Muuttopalvelualan työehtosopimus

Päivitetty: 17.08.2021

Muuttopalvelualan työehtosopimusta sovelletaan muuttopalvelualan yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteisiin. Muuttopalvelualalla tarkoitetaan irtaimen omaisuuden tilaamista, kuljettamista, siirtämistä, näihin liittyvää pakkaamista, purkamista, asennusta, kalustejärjestelyjä sekä näitä tukevaa suunnittelua, neuvontaa ja vastaavaa toimintaa. Sopimus on normaalisitova.

 

Neuvotteluosapuolet

Sopimuksen neuvottelevat Palvelualojen ammattiliitto ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

Huom! Huom! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää takaisinottovelvoitteesta.  

Sopimuskausi

Työehtosopimuksen kausi on 24 kuukautta eli sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

 

Muuttopalvelualan työehtosopimus
Työehtosopimuksen näköisversioon voit tutustua täältä

Palkkataulukot 1.7.2020 alkaen

 

Mitä uutta sopimuksessa edelliseen verrattuna?

Tiiviisti: Jaksotyöajan käyttöön laajennuksia.

Palkankorotukset: 1.7.2020 1,3% ja 1.6.2021 1,9%.

Jaksotyössä työaika voi olla myös 2 x 2 viikkoa ja 3 x 2 viikkoa aiemman 2 x 3 viikkoa -jakson sijaan.

Ansaitut ja pitämättömät vuosivapaat voidaan sopia korvattavan rahana.

Tapaturmatilanteessa työntekijällä on oikeus vähintään 28 päivän palkalliseen jaksoon työsuhteen keston estämättä. Työtapaturma ei katso aikaa tai paikkaa, mutta huolellinen perehdyttäminen vähentää tapaturman riskiä. Jos tällainen kuitenkin tapahtuu, niin työntekijä on turvatummassa asemassa  ansiotason säilymisen osalta.

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia