Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Päivitetty: 24.01.2023

Hiihtokeskusalan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät ja työaika. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä. Kaikkien alan yritysten on noudatettava niitä, koska sopimus on yleissitova. Sopimus neuvotellaan määräajoin uudestaan.

Neuvotteluosapuolet ja soveltamisala
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Soveltamisala
Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 700 työntekijää. He työskentelevät hiihtokeskuksissa esimerkiksi rinnetyöntekijöinä, lipunmyynti- ja välinevuokraamotyöntekijöinä, huoltotoimi- ja kenttähenkilöstössä sekä hiihdonopettajina.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.11.2022 - 31.10.2023

Koska palkkaratkaisua ei saatu sovituksi määräaikaan 23.10.2022 mennessä, päättyi edellinen työehtosopimus lokakuun 2022 loppuun.

Edellisen työehtosopimuksen näköisversiota voit selailla täältä.

 

Sisällysluettelo (päivitetty 15.12.2022)

klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan


Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Palkat

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat

 • Karanteeniajalta palkkaa
 • Osa-aikaisten työntekijöiden asemaan parannuksia
 • Sairauspoissaolojen todentamiseen liittyviä muutos
 • Sovitut työryhmät ja kokeilut

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?
Tiiviisti
 

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.11.2022 - 31.10.2023.

Työehtosopimuskauden palkankorotuksista neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti tai palkankorotukset määräytyvät alkuvuodesta neuvoteltavan majoitus- ja ravitsemusalan työntekijöiden palkkaratkaisun perusteella.

Ratkaisussa sovittiin myös yötyötä tekeville työajan lyhennyksestä ja kirjattiin työturvallisuuslain määräys yksintyöskentelystä sopimukseen. Lisäksi sovittiin mahdollisuudesta sopia kausilisätyöstä 1.10. - 30.4. väliselle ajalle.

 

Palkat

Palkankorotukset vuodelle 2022 neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti niissä yrityksissä, joissa on luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole, työntekijät voivat valita keskuudestaan Palvelualojen ammattiliittoon kuuluvat 1-3 työntekijää edustamaan heitä sopimisessa.

Paikallinen sopimus palkkaratkaisusta on tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä. Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta 31.12.2022 mennessä, palkankorotus toteutetaan yleiskorotuksena alkuvuodesta neuvoteltavan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan palkkaratkaisun mukaan. Korotukset maksetaan takautuvasti 1.1.2023 lukien, kun neuvottelutulos on saavutettu.

Myös taulukkopalkkoja, työaikalisiä ja luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan palkkaratkaisun perusteella 1.1.2023 lukien.Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat
 

Työajan lyhennys yötyötä tekevälle
Työntekijä ansaitsee lisävapaapäivän, jos hän kalenterikuukauden aikana tekee vähintään 10 sellaista työvuoroa, joiden osalta vähintään kolme työtuntia sijoittuu 24 - 06 väliseen aikaan.

Yksintyöskentely
Jos työntekijä työskentelee yksin, työnantajan on huolehdittava siitä, että haitta tai vaara yksin työskenneltäessä vältetään tai se on mahdollsimman vähäinen. Työnantajan on myös varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen.

Osa-aikaisen työntekijän vuosilomapalkan laskenta
Osa-aikaisen työntekijän osittaisen lomautuksen vaikutus työntekijän vuosilomapalkkaan tulee huomioida.

Kausilisätyö
Työntekijän kanssa voidaan sopia kausilisätyöstä 1.10. - 30.4. väliselle ajalle enintään 80 tuntia kauden aikana. Kausilisätyötä ovat säännöllisen enimmäistyöajan (120 t/3 viikkoa) ylittävät tunnit ja niiltä maksetaan korvauksena perustuntipalkka. Yksittäisen kolmiviikkoisjakson enimmäistyöaika voi olla enintään 130 tuntia. Ylityökorvauksena maksetaan 130 tuntia ylittäviltä tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Kausilisätyötä koskeva sopimus voidaan irtisanoa ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle viimeistään viikkoa ennen seuraavan työvuorolistan julkaisemista.

Sovitut työryhmät
Työehtosopimuskauden aikana perustetaan kaksi työryhmää. Toisen työryhmän tehtävänä on mm. arvioida työaikajärjestelmien toimivuutta ja niiden kehittämistarpeita ja toisessa työryhmässä keskitytään alan taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin sekä mm. paikallisen sopimisen toimivuuteen.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme