Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Päivitetty: 05.08.2022

Hiihtokeskusalan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät ja työaika. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä. Kaikkien alan yritysten on noudatettava niitä, koska sopimus on yleissitova. Sopimus neuvotellaan määräajoin uudestaan.

Neuvotteluosapuolet ja soveltamisala

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Soveltamisala
Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 700 työntekijää. He työskentelevät hiihtokeskuksissa esimerkiksi rinnetyöntekijöinä, lipunmyynti- ja välinevuokraamotyöntekijöinä, huoltotoimi- ja kenttähenkilöstössä sekä hiihdonopettajina.

 

Hiihtokeskusalan työehtosopimus 1.11.2021-31.10.2023

Työehtosopimuksen näköisversioon pääset tutustumaan täältä.

 

 

Sisällysluettelo (päivitetty 9.2.2022)

 

klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan


Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Palkat

 • Sovitaan paikallisesti

Muutoksia olosuhdelisiin:

 • iltalisä maksetaan kaikilta kello 18 ja 21  välillä tehdyiltä säännöllisen työajan työtunneilta
 • valopylvääseen kiipeämislisä poistuu

Työssäjaksamista edistetään

 • lepoaika pitenee

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat

 • Karanteeniajalta palkkaa
 • Osa-aikaisten työntekijöiden asemaan parannuksia
 • Sairauspoissaolojen todentamiseen liittyviä muutos
 • Sovitut työryhmät ja kokeilut

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?
Tiiviisti

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.11.2021-31.10.2023. Työehtosopimuskauden palkankorotuksista neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti.

Ensimmäisen palkankorotus on oltava neuvoteltuna 15.2.2022 mennessä. Jos yrityksessä ei päästä palkoista ratkaisuun, määräytyy sopimuskauden ensimmäinen palkankorotus kaupan alan vuoden 2022 palkkaratkaisun mukaisesti.

Sopimuksessa sovittiin parannuksista iltalisään sekä tehtiin osa-aikaisten työntekijöiden vuosilomapalkan laskentaan liittyvä määräaikainen muutos. Lisäksi työntekijöiden työhyvinvointi paranee, koska työvuorojen väliin jäävä lepoaika pitenee.

 

Palkat

Sopimuksen mukaan palkankorotukset vuodelle 2022 neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti niissä yrityksissä, joissa on luottamusmies.

Jollei luottamusmiestä ole tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yrityksessä yksimielisyyttä,  sopimuskauden ensimmäinen palkankorotus (ja vähimmäispalkat) määräytyvät kaupan alan vuoden 2022 palkkaratkaisun mukaisesti. 

Sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisun sisällöstä, toteutustavasta ja ajankohdasta neuvotellaan liittojen välillä erikseen. Mikäli palkkaratkaisusta ei päästä liittojen kesken sopimukseen 23.10.2022 mennessä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 31.10.2022.

Iltalisää maksetaan kello 18-21
Iltalisä maksetaan kaikilta kello 18 ja 21  välillä tehdyiltä säännöllisen työajan työtunneilta.

Valopylvääseen kiipeämislisä poistuu
Jatkossa valopylvääseen kiipeämisen ajalta ei makseta erillistä lisää.


Työssäjaksamista edistetään
 

Lisää lepoaikaa työvuorojen väliin
Työaikamääräyksiä tarkennettiin siten, että työvuorojen välissä olevaa lepoaikaa pidennettiin vähintään 11 tuntiin. Tästä voidaan poiketa erikseen työntekijän kanssa sopimalla. Lepoajan on kuitenkin oltava vähintään 9 tuntia. (Vanhassa työehtosopimuksessa 8 tuntia).Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat
 

Karanteeniajalta palkkaa
Mikäli työntekijä asetetaan tartuntatautilain mukaisesti eristettäväksi tai karanteeniin, maksetaan työntekijälle tältä ajalta täysi korvaus ansionmenetyksestä. Korvauksessa huomioidaan myös työntekijälle julkaistun työvuorolistan mukaisesti maksettavat työaikalisät.

Osa-aikaisten työntekijöiden vuosilomapalkan laskentaan parannuksia
Osapuolet ovat sopineet määräaikaisesta työehtosopimusmääräyksestä, jossa osa-aikaisen työntekijän osittaisen lomautuksen vaikutus työntekijän vuosilomapalkkaan tulee huomioida.

Sairauspoissaolojen todentamiseen liittyvä muutos
Paikallisesti voidaan sopia menettelytavoista silloin, kun työnantajan vaatimaa selvitystä työkyvyttömyydestä ei ole saatavilla kohtuullisella etäisyydellä sijaitsevasta terveydenhuoltopalvelusta esimerkiksi viikonlopun tai pyhäpäivän vuoksi.

Sairauspoissaolojen ilmoittamiseen liittyvä muutos tartuntatautilain mukaisesta karanteenista johtuen
Työntekijän on viipymättä ilmoitettava myös tartuntatautilain mukaisesta karanteenista tai eristyksestä liittyvät poissaolot työnantajalle.

Sovitut työryhmät ja kokeilut
Työehtosopimuskauden aikana perustetaan PAMin ja MaRan työaikaryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää yötyöntekijöitä koskevia työehtosopimusmääräyksiä. Lisäksi perustettiin työryhmä selvittämään perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimuksen määräyksiin ennen lain voimaan tuloa.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme