Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 14.01.2021

Kuvavalmistamoita koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

 

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA

Soveltamisala
Kuvanvalmistamoita koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu Palvelualojen työnantajaliitto Paltaan kuuluvien kuvavalmistusta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden palveluksessa olevien PAMiin kuuluvien työntekijöiden palkka- ja työehdot.

Huom! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää takaisinottovelvoitteesta.

 

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus 1.4.2020 - 28.2.2022

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Kiky-sopimukseen liittyvät ilmaistunnit poistuvat 31.12.2020. 
Lisäksi tuli muutoksia työntekijän kouluttamiseen, liukuvasta työajasta sopimiseen ja palkanmaksuun.

Palkankorotukset

Vuosi 2020

 • 1.7.2020 1,3 % yleiskorotuksena ja palkkatason kuvaajiin
 • 1.6.2021 1,9 % yleiskorotuksena ja palkkatason kuvaajiin
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin 1.7.2020 3,2 %

Koulutus- ja kehittämistilaisuudet 1.1.2021 alkaen
Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi lisä-, täydennys-, laitteisto- tai turvallisuuskoulutusta tai tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi kehittämistilaisuuksia enintään 16 tuntia kalenterivuodessa. Ko. ajalta maksetaan yksinkertainen palkka.

Liukuvasta työajasta voidaan paikallisesti sopia niin, että työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä päivittäisen työaikansa sijoittamisesta.
Palta ja Pam pitävät hyvänä, että liukuvan työajan raamit sovitaan luottamusmiehen tai muutoin yhdessä henkilöstön kanssa.

Työpalkat maksetaan kerran kuukaudessa, ellei yrityskohtaisesti toisin sovita.
Työnantaja ilmoittaa palkanmaksuajan muuttumisesta hyvissä ajoin, viimeistään 2 kuukautta ennen maksupäivän vaihtumista.

Työsuojelun toimintaohjelmassa on huomioitava häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta menettelytapaohjeet, joiden tulee kattaa työyhteisön sisäisen toiminnan lisäksi ohjeet asiakkaiden taholta tapahtuvan häirinnän käsittelyyn.

Perehdytys
Jokainen työpaikalla työskentelevä työntekijä on työsuhdemuodosta riippumatta perehdytettävä huolellisesti työtehtävään ja työturvallisuuteen. 

Tapaturmatilanteessa työntekijällä on oikeus vähintään 28 päivän palkalliseen jaksoon työsuhteen keston estämättä.

Sopimusosapuolet pitävät tärkeänä, että työpaikoilla pyritään käymään esim. kehityskeskustelujen yhteydessä kerran vuodessa myös palkkakeskustelu työntekijöiden henkilökohtaisesta palkanmääräytymisperusteesta. 

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle