Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojeluyhteistoiminnan osapuolia työpaikalla ovat esimies ja työntekijä sekä työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut.

Työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla vastaa työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö ellei työnantaja itse hoida tehtävää. Työntekijät valitsevat edustajikseen työsuojeluvaltuutetun sekä 1. ja 2. varavaltuutetun työsuojeluvaaleissa.

Yksittäistä työntekijää koskeva työsuojeluasia käsitellään kyseisen työntekijän ja hänen esimiehensä kesken. Työsuojeluvaltuutettu voi pyydettäessä osallistua asian käsittelyyn.

Mitä työsuojeluvaltuutettu tekee?

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on osallistua työpaikalla muun muassa

 • vaarojen ja riskien arviointiin ja vähentämiseen
 • työntekijöiden perehdyttämiseen turvalliseen työskentelyyn
 • työntekijöiden perehdyttämiseen turvallisiin työtapoihin
 • turvallisuusohjeiden noudattamisen seurantaan
 • yritys-/palvelutoiminnassa esiintyvien häiriötilanteiden ratkaisuun ja analysointiin
 • työyhteisön toimivuuteen liittyvien menettelytapaohjeiden
 • luomiseen ja käytönseurantaan
 • työkyvyn turvaamiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviin toimiin
 • uuden lainsäädännön tuomien velvoitteiden huomioimiseen
 • (ennakointi) ja soveltamiseen yhteistyössä työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus ja velvollisuus keskeyttää vaarallinen työ.

Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lain mukaan työsuojeluvaltuutetut on valittava, jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää. Myös pienemmille työpaikoille voidaan valita työsuojeluvaltuutetut. Työsuojeluvaltuutetut edustavat kaikkia työpaikan työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa, myös järjestäytymättömiä. Valtuutettujen toimikauden pituus voi olla 2 tai paikallisesti sopimalla 4 vuotta.

Yrityksen koosta ja organisaation rakenteesta sekä alakohtaisesta työsuojelun yhteistoimintasopimuksesta riippuen voidaan valita myös alueellisia työsuojeluvaltuutettuja, päätyösuojeluvaltuutettuja tai työsuojeluasiamiehiä. Sama työsuojeluvaltuutettu ei voi kuitenkaan edustaa useampia toimialoja, esim. kauppaa sekä majoitus- ja ravitsemisalaa.

Työsuojeluasiamiehiä voidaan valita edustamaan jotakin yrityksen toimipaikkaa, sen osaa tai ammattiryhmää. Työsuojeluasiamiesten valinnasta ja määristä sovitaan paikallisesti. Useimmilla PAMin aloilla työsuojeluasiamiesten työsuhdeturva on heikompi kuin työsuojeluvaltuutetuilla.

Työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten toimintamahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että valituksi tulee PAMin jäsen. PAM tarjoaa koulutuksen kaikille pamilaisille työsuojeluvaltuutetuille, ja heillä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana PAMin eri alojen välisessä työsuojeluyhteistyössä.

Työsuojelutoimikunta

Vähintään 20 työntekijän työpaikoille on valittava työsuojelutoimikunta. Toimikuntaan kuuluu neljä, kahdeksan tai kaksitoista jäsentä sen mukaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Toimikunnan jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa sekä puolet suurempaa ja neljännes pienempää työntekijöiden ja toimihenkilöiden ryhmää. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö kuuluvat automaattisesti toimikuntaan, muut jäsenet voidaan valita vaaleilla. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano määritellään yrityksen työsuojeluorganisaatiosta sovittaessa. Yrityksissä, jotka toimivat laajalla maantieteellisellä alueella ja/tai koostuvat useista toimialoista tai työntekijäryhmistä, on tärkeää, että jokainen ryhmä kokee olevansa edustettuna työsuojeluasioissa. 

Mikä on luottamushenkilö?

Luottamushenkilö on yleisnimitys työpaikan työntekijästä, jonka työntekijät valitsevat edustamaan itseään työpaikan asioissa. Työpaikan tavallisimmat luottamustehtävät ovat luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät. 

Mitä luottamusmies tekee?

Luottamusmies on työntekijöiden edustaja työpaikalla ja on PAMin jäsenten tärkein etu. Hän on työpaikan työsuhdeasiantuntija, joka neuvoo ja auttaa työpaikan työntekijöitä ja neuvottelee työnantajan kanssa. Luottamusmies ei toimi yksin, vaan häntä tukevat niin oma työyhteisö kuin PAMin asiantuntijat.

 • kehittää henkilöstön työhyvinvointia ja huolehtii, että kukaan ei jää ilman tukea, kun sitä tarvitsee
 • tuntee työpaikan arjen ja on yhteyshenkilö työntekijöiden, PAMin ja työnantajan välillä
 • neuvottelee työnantajan kanssa asioista, jotka koskevat henkilöstöä
 • valvoo työehtosopimuksen ja työlainsäädännön noudattamista työpaikalla
 • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa
 • hankkii aktiivisesti uusia jäseniä
 • ylläpitää työrauhaa

Lue lisää luottamusmiehen valitsemista

 

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 ma-pe klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 vardagar kl.  10-14

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme