Työehtosopimusneuvottelut - 12.02.2023 klo 22.55

PAM hyväksyi kaupan neuvottelutuloksen − kaupan alalle 165 euron palkankorotus ja 400 euron kertaerä

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on hyväksynyt Kaupan liiton kanssa saavutetun työehtosopimusratkaisun kaupan alalle. Kahden vuoden sopimus korottaa kokoaikaisen työntekijän palkkoja 165 euroa ja tuo 400 euron kertaerän. Kaikki ilmoitetut työtaistelut peruuntuvat syntyneen sopimuksen johdosta.

PAM ja Kaupan liitto saavuttivat sunnuntaina neuvottelutuloksen kaupan alan palkoista ja työehdoista. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on tyytyväinen lopputulokseen neuvotteluissa, jotka eivät olleet missään vaiheessa helpot, saati yksinkertaiset. 

Euromääräiset korotukset ovat pienipalkkaisille etu.

“Saimme neuvoteltua sopimuksen, johon voimme olla tyytyväisiä. Pitkäaikainen tavoitteemme euromääräisistä palkankorotuksista toteutui. Euromääräiset palkankorotukset ovat erityisesti pienipalkkaisten etu.” 

Kokoaikaisten työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 165 euroa kuukaudessa, josta ensimmäisen vuoden korotus on 105 euroa (osa-aikatyöntekijät: 0,66 euroa/tunti) ja toisen vuoden korotus on 60 euroa (osa-aikatyöntekijät: 0,38 euroa/tunti). Taulukkopalkkoja korotetaan 6,02 prosenttia, joista ensimmäisen vuoden korotus on 3,88 prosenttia ja toisen vuoden 2,14 prosenttia. Ensimmäisen vuoden korotus tulee voimaan 1.6.2023 alkaen ja toisen vuoden korotus 1.6.2024 alkaen. 

Kertaeränä 400 euroa.


Kertaerä, joka kokoaikaiselle työntekijälle on 400 euroa, maksetaan huhtikuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä voidaan maksaa myös kahdessa osassa. Osa-aikatyöntekijöille kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Sopimus sisältää myös parannuksia perhevapaiden ajan palkanmaksuun, eli ei-synnyttävän vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee nykyisestä 6 päivästä 36 päivään. Sopimuksessa sovittiin myös toimihenkilöiden ja logistiikan työntekijöiden palkkausjärjestelmän uudistuksesta. Samalla sovittiin myyjien taulukkopalkkojen korjauksista. Lisäksi nykyiset kielilisämääräykset poistuvat ja 1.2.2023 voimassa olevat kielilisät siirretään osaksi työntekijän kokonaispalkkaa.  

Uusi työehtosopimuksen on voimassa kaksi vuotta, eli 1.2.2023 - 31.1.2025.  

Kiitos lopputuloksesta kuuluu kaupan alan jäsenille.

”Neuvottelut eivät olleet helpot. Toteutuneet ja aiotut työtaistelut olivat suuressa roolissa siinä, että näin hyvään lopputulokseen päästiin - kiitos siitä kuuluu kaikille kaupan alan jäsenillemme. Haluan osoittaa kiitokset myös valtakunnansovittelijalle ja Kaupan liitolle siitä, että erittäin vaikeasta tilanteesta huolimatta pääsimme lopulta neuvottelemalla sopimukseen. ”, Rönni-Sällinen kiittää. 
 

Yksityiskohtaiset tiedot neuvottelujen lopputuloksesta julkistetaan maanantaina 13.2. klo 13 PAMin verkkosivuilla.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14 (ma,ke,pe)

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme