Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja ei ole maksanut mm. työaikalisiä eikä kaikkia ylitöitä.
Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Palkkoja maksamatta, loppupalkan tarkistus, ylityöt
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Palkkasaatava Myyjä
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia lisiä.
Palkkasaatava Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus maksamatta osittain
Palkkasaatava Teknikko Muut 50-99
Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle
Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja jättänyt palkkoja maksamatta työsuhteen ajalta.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan konkurssi ja palkkasaatavat
Palkkasaatava Kauppa 500-999
Kielilisä
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kauppa 100-249
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 500-999
Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Sairausajan palkanmaksuvelvoite
Palkkasaatava housekeeper/supvervisor Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sairasajan palkanmaksu terveydenhoitajan kirjottamalla todistuksella.
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava keittiöapulainen
Palkkasaatava
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä Kauppa 0-4
Lomautus työpaikalle otettu samaan aikaan työkokeilija
Palkkasaatava siivooja Erityisalat 100-249
palkkasaatava
Palkkasaatava keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työaikapankki tunnit maksamatta
Palkkasaatava grilli myyjä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavat
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Erityisalat 100-249
lomaltapaluurahat maksamatta
Palkkasaatava myyjä Erityisalat 10-19
Työvuoroja peruttu eikä ole maksettu perutuista vuoroista palkkaa.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Sairasajanpalkkaa samatta ja ylityöt maksamatta
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava Maanrakennustyöntekijä 0-4
3 päivän palkka ja lomakorvaus koko työsuhteesta saamatta
Palkkasaatava Opas Erityisalat 5-9
Työnantaja perinyt palkasta 2 ylimääräistä vuokraa
Palkkasaatava Opas Erityisalat 5-9
Ei ole maksettu loppupalkkaa ollenkaan.
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatavia
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
palkkasaatava
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sairasajan palkka
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava Kahvilamyyjä Muut 20-49
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Hyllyttäjä Erityisalat 20-49
Palkkasaatava Kokki
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 5-9
Palkkasaatava Kioskimyyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava Keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Rakennussiivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki Pirkanmaa
Palkkasaatava Esimiesharjoittelija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Turvakamera-asentaja
Palkkasaatava grillimyyjä
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatava
Palkkasaatava Huoltamomyyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava Varastotyöntekijä, jakeluauton kuljettaja Muut 0-4
Palkkasaatava
Palkkasaatava siivooja Muut 1000-
Palkkasaatava
Palkkasaatava parturi-kampaaja 0-4
Työsopimuksen mukaiset tunnit eivät ole toteutuneet.
Palkkasaatava Myyjä Erityisalat 10-19
Vastuulisä
Palkkasaatava myyjä
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä
Palkkasaatava
Palkkasaatava Keittiötyöntekijä Muut 250-499
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa lainkaan.
Palkkasaatava Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen ajalta lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava Tarjoilija-Barista Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa palkkapäivänä.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Osa-aikaisille ei makseta arkipyhäkorvauksia.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta on teettänyt alle sopimustuntien eikä ole maksanut eroitusta. Mahdolliset ylityökorvaukset maksamatta
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut lopputilissä lomakorvausta.
Palkkasaatava Fundraiser Muut
Työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
TA ei ole maksanut loppupalkkaa
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Loppupalkka maksamatta
Palkkasaatava Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.
Palkkasaatava siivooja Kauppa 0-4
Loppupalkkaa maksamatta
Palkkasaatava Tarjoilija/baarimikko Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja asetettu konkurssiin ja palkat maksamatta
Palkkasaatava pitopalvelu työntekijä/ruokala 0-4
Palkat suorittamatta työsuhteen ajalta
Palkkasaatava kassa/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde pääätetty koeajalla, siitä sopimatta
Palkkasaatava Talonmies Kiinteistö- ja siivous
Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Vuoropäällikkö
Ylityötuntien palkkasaatavat.
Palkkasaatava Kauppa 0-4
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Muut 1000-
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijä irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Lomakorvaus maksamatta, samoin VV-vapaat koko työsuhteen ajalta. Yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, mutta ei ole haettu konkurssiin.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaa maksamatta. Irtisanottu ilman irtisanomisaikaa.
Palkkasaatava Rakennusapumies Muut 20-49
Työnantaja on kieltäytynyt maksamasta sairausajan palkkaa, vaikka työntekijä on toimittanut asianmukaiset sairauslomatodistukset.
Palkkasaatava baarimikko
Sopimuksen mukainen palkkasaatava
Palkkasaatava kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Palkkasaatava Pakettiautonkuljettaja
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Liian alhainen tuntipalkka. Lomakorvauksen tarkistus.
Palkkasaatava Salitarjoilija Muut 0-4
Palkkasaatava myyjä Kauppa 0-4
Sairausajan palkka maksamatta
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 100-249
Kokemusvuodet
Palkkasaatava myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Vuosivapaat, sairausloma-ajan lisät, lomakorvaus oikealla prosentilla sekä lomarahat maksamatta.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Kauppa 250-499
Palkkasaatavia
Palkkasaatava Muut 20-49
TESsin yleissitovuus. kielilisä
Palkkasaatava Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Palkkasaatava Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Palkkasaatava baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Muut 5-9
Palkkasaatava koulunkäynnin ohjaaja Muut 500-999
Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava
Palkkasaatava Bar Manager Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava keittiötyöntekijä
Palkkasaatava Supervisor Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava markkinointipäällikkö Muut 0-4
Saamatta jäänyt irtisanomisajanpalkka ja lomakorvauksia.
Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työsuhteen päättymisen jälkeen työnantaja ei ole maksanut ns loppupalkkaa.
Palkkasaatava kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde päättynyt 15.112019. Loppupalkka maksamatta.
Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Maksamattomia palkkoja.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ei ole tarjottu työsopimuksen mukaista työtä.
Palkkasaatava Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Kauppa 0-4
Sunnuntaikorvaus ja palkan oikeellisuus
Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatavia
Palkkasaatava Tarjoilija
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkaka maksamatta syys-lokakuu
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta
Palkkasaatava Kauppa 10-19
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Muut Ei tiedossa
Palkan alentaminen ilman irtisanomista.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja on asetettu konkurssiin ja palkkoja on maksamatta.
Palkkasaatava Muut 10-19
Arkipyhäkorvaukset maksamatta
Palkkasaatava Muut 500-999
Ta ei maksa olosuhdelisää
Palkkasaatava huoltamotyöntekijä Kauppa 5-9
Palkkaa ja ylityötä maksamatta
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 100-249
Sairauslomapäivät muutettu kesälomapäiviksi työsuhteen päättyessä
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Loppupalkkojen maksaminen sekä palkkalaskelmien antaminen työntekijälle.
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkka maksamatta
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava myyjä Kauppa 5-9
Kaupan TES:n mukaisia lisiä maksamatta
Palkkasaatava Kiinteistönhuolto, maalaus, saneeraustyöt Kauppa 0-4
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 50-99
Sairausajan palkka maksamatta
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kauppa 5-9
TA poistanut vastuulisän
Palkkasaatava henk.koht.avustaja Muut Ei tiedossa
Palkkasaatava chef Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Palkkasaatava Köksmästare Ei tiedossa
Utebliven lön
Työnantajan korvausvaatimus kiinteistöpäivystäjä Kauppa 5-9
Työsuhde varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde PAMin muut Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde Varavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Epäselvä työsuhteen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvä tilanne, jossa työnantajan epäillään toimineen lain vastaisesti.
Työsuhde myyjä Muut 5-9
irtisanominen
Työsuhde Järjestyksenvalvoja Muut 0-4
Työnantaja ei tarjoa tunteja
Työsuhde lastenhoitaja Muut 10-19
Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
Työsuhde keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työnantaja perunut jo toistamiseen luvatun työsuhteen.
Työsuhde Varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Työyhteisö ja työsuojelu Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Jäsen kokee työnantajan "savustavan". Toinen samanlainen juttu samalta työnantalta.
Työyhteisö ja työsuojelu Kauppa 5-9
Jäsenellä pitkäaikainen sairaus työnantajasta johtuen. Etsitään erilaisia keinoja asian hoitamiseksi.
Työyhteisö ja työsuojelu Kauppa 0-4
Työyhteisö ja työsuojelu myyjä/ravintolatt Kauppa Ei tiedossa
Työyhteisö ja työsuojelu tarjoilija
Työyhteisö ja työsuojelu optinen myyjä Kauppa 250-499
asiakaspalvelija Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ansionmenetys
IT engineer
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja, epäselvyydet tasoittumisjärjestelmään liittyen.
kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet työntekijän ja työnantajan kesken.
Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työajan noudattamatta jättämisen perusteella. TA:n mukaan TT:ää on saaanut asiasta varoituksia. TT kiistää.
Muut 10-19
Ta ei ole maksanut palkankorotuksia
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Palkka alle tessin
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
Kauppa 50-99
Palkka, loamutus kohdistunut vain yhteen työntekijään
Laitoshuoltaja Ei tiedossa
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen päättyminen.
Kauppa 250-499
Varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Työsuhteen päättyminen
Turvatarkastaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja perhevapaalta palaavalle työntekijälle.
siivooja
Työnantaja ilmoittanut isyyslomalla, että ei tarvitse enää tulla töihin.
myyjä Kauppa 500-999
Työntekijä irtisanottu
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Onko työnantajalla ollut tuta-perusteet irtisanoa raskaana oleva työntekijä?
myyjä Muut 20-49
Työntekijän työsuhde irtisanottu äitiyslomalla.
cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
kahviomyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Kioskimyyjä. Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja päättänyt työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeaika oli jo umpeutunut. Työntekijä oli siirtynyt uuden TA:n palvelukseen kauppiaan vaihdon myötä ja tällöin tehty uusi sopimus, jolla sovittu uusi koeaika.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde purettu
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
toimisto- ja viestintäassistentti
koeaikapurku
myyjä Kauppa 100-249
Taloushallinnon assistentti Kauppa Ei tiedossa
siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu varoitukseen vedoten
Kauppa 10-19
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Tehty koeaika purku
siivooja 10-19
Palkkasaatavia ja sopimustunnit ei täyty
siivooja 10-19
Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu
myyjä / muotineuvoja Kauppa 1000-
Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä
astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus 1000-
yt: t käymättä työtehtäviä muutettu
siistijä Kiinteistö- ja siivous 0-4
koeaikapurku
kokki Muut 500-999
työsuhde purettu
vartija Muut Ei tiedossa
siirto työtehtävissä
huoltamotyöntekijä Muut 10-19
Alipalkka
rakennussiivous 5-9
irtisanottu Tuta syillä
Myyjä/vastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. Ensin ilmoitettu, että työntekijät on varkaita ja tehdään poliisitutkinta.
Myyjä/kassa Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei nosta sopimustunteja eikä tarjoa lisätöitä
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkeinpä kaikki asiat epäkunnossa työsopimuksessa ja työsuhteessa
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkein kaikki asiat olleet päälaellaan
kerroshoitaja,vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työnantaja luvannut enemmän tuntej kuin antanut
Kokki Erityisalat 20-49
Määräaikainen työsuhde purettu työntekijän mielestä väärin perustein
kokki/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde purettu epäilyttävin perustein
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Mahdollisia palkkasaatavia tarjoamattomista tunneista
Optinen Myyjä Kauppa 250-499
Parturi-Kampaaja Erityisalat 100-249
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
koeaikapurku vaiko irtisanominen
myyjä Kauppa 0-4
HeKo-syillä tapahtunut irtisanominen
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ilmastointiasentaja
Vuoropäällikkö Muut 20-49
Myyjä
Kauppa 500-999
Kuorma-autonkuljettaja
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myymälätyöntekijä/valjasseppä
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
tarjoilija Kauppa 5-9
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa 0-4
Myyjä Kauppa 5-9
Kiinteistönhoitaja 0-4
kahvilatyöntekijä Kauppa 20-49
rakennusalan työtehtävät Muut 5-9
jäätelönvalmistaja Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja maksanut palkkaa väärän palkkaryhmän mukaan
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.
Talonmies 0-4
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
housekeeper Muut 250-499
Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan painostuksesta johtuen, työntekijä päätti työsuhteen.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työntekijän työasuhde päätetty työntenijästä johtuvista syistä. Tutkitaan päättämisen perusteita.
Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt koajalla. Todennäköinen syy työsuhteen päättämiselle on tosiasiassa raskaus.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kauppa 50-99
Muut 1000-
Barista Majoitus- ja ravitsemus 0-4
myyjä Kauppa 100-249
Irtisanomisen perusteiden tarkistaminen
Myyjä Kauppa 100-249
Työsuhde päätetty
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 5-9
Pitämättömät vuosilomat,kun maksettu aina lomakorvausta, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Asiakkuuspäälikkö Muut
Koeaikapurku epäasiallisin perustein
Security Expert Kiinteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen alisuoriutumisen johdosta
Kiinteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Irtisnomisajan kohta epäselvä ja työnantja tehnyt loppupalkasta yksipuolisesti väehennyksiä
kiinteistönhoito Muut 1000-
Työsuhteen irtisanominen perustettomasti.
autonkuljettaja Muut
Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Yritys lopettanut toiminnan ja alkanmaksuilman irtisanomisaikoja
Operation manager Majoitus- ja ravitsemus 10-19
baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Muut 50-99
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta
myyjä Kauppa 1000-
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja jättää palkan osia ja korvauksia maksamatta.
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja
Kauppa 5-9
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työsuojelu-asiat
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Koeaikapurku
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle tarjottujen työtuntien määrää laskettu siitä tasosta, jolle se oli vakiintunut. Työntekijän oman selvityksen mukaan ei ole maksettu sairasajan palkkaa, iltalisiä, sunnuntaikorvauksia, vv-korvauksia. Palkka ollut 1.1.2019 asti alle taulukon. TT:n mukaan ei ole saanut pitää lomiaan. Myöskään työtodistus ei täytä työsopimuslain vaatimuksia aj on epäasiallinen. TT:n selvityksen mukaan työskentelyolosuhteet eivät ole olleet asiallisia. TT:lle on huudettu ja käyttäydytty muutoinkin epäasiallsesti. TT näkemyksen mukaan hänellä oli oikeus päättää työsuhteensa noudattamatta irtisanomisaikaa TA:n epäasiallisen käytöksen ja sopimusloukkauksien vuoksi.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle on maksettu alipalkkaa. Ei ole maksettu iltalisää, sunnuntaikorvauksia eikä vv-korvauksia. TA käyttäytynut myös epäasiasiallisesti ja rikottu työsuojelumääräyksiä muun muassa pakottamalla työskentelemään sairaana. TT ei ole myöskään saanut pitää vuosilomaa. TA myös vähensi TT:n tunteja vakiintuneesta tasosta. TT on kertomansa mukaan sairastunut masennukseen työnantajan hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen seurauksena. TT:n näkökulman mukaan hän joutui irtisanoutumaan työstä noudattamatta irtisanomisaikaa kaikkien epäkohtien ja TA:n epäasiallisen käytöksen vuoksi. Työtodistus ei ole myöskään asiallinen.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
Ruokailupalvelutyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
koeaikapurku
myyjä Kauppa 1000-
Myyntineuvottelija Erityisalat 100-249
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Lääketyöntekijä Kauppa 10-19
Lääketyöntekijä Kauppa 10-19
Vuosiloman siirto
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työnantaja irtisanoi työntekijän vakituisen työsopimuksen 1 pv:n sairastamisen jälkeen
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myyjä Kauppa 250-499
Myyntialuevastaava/myyjä/käyttötavaraosaston2 Kauppa 1000-
Palkkaryhmän ja vastuulisä
Muut 100-249
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
myyjä Kauppa 1000-
vuoropäällikkö Kauppa 250-499
Työsuhde päätetty varoitukseen vedoten
Warehouse worker Muut 100-249
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
siistijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Ylityöt maksamatta, koeaikapurku
Vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Lisätyön tarjoamisvelvollisuuden laiminlyönti
Parturi-kampaaja Kauppa 1000-
Työkokemusvuosien laskenta palkkaukseen
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Myymäläpäällikkö Kauppa 10-19
myyjä Kauppa Ei tiedossa
kokki Majoitus- ja ravitsemus 1000-
asiakaspalveluneuvoja Erityisalat 100-249
kahvilaesimies Muut 10-19
henkilökohtainen avustaja 0-4
Konttityöntekijä Muut 1000-
parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
siivooja Muut 20-49
varastomies Kauppa 20-49
Kioskimyyjä/Pääluottamusmies
Luottamusmiehen jälkisuoja
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Määräaikaisen sopimuksen päättymiseen liittyvät asiat ja odotusajanpalkka.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Alipalkattu ei maksettu lisiä, vuosivapaat maksamatta. Nollasopimuksella..
Myyjä/tsv Kauppa 100-249
Työntekijän työsuhteen päättäminen
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Alipalkattu, maksamatta vuosivapaat koko työsuhteen ajalta.
vartija Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työntekijän työsuhde päätetty ja palkkasaatavat.
Puhtaanapitäjä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Puhdistustyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kauppa 5-9
myyntineuvottelija Muut 50-99
Työnantaja irtisanonut, kun työntekijä ei päässyt vaadittuun myyntitavoitteeseen
Myymäläpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 250-499
Työnantaja on purkanut työntekijän työsuhteen.
kokki Ei tiedossa
Työnantaja on siirtänyt henkilön vuokrafirman palvelukseen ja tehnyt koeaikapurun tai irtisanomisen.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta purki määräaikaisen työsuhteen
varainhankkija Muut Ei tiedossa
Työntekijälle ei ole maksettu työehtosopimuksen eikä työsopimuksen mukaista palkkaa
teatterityöntekijä Erityisalat 100-249
Työsuhde päätetty varoituksiin ja puhutteluihin vedoten
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työntekijä lomautettu 19.4.2019. Tarjottu työtä jatkuvasti, mutta lomautusta ei ole keskeytetty.
Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työsuhde purettu koeajan viime metreillä, asiakaspalautteisiin vedoten.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnkteijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Kiinteistötyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työntekijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
Erimielisyys tilanteessa, jossa työntekijä on sairastunut kesken vuosiloman ja jäljellä oleva loman osa olisi tullut siirtää.
Kiinteistö- ja siivous 20-49
Sairausajan palkanmaksu, epäasiallinen kohtelu
Myyjä Kauppa 0-4
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
siivooja Muut 1000-
Kauppa Ei tiedossa
Hallivastaava PAMin muut 0-4
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
Erityisalat 20-49
Palkkasaatava
cleaner
Kauppa 500-999
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatavat Tuta-syin irtisanottu
Myyntiassistentti Muut 10-19
Provisiopalkan muutos ilman irtisanomisaikaa
Veteraaniavustaja Muut 100-249
Työantaja purkanut työsuhteen
Täysperävaununkuljettaja Muut 0-4
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 100-249
Määräaikaiset työsopimukset ilman perusteita
Huoltamotyöntekijä Muut 0-4
Palkkasaatavat ja työsuhteen perusteeton päättäminen
Emäntä 50-99
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 0-4
Erityisalat 5-9
Tuta-syin irtisanottu. Nyt uusi ta väittää, että on liikkeen luovutus tapahtunut ja tt ei noudatattanut is-aikaa
kassatarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Kiinteistö- ja siivous 20-49
Ta ei ole tarjonnut sopimustunteja.
Muut
Määräaikaisuuden muuttaminen kesken sopimuksen
Erityisalat 500-999
Syrjintä
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Epäasiallinen kohtelu, syrjintä
städare Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
Ersättning för övertidsarbete
siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Försäljare Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Förflyttning från försäljare till lager
Myyjä Muut 5-9 Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
Siivoja Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
Tuloksia per sivu: