Soviteltu ansiopäiväraha

Päivitetty: 16.01.2020

Huom: Päivärahan sovitteluun on tullut muutoksia 1.4.2019 alkaen. Työstä ansaittu palkka vaikuttaa ansiopäivärahaan jatkossa silloin, kun se maksetaan. Lue lisää muutoksesta täältä.

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna eli palkkasi vaikuttaa päivärahan määrään vähentävästi, jos

1. olet osa-aikatyössä (työnantajan aloitteesta, taloudellisista ja tuotannollisista syistä)
2. teet lomautuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää
3. olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
4. sinulla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä

Tarkista yleiset ansiopäivärahan saamisen ehdot täältä.

Sovittelussa kokonaan työttömän ansiopäivärahasta vähennetään puolet sovittelujakson aikana maksetusta työtulosta. Eli jos palkkapäivä sattuu jaksolle, jolta haetaan päivärahaa, päiväraha maksetaan soviteltuna. Sovitteluun otetaan mukaan se osa tuloista, joka ylittää suojaosan eli 300 euroa kuukaudessa.

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli myös työpäiviltä.

Päivärahaa ei makseta, jos työaikasi hakujakson (esim. kuukausi) aikana on enemmän kuin 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työaikatarkastelussa käytetään sen kuukauden työtunteja, jonka palkka on hakujaksolla maksettu. Esimerkki: toukokuussa tehdyistä työtunneista maksetaan palkka kesäkuussa. Toukokuun työtunteja käytetään kesäkuun hakemuksen työaikavertailussa. Enimmäistyöaikaa laskettaessa kuukaudessa katsotaan olevan 21,5 työpäivää.

Soviteltu päiväraha ja työstä saatu palkka voivat yhteensä olla enintään 100% päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Omavastuuaika on pituudeltaan viittä täyttä työpäivää vastaava aika. Osa-aikatyötä tekevien kohdalla tämä merkitsee sitä, että omavastuuaika on yleensä pidempi kuin viisi työpäivää. Omavastuuaikaa ei voida ottaa sellaiselta hakujaksolta, jossa työaika on enemmän kuin 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan oteta, jos se on otettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa ja jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Maksetut päivät lisätään myös ansiopäivärahan 400 (tai 300) päivän laskuriin. Laskurin päivät lisääntyvät kuitenkin hitaammin, koska soviteltu päiväraha ei ole yhtä suuri kuin täysi ansiopäiväraha.

Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä ajasta, johon hakemus kohdistuu.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle