Muokattu: 01.02.2017 - 14:42

Avainsanat: Koulutus

Aikuiskoulutustuki

Työssäkäyvä aikuinen voi hakea omaehtoisen opiskelun rahoittamiseksi Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuki koostuu perusosasta ja ansiosidonnaisesta osasta.

Aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 % kaikilla tuen saajilla 1.8.2017 alkaen. Tällä hetkellä perusosa on 696,60 euroa bruttona kuukaudessa. 1.8.2017 alkaen summa on 592,11 euroa bruttona kuukaudessa. Tämän päälle tuleva ansiosidonnainen määrä riippuu tulojen suuruudesta. Voit laskea saamasi aikuiskoulutustuen määrän Koulutusrahaston laskurilla.

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen.

Rahaston etuuksia ovat palkansaajille ja yrittäjille maksettava aikuiskoulutustuen lisäksi ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneille maksettava ammattitutkintostipendi.

Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

  • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
  • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
  • jäät palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja
  • saat opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa ja
  • et saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa. Tukea maksetaan yhteensä enintään 15 kuukauden ajalta. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa.

Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia. Päätoimisena pidetään opiskelua, jonka laajuus on keskimäärin vähintään 3 opintopistettä (tai 2 opintoviikkoa) kuukaudessa.

Koulutusrahasto: Miten haen aikuiskoulutustukea? (Youtube)

Uusimmat

Suosituimmat