyyjä. Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja päättänyt työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeaika oli jo umpeutunut. Työntekijä oli siirtynyt uuden TA:n palvelukseen kauppiaan vaihdon myötä ja tällöin tehty uusi sopimus, jolla sovittu uusi koeaika.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde purettu
Laitoshuoltaja Ei tiedossa
Kauppa 10-19
siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu varoitukseen vedoten
cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Tehty koeaika purku
vartija Muut Ei tiedossa
siirto työtehtävissä
huoltamotyöntekijä Muut 10-19
Alipalkka
kokki Muut 500-999
työsuhde purettu
astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus 1000-
yt: t käymättä työtehtäviä muutettu
myyjä / muotineuvoja Kauppa 1000-
Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä
siivooja 10-19
Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu
myyjä 0-4
Palkankorotukset saamatta ja lomakorvaus maksettu pienemmällä prosentilla
rakennussiivous 5-9
irtisanottu Tuta syillä
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työnantaja ei suostu tarkistamaan sopimustunteja
Optinen Myyjä Kauppa 250-499
Parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ilmastointiasentaja
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Vuoropäällikkö Muut 20-49
Parturi Erityisalat 20-49
Kokki Kauppa Ei tiedossa
Puualan tehtävät, myyntityö Kauppa 0-4
Alipalkka
ajoneuvoasentaja Kauppa 5-9
Kiinteistönhoitaja 0-4
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
tarjoilija Kauppa 5-9
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa 0-4
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.
siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
asentaja Muut 5-9
myyjä Kauppa 1000-
logistikko Muut 100-249
pintakäsittelijä Kiinteistö- ja siivous 0-4
Vuosilomakorvaukset työsuhteen päättyessä
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Jäsenelle suositeltu 2vk karanteeni. TA ei ole löytänyt jäsenelle sopivaa työkohdetta, jossa voisi työskennellä yksin. Selvitetään KELA tukia ja on tosiasiassa työnantaja estänyt jäsentä tulemasta töihin. Työnantaja on korvannut sovinnon eleeksi toisen viikon palkan.
Pizzeria työntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Pizzeriatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Koeaikapurku sairauden vuoksi.
Kauppa 20-49
TUTA syillä irtisanottu, mutta palkattu lisää työvoimaa.
Kauppa 20-49
TUTA syillä irtisanottu, mutta palkattu lisää työvoimaa.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työntekijän työasuhde päätetty työntenijästä johtuvista syistä. Tutkitaan päättämisen perusteita.
Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt koajalla. Todennäköinen syy työsuhteen päättämiselle on tosiasiassa raskaus.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijän oikeus päättää työsuhde työnantajasta johtuvasta syystä.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
housekeeper Muut 250-499
Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kauppa 50-99
Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Siivooja Muut 250-499
Työntekijä oli merkinnyt vuosilomansa väärin järjestelmään. Työnantaja edustaja oli kuitenkin käynyt hyväksymässä työntekijän loman. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsuhteen aiheettoman poissaolon perusteella.
myyjä Kauppa 250-499
Työntekijän koeaikapurku muutettu irtisanomiseksi henkilökohtaisista syistä
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työajan tasoittuminen lomautuksen yhteydessä. Uusien työntekijöiden palkkaaminen, vaikka lomautuksia.
Marketpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työntekijän työsuhde on purettu koeajalla epäselvin perustein sekä tehty lopputilistä vähennys, jota ei olisi pitänyt tehdä.
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja pitää työntekijän työsuhdetta purkautuneena.
siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työntekijän työsuhde päättynyt
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Sairausajan päätyttyä ei ole saanut mennä työhön ja siten myös palkat maksamatta.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Sairasajanpalkka suorittamatta, sekä mahdollinen alipalkkaus.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 100-249
Henkilökohtaisilla syillä irtisanottu, varoitus perusteiden selvittäminen.
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Lomapalkka ja -raha suorittamatta
Vartija Kiinteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 5-9
Pitämättömät vuosilomat,kun maksettu aina lomakorvausta, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
kiinteistönhoito Muut 1000-
Työsuhteen irtisanominen perustettomasti.
Security Expert Kiinteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen alisuoriutumisen johdosta
autonkuljettaja Muut
Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus
Muut 50-99
Kauppa 250-499
Työpaikan ruokatuntikäytäntöjä on muutettu luottamusmiehen kanssa neuvottelematta.
Talous- ja myyntiassistentti Erityisalat 20-49
myyjä Kauppa 1000-
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
Kassatarjoilija Erityisalat 50-99
Työnantaja on perunut työvuoroja yksipuolisesti edellisenä iltana tai samana päivänä. Työvuorot on muutoinkin ilmoitettu vasta edellisellä viikolla.
Kotivaustaja,siivooja Muut 0-4
Irtisanottu varoituksen antamisen jälkeen. Työnantajan mukaan työntekijä on käyttänyt käytössään oleva autoa omiin ajoihinsa. Lisäksi työnantajan mukaan työntekijä on jättänyt noudattamatta työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita.
Vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Ruokailupalvelutyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
koeaikapurku
Kokki/asiakaspalvelija Muut 20-49
Konsulentti
Kokonaan perutut työvuorot
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myyjö Kauppa 1000-
Puistotyöntekijä Erityisalat Ei tiedossa
Perhevapailla olevan työsuhteen voimassaolo
Kiinteistö- ja siivous 20-49
Muut 100-249
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
Kauppa 5-9
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta
vuoropäällikkö Kauppa 250-499
Työsuhde päätetty varoitukseen vedoten
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijän työsuhde irtisanottu varoituksiin vedoten. Työntekijän mukaan varoituksia ei ole.
myyjä Kauppa 1000-
Työtuntien vähentäminen. Uusia työntekijöitä palkattu
siistijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Ylityöt maksamatta, koeaikapurku
Kauppa 20-49
Vartija Muut
Työnantaja alentanut palkkaa työaikalain vastaisesti
Graphic Designer 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Myyntineuvottelija Erityisalat 100-249
kerroshoitaja,vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työnantaja luvannut enemmän tuntej kuin antanut
siivooja Muut 20-49
kassamyyjä Kauppa Ei tiedossa
Koeaikapurku koeajan jo päätyttyä
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Alipalkattu, maksamatta vuosivapaat koko työsuhteen ajalta.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työsuhde päätetty koeaikana ja heti tämän jälkeen jatkettu työsuhdetta extrana.
Kauppa 5-9
Maksetaan 37.5 tunnista, viikkotunnit 40 tuntia.
Tuotantotyöntekijä Erityisalat 50-99
Koeaikapurku
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Alipalkattu
Pesulatyöntekijä Muut 50-99
Koeaikapurku.
vartija Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työntekijän työsuhde päätetty ja palkkasaatavat.
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Puhtaanapitäjä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Puhdistustyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kauppa 5-9
Myyjä/kassa Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei nosta sopimustunteja eikä tarjoa lisätöitä
Verosihteeri Muut 1000-
Työntekijän määräaikaisuutta ei jatkettu raskauden takia.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työnantaja irtisanonut työsuhteen sekä henkilökohtaisin, että tuotannollisin ja taloudellisin syin.
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Takaisinottovelvollisuusden laiminlyönti.
Siistijä Muut 250-499
Työsuhde purettu rikosepäilyn takia.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnkteijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Kiinteistötyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työntekijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
toimitilahuoltaja Erityisalat 100-249
Kauppa Ei tiedossa
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen, raskaussyrjintä
Myyjä Kauppa 1000-
Työnantaja on irtisanonut työntekijän.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja on päättänyt työsuhteen epäselvissä olosuhteissa ja jättänyt ylityökorvaukset maksamatta.
Kauppa 100-249
Työntekijän irtisanomisen lainmukaisuus selvitetään.
Kauppa 100-249
Työntekijä pitää koeaikapurkua perusteettomana.
Kauppa 100-249
Työnantaja on irtisanonut työntekijän luvattomien poissaolojen takia, jotka selvitetään.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
Myyjä Kauppa 0-4
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatavat Tuta-syin irtisanottu
Hallivastaava PAMin muut 0-4
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
myyjä Kauppa 20-49
Työnantaja kieltäytyy sopimustuntien tarkastelusta
Veteraaniavustaja Muut 100-249
Työantaja purkanut työsuhteen
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 100-249
Määräaikaiset työsopimukset ilman perusteita
Emäntä 50-99
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Koeaikapurku
Erityisalat 5-9
Tuta-syin irtisanottu. Nyt uusi ta väittää, että on liikkeen luovutus tapahtunut ja tt ei noudatattanut is-aikaa
palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
Muut
Määräaikaisuuden muuttaminen kesken sopimuksen
Kiinteistö- ja siivous 20-49
Ta ei ole tarjonnut sopimustunteja.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Epäasiallinen kohtelu, syrjintä
städare Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
Ersättning för övertidsarbete
Siivoja Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Myyjä Muut 5-9 Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
Lokalvårdare
Koeaikapurku
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
Tuloksia per sivu: