Muokattu: 13.05.2019 - 14:03

Avainsanat: Palkkataulukko, Työehtosopimus, Edunvalvonta, Työehdot

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Neuvotteluosapuolet

Sopimuksen neuvottelevat Palvelualojen ammattiliitto ja Palvelualojen työnantajat PALTA

Muuttopalvelualan työehtosopimusta sovelletaan muuttopalvelualan yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteisiin. Muuttopalvelualalla tarkoitetaan irtaimen omaisuuden tilaamista, kuljettamista, siirtämistä, näihin liittyvää pakkaamista, purkamista, asennusta, kalustejärjestelyjä sekä näitä tukevaa suunnittelua, neuvontaa ja vastaavaa toimintaa.

Työehtosopimus on voimassa 1.3.2018 – 29.2.2020 + optiovuosi 1.3.2020-28.2.2021.

Katso alempaa, mikä sopimuksessa muuttui

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Mitä uutta sopimuksessa edelliseen verrattuna?

Palkkoja korotetaan 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,2 % suuruisella korotuksella. Palkoissa on yksi korotusajankohta eli 1.1.2019.

Koeajassa noudatetaan jatkossa työsopimuslain mukaista koeaikaa. Se voi olla enintään 6 kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

Työssäolon veroisena aikana pidetään työehtosopimuksen 18 §:n (sairauspoissaolo) ja 22 §:n (vuosiloma) aikaa.

Korvaava työ. Työntekijälle voidaan osoittaa korvaavaa työtä, joka ei haittaa työntekijän tervehtymistä. Korvaava työ edellyttää työntekijän suostumusta. Työntekijällä on oikeus keskeyttää korvaava työ. Korvaavan työn muista ehdoista sovitaan paikallisesti työntekijän kanssa.

Koulutus tessiin. Työnantaja maksaa kokonaan työtehtävissä työntekijältä vaatimiensa pätevyystodistusten ja -korttien hankinta- ja uusimiskustannukset. Työnantaja maksaa kustannukset myös ajokorttiin tehtävästä ammattipätevyysmerkinnästä, jos työntekijä tarvitsee sitä työsuhteessaan. Merkinta antaa ammattipätevyysdirektiivin mukaisen jatkokoulutuksen suorittamisesta. Tämä koskee toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, joille on määritelty vähimmäistyöaika.

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Neuvotteluosapuolet:

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Uusimmat

Suosituimmat