Tutkimus - 27.01.2023 klo 14.50

PAMin suhdannebarometri: palvelualojen työntekijöiden taloustilanne on heikentynyt radikaalisti

Palvelualojen työntekijöiden taloustilanne on heikentynyt kustannuskriisissä jopa laajemmin kuin koronaepidemian johdosta asetettujen rajoitustoimien aikana. Työnantajayritysten taloustilanteen kehitys puolestaan on jälleen vahvistumassa matkailu- ja ravintola-alalla sekä kiinteistöpalvelualalla.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometrin vastaajien taloustilanne on heikentynyt ennennäkemättömän laajasti. Vastaajista 44,8 prosenttia kertoo oman taloustilanteensa heikentyneen edeltävän kolmen kuukauden aikana. Osuus on jopa suurempi kuin koronaepidemian alkuvaiheessa.

”Koronaepidemian ja sen seurauksena asetettujen rajoitustoimien pahimmat vaikutukset rajoittuivat tiettyihin kuluttajapalveluihin, mutta tämä elinkustannusten kasvu koskettaa kaikkia. On siis täysin ymmärrettävää, että nykyisessä tilanteessa vielä suurempi osa suhdannebarometriin vastaajista kertoo taloustilanteensa heikentyneen”, sanoo PAMin pääekonomisti Olli Toivanen.

Vastaajien näkemyksissä oman taloustilanteen kehityksestä on nähtävissä jonkin verran alakohtaista vaihtelua. Kaupan alalla oman taloustilanteen kertoo heikentyneen peräti 48,2 prosenttia vastaajista, kun taas matkailu- ja ravintola-alalla vastaava osuus jää 37,9 prosenttiin. Toivasen mukaan matkailu- ja ravintola-alalla nähdäänkin nyt työntekijöiden taloustilanteen suhteen vastakkaisia kehityskulkuja.

”Yhtäältä kustannuskriisi iskee heihin kovaa siinä missä muihinkin pienituloisiin palkansaajiin, mutta toisaalta ala on vasta päässyt uuteen nosteeseen koronaepidemian jäljiltä, mikä tarkoittaa monelle lisää työtunteja tai uutta työpaikkaa paremmalla palkalla.”

Työnantajien talous vahvistuu jälleen

Matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden huolet työnantajayritysten talouskehityksen suhteen ovat samalla hellittäneet. Työnantajan taloudellisen tilanteen uskoo tulevan vuoden aikana heikentyvän vain 16,7 prosenttia alan vastaajista, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 24,4 prosenttia.

”Elintarvikkeiden ja sähkön hinnannousu on aiheuttanut huolia myös ravintola-alan työnantajille. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että alan yritykset ovat onnistuneet siirtämään kasvaneet kustannukset hintoihin ja kysyntä on säilynyt vahvana”, Toivanen toteaa.

Myös kiinteistöpalvelualalla työskentelevien vastauksissa on havaittavissa positiivinen käänne alan tilanteesta. Vuoden takaiseen verrattuna työnantajansa myynnin kertoo kasvaneen 22,0 prosenttia kiinteistöpalvelualan vastaajista, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus jäi 16,8 prosenttiin.

Myynnin vahva kehitys näkyy myös kiinteistöpalvelualan vastaajien arvioissa alan tulevaisuudesta. Tulevan vuoden aikana työnantajan taloudellisen tilanteen arvioi paranevan 20,4 prosenttia ja heikentyvän vain 9,0 prosenttia alan vastaajista. Jälkimmäinen osuus on pienin sitten alkuvuoden 2018.

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 2.−15.1.2023. Kyselyyn vastasi 1271 PAMin jäsentä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Lisätietoja:  PAMin pääekonomisti Olli Toivanen, puh. 045 204 3445

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme