Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja ei ole maksanut mm. työaikalisiä eikä kaikkia ylitöitä.
Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Palkkoja maksamatta, loppupalkan tarkistus, ylityöt
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Palkkasaatava Myyjä
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia lisiä.
Palkkasaatava Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus maksamatta osittain
Palkkasaatava Teknikko Muut 50-99
Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle
Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja jättänyt palkkoja maksamatta työsuhteen ajalta.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan konkurssi ja palkkasaatavat
Palkkasaatava Vuoropäällikkö
Ylityötuntien palkkasaatavat.
Palkkasaatava vastaanottovirkailiija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomakorvaus ja vuosivapaat maksamatta. Työnantaja ilmoittanut konkurssista.
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 500-999
Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä
Palkkasaatava varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Sairausajan palkanmaksuvelvoite
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava Kauppa 500-999
Kielilisä
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava siivooja Erityisalat 100-249
palkkasaatava
Palkkasaatava keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työaikapankki tunnit maksamatta
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.
Palkkasaatava myyjä Erityisalat 10-19
Työvuoroja peruttu eikä ole maksettu perutuista vuoroista palkkaa.
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Sairasajanpalkkaa samatta ja ylityöt maksamatta
Palkkasaatava Kanttiinin vastaava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
sairasajan palkkaa saamatta sekä lopputili
Palkkasaatava Opas Erityisalat 5-9
Työnantaja perinyt palkasta 2 ylimääräistä vuokraa
Palkkasaatava Opas Erityisalat 5-9
Ei ole maksettu loppupalkkaa ollenkaan.
Palkkasaatava Maanrakennustyöntekijä 0-4
3 päivän palkka ja lomakorvaus koko työsuhteesta saamatta
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatavia
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sairasajan palkka
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava Turvakamera-asentaja
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava grillimyyjä
Palkkasaatava Keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Rakennussiivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki Pirkanmaa
Palkkasaatava Esimiesharjoittelija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 5-9
Palkkasaatava Kahvilamyyjä Muut 20-49
Palkkasaatava Hyllyttäjä Erityisalat 20-49
Palkkasaatava Baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava Myyjä Erityisalat 10-19
Vastuulisä
Palkkasaatava myyjä
Palkkasaatava
Palkkasaatava myyjä
Palkkasaatava
Palkkasaatava Keittiötyöntekijä Muut 250-499
Palkkasaatava parturi-kampaaja 0-4
Työsopimuksen mukaiset tunnit eivät ole toteutuneet.
Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatava
Palkkasaatava Huoltamomyyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava
Palkkasaatava Varastotyöntekijä, jakeluauton kuljettaja Muut 0-4
Palkkasaatava
Palkkasaatava Muut 50-99
Työnantaja vähentanyt KIKY palkkaa takautuvasti kahdella eri tavalla, vaikka KIKY tunnit tehty.
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta on teettänyt alle sopimustuntien eikä ole maksanut eroitusta. Mahdolliset ylityökorvaukset maksamatta
Palkkasaatava Tarjoilija-Barista Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa palkkapäivänä.
Palkkasaatava Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa lainkaan.
Palkkasaatava Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen ajalta lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
TA ei ole maksanut loppupalkkaa
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Loppupalkka maksamatta
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.
Palkkasaatava siivooja Kauppa 0-4
Loppupalkkaa maksamatta
Palkkasaatava Fundraiser Muut
Työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkaa.
Palkkasaatava Fundraiser
Palkkasaatava esimies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja sulkenut paikan ja jätetty palkat , irtisanomisaika ja lomakorvausket maksamatta
Palkkasaatava pitopalvelu työntekijä/ruokala 0-4
Palkat suorittamatta työsuhteen ajalta
Palkkasaatava kassa/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde pääätetty koeajalla, siitä sopimatta
Palkkasaatava Talonmies Kiinteistö- ja siivous
Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.
Palkkasaatava Myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava Kampaaja
Palkkasaatava Muut 1000-
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kauppa 0-4
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijä irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Lomakorvaus maksamatta, samoin VV-vapaat koko työsuhteen ajalta. Yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, mutta ei ole haettu konkurssiin.
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaa maksamatta. Irtisanottu ilman irtisanomisaikaa.
Palkkasaatava Rakennusapumies Muut 20-49
Työnantaja on kieltäytynyt maksamasta sairausajan palkkaa, vaikka työntekijä on toimittanut asianmukaiset sairauslomatodistukset.
Palkkasaatava baarimikko
Sopimuksen mukainen palkkasaatava
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Liian alhainen tuntipalkka. Lomakorvauksen tarkistus.
Palkkasaatava Pakettiautonkuljettaja
Palkkasaatava Myyjä
Palkkasaatava Keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Kauppa 250-499
Palkkasaatavia
Palkkasaatava Muut 20-49
TESsin yleissitovuus. kielilisä
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 100-249
Kokemusvuodet
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 100-249
Lomarahoja ja sairausajan palkkaa saamatta
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 0-4
Palkka maksamatta. Työnantajaan ei saa yhteyttä
Palkkasaatava visualisti Kauppa 1000-
Työntekijän palkkaa alennettu
Palkkasaatava assistentti Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän laskeminen
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän alentaminen
Palkkasaatava myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän poisto sopimustuntipalkasta
Palkkasaatava kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Palkkasaatava Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Palkkasaatava Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava
Palkkasaatava baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Muut 5-9
Palkkasaatava koulunkäynnin ohjaaja Muut 500-999
Palkkasaatava Bar Manager Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava myyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatava keittiötyöntekijä
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Supervisor Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava markkinointipäällikkö Muut 0-4
Saamatta jäänyt irtisanomisajanpalkka ja lomakorvauksia.
Palkkasaatava kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde päättynyt 15.112019. Loppupalkka maksamatta.
Palkkasaatava Kauppa 10-19
Yhdeksän päivän palkka maksamatta.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkka maksamatta yhdeltä tyäpäivältä.
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Maksamattomia palkkoja.
Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ei ole tarjottu työsopimuksen mukaista työtä.
Palkkasaatava Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Partur-kampaaja Erityisalat 100-249
Parturi-Kampaaja, työaikalisät saamatta
Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatavia
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkaka maksamatta syys-lokakuu
Palkkasaatava Tarjoilija
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta
Palkkasaatava Kauppa 10-19
Ta pidättänyt loppupalkasta tasurin miinustunnit
Palkkasaatava Siistijä Kiinteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja edellyttää työntekijää kuljettamaan työvälineitä omassa autossaa, mutta ei maksa kilometrikorvausta, eikä työaikaa siirtymiltä.
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja on asetettu konkurssiin ja palkkoja on maksamatta.
Palkkasaatava Muut 10-19
Arkipyhäkorvaukset maksamatta
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Työnantaja ei kelpuuta sairaanhoitajan kirjoittamaa todistusta työkyvyttömyydestä.
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Sairausajan palkka puuttuu.
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkka maksamatta
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Loppupalkkojen maksaminen sekä palkkalaskelmien antaminen työntekijälle.
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 100-249
Sairauslomapäivät muutettu kesälomapäiviksi työsuhteen päättyessä
Palkkasaatava Muut 500-999
Ta ei maksa olosuhdelisää
Palkkasaatava huoltamotyöntekijä Kauppa 5-9
Palkkaa ja ylityötä maksamatta
Palkkasaatava myyjä Kauppa 5-9
Kaupan TES:n mukaisia lisiä maksamatta
Palkkasaatava Kiinteistönhuolto, maalaus, saneeraustyöt Kauppa 0-4
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkaturva
Palkkasaatava Henkilökohtainen avustaja 0-4
Palkkasaatava Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava chef Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Palkkasaatava henk.koht.avustaja Muut Ei tiedossa
Palkkasaatava Kauppa 5-9
TA poistanut vastuulisän
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 50-99
Sairausajan palkka maksamatta
Palkkasaatava Köksmästare Ei tiedossa
Utebliven lön
Työnantajan korvausvaatimus toimitilavastaava Muut 100-249
Kilpailukieltosopimus
Työnantajan korvausvaatimus kiinteistöpäivystäjä Kauppa 5-9
Työsuhde varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Työsuhde Varavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Epäselvä työsuhteen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvä tilanne, jossa työnantajan epäillään toimineen lain vastaisesti.
Työsuhde myyjä Muut 5-9
irtisanominen
Työsuhde Järjestyksenvalvoja Muut 0-4
Työnantaja ei tarjoa tunteja
Työsuhde lastenhoitaja Muut 10-19
Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
Työsuhde keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työnantaja perunut jo toistamiseen luvatun työsuhteen.
Työsuhde Varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Työsuhde puisto- ja puutarhatyöntekijä Muut 1000-
Työyhteisö ja työsuojelu Muut 100-249
Työntekijä on ilmoittanut työnantajalle työpaikka kiusaamisesta. Työnantajalta tullut vastatoimia ja asiassa ilmennyt ristiriitoja työlainsäädännön ja TES kanssa.
Työyhteisö ja työsuojelu Kauppa 5-9
Jäsenellä pitkäaikainen sairaus työnantajasta johtuen. Etsitään erilaisia keinoja asian hoitamiseksi.
Työyhteisö ja työsuojelu Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Jäsen kokee työnantajan "savustavan". Toinen samanlainen juttu samalta työnantalta.
Työyhteisö ja työsuojelu grillimyyjä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Varoittaminen ja perusteet siihen epäselvät
Työyhteisö ja työsuojelu Kauppa 0-4
Työyhteisö ja työsuojelu myyjä/ravintolatt Kauppa Ei tiedossa
Työyhteisö ja työsuojelu tarjoilija
Työyhteisö ja työsuojelu optinen myyjä Kauppa 250-499
asiakaspalvelija Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ansionmenetys
IT engineer
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja, epäselvyydet tasoittumisjärjestelmään liittyen.
kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet työntekijän ja työnantajan kesken.
Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työajan noudattamatta jättämisen perusteella. TA:n mukaan TT:ää on saaanut asiasta varoituksia. TT kiistää.
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Palkka alle tessin
Kiinteistö- ja siivous 5-9
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiinteistö- ja siivous 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiinteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiinteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kauppa 1000-
Lomakertymä palkalliselta ammattillisesta kuntoutuksesta
Myymälähoitaja Kauppa 5-9
Työsuhteen irtisanominen saneerausmenettelyssä.
Kauppa 500-999
Työntekijä on irtisanoutunut epäasiallisen kohtelun vuoksi ja mahdollinen työsuojelurikkomus?
myyjä Muut 5-9
Työntekijä irtisanottu varoitukseen vedoten
Varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Työsuhteen päättyminen
serviceman Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
rakennusmies Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kauppa 50-99
Palkka, loamutus kohdistunut vain yhteen työntekijään
Kauppa 250-499
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen päättyminen.
Laitoshuoltaja Ei tiedossa
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde purettu
Kioskimyyjä. Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja päättänyt työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeaika oli jo umpeutunut. Työntekijä oli siirtynyt uuden TA:n palvelukseen kauppiaan vaihdon myötä ja tällöin tehty uusi sopimus, jolla sovittu uusi koeaika.
toimisto- ja viestintäassistentti
koeaikapurku
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Turvatarkastaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja perhevapaalta palaavalle työntekijälle.
siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu varoitukseen vedoten
Kauppa 10-19
myyjä Muut 20-49
Työntekijän työsuhde irtisanottu äitiyslomalla.
cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Onko työnantajalla ollut tuta-perusteet irtisanoa raskaana oleva työntekijä?
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Tehty koeaika purku
siistijä Kiinteistö- ja siivous 0-4
koeaikapurku
vartija Muut Ei tiedossa
siirto työtehtävissä
huoltamotyöntekijä Muut 10-19
Alipalkka
kokki Muut 500-999
työsuhde purettu
siivooja 10-19
Palkkasaatavia ja sopimustunnit ei täyty
siivooja 10-19
Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu
myyjä / muotineuvoja Kauppa 1000-
Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä
astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus 1000-
yt: t käymättä työtehtäviä muutettu
rakennussiivous 5-9
irtisanottu Tuta syillä
kokki/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde purettu epäilyttävin perustein
kerroshoitaja,vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työnantaja luvannut enemmän tuntej kuin antanut
Myyjä/kassa Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei nosta sopimustunteja eikä tarjoa lisätöitä
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkeinpä kaikki asiat epäkunnossa työsopimuksessa ja työsuhteessa
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkein kaikki asiat olleet päälaellaan
Myyjä/vastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. Ensin ilmoitettu, että työntekijät on varkaita ja tehdään poliisitutkinta.
Parturi-Kampaaja Erityisalat 100-249
Optinen Myyjä Kauppa 250-499
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
koeaikapurku vaiko irtisanominen
Myyjä
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kauppa 500-999
Vuoropäällikkö Muut 20-49
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myymälätyöntekijä/valjasseppä
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ilmastointiasentaja
Kiinteistönhoitaja 0-4
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa 0-4
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
tarjoilija Kauppa 5-9
jäätelönvalmistaja Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja maksanut palkkaa väärän palkkaryhmän mukaan
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.
Talonmies 0-4
rakennusalan työtehtävät Muut 5-9
asentaja Muut 5-9
myyjä Kauppa 1000-
Pizzeria työntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan painostuksesta johtuen, työntekijä päätti työsuhteen.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työntekijän työasuhde päätetty työntenijästä johtuvista syistä. Tutkitaan päättämisen perusteita.
Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt koajalla. Todennäköinen syy työsuhteen päättämiselle on tosiasiassa raskaus.
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja päättänyt työsuhteen TSL 8:3 § mukaisesti. Tälle ei ole persuteita. Myös irtisanomispersute epäselvä, mutta perusteet voivat olla irtisanomiselle.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
housekeeper Muut 250-499
Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.
Muut 1000-
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
myyjä Kauppa 100-249
Irtisanomisen perusteiden tarkistaminen
Siivooja Muut 250-499
Työntekijä oli merkinnyt vuosilomansa väärin järjestelmään. Työnantaja edustaja oli kuitenkin käynyt hyväksymässä työntekijän loman. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsuhteen aiheettoman poissaolon perusteella.
myyjä Kauppa 250-499
Työntekijän koeaikapurku muutettu irtisanomiseksi henkilökohtaisista syistä
kassa/elintarvikemyyjä
Työnantaja vähentänyt työntekijän työtunteja ja osa-aikaistanut hänet.
Kauppa 50-99
Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Lomapalkka ja -raha suorittamatta
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 5-9
Pitämättömät vuosilomat,kun maksettu aina lomakorvausta, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Yritys lopettanut toiminnan ja palkanmaksu joulukuulta ja irtisanomisaika suorittamatta
Operation manager Majoitus- ja ravitsemus 10-19
baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Asiakkuuspäälikkö Muut
Koeaikapurku epäasiallisin perustein
Kiinteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
autonkuljettaja Muut
Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus
Security Expert Kiinteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen alisuoriutumisen johdosta
kiinteistönhoito Muut 1000-
Työsuhteen irtisanominen perustettomasti.
Muut 50-99
Talous- ja myyntiassistentti Erityisalat 20-49
myyjä Kauppa 1000-
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta
Kauppa 5-9
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työsuojelu-asiat
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja jättää palkan osia ja korvauksia maksamatta.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle tarjottujen työtuntien määrää laskettu siitä tasosta, jolle se oli vakiintunut. Työntekijän oman selvityksen mukaan ei ole maksettu sairasajan palkkaa, iltalisiä, sunnuntaikorvauksia, vv-korvauksia. Palkka ollut 1.1.2019 asti alle taulukon. TT:n mukaan ei ole saanut pitää lomiaan. Myöskään työtodistus ei täytä työsopimuslain vaatimuksia aj on epäasiallinen. TT:n selvityksen mukaan työskentelyolosuhteet eivät ole olleet asiallisia. TT:lle on huudettu ja käyttäydytty muutoinkin epäasiallsesti. TT näkemyksen mukaan hänellä oli oikeus päättää työsuhteensa noudattamatta irtisanomisaikaa TA:n epäasiallisen käytöksen ja sopimusloukkauksien vuoksi.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle on maksettu alipalkkaa. Ei ole maksettu iltalisää, sunnuntaikorvauksia eikä vv-korvauksia. TA käyttäytynut myös epäasiasiallisesti ja rikottu työsuojelumääräyksiä muun muassa pakottamalla työskentelemään sairaana. TT ei ole myöskään saanut pitää vuosilomaa. TA myös vähensi TT:n tunteja vakiintuneesta tasosta. TT on kertomansa mukaan sairastunut masennukseen työnantajan hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen seurauksena. TT:n näkökulman mukaan hän joutui irtisanoutumaan työstä noudattamatta irtisanomisaikaa kaikkien epäkohtien ja TA:n epäasiallisen käytöksen vuoksi. Työtodistus ei ole myöskään asiallinen.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Koeaikapurku
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
Ruokailupalvelutyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
koeaikapurku
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työnantaja irtisanoi työntekijän vakituisen työsopimuksen 1 pv:n sairastamisen jälkeen
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myyjä Kauppa 250-499
Myyntialuevastaava/myyjä/käyttötavaraosaston2 Kauppa 1000-
Palkkaryhmän ja vastuulisä
Kokki/asiakaspalvelija Muut 20-49
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Järjestyksenvalvoja Erityisalat 10-19
Työnantaja irtisanonut työntekijän vanhaan terveysasiaan vedoten.
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Muut 100-249
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
myyjä Kauppa 1000-
vuoropäällikkö Kauppa 250-499
Työsuhde päätetty varoitukseen vedoten
siistijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Ylityöt maksamatta, koeaikapurku
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Warehouse worker Muut 100-249
Kauppa 20-49
myyjä Kauppa 1000-
Työtuntien vähentäminen. Uusia työntekijöitä palkattu
myyjä Kauppa 1000-
Työntekijältä poistettu kokonaispalkasta henkilökohtainen lisä, joka johtanut irtisanoutumiseen.
Graphic Designer 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Myyntineuvottelija Erityisalat 100-249
myyjä Kauppa 1000-
Parturi-kampaaja Kauppa 1000-
Työkokemusvuosien laskenta palkkaukseen
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
myyjä Kauppa Ei tiedossa
henkilökohtainen avustaja 0-4
asiakaspalveluneuvoja Erityisalat 100-249
kahvilaesimies Muut 10-19
Myymäläpäällikkö Kauppa 10-19
kokki Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Konttityöntekijä Muut 1000-
parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
siivooja Muut 20-49
varastomies Kauppa 20-49
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Alipalkattu ei maksettu lisiä, vuosivapaat maksamatta. Nollasopimuksella..
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Määräaikaisen sopimuksen päättymiseen liittyvät asiat ja odotusajanpalkka.
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Alipalkattu, maksamatta vuosivapaat koko työsuhteen ajalta.
Kauppa 5-9
Maksetaan 37.5 tunnista, viikkotunnit 40 tuntia.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työsuhde päätetty koeaikana ja heti tämän jälkeen jatkettu työsuhdetta extrana.
Tuotantotyöntekijä Erityisalat 50-99
Koeaikapurku
vartija Kiinteistö- ja siivous 20-49
Työntekijän työsuhde päätetty ja palkkasaatavat.
Puhtaanapitäjä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Puhdistustyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Laitoshuoltaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Erityisalat 50-99
Erityisalat 50-99
Kauppa 5-9
kokki Ei tiedossa
Työnantaja on siirtänyt henkilön vuokrafirman palvelukseen ja tehnyt koeaikapurun tai irtisanomisen.
varainhankkija Muut Ei tiedossa
Työntekijälle ei ole maksettu työehtosopimuksen eikä työsopimuksen mukaista palkkaa
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomakorvaus ja TESin mukaiset lisät
myyntineuvottelija Muut 50-99
Työnantaja irtisanonut, kun työntekijä ei päässyt vaadittuun myyntitavoitteeseen
Tekninen tuottaja Muut 5-9
Sanottu irti tuta-syin. Ei perusteita
Kiinteistö- ja siivous 10-19
Työsuhde purettu koeajan viime metreillä, asiakaspalautteisiin vedoten.
Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työnkteijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Kiinteistötyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Työntekijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
Myyjä Kauppa 0-4
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
Erimielisyys tilanteessa, jossa työntekijä on sairastunut kesken vuosiloman ja jäljellä oleva loman osa olisi tullut siirtää.
Kauppa 1000-
Työsuhteen purku
toimitilahuoltaja Erityisalat 100-249
Kauppa Ei tiedossa
Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen, raskaussyrjintä
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja on päättänyt työsuhteen epäselvissä olosuhteissa ja jättänyt ylityökorvaukset maksamatta.
myyjä Kauppa 20-49
Työnantaja kieltäytyy sopimustuntien tarkastelusta
Huoltamotyöntekijä Kauppa 20-49
Syrjintä sairauden johdosta
Myyntiassistentti Muut 10-19
Provisiopalkan muutos ilman irtisanomisaikaa
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatavat Tuta-syin irtisanottu
cleaner
Hallivastaava PAMin muut 0-4
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
Erityisalat 20-49
Palkkasaatava
Veteraaniavustaja Muut 100-249
Työantaja purkanut työsuhteen
Siivooja Kiinteistö- ja siivous 100-249
Määräaikaiset työsopimukset ilman perusteita
Emäntä 50-99
Huoltamotyöntekijä Muut 0-4
Palkkasaatavat ja työsuhteen perusteeton päättäminen
Täysperävaununkuljettaja Muut 0-4
Palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Koeaikapurku
Erityisalat 5-9
Tuta-syin irtisanottu. Nyt uusi ta väittää, että on liikkeen luovutus tapahtunut ja tt ei noudatattanut is-aikaa
palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
Kiinteistö- ja siivous 20-49
Ta ei ole tarjonnut sopimustunteja.
Muut
Määräaikaisuuden muuttaminen kesken sopimuksen
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Epäasiallinen kohtelu, syrjintä
Siivoja Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
städare Kiinteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
Ersättning för övertidsarbete
siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Försäljare Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Förflyttning från försäljare till lager
Myyjä Muut 5-9 Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
Tuloksia per sivu: