Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Päivitetty: 17.08.2021

Hiihtokeskusalan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työajat ja lomat. Sopimuksen solmivat työntekijöiden PAM ja työnantajien Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Työehtosopimusta sovelletaan hiihtokeskusalalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Työehtosopimuksella sovitut ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

Huom! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää takaisinottovelvoitteesta.

 

Työehtosopimus 1.11.2019 – 31.10.2021

Työehtosopimuksen näköisversioon pääse tutustumaan täältä

 

Palkat

Uuden sopimuksen mukaan palkankorotukset vuodelle 2020 neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti niissä yrityksissä, joissa on luottamusmies.

Jollei luottamusmiestä ole tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yrityksessä yksimielisyyttä, palkankorotus (ja vähimmäispalkat) määräytyy kaupan alan palkkaratkaisun mukaisesti. 

Toisen vuoden palkkaratkaisusta sovitaan vuoden 2020 lokakuussa: 1.3.2021 lukien 1,2 prosenttia.

Yleiskorotus ja palkkataulukot 1.2.2020

Mitä uutta edelliseen sopimukseen verrattuna?

 • Jos työntekijälle sattuu työtapaturma, hänen oikeutensa saada palkkaa paranee tapaturmasta johtuvalta sairausajalta. Jatkossa sairausajan palkkaa voi saada vähintään 4 viikon pituiselta ajanjaksolta siitä riippumatta, miten pitkä työsuhde työntekijällä on takana.
 • Työsuhteen alussa voidaan solmia koeajasta, jonka mahdollinen pituus piteni lain nyt sallimaan 6 kuukauteen. Aiemmin se oli 4 kuukautta, joka oli aiemmin lain maksimi. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.


20.10.2020 sovitut muutokset voimassa olevaan työehtosopimukseen:


Palkankorotus 1.3.2021 alkaen
Hiihtokeskusalan työehtosopimusratkaisun mukaan taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja sekä työehtosopimuksessa mainittuja euro- tai senttimääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 1.3.2021 lukien 1,2 prosenttia.

Työaikaa koskevat kokeilut
Liitot voivat sopimuskauden (1.11.2019-31.10.2021) aikana yhdessä paikallisten osapuolten kanssa sopia erilaisista työajan tasoittumisjärjestelmää koskevista kokeiluista. 
 

Työaika lyhenee 1.1.2021 alkaen 
PAMin tavoitteena oli päästä eroon vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen mukaisista ilmaisista työtunneista. Tässä onnistuttiin. Kiky-pidennys poistetaan 1.1.2021 alkaen.

Uusi määräys mahdollisuudesta käyttää palkallista koulutus-, perehdytys- tai palaveriaikaa 7,5 tuntia vuodessa  
Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi työn suorittamisen kannalta tarpeellista koulutus-, perehdytys- ja palaveriaikaa enintään 7,5 tuntia kalenterivuodessa. Tältä ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkka mahdollisine työaikalisineen ja sunnuntaityökorvauksineen. Em. koulutus, perehdytys ja palaveri toteutetaan siten, että työvuoro pitenee koulutuksen, perehdytyksen ja palaverin keston verran, kuitenkin enintään kahdella tunnilla päivässä. Näitä tunteja ei huomioida työaikajakson kokonaistuntimäärässä lisä- tai ylityöhön oikeuttavaa aikaa laskettaessa. Muutoin koulutusten osalta noudatetaan liittojen välisen koulutussopimuksen määräyksiä. Määräys tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.

Lomapalkan laskentasäännön tarkennus
Lomapalkka lasketaan prosentuaalisesti myös silloin, kun työntekijän työaika ja palkkausmuoto (tuntipalkasta kuukausipalkaksi tai toisin päin) ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana.
 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä (ajantasaisin sisältö on verkossa)

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä (ajantasaisin sisältö on verkossa)

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle