Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Nuorten työntekijöiden palkat
Viimeksi päivitetty: 28.02.2024

Nuorten ja kesätyöntekijöiden palkat

Paljonko kesätyöstä on maksettava palkkaa alle 18-vuotiaalle lukiolaiselle kaupan alalla? Mikä on palkan määrä peruskoululaiselle? Lue tästä!

Kesätöissä ja lyhyissä työsuhteissa noudatetaan alalla voimassa olevaa työehtosopimusta ja siinä sovittuja alan yleisiä työehtoja. Näitä sovittuja työehtoja ei voi alittaa yksipuolisesti vaan ne ovat vähimmäismääräyksiä, joita on noudatettava.

Työehtosopimuksissa on määräyksiä, joiden mukaan myös kesätyösuhteessa työskentelevän nuoren palkkasumma koostuu kokemuksen ja tehtävässä hyödynnettävän koulutuksen perusteella.

Onko kesätyö syy maksaa alempaa palkkaa?

Kesätyö tai muu sesonkityö ei ole peruste maksaa alempaa palkkaa työntekijälle työntekijän nuoren iän tai työsuhteen lyhyyden vuoksi. Jos työntekijällä on nuoresta iästä huolimatta ammatillista kokemusta ja aiemmin hankittua osaamista, se on otettava huomioon myös kesäaikaan tehdyissä lyhyissäkin työsuhteissa.

Useissa työehtosopimuksissa löytyy erillisiä määräyksiä nuorten, koululaisten sekä harjoittelijoiden palkkauksesta. Näitä määräyksiä on koottu alle alakohtaisesti.

Kun solmit työsuhteen, muista tarkastaa palkka

Aina kun solmit työsuhteen ja allekirjoitat työsopimusta, sinun täytyy tarkistaa palkanmääräytymisehdot, esimerkiksi mitä työehtosopimusta noudatetaan, mikä on työaika ja mikä on työsuhteen kesto.

Alle on koottu nuorten ja kesätyöntekijöiden tyypillisimpiin, työehtosopimuksissa sovittuihin vähimmäispalkkoihin alakohtaisesti. Tarkemmin alalla voimassa olevista työehdoista voit lukea työehtosopimuksesta.

Muista aina tarkistaa palkkatositteesta, että sinulle on maksettu palkka ja siihen kuuluvat lisät oikein tehtyjen työvuorojen mukaisesti. PAM suosittelee pitämään kirjaa omista tehdyistä työvuoroista ja säilyttämään työvuoroluettelon mahdollista tarkistusta varten.

Lue miten tarkistat palkkasi.

Siirry lukemaan sinua koskevista palkka-asioista:

Kaupan ala

Kaupan alalla työntekijän palkkaan vaikuttavat monet asiat, kuten se, onko työntekijällä tehtävään liittyvää koulutusta tai aiempaa kokemusta alan työtehtävistä. Palkkaukseen vaikuttaa myös se, onko nuori työntekijä palkattu Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmalla vai sovelletaanko häneen työehtosopimuksen tavanomaisia palkkamääräyksiä, kuten koululaispalkkaa tai harjoittelijan palkkaa.

Paljonko palkka on ja kenelle?

 • Koululaispalkka* Koululaispalkka on vähintään 70 % kunkin vaativuusluokan alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta. Koululaispalkkaa voidaan maksaa peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppilaalle. Työnantaja voi maksaa koululaispalkkaa enintään 2 kuukauden ajan. Jos työsuhde jatkuu esimerkiksi seuraavana kesänä samalla työnantajalla, ei koululaispalkkaa voida enää maksaa uudelleen. Kun koululaispalkkaa on maksettu 2 kuukautta, on seuraavaksi maksettava vähintään harjoittelijan palkkaa.
 • Harjoittelijan palkka** on vähintään 85 % ko. vaativuusluokan alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa enintään vuoden ajan. Sen jälkeen on maksettava vähintään ao. palkkaryhmän 1. vuoden palkkaa.
 • Jos sinulla on työtehtävään liittyvä kaupan alan ammatillinen tutkinto, olet aina palkkataulukon 3. vuoden työntekijä. 

Tyypilliset nuorten ja kesätyöntekijöiden työtehtävät

Usein ensimmäistä kertaa alalle töihin tulevalle ja nuorelle kesätyöntekijälle tarjotaan A- ja B-palkkaryhmän mukaisia työtehtäviä. Näitä ovat: toimihenkilö/”suorittava perustehtävät”palkkaryhmä A), lähetti (A), pullojen ja kärryjen käsittely (A), myyjä I (B1, 1.6.2024 lukien B), kioskimyyjä (B1, 1.6. lukien B), logistiikkatyöntekijä/”ammattitehtävä” (B2, 1.6.2024 lukien B)

Kesätyöntekijän palkka

Vähimmäispalkkoja 1.6.2024 * voimaan tulevan palkkataulukon mukaisesti Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa:

Palkkaryhmäkoululainen* kuukausipalkkakoululainen* tuntipalkkaharjoittelija**
kuukausipalkka
harjoittelija**
tuntipalkka
1. vuoden työntekijä
kuukausipalkka
1. vuoden työntekijä
tuntipalkka
A1 367,808,551660,9010,381 95412,21
B1 450,409,071761,2011,012 07212,95
(*katso vähimmäispalkat ennen 1.6.2024 korotusajankohtaan työehtosopimuksesta)

Vähimmäispalkkoja 1.6.2024 * voimassa olevan palkkataulukon mukaisesti muu Suomi:

Palkkaryhmäkoululainen* kuukausipalkkakoululainen* tuntipalkkaharjoittelija**
kuukausipalkka
harjoittelija**
tuntipalkka
1. vuoden työntekijä
kuukausipalkka
1. vuoden työntekijä
tuntipalkka
A1 3 13,908,211595,459,971 87711,73
B1 394,408,721693,2010,581 992 12,45
(*katso vähimmäispalkat ennen 1.6.2024 korotusajankohtaan työehtosopimuksesta)

Työaikalisät

Ilta- ja viikonlopputyöstä maksettavien työaikalisien määrät löydät työehtosopimuksesta.

Sunnuntaityökorvaus

Sunnuntaina tai kirkollisena juhla-, itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä säännöllisestä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka. Työaikalisiä ei kuitenkaan makseta kaksinkertaisena. 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluala

Matkailu- ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan työehtosopimuksessa on määräyksiä nuorten, koululaisten sekä harjoittelijoiden palkkauksesta. Palkkaukseen vaikuttaa myös se, onko nuori työntekijä palkattu Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmalla vai sovelletaanko häneen työehtosopimuksen tavanomaisia palkkamääräyksiä (koululaispalkkaa tai harjoittelijan palkkaa).

Palkka määräytyy kokemusvuosien ja/tai tehtävässä hyödynnettävän koulutuksen perusteella. Työnantajan pitää ottaa huomioon myös kesätyöntekijän koulutus ja aikaisempi työkokemus.

Palkka määräytyy kokemusvuosien ja/tai tehtävässä hyödynnettävän koulutuksen perusteella. Työnantajan pitää ottaa huomioon myös kesätyöntekijän koulutus ja aikaisempi työkokemus. Kokemukseen vaikuttavat myös tehdyt työtunnit. Yhden kokemusvuoden saavuttaminen edellyttää:

 • 1 vuoden työskentelyä, jos keskimääräinen vähimmäistyöaika on 60 tuntia kolmessa viikossa tai enemmän
 • 2 vuoden työskentelyä, jos keskimääräinen vähimmäistyöaika on alle 60 tuntia kolmessa viikossa.

Paljonko palkka on ja kenelle?

 • Koululaispalkka* on 70 % työehtosopimuksessa mainitun palkkaryhmän palkasta. Sitä voidaan maksaa peruskoulun ja lukion oppilaalle. Koululaispalkkaa voidaan maksaa enintään 2 kuukaudelta.
 • Harjoittelijan palkka** vähintään 80 % kyseisen työtehtävän mukaisesta, 0–2 vuoden palkkaryhmästä. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa vain harjoitteluajalta, joka on työsuhteen alussa ja se voi enintään kestää 6 kuukautta.
 • Jos sinulla on alan ammatillinen koulutus, harjoitteluaika on enintään 2 kuukautta. Harjoitteluaikaa lyhentää mahdollinen työkokemus.

Harjoittelijan palkan suuruista palkkaa voidaan maksaa myös alle 18-vuotiaalle työntekijälle, jos hänellä ei ole alan ammattitaitoa tai pätevyyttä.

Tyypilliset työtehtävät nuorille ja kesätyöntekijöille

Usein ensimmäistä kertaa alalle töihin tulevalle ja nuorelle kesätyöntekijälle tarjotaan työtehtäviä, jotka sijoittuvat palkkaryhmiin 1–4. Näitä työtehtäviä ovat muun muassa: blokkari (palkkaryhmä 1), aputyöntekijä (1), kahvilatyöntekijä (2), pikaruokatyöntekijä (2), tarjoilija (2 tai 4), kokki (2 tai 4), huolto- ja liikenneasematyöntekijä (2 tai 4).

Alkoholimyynti vaikuttaa palkkaryhmään

Tarjoilijan, kokin ja huolto- ja liikenneasematyöntekijän palkka määräytyy palkkaryhmän 2 mukaan, jos kahvilassa, pikaruokaravintolassa tai ravintolassa ei anniskella lainkaan alkoholijuomia tai anniskellaan enintään 5,5-prosenttisia alkoholijuomia. Jos siellä anniskellaan yli 5,5-prosenttisia alkoholijuomia, palkka määräytyy palkkaryhmän 4 mukaan.

Kesätyöntekijän palkka

 Vähimmäispalkkoja 1.6.2023–31.8.2024 voimassa olevan palkkataulukon mukaisesti:

Palkkaryhmä koululainen* 
tuntipalkka 
koululainen* 
kuukausipalkka 
harjoittelija** 
tuntipalkka 
harjoittelija** 
kuukausipalkka 
0–2 vuoden työntekijä 
tuntipalkka 
0–2 vuoden työntekijä 
kuukausipalkka 
7,811 242 8,921 41911,16 1 774 
7,97 1 2679,111 448 11,38 1 810
8,47 1 3469,67 1 538 12,09 1 923
8,94 1 422 10,22 1 625 12,77 2 031

Työaikalisät 1.7.2022 alkaen

 • Iltatyölisä (klo 18–24) 1,33 €/tunti
 • Yötyölisä (klo 00–06) 2,25 €/tunti

Sunnuntaityökorvaus

Peruspalkka sekä ilta- ja yötyölisät maksetaan 100 %:lla korotettuna sunnuntaina, muuna kirkollisena juhlapyhänä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä tehdyiltä tunneilta.

Kiinteistöpalveluala

Nuorelle tai kesätyöntekijänä kiinteistöpalvelualalle tulevalle työntekijälle tarjolla on usein työtehtäviä, jotka sijoittuvat palkkataulukoissa usein vaativuusryhmiin 2–4. Näitä työtehtäviä ovat tyypillisesti siivooja, kiinteistönhoitaja, huoltomies, piha-alueiden siivooja ja nurmikonleikkaaja.

Palkkaryhmä määräytyy yrityskohtaisesti tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella. 

Paljonko palkka on ja kenelle?

Harjoittelijan* palkka määräytyy palkkaryhmän 1 mukaan. Se on 90 % palkkaryhmän 2 palkasta. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa koulujen loma-aikoina työskenteleville koululaisille ja opiskelijoille.

Kesätyöntekijän palkka

Vähimmäispalkkoja 1.5.2023-31.7.2024 voimassa olevan palkkataulukon mukaisesti:

palkkaryhmä tuntipalkka kuukausipalkka 
1 harjoittelija* 10,56 1 700 
11,73 1 889 
12,32 1 984 
12,94 2 083 

Huvipuistot

Huvi-, teema- ja elämyspuistoissa työskentelevillä työntekijällä on oma työehtosopimus, joka koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Paljonko palkka on ja kenelle?

Nuorelle alle 18-vuotiaalle työntekijälle* voidaan A- ja B-palkkaryhmissä maksaa työsuhteen ensimmäisten 2 kuukauden ajalta 90 % asianomaisen palkkaryhmän palkasta. Tämän jälkeen palkka määräytyy vähintään 0–6 kk kokemusportaan** mukaan.

Palkkataulukon tarkoittamaa kokemusaikaa laskettaessa otetaan huomioon saman työnantajan palveluksessa työskennelty aika. Kokemusaika lasketaan kuukausina. Kokemusaikaa kertyy sellaisilta kalenterikuukausilta, joiden aikana työntekijä on työskennellyt vähintään 10 työpäivää tai 76 tuntia.

 Vähimmäispalkkoja 1.6.2023-31.7.2024 ja 1.8.2024 alkaen

Palkkaryhmä A: apulainen, lipunmyyjä, siivous- ja puistotyöntekijä, pelinhoitaja, ajolaitteenhoitaja tai -kuljettaja, eläintenhoitaja, grilli-, kahvila- ja kioskimyyjä, järjestyksen ylläpito, allasvalvoja.

A-ryhmä alle 18-v työntekijä* 0–6 kk** 6–12 kk** yli 1 v.** 
 7,27 8,08 8,89 9,93 
1.8.2024 alkaen7,408,229.0410,10

Palkkaryhmä B: kokki, tarjoilija (ei anniskella yli 5,5 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia), huoltomies, ratatyöntekijä, toimistotyöntekijä, allasvalvoja (pätevyys), vaativa eläintenhoito, siivooja, kerroshoitaja, vaativa ajolaitteen hoito tai kuljetus, ryhmäopas, infopisteen hoitaja, ajolaitetauottaja.

B-ryhmä alle 18-v työntekijä* 0–6 kk** 6–12 kk** yli 1 v.** 
 8,32 9,24 10,10 11,41 
1.8.2024 alkaen8,469,4010,2711,60

Palkkaryhmä C: tarjoilija, kokki (anniskellaan yli 5,5 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia)

C-ryhmä 0–1 v** yli 1 v** 
 11,02 12,45 
1.8.2024 alkaen11,2112,66

Työaikalisät 1.6.2023 alkaen

 • Iltatyölisä (klo 18–24) 1,39 €/tunti
 • Yötyölisä (klo 00–06) 2,35 €/tunti

Työaikalisät 1.8.2024 alkaen

 • Iltatyölisä (klo 18–24) 1,41 €/tunti
 • Yötyölisä (klo 00–06) 2,39 €/tunti

Sunnuntaityökorvaus

Sunnuntaina ja muuna kirkollisena juhlapäivänä sekä vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka. Ilta- ja yötyölisät maksetaan kaksinkertaisena.

Bingo

Kesätyöntekijälle voidaan maksaa harjoittelija palkkaa, joka on 3 % alle alimman taulukkopalkan ko. kalleusluokassa. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa enintään 6 kk:n ajan.

Katso palkkataulukot työehtosopimuksesta.

Elokuvateatterit

Kesätyöntekijälle voidaan maksaa harjoittelijan palkkaa, joka on 85 % ao. taulukkopalkasta. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa enintään 4 kk:n ajan, jos työntekijällä ei ole aiempaa kokemusta alalta.

Katso palkkataulukot työehtosopimuksesta.

Golf

Kesätyöntekijälle, jolla ei ole alan koulutusta ja joka tulee ensimmäistä kertaa alalle kesätöihin, voidaan maksaa harjoittelijan palkkaa, joka on 70 % vaativuustaso A:n mukaisesta palkasta. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa enintään 3 kk:n ajan.

Katso palkkataulukot työehtosopimuksesta.

Kuvanvalmistamot

Kesätyöntekijälle, joka tulee ensimmäistä kertaa työsuhteeseen, voidaan maksaa harjoitteluajan palkkaa, joka on 90 % palkkatason A alarajasta.

Katso palkkataulukot työehtosopimuksesta.

Muuttopalveluala

Kesätyöntekijälle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta alalta, voidaan maksaa harjoittelijan palkkaa, joka on 90 % sen vaativuustason palkasta, johon hänen tehtävänsä kuuluu. Harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa enintään 4 kk:n tai 500 tunnin ajan.

Katso palkkataulukot työehtosopimuksesta.

Vartiointi

Kesätyöntekijältä edellytetään vartijakorttia tai väliaikaista vartijakorttia. Kesätyöntekijälle voidaan maksaa tason 1/harjoittelija mukaista palkkaa enintään 4 kk:n ajan.

Katso palkkataulukot työehtosopimuksesta.

Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma

Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelmaa voidaan soveltaa vain niillä aloilla, joissa sopimus on tehty. 

Lue lisää Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmasta.

Haku