Oikeusapu

Päivitetty: 24.06.2020

PAMin jäsen voi saada oikeusapua riita-asiaan, joka liittyy työsuhteeseen tai työehtoihin. Oikeusavun saamisen edellytyksenä on, että PAMin jäsenyys on kestänyt kuusi kuukautta ennen riidan alkamista työpaikalla. Jäsenmaksujen tulee myös olla maksettu tältä ajalta. Samat ehdot koskevat toisesta ammattiliitosta PAMiin siirtyviä jäseniä. 

Oikeusapu on merkittävä jäsenetu

PAMin oikeusapu on erinomainen: se on laajempi kuin monessa muussa ammattiliitossa (katso Kuluttajaliiton tutkimus ammattiliittojen oikeusavun laajuudesta). PAMissa oikeudenkäyntikuluille ei ole esimerkiksi omavastuuta eikä kuluille kattoa. Liitto kantaa myös oikeudenkäyntiin liittyvän kuluriskin, eli jos juttu hävitään, vastaa PAM muiden kulujen lisäksi myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudenkäyntien kustannukset nousevat helposti jopa kymmeniin tuhansiin euroihin. Kun olet PAMin jäsen, on toimeentulosi turvattu työsuhteen mahdollisten ongemien varalta. Lisäksi voit luottaa siihen, että asiaasi ajaa yksityisten palvelualojen työehdot ja erimielisyydet syvällisesti tunteva juristi. 

Milloin voin saada oikeusapua? 

Oikeusapu on aina harkinnanvaraista. Päätös oikeusavun antamisesta tehdään juridisin perustein, eli pohditaan, onko asiassa mahdollista menestyä. Päätöstä tehtäessä selvitetään muun muassa, onko lakia rikottu ja pystytäänkö asiassa esittämään riittävä näyttö.

Oikeuden päätöksen saaminen voi joskus olla tärkeää myös merkitykseltään laajemman ennakkotapauksen ratkaisemiseksi ja lain tulkinnan selvittämiseksi.

Lue lisää siitä, miten riidanratkaisu etenee oikeudessa. 

Ongelmia työsuhteessa, mitä voin tehdä?

Onneksi vain harva erimielisyys päätyy oikeuteen. Työsuhteen ongelmat pyritään aina ensin selvittämään työpaikalla neuvotellen. Erimielisyysasioissa PAMin jäsenet saavat apua työpaikan luottamusmieheltä, PAMin työsuhdeneuvonnasta ja aluetoimistoista. Onko sinulla ongelmia työsuhteessa? Lue lisää siitä, miten asiassa kannattaa edetä.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Aiheeseen liittyvät uutiset

Jäsenedut

    Muutoksia