Bingon työehtosopimus

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Soveltamisala

Bingon työehtosopimuksessa on sovittu bingotyöntekijöiden työ- ja palkkaehdot. Bingon työehtosopimusta sovelletaan myös bingohallien vahtimestareihin sekä bingohallien yhteydessä tehtävään veikkausten yms. vastaanottoon ja niihin liittyviin töihin.

Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2018-29.2.2020

Työehtosopimuksesta ei ole saatavissa painettua versiota.

Uusi sopimus tiiviisti

Palkkoja korotetaan kahdesti sopimuskauden aikana

  • 1.5.2018 palkkoja korotetaan 1,6% suuruisella korotuksella
  • 1.4.2019 palkkoja korotetaan 1,7% suuruisella korotuksella

Koeaika
Koeajasta voidaan sopia jatkossa myös työsopimuslain mukaan. Se merkitsee sitä, että koeaika voi olla 6 kuusi kuukautta. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut sen aikana työkyvyttömänä tai perhevapaalla vähintään 30 kalenteripäivää. Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.
Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää