Työttömyyskassa - 07.04.2021 klo 15.03

Sovitellun päivärahan ABC

Kuva: GettyImages.

Palvelualoilla tehdään tyypillisesti paljon osa-aikatyötä. Osa-aikatyötä tekevällä on oikeus soviteltuun päivärahaan, kun työsopimuksessa sovittu työaika on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Myös monien kokoaikatyöntekijöiden työaikaa on koronasta johtuvien lomautusten myötä lyhennetty. Osittain lomautetut ovat useimmiten oikeutettuja soviteltuun päivärahaan. Päivärahan saaminen edellyttää aina työnhaun voimassaoloa TE-toimistossa. 


Kenellä on oikeus soviteltuun päivärahaan?


Osa-aikatyötä tekevät ja osittain lomautetut ovat oikeutettuja soviteltuun päivärahaan. Lisäksi enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikaisen työn ajalta voi saada soviteltua päivärahaa. Jotta päivärahaa voidaan maksaa, tulee hakijan työnhaun olla voimassa TE-toimistossa. Soviteltua ansiopäivärahaa haetaan palkanmaksukauden mukaisesti neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.
 

Osa-aikatyössä tulot sovitellaan maksupäivän mukaisesti


Osa-aikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa sopimuksen mukainen työaika on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos sopimuksesi on osa-aikainen, sinut katsotaan osa-aikatyöntekijäksi, vaikka työtä olisi tarjolla enemmänkin. 

Osa-aikaisesti työskennellessäsi palkka sovitellaan aina maksuperusteisesti. Päivärahaan vaikuttaa se palkka, joka on maksettu haettavan jakson aikana. Tästä johtuen myös osa-aikatyöstä lomautettujen päivärahan suuruuteen vaikuttaa ennen lomautusaikaa ansaittu palkka, jos se maksetaan lomautusjaksolla.

Esim. Jos lomautuksesi alkaa 1.5.2021 ja huhtikuun palkka maksetaan 15.5.2021, vaikuttaa se toukokuun päivärahan määrään. Saat siis toukokuulta soviteltua päivärahaa, vaikka olisit kokonaan lomautettu. Työnhaku kannattaa pitää voimassa myös lomautuksen päätyttyä, koska osa-aikatyössä olet oikeutettu päivärahaan ilman lomautustakin. 
 

Osa-aikatyötä tekevillä tai osa-aikatyöstä lomautetuilla työaikaa tarkastellaan hakujakson mukaisesti. Hakujakso määräytyy palkanmaksukauden mukaan ollen kuukauden tai neljä viikkoa.  Mikäli maksupäivänä maksettujen työtuntien määrä ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ei kyseiseltä hakujaksolta ole oikeutta soviteltuun päivärahaan. Tarkasteltavassa työajassa otetaan huomioon myös palkalliset vuosiloma- ja sairausajat.

Työajan lyhentäminen lomautuksen perusteella kokoaikatyössä


Jos työsopimuksessa sovittu työaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, katsotaan työ kokoaikaiseksi. Työsuhteen koko- tai osa-aikaisuus määräytyy työsopimuksessa sovitun työajan perusteella, ei toteutuneen työajan perusteella.

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä lyhentämällä työaikaa, ansiopäiväraha sovitellaan ansaintaperusteisesti. Esimerkiksi huhtikuussa ansaittu palkka vaikuttaa huhtikuun päivärahaan. 

Kokoaikatyöstä lomautetuilla työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Jos tarkasteltavan viikon työaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ei kyseiseltä viikolta ole oikeutta päivärahaan. Kokoaikatyöstä ansaittujen vuosilomien ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. 

Mikäli lomautus toteutetaan kokonaisilla työ- ja lomautuspäivillä, maksetaan päiväraha täytenä kokonaisilta lomautuspäiviltä. Lain mukaan korvauspäivien lukumäärä on enintään viisi päivää viikossa ja täydet työpäivät vähentävät korvattavien päivien enimmäismäärää.

Esim. Olet ollut lomautettuna viisi kokonaista arkipäivää ja työskennellyt viikonloppuna kaksi kokonaista työpäivää. Päivärahaa voidaan maksaa enintään kolmelta lomautuspäivältä ja kaksi lomautuspäivää hylätään korvauspäivien lukumäärän perusteella. 
 

Tilanteissa joissa työaika vaihtelee päivittäin, maksetaan päiväraha soviteltuna. 
 

Muuta huomioitavaa soviteltua päivärahaa laskettaessa


Sovitellussa päivärahassa on suojaosa. Suojaosalla tarkoitetaan rahamäärää, jonka voit bruttona tienata ilman, että se vaikuttaa päivärahasi suuruuteen. Jos hakujaksosi on kuukausi, suojaosasi on 500 €. Jos hakujaksosi on neljä viikkoa, suojaosasi on 465 €. Puolet suojaosan ylittävästä palkasta vähentää maksettavaa päivärahaa. 

Esim. saat osa-aikatyöstä palkkaa 1000 €/kk. Tällöin päivärahaasi vähentävä osuus on 250 € ((1000 € - 500 €) / 2 = 250 €)

Kassan maksama soviteltu päiväraha ja saamasi palkka voivat olla yhteensä enintään päivärahasi perusteena olevan palkan verran. Enimmäismäärä tarkistetaan vähentämällä päiväkohtainen työtulo päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Jos summa on nolla tai sen alle, ei päivärahaa jää maksettavaksi. Enimmäismäärää tarkasteltaessa ei suojaosaa huomioida vaan työtulo vaikuttaa kokonaisuudessaan.

Nykyiset suojaosat ovat voimassa 30.9.2021 saakka. 1.10.2021 alkaen suojaosa on 300 € kuukaudessa tai 279 € neljässä viikossa. 

Lue lisää sovitellusta päivärahasta täältä. 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle