Työehtosopimus - 02.02.2022 klo 16.00

Kaupan työehtosopimus hyväksyttiin

Palvelualojen ammattiliiton PAM ja Kaupan liitto ovat hyväksyneet kaupan alan työehtosopimuksen.

PAMin sopimusalatoimikunta suositteli ja hallitus hyväksyi tänään keskiviikkona kaupan työehtosopimuksen. Sen mukaan 1.5.2022 taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja, työaikalisiä ja luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 2 prosenttia. Toisen vuoden korotuksesta neuvotellaan 15.12.2022 mennessä ja jos sopimukseen ei päästä, työehtosopimus voidaan irtisanoa. Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2022 - 31.1.2024.

”Työaikalisiä ei ole korotettu moneen vuoteen, joten nyt osa korotuksista kohdistuu selkeästi hankalia työaikoja tekeville”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

Hän arvioi, että työnantajapuolen koordinaatio kiristyy vuosi vuodelta.

”Korotus on samaa tasoa kuin muille aloille korkeimmat tähän mennessä neuvotellen saadut sopimusratkaisut. Pidän tulosta kohtuullisena ja olen tyytyväinen, että pääsimme lopputulokseen”, Rönni-Sällinen sanoo.

Korona-aikana kaupan alan työntekijät ovat olleet kovien paineiden alla. Eri kyselyissä on noussut esiin työntekijöiden jaksamiseen liittyvät ongelmat.

”Haimme ratkaisuja, jotka takaisivat työntekijöille mahdollisuudet työstä palautumiseen”.

Uudessa työehtosopimuksessa on muun muassa pidennetty vuorokausilevon vähimmäispituutta, kielletty yksittäiset vapaapäivät yövuorojen välissä ja lisätty tuplavapaiden vähimmäismäärää.

Osa-aikatyöntekijöiden toimeentulon parantamiseksi PAM ja Kaupan liitto sopivat kokoaikatyön tarjoamisen mallista sekä lisäohjeista tuntitarkastelun toteuttamiseen.

Osapuolet neuvottelivat ja hyväksyivät kaupan työehtosopimuksen, vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen, varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimuksen, kaupan ICT-toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuspöytäkirjan sekä Hankkijan myyntihenkilöstön pöytäkirjan.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme