Työehtosopimusneuvottelut - 01.04.2022 klo 14.00

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluihin uusi työehtosopimus

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on hyväksynyt yksimielisesti työntekijöiden ja esimiesten työehtosopimukset matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluihin. Sopimuksen myötä alaa vaivanneita huonoja taukokäytänteitä pystytään ratkaisemaan paremmin ja pienten työpaikkojen edunvalvonta helpottuu.

PAM neuvotteli alan työehtosopimuksista työnantajaliitto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Sopimusratkaisu syntyi sopimuskauden päättyessä ja uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2022-31.3.2024.

Sopimus sisältää kaksi palkankorotuksen ajankohtaa, joista ensimmäinen 2 % yleiskorotus toteutetaan heinäkuussa 1.7.2022 alkaen. Toisen palkankorotuksen määrä ja toteutusajankohta neuvotellaan erikseen 15.2.2023 mennessä. Ellei palkkaratkaisusta saavuteta sopua, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen pitää hyvänä, että uusi työehtosopimus sisältää entistä paremmat ja selkeämmät määräykset työntekijöiden tauko- ja lepoaikojen toteuttamisesta niin pitkissä kuin lyhyissä työvuoroissa.

”Työntekijällä on oikeus pitää taukoja. Nyt työehtosopimuksen määräys on siitä selkeämpi ja myös työnantajan vastuu taukojen pitämisestä työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla vahvistuu”, Rönni-Sällinen toteaa.

Osa-aikaisten työntekijöiden aseman parantamiseksi löydettiin ratkaisuja muun muassa vapaiden sijoitteluun liittyvillä määräyksillä. Jatkossa myös niille osa-aikaisille, jotka työskentelevät harvemmin kuin viitenä päivänä viikossa, tulee oikeus viikonloppuvapaisiin. Lisäksi työehtosopimukseen kirjattiin selkeä esimerkki siitä, kuinka keskimääräisen vähimmäistyöajan tuntitarkastelu on toteutettava.

”Ei ole oikein, että osa-aikatyöntekijät joutuvat jatkuvasti kipuilemaan elämiseen riittävien työtuntien metsästämisen sekä työtuntien vaikean ennakoimattomuuden kanssa. Siksi on tärkeää, että työntekijät voivat luottaa siihen, että työsopimuksessa sovitut tunnit toteutuvat", Rönni-Sällinen toteaa.

Yksi keskeisistä parannuksista työehtosopimuksessa on ammattiliiton toimintaedellytysten vahvistaminen luottamusmiesten oikeuksia parantamalla. Se toteutetaan lisäämällä luottamusmiestehtävän hoitamiseen tarkoitettua vapautusaikaa keskimäärin 3 tunnilla.

”Aiemmin pienissä alle 25 henkilöä työllistävissä yrityksissä, ei luottamusmiehellä ole ollut lainkaan vapautusaikaa tehtäviensä hoitamiseen. Tämä muuttuu nyt, kun myös pienten yritysten osalta vapautusaika on vähintään kolme tuntia kolmessa viikossa. Tämä uudistus vahvistaa työntekijöiden asemaa ja edistää työpaikoilla nopeampaa puuttumista epäkohtiin", Rönni-Sällinen kertoo.

Korona-aika on ollut vaikea niin työntekijöille kuin työnantajille. Sen vaikutusta työehtosopimusneuvotteluihin ei Rönni-Sällisen mukaan voi vähätellä.

”Siitä huolimatta sopimusratkaisu saavutettiin työnantajien kanssa rakentavassa yhteistyössä”, Rönni-Sällinen kertoo.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 ma-pe klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 vardagar kl.  10-14

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme