Työsuhdeturva - 08.05.2019 klo 14.30

Raskaussyrjintä on merkittävä ongelma työelämässä

Epävarmassa työmarkkinatilanteessa, kuten määräaikaisina, osa-aikaisina, vuokratyössä tai nollasopimuksilla työskentelevillä naisilla on erityisesti suuri riski joutua syrjityksi raskauden ja perhevapaiden vuoksi. Kuva: Getttyimages.

Syrjintä raskauden tai perhevapaiden vuoksi on laissa yksiselitteisesti kiellettyä. Siitä huolimatta erityisesti naisvaltaisilla palvelualoilla on edelleen tavallista, että tieto työntekijän raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen. Kyse on merkittävästä ongelmasta.

PAM saa vuosittain noin tuhat yhteydenottoa raskaussyrjintään liittyen. PAMin lakimies Julia Jeganova uskoo, että moni tapauksista jää kuitenkin pimentoon, koska vain pieni osa syrjintää kohtaavista työntekijöistä uskaltaa puuttua asiaan ja hakea apua.

Raskauteen liittyvän syrjinnän tunnistaminen voi olla vaikeaa. Se voi esiintyä jo työhakuvaiheessa.
”Syrjintäepäily voi syntyä, kun haastattelutilanteessa kysytään perheenlisäyssuunnitelmista, tai onko hakijalla lapsia tai pieniä lapsia. Rekrytoija voi pyrkiä kiertämään kysymyksen tiedustelemalla kuinka joustava työntekijä on työajoissa, eli voiko hän jäädä usein yli- ja viikonlopputöihin. Jos työnantaja päättää palkata vähemmän pätevän hakijan sen jälkeen, kun toinen hakija on kertonut kotona olevista pienistä lapsista, niin silloin syntyy epäily syrjinnästä työhönotossa”, Jeganova kertoo.

Kolme esimerkkitapausta raskaussyrjinnästä

Jeganovan mukaan epävarmassa työmarkkinatilanteessa, kuten määräaikaisina, osa-aikaisina, vuokratyössä tai nollasopimuksilla työskentelevillä naisilla on erityisen suuri riski joutua syrjityksi raskauden ja perhevapaiden vuoksi. Myös miehet ja muunsukupuoliset kokevat perhevapaasyrjintää, mutta liittoon tulevista yhteydenotoista leijonaosa on naisilta.

PAMin tietoon tulee erilaisia syrjintätapauksia.
”Työntekijälle saattaa herätä epäily työnantajan kommenteista tai yleisestä suhtautumisesta, kun määräaikaista työsuhdetta ei jatketakaan sen jälkeen, kun työntekijän raskaus tulee työnantajan tietoon.”

Jeganova jatkaa:
”Toinen esimerkki on tapaus, jossa esimiesasemassa toimineen, perhevapaalle jääneen henkilön tilalle palkattiin toinen työntekijä vakituiseen työsuhteeseen, eikä sijaiseksi. Palattuaan vapaalta töihin hänelle tarjottiin alempitasoista työtä pienemmällä palkalla. Työntekijöitä on myös esimerkiksi ohitettu urapolulla sen takia että he ovat raskaana”, Jeganova muistelee.

Työsuhde on voinut päättyä esimerkiksi irtisanomiseen tai siihen, että pitkään ketjutettua määräaikaista työsopimusta ei enää jatketa.
”Kannattaa kuitenkin muistaa, että raskaus ei tarkoita automaattisesti sitä, että työsuhteen päättäminen olisi aina laitoin. Työsuhteen voi päättää lain mukaisilla perusteilla, mutta se ei saa johtua nimenomaan raskaudesta”, hän lisää.

Kolmas esimerkkitapaus, jonka Jeganova nostaa esille on koeaikapurku, joka tyypillisesti tapahtuu heti kun työnantaja saa tietää työntekijän raskaudesta.
”Joskus koko jutun kulmakivi on siinä, onko työnantaja saanut todisteellisesti tiedon raskaudesta. Ei ole välttämättä riittävää, että työntekijä on toimittanut sairastodistuksen, jossa on raskausajan sairautta koskeva diagnoosikoodi. Vaikka hakukoneella etsimällä saisi selville, että kyseessä on esimerkiksi raskausajan pahoinvointi, se ei ole vielä todiste siitä, että työnantaja on ollut raskaudesta tietoinen. Työntekijän lähettämä, raskaudesta kertova sähköposti olisi jo merkittävästi selvempi osoitus työnantajan tietoisuudesta”, Jeganova kertoo.

Voiko työnantaja siirtää työntekijän toisiin tehtäviin vanhempainvapaan jälkeen?
”Lähtökohta on se, että työntekijä saa palata samaan työtehtävään, tai jos se ei ole mahdollista, niin saman tasoiseen ja tyyppiseen työtehtävään ja samalla palkalla. Viimesijaisesti työntekijälle on tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä, mikäli entinen työtehtävä ei ole enää olemassa esimerkiksi työn uudelleenjärjestelyn johdosta”, hän perustelee.

Lakimuutokset ja tietoisuuden lisääminen avainasemassa

PAM kannattaa tasa-arvovaltuutetunkin suosittamia lakimuutosesityksiä raskaussyrjinnän ehkäisemiseksi. Keskeisin näistä on työsopimuslakiin lisättävä säännös, joka kieltäisi määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättämisen raskauden tai perhevapaan perusteella tai määräaikaisen sopimuksen solmimisen vain perhevapaan alkuun saakka.

”On tärkeää lisätä sekä työnantajien että työntekijöiden tietoisuutta niistä lainsäädännön asettamista velvoitteista, jotka koskevat raskaana olevien ja perhevapaita käyttävien työntekijöiden oikeuksia. Useimmiten PAM toteuttaa jälkikäteistä valvontaa, kun jäsenet tuovat tapauksensa liiton tietoon", Jeganova lisää.

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo kommentoi eilisen tiedotteessa, että pätkä- ja silpputyösuhteissa työskentelevien oikeudet toteutuvat pysyvissä työsuhteissa työskenteleviä heikommin. Siksi raskaussyrjintää estävät teot ovat erityisen tärkeitä palvelualoilla työskenteleville.

Tunne oikeutesi

Tasa-arvovaltuutetun raskaussyrjintää koskevalta verkkosivustolta saa lisätietoa työntekijän oikeuksista. Lue lisää täältä.

1. Raskaus ei tee sinusta sopimatonta uuteen työhön. Jos löydät kiinnostavan työpaikkailmoituksen, laita hakemus menemään.

2. Sinun ei tarvitse kertoa raskaudestasi missään työnhaun vaiheessa. Voit myös kieltäytyä vastaamasta lapsia tai lasten hankkimista koskeviin kysymyksiin. Kieltäytyminen ei saa vaikuttaa rekrytoinnin lopputulokseen.

3. Jos uusi työ aiheuttaa vaaraa sinulle tai sikiölle, kerro raskaudestasi heti valinnan jälkeen työnantajalle. Työsuojelullisilla toimenpiteillä turvataan hyvinvointisi ja turvalliset työolosuhteet äitiysvapaan alkamiseen asti.

4. Työhönottopäätökseen eivät saa vaikuttaa raskaus, lapset tai perhevapaat. Tämä pätee, vaikka hakemasi työ olisi määräaikainen. Työhönottopäätöksen tulee perustua osaamisen arviointiin. Raskaus, lapset tai suunnitelmat perhevapaista eivät liity pätevyytesi arviointiin.

Lähde: Tasa-arvovaltuutetun verkkosivu.

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle