Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimus

Päivitetty: 22.06.2022

Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskevassa yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa on sovittu työnteon vähimmäisehdot. Esimerkiksi junatarjoilija saa sopimuksesta tiedon palkoista, työajoista ja lomista.
 

Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee junapalveluhenkilökunnan työehdoista Avecra Oy:tä edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 300 työntekijää sekä esimiestä.

Junapalveluhenkilökunnan työehtosopimusta noudatetaan Avecra Osakeyhtiön palveluksessa työskentelevien junapalveluhenkilökuntaan kuuluvien työaikalain alaisten työntekijöiden ja esimiesten työ- ja palkkaehtoihin.
 

Työehtosopimus on voimassa 1.4.2022-31.3.2024

Näköisversiota voit selailla täältä.
 

 

Sisällysluettelo
(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)
 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Palkat

 • perehdyttäjälisä
 • palvelusvuosilisien kertyminen

Lepo- ja taukomääräykset

 • lisää lepoaikaa työvuorojen väliin
 • parannuksia katkovapaakäytäntöihin
 • omaishoitovapaan kirjaus

Muut keskeiset muutokset

 •  lomautusilmoitusaika lyhenee sopimalla
 • työaikatyöryhmä
 • perhevapaauudistuksen vaikutukset

 

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

 

Palkat

Työehtosopimuksessa on sovittuna kaksi erillistä palkankorotuksen ajankohtaa vuodelle 2022 ja 2023.

Vuosi 2022

 • Palkkoja korotetaan 1.7.2022 lukien 2,0 % suuruisella yleiskorotuksella.
 • Olosuhdelisiä, sekä pääluottamusmiehelle maksettavaa korvausta 1.7.2022 lukien 2 %.

 
Uudet palkkataulukot julkaistaan tänne niiden valmistuttua.

Vuosi 2023

 • Matkarahaa korotetaan 1.1.2023 lukien 2 %.


Sopimuskauden toisesta palkankorotuksesta käydään PAMin ja työnantajaliitto MaRa ry:n välillä erikseen palkkaneuvottelut 15.2.2023 mennessä. Ellei palkkaratkaisusta saavuteta sopua, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023.


Palvelusvuosilisien kertymiseen parannusta

 • Työehtosopimukseen lisättiin mukaan kirjaus, jolla työntekijän palvelusvuosilisiin oikeuttavaan kokemukseen otetaan huomioon muun työnantajan palveluksessa vastaavassa tehtävässä 1.4.2022 jälkeen työskennelty aika.

Perehdyttämisestä saatavaa korvausta muutetaan

 • 1.7.2022 alkaen perehdyttäjälisänä maksetaan 1,50 € /tunti.

 

Työssäjaksamista ja työhyvinvointia kehitetään

Työehtosopimusratkaisussa parannetaan työntekijöiden työssäjaksamista ja työhyvinvointia lisäämällä työvuorojen väliin jäävän lepoajan pituutta. Lisäksi työehtosopimuksella saatiin aikaiseksi parannuksia katkovapaakäytäntöihin. Lisäksi työn- ja arjen yhteensovittamista tuetaan lisäämällä työntekijöille oikeus omaishoitovapaaseen työsopimuslain mukaisesti.


Lepo- ja taukomääräykset


Katkovapaat
Työehtosopimuksella lisätään työntekijälle kertyviä palkallisia katkovapaita  kääntymisasemalla toteutuneiden palkattomien katkojen ajalta. Lisättiin myös kirjaus siitä, että pääsääntöisesti työvuorossa on enintään yksi katko, poikkeukset tähän käsitellään pääluottamusmiehen kanssa. Uutena määräyksenä työnantajan on ennen katkovapaan merkitsemistä työvuorolistalle kuultava työntekijää.

Jatkossa työntekijä ansaitsee palkattomista katkotunneista niin kutsuttuja katkovapaita enintään 3 kappaletta kalenterivuodessa (aiemmin 2 kpl).

1.4.2022 alkaen yksi katkovapaa ansaitaan kutakin toteutunutta palkatonta 150 katkotuntia kohden seuraavasti:

 

Toteutuneet katkotunnit

Katkovapaiden määrä

150

1

300

2                         

450 3

 

Lisää lepoaikaa työvuorojen väliin

 • Jos matkustavalla työntekijällä yhdenjaksoinen työaika menovuorossa ylittää neljä tuntia ja työntekijä palaa seuraavana vuorokautena, on menon ja paluun välille järjestettävä vähintään 11 tunnin lepoaika, ellei työntekijän kanssa toisin sovita tai ellei poikkeaminen ole kyseisen paikkakunnan kohdalla pääluottamusmiehen kanssa todetuista työvuorojärjestelyistä johtuvasta painavasta syystä tarpeen. Näissä tilanteissa lepoajan on oltava kuitenkin vähintään 6-7 tuntia. Lisäksi työntekijälle on annettava työaikalaissa tarkoitettu korvaava lepoaika.


Oikeus omaishoitovapaaseen

 • Työehtosopimukseen lisättiin työsopimuslain mukainen kirjaus omaishoitovapaan määräytymisestä. Kirjaus työehtosopimuksessa lain kautta tulevasta oikeudesta tähän vapaaseen selkeyttää nykytilannetta.

 

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen sopimalla

 • Työpaikalla pääluottamusmiehen kanssa sopien on lomautusilmoitusaikaa mahdollista lyhentää vähintään 7 päivään.

Perhevapaauudistuksen vaikutusten huomioiminen
Tavoitteena on toteuttaa 31.5.2022 mennessä perhevapaauudistuksen mukanaan tuomien vaikutusten yhteensovittaminen työehtosopimukseen.

 Työaikatyöryhmä
Sovittiin, että liitot perustavat työaikatyöryhmän selvittämään työehtosopimuksessa yötyöntekijöihin sekä työajantasoittumisjärjestelmiin liittyvien määräysten kehittämistä.

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä 

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme