Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimus

Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskevassa työehtosopimuksessa määrätään Avecra Osakeyhtiön palveluksessa työskentelevien junapalveluhenkilökuntaan kuuluvien työaikalain alaisten työntekijöiden ja esimiesten työ- ja palkkaehdot.

Työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2018 – 31.3.2020

Palkat 1.5.2019 alkaen

Palkat 1.5.2018

Tärkeimmät muutokset uudessa työehtosopimuksessa

Palkat sovittu ajalle 1.5.2018 – 30.4.2019 

Palkat ajalle 1.5.2019 – 31.3.2020 sovitaan 28.2.2019 mennessä
 

Uusi tasoittumisjärjestelmä

  • Avecran otetetaan käyttöön uusi työajan tasoittumisjärjestelmä. Se otetaan käyttöön, kun vanha 27-viikon järjestelmä päättyy kunkin paikkakunnan osalta.
  • Tasoittumisjärjestelmä koskee kuukausipalkkalaisia.
  • Uuden järjestelmän myötä maksetaan jatkossa 50 %:lla korotettu palkka työskenneltäessä tasoitusvapaapäivinä.

Muuta

  • Kotipaikkakunnalla työvuorojen välinen lepoaika on vähintään 10 tuntia. Työntekijän kanssa voidaan sopia myös, että lepoaika on vähintään kahdeksan tuntia (voimaan 18.6.).
  • Lähiomaisen uurnanlasku on palkallinen, mikäli se osuu työpäiväksi.
  • 65-vuotispäivä on palkallinen, mikäli se osuu työpäiväksi.

Lisätietoa työehtosopimuksesta ja luottamusmieheltä.

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle