Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Siivooja Kiinteistö- ja siivous
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Åman Toni
Uimavalvoja Erityisalat
Lomakorvaus maksamatta osittain
Åman Toni
Kiinteistö- ja siivous
Palkka alle tessin
Åman Toni
Kiinteistö- ja siivous
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
Åman Toni
Teknikko Muut
Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle
Åman Toni
Erityisalat
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Åman Toni
Kiinteistö- ja siivous
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Åman Toni
Erityisalat
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Åman Toni
Kiinteistö- ja siivous
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Åman Toni
Erityisalat
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Åman Toni
Kiinteistö- ja siivous
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Åman Toni
myyjä Kauppa
Työtuntien vähentäminen. Uusia työntekijöitä palkattu
Åman Toni
visualisti Kauppa
Työntekijän palkkaa alennettu
Åman Toni
assistentti Kauppa
Henkilökohtaisen lisän laskeminen
Åman Toni
myyjä Kauppa
Henkilökohtaisen lisän alentaminen
Åman Toni
myyjä Kauppa
Henkilökohtaisen lisän poisto sopimustuntipalkasta
Åman Toni
Kauppa
Lomakertymä palkalliselta ammattillisesta kuntoutuksesta
Åman Toni
Myymälähoitaja Kauppa
Työsuhteen irtisanominen saneerausmenettelyssä.
Åman Toni
pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on lomauttanut ilman viiden päivän ilmoitusaikaa
Åman Toni
Siivooja Kiinteistö- ja siivous Åman Toni
Muut
Vuosiloman siirto sairauden vuoksi
Åman Toni
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Irtisanominen
Åman Toni
palveluneuvoja Erityisalat
Vuorokausilevon lyhentäminen, tulospalkkiot
Åman Toni
Majoitus- ja ravitsemus Åman Toni
Muut
Jäsenen palkkaturvahakemusken lisäselvityksen toimittaminen.
Åman Toni
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Epäselvä työsuhteen päättyminen ja mahdolliset palkkasaatavat.
Åman Toni
Majoitus- ja ravitsemus Åman Toni
Shop assistant Kauppa
Työnantaja ei maksa lomakorvausta lopputilissä.
Åman Toni
koskimyyjä Kauppa
Erimielisyys työterveyshuollon palvelun maksusta.
Åman Toni
Kiinteistö- ja siivous
Tt halusi vähentää työtunteja, ta tulkinnut niin, että työsuhde irtisanotaan työntekijän toiveesta
Åman Toni
Kiinteistö- ja siivous
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
Rajala Johanna
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Saikkonen Markku
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Saikkonen Markku
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Saikkonen Markku
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Saikkonen Markku
Vuoropäällikkö
Ylityötuntien palkkasaatavat.
Pääskynen Markku
myyjä Kauppa
Palkkasaatavia
Pääskynen Markku
kokki
Työnantaja on siirtänyt henkilön vuokrafirman palvelukseen ja tehnyt koeaikapurun tai irtisanomisen.
Pääskynen Markku
varastotyöntekijä Kauppa
Lomapalkkoja ja lomarahoja maksamatta.
Pääskynen Markku
Majoitus- ja ravitsemus
Työntekijän irtisanominen
Pääskynen Markku
Siivouspalvelualan esihenkilö Kiinteistö- ja siivous
Työntekijän mukaan työnantaja ei ole maksanut ylityökorvauksia työsuhteen aikana. Lisäksi koeaikapurun peruste on epäselvä.
Pääskynen Markku
vastaanottovirkailiija Majoitus- ja ravitsemus
Lomakorvaus ja vuosivapaat maksamatta. Työnantaja ilmoittanut konkurssista.
Pääskynen Markku
Paruri-kampaaja Muut
Työnantaja ei ole maksanut lomakorvausta työsuhteen päätyttyä,
Pääskynen Markku
Vuorovastaava Pääskynen Markku
Cleaner Kiinteistö- ja siivous
Työnantaja ei ole maksanut kaikilta työtunneilta palkkaa.
Pääskynen Markku
Erityisalat Pääskynen Markku
Pääskynen Markku
Kiinteistö- ja siivous
Lomapalkka ja lomakorvaus työsuhteen päättyessä.
Pääskynen Markku
Erityisalat
Perehdytystunneista ei ole maksettu palkkaa
Pääskynen Markku
siivooja Muut Pääskynen Markku
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Ta purkanut työsuhteen
Pääskynen Markku
Majoitus- ja ravitsemus
Ylityöt ja kaikki lisät maksamatta. Myös lomat pitämättä. mahdollinen rikosasia
Pääskynen Markku
Majoitus- ja ravitsemus
VV-Päivät maksamatta. Lomakorvaus maksetaan joka tilissä
Pääskynen Markku
Kokki Kauppa
Työnantaja on jättänyt sunnuntai- ja pyhäkorvauksen maksamatta.
Pääskynen Markku
myyjä Erityisalat Pääskynen Markku
vastaanottoapulainen Muut
Työsuhteen ajalta puuttuvat palkat
Pääskynen Markku
koskimyyjä Kauppa
Työssä maksettava palkan määrä ja työsuhteen ehdot?
Pääskynen Markku
Siivooja Kiinteistö- ja siivous
Työntekijällä on palkkasaatavia.
Pischow Jari
cleaner Erityisalat
Työnantaja ilmoittanut aamulla, että jätä avaimet. Et ole enää töissä
Pischow Jari
Rakennustyöläinen Muut
Työnantaja pitänyt tyosuhdetta purkautuneena työntekijän olltua pidätettynä.
Pischow Jari
Myymäläpäällikkö Kauppa
Onko työnantajalla ollut tuta-peruste irtisanoa työsopimus?
Pischow Jari
Taksinkuljettaja
Palkkasaatavat, muut työnantajajavelvoitteet.
Pischow Jari
asiakasneuvoja Kauppa
Palkka ja kokemusvuosien huomioiminen?
Pischow Jari
Kiinteistö- ja siivous
Työvuorojen tarjoaminen työntekijälle ja syrjintäepäily?
Pischow Jari
Leipuri Majoitus- ja ravitsemus
Irtisanomisajan palkka, lopputili.
Pischow Jari
varastotyöntekijä Kauppa
Heko-syillä tapahtunut irtisanominen.
Pischow Jari
varastotyöntekijä Muut
Lisätuntien tarjoaminen työntekijälle ja työsopimuksen päivittäminen.
Pischow Jari
Vasrastotyöntekijä Erityisalat Pischow Jari
Assistant store manager Kauppa Pischow Jari
Customer Success Specialist
Häirintä ja kiusaaminen
Pischow Jari
Myyjä Kauppa
Työnantaja siirtänyt työntekijän toiseen toimipaikkaan ja työhön.
Pischow Jari
Huolto asentaja
Koeaikapurku sairasloman aikana.
Pischow Jari
Ravitsemistyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteen purkaminen.
Pischow Jari
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhde purettu
Pischow Jari
varastotyöntekijä Erityisalat
Lomarahoja ja sairausajan palkkaa saamatta
Pischow Jari
vartija Muut
siirto työtehtävissä
Rajala Johanna
vartija Kiinteistö- ja siivous
siirto työtehtävissä
Rajala Johanna
huoltamotyöntekijä Muut
Alipalkka
Rajala Johanna
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on maksanut väärin loppupalkan ja vähentänyt tilityksestä puuttuvatrahat työntekijältä vaikka on yhteiskassa jota muutkin käyttää.
Rajala Johanna
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Ylityöt ja x sekä v päivät maksamatta
Rajala Johanna
myyjä
lomautus ei kutsuttu töihin.
Rajala Johanna
kokki Kauppa
Heko syillä tapahtunut irtisanominen
Rajala Johanna
kalatyöntekijä
TYöaikaa ei ole sovittu toteutuneen työajan mukaan
Rajala Johanna
myyjä Kauppa
Korvausta työnkuvan mukaan
Rajala Johanna
rajennusapulainen
Työsuhteen päättyessä lomakorvaus, työajanlyhennysraha ja odotusajanpalkka.
Rajala Johanna
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhde päättynyt lopputili maksamatta
Rajala Johanna
myyjä Kauppa
Alipalkkaa ei ole huomioitu kokemusvuosia iltalisät maksetaan vanhalla palkalla ja lomapalkat väärin.
Rajala Johanna
vartija Kiinteistö- ja siivous
Irtisanominen tuta syillä
Rajala Johanna
vartija Kiinteistö- ja siivous
Irtisanominen tuta syillä
Rajala Johanna
kokki Majoitus- ja ravitsemus
yritys mennyt konkursiin ja pesä sotkuinen jokaisen pitää tehdä itse palkkaturvahakemus
Rajala Johanna
Kiinteistö- ja siivous
lisätyö
Karstinen Ismo
siivooja Kiinteistö- ja siivous Karstinen Ismo
Kauppa Karstinen Ismo
Kauppa Karstinen Ismo
kahvilatyöntekijä Muut
lisätunnit
Eerola Kristiina
hovimestari/saliesimies Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Eerola Kristiina
grillin työtehtävät Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Eerola Kristiina
grillin työtehtävät Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Eerola Kristiina
siivooja Kiinteistö- ja siivous
koeaikapurku
Eerola Kristiina
ravintolapäällikkö
Alipalkka
Eerola Kristiina
siivooja Kiinteistö- ja siivous
Palkkasaatava
Eerola Kristiina
myyjä Kauppa
Noudatettava työehtosopimus
Eerola Kristiina
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
Eerola Kristiina
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
Eerola Kristiina
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
Eerola Kristiina
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
Eerola Kristiina
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
Eerola Kristiina
myyjä Kauppa
Noudatettava TES
Eerola Kristiina
Parturi Erityisalat Blomqvist Tom
Siistijä Kiinteistö- ja siivous Blomqvist Tom
Keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Blomqvist Tom
Kokki Pirkanmaa Blomqvist Tom
Kiinteistö- ja siivous Blomqvist Tom
Myyjä Kauppa Blomqvist Tom
Myyjä Kauppa Blomqvist Tom
Puutarhuri Kiinteistö- ja siivous Blomqvist Tom
Puutarhuri, Tiiminvetäjä Kiinteistö- ja siivous Blomqvist Tom
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Blomqvist Tom
Siistijä Kiinteistö- ja siivous Blomqvist Tom
Kosmetiikkamyyjä Kauppa Blomqvist Tom
Kosmetiikkamyyjä Kauppa Blomqvist Tom
Kosmetiikkamyyjä Kauppa Blomqvist Tom
Siistijä Kiinteistö- ja siivous Blomqvist Tom
parturi-kampaaja Kauppa Hiltunen Raija
siivooja Kiinteistö- ja siivous
Palkkasaatava
Hiltunen Raija
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Hiltunen Raija
myyjä Kauppa Hiltunen Raija
myyjä
Palkkasaatava
Hiltunen Raija
myyjä
Palkkasaatava
Hiltunen Raija
Tuoteryhmävastaava, myyjä Kauppa Hiltunen Raija
siivooja Kiinteistö- ja siivous
Palkkasaatava
Seppälä Terhi
kokki
Palkkasaatava
Seppälä Terhi
logistikko Muut Seppälä Terhi
kahvilatyöntekijä Muut Seppälä Terhi
myymälänhoitaja Muut Seppälä Terhi
kioskimyyjä Kauppa Seppälä Terhi
myyjä Kauppa Seppälä Terhi
siivooja Kiinteistö- ja siivous Seppälä Terhi
Kiinteistö- ja siivous Seppälä Terhi
Majoitus- ja ravitsemus Tikkanen Pietari
Majoitus- ja ravitsemus
Jäsen ei osannut laskea lomakorvauksen suuruutta. Autettu laskemaan.
Tikkanen Pietari
Majoitus- ja ravitsemus
Koeaikapurku. Äänitteessä näyttö epäasialliseen purkuun.
Tikkanen Pietari
Majoitus- ja ravitsemus
Perusteeton irtisanominen.
Tikkanen Pietari
Tikkanen Pietari
Muut
Työnantaja savustaa työntekijää sairastelun johdosta. Esimies syyttää tietokoneelle musrtautumisesta.
Tikkanen Pietari
Pizzeria työntekijä Majoitus- ja ravitsemus Tikkanen Pietari
Luottamusmies Muut
Esimies kiusaa luottamusmiestä.
Tikkanen Pietari
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Tikkanen Pietari
Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Laurinen Tarkko
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous Laurinen Tarkko
Muut
Lomapalkoissa ongelmia, tuntipalkan suuruus
Laurinen Tarkko
Siivooja Kiinteistö- ja siivous Laurinen Tarkko
Majoitus- ja ravitsemus Laurinen Tarkko
Kiinteistö- ja siivous
Työnantaja pitää työntekijän työsuhdetta purkautuneena.
Laurinen Tarkko
Majoitus- ja ravitsemus Laurinen Tarkko
Majoitus- ja ravitsemus
Suullinen työsyöpimus purettu. Koeaika?
Laurinen Tarkko
Laurinen Tarkko
Vuorovastaava Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on purkanut työntekijän työsuhteen epäselvissä olosuhteissa ja maksanut työsuhteen alussa liian pientä palkkaa.
Laurinen Tarkko
Majoitus- ja ravitsemus
Osa-aikainen lomautus. Samanaikaisesti palkattu kaksi uutta kokoaikaista
Laurinen Tarkko
Majoitus- ja ravitsemus
Lomautuksen aikana palkattu vuokratyöntekijä hoitamaan työtehtäviä
Laurinen Tarkko
Kiinteistö- ja siivous
Koeaikapurun laillisuuden selvittäminen
Laurinen Tarkko
Kauppa Laurinen Tarkko
Laurinen Tarkko
Kauppa Laurinen Tarkko
Kiinteistö- ja siivous
Työnantaja on päättänyt työsuhteen.
Laurinen Tarkko
Kauppa
Koeaikapurku.
Laurinen Tarkko
Kodinhoitaja Muut
Työaikaan huomioitu vain kohteessa työskennelty aika, eikä siirtymiä kohteiden välillä. Lisäksi tauoissa on ollut epäselvyyttä.
Majuri Sari
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous
Henkilökohtaisilla syillä irtisanottu, varoitus perusteiden selvittäminen.
Majuri Sari
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Toiminta lopetuttu ja irtisanomisajan palkka ja lomakorvaukset maksamatta
Majuri Sari
Vartija Kiinteistö- ja siivous
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
Majuri Sari
kahvilatyöntekijä Kauppa
Yritys lopettanut ja jäänyt palkkoja ja lomakorvauksia maksamatta
Majuri Sari
grillimyyjä Majoitus- ja ravitsemus
Varoittaminen ja perusteet siihen epäselvät
Majuri Sari
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous
Lomapalkka ja -raha suorittamatta
Majuri Sari
Muut Sparf Johanna
Kauppa
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
EETU-jako
myyjä Kauppa EETU-jako
Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
Järn Jari
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Kesäkuun palkka maksamatta. Työsuhteen jatko epäselvä.
Järn Jari
Työnantaja on irtisanonut työntekijän - laillisuuden selvittäminen.
Järn Jari
kahvilatt Majoitus- ja ravitsemus
Takaisinottovelvollisuuden laiminlyöminen
Järn Jari
Kotivaustaja,siivooja Muut
Irtisanottu varoituksen antamisen jälkeen. Työnantajan mukaan työntekijä on käyttänyt käytössään oleva autoa omiin ajoihinsa. Lisäksi työnantajan mukaan työntekijä on jättänyt noudattamatta työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita.
Järn Jari
Assistentti
Rikosasia
Järn Jari
Kassatarjoilija Erityisalat
Työnantaja on perunut työvuoroja yksipuolisesti edellisenä iltana tai samana päivänä. Työvuorot on muutoinkin ilmoitettu vasta edellisellä viikolla.
Järn Jari
Myyjö Kauppa Valkola Raija S.
Kauppa Valkola Raija S.
Myyjä Kauppa Valkola Raija S.
Aluemyyntipäällikkö Valkola Raija S.
Kauppa Valkola Raija S.
Sotilaskotityöntekijä Muut Valkola Raija S.
Myyjä Kauppa Valkola Raija S.
Myyjä Kauppa Valkola Raija S.
Vastaanottovirkailija/siivooja Erityisalat Valkola Raija S.
Ripsiteknikko Erityisalat Valkola Raija S.
pääluottamusmies Kiinteistö- ja siivous
Ylityöt ja lepoajan korvaukset
Saikkonen Markku
Muut
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
Saikkonen Markku
Muut Ojala Juha
Kauppa
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
Ojala Juha
myyjä Kauppa Ojala Juha
Muut
Työntekijän työtehtävä lopetetaan ja tarjotaan uutta työtä pienemmällä palkalla.
Ojala Juha
Skift- och receptionschef
Puuttuvat palkankorotukset ja lomapalkat?
Ojala Juha
Kauppa
Sairausajan palkanmaksu
Ojala Juha
Talonmies Kauppa
Vuosilomapalkan maksaminen työntekijälle.
Ojala Juha
Film Town/Candy Town/Spice Ice jäätelökahvilatyöntekijä Erityisalat
Palkkaa ei ole maksettu sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.
Ojala Juha
siivooja Kiinteistö- ja siivous
Palkkaturvan lisäselvitykset pitää antaa 15.6.2020 mennessä.
Vähtäri Henry
HR-työntekijä Erityisalat
TA yksipuolisesti poistanut lomarahan vuosilta 2020-2021
Koivuranta Katja
HR-työntekijä Erityisalat
TA yksipuolisesti poistanut lomarahan vuosilta 2020-2021
Koivuranta Katja
kioskimyyjä Kauppa Ruusuvaara Tomi
tiskaaja Erityisalat Ruusuvaara Tomi
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ruusuvaara Tomi
myyjä Kauppa
Palkkasaatava
Ruusuvaara Tomi
Stand Manager Majoitus- ja ravitsemus
Alipalkka
Ruusuvaara Tomi
kirjanpitäjä Kauppa Ruusuvaara Tomi
siivooja Ruusuvaara Tomi
toimitilahuoltaja Kiinteistö- ja siivous Ruusuvaara Tomi
kalustekasaaja Kauppa
Lomautettuna ja irtisanotty tuta syin. Kutsuttavat tehneet lomautusaikana työtä ja jatkavat edelleen.
Lehtonen Juha
Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous
Pisteytys tekemättä, mahdollinen ali palkkaus, koulutuslisä maksamatta kokotyösuhteen ajalta.
Lehtonen Juha
Kokki/siivooja Majoitus- ja ravitsemus
Palkkoja maksamatta parilta kuukaudelta, sekä vuosivapaat ja lomakorvaus maksamatta. Työnantajalla maksuvaikeuksia.
Lehtonen Juha
Lomautuksen aikana palkattua uusia työntekijöitä.
Lehtonen Juha
Huoltoaseman työntekijä Kauppa
Työsuhde päätetty terveydellistä syistä.
Lehtonen Juha
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Vuosivapaat ja luvanhaltijan lisät maksamatta, sekä ei ole saanut koskaa viettää vuosilomia.
Lehtonen Juha
Erityisalat
Työehtosopimuksen jälkivaikutus
Moilanen Ulla
Muut Moilanen Ulla
Kokki Muut
Palkkoja saamatta työsuhteesta.
Salmivuori Marja
parturi-kampaaja Erityisalat
Työsuhteen perusteeton päättäminen.
Salmivuori Marja
Kiinteistöhoitaja Pirkanmaa
Maksamaton palkka ja liian pieni tuntipalkka.
Salmivuori Marja
palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous
Ulkomailla 12.3. ennen ja työnantaja asettanut karanteeniin. Palkka jätetty maksamatta.
Salmivuori Marja
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus
Maksamattomia palkkoja.
Salmivuori Marja
konttorityöntekijä Kauppa
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä. Työnantajalla vahingonkorvausvaade.
Salmivuori Marja
Kokki Muut
Palkkoja saamatta työsuhteesta.
Salmivuori Marja
myyjä Kauppa
Kielilisä.
Salmivuori Marja
siivooja Kiinteistö- ja siivous
Työsuhde purettu perusteettomasti. Myös työtuntien tarkastus samalla.
Salmivuori Marja
Kiinteistö- ja siivous
Palkanmaksuvelvoitteen laiminlyönti
Viitanen Jarkko
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous Viitanen Jarkko
Puhtaanapitäjä Kiinteistö- ja siivous
Alipalkka
Viitanen Jarkko
Puhdistustyöntekijä Kiinteistö- ja siivous
Alipalkka
Viitanen Jarkko
Kiinteistö- ja siivous Viitanen Jarkko
Kiinteistö- ja siivous Viitanen Jarkko
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous Viitanen Jarkko
Filppula Ville
lähetti Pohjola Arja
Myyjä Kauppa Salmela Jaana
siivooja Kiinteistö- ja siivous Salmela Jaana
Kiinteistö- ja siivous Salmela Jaana
Majoitus- ja ravitsemus Salmela Jaana
Kiinteistö- ja siivous
Irtisanomisajan palkka. Irtisanomisen perusteet.
Salmela Jaana
Muut
Koeaikapurku syrjintäepäillys
Salmela Jaana
Kiinteistö- ja siivous Salmela Jaana
siivooja Kiinteistö- ja siivous Salmela Jaana
Kauppa
Työsuhteen päättämiskorvaus
Salmela Jaana
Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatavat.
Salmela Jaana
kokki Majoitus- ja ravitsemus
Ylityöt maksamatta
Salmela Jaana
Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Koeaikapurku
Salmela Jaana
Majoitus- ja ravitsemus
Väärin maksetut palkat
Salmela Jaana
Kiinteistö- ja siivous
Lääkärissäkäynti korvaukset työntekijälle
Salmela Jaana
Kiskonnantapainen työsyrjintä
Vilches Suvi
Työnantaja ei korvaa kuluja oman auton käytöstä.
Yrjönen Isto
Verosihteeri Muut
Työntekijän määräaikaisuutta ei jatkettu raskauden takia.
Yrjönen Isto
Lopputili
Yrjönen Isto
Kiinteistö- ja siivous
Koeaikapurku, palkkasaatavat (työaikalaki)
Yrjönen Isto
Kauppa
Työsuhde päättyi koeaikapurkuun.
Yrjönen Isto
Majoitus- ja ravitsemus
Työsopimustunnit
Lindström Kenneth
Lindström Kenneth
Varastotyöntekijä Kauppa
Työntekijän irtisanominen, perusteiden ja laillisuuden selvittäminen
Lindström Kenneth
Palvelutyöntekijä
Heko-perusteella tapahtunut irtisanominen.
Lindström Kenneth
Kauppa
Kaupanlisät maksamatta. Provision osuutta ei huomioita lomapalkkassa/ - korvauksessa
Lindström Kenneth
Kauppa
Lomautetulle ei tarjottu työtä, vaan palkattu uusi työntekijä
Lindström Kenneth
Ripsiteknikko Erityisalat
Koeaikapurun laillisuuden selvittäminen
Lindström Kenneth
Lindström Kenneth
Lindström Kenneth
Uusimaa
Työnantaja ei ole maksanut loppupalkkaa.
Lindström Kenneth
Lindström Kenneth
Majoitus- ja ravitsemus
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
Lindström Kenneth
Myyjä Kauppa
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
Lindström Kenneth
Myyjä
Palkkasaatava
Lindström Kenneth
Kokki Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on päättänyt työsuhteen epäselvissä olosuhteissa ja jättänyt ylityökorvaukset maksamatta.
Lindström Kenneth
Erityisalat
Työnantaja ei tarjoa sopimuksen mukaisia tunteja
Lindström Kenneth
Lindström Kenneth
Myyjä Kauppa
Työnantaja on purkanut työntekijän työsuhteen.
Lindström Kenneth
Kouluttaja Muut
Lomautuksen perusteitten selvittäminen.
Vauhkala Kai
Palveluesimies Muut
Työnantaja vaatii korvauksia kilpailukieltoon vedoten.
Vauhkala Kai
Kauppa
Koeaikapurku heti sairausloman aikana. Syrjintäolettama
Vauhkala Kai
Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteen irtisanomiseen liittyvät tapahtumat
Vauhkala Kai
liikenneasematyöntekijä Kauppa
Työntekijä lomautettu osa-aikaisesti ilman ilmoitusaikoja
Vauhkala Kai
Hallivastaava PAMin muut
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
Vauhkala Kai
Muut
Lomakorvaus
Vauhkala Kai
Majoitus- ja ravitsemus
Työsuhteen aikaiset palkat maksamatta
Vauhkala Kai
Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja ei ole maksanut ylitöitä. Työnantaja kehottanut irtisanoutumaan.
Vauhkala Kai
Majoitus- ja ravitsemus
Kaikista työtunneista ei ole maksettu
Vauhkala Kai
Cateringpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on tehnyt lopputilistä yksipuolisen palkankuittauksen riidanalaisesta asiasta.
Vauhkala Kai
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous Vauhkala Kai
myyjä / osastovastaava Kauppa Vauhkala Kai
Parturi-kampaaja Erityisalat
Työnantajan mukaan lomautusilmoitus antaa työnantajalle yksipuolisen ja rajoittamattoman oikeuden muuttaa työvuorolistoja julkaisun jälkeen. Palkkasaatavat muutoksista.
Vauhkala Kai
Vuoropäällikkö Kauppa
Työnantaja on irtisanonut työsuhteen henkilöön liittyvillä syillä.
Vauhkala Kai
Stand Manager Majoitus- ja ravitsemus Liimatainen Essi
apukokki Majoitus- ja ravitsemus Liimatainen Essi
Työnvastaanottaja Muut Liimatainen Essi
aputyöntekijä/kuljettaja
Irtisanomisajan palkka ja palkkasaatavat
Liimatainen Essi
Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Liimatainen Essi
aputyöntekijä Kauppa
Palkkasaatavat
Liimatainen Essi
Myyjä Kauppa
Palkkaturva
Liimatainen Essi
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Liimatainen Essi
Kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus Liimatainen Essi
siistijä Kiinteistö- ja siivous Liimatainen Essi
Erityisalat
Tuta-syin irtisanottu. Nyt uusi ta väittää, että on liikkeen luovutus tapahtunut ja tt ei noudatattanut is-aikaa
Vauhkala Kai
henk.koht.avustaja Muut Vauhkala Kai
Kauppa
TA poistanut vastuulisän
Vauhkala Kai
Onko liikkeen luovutus vai ei
Vauhkala Kai
Kiinteistö- ja siivous
Sairausajan palkka maksamatta
Vauhkala Kai
chef Majoitus- ja ravitsemus
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Vauhkala Kai
Varastotyöntekijä Erityisalat
Käyttäjäyritys irtisanonut sopimuksen henkilöstövuokrausyrityksen kanssa ja tehnyt sopimuksen toisen henkilöstövuokrausyrityksen kanssa. Työntekijöille, jotka ovat työsopimussuhteessa ensin mainittuun henkilöstövuokrausyritykseen, ilmoitettiin että siirtyvät uuteen henkilöstövuokrausyritykseen \"\"vanhoina työntekijöinä\"\". Kuitenkaan työntekijälle ei maksettu lomarahoja.
Vauhkala Kai
Frisör Erityisalat Ahvenanmaa
Uppsägning på ogiltiga grunder
Sundback Elin
Myyjä Muut Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
Sundback Elin
siivoja Erityisalat Ahvenanmaa Sundback Elin
Siivoja Erityisalat Ahvenanmaa Sundback Elin
Myyjä Kauppa
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
Friman Marianne
menekinedistäjä Muut
pakkaslisä ja mahdolliset ylityökorvaukset
Korjonen Markus
myyjä Kauppa
Työsuhteen päättäminen.
Ahonen Kaarina
pakettiauton kuljettaja
Työaikaan liittyvä erimielisyys.
Ahonen Kaarina
Myyjä Muut
Työsuhteen päättäminen tuotannollisin ja taloudellisin syin
Tupala Sini
Kiinteistö- ja siivous Tupala Sini
Tuloksia per sivu: