Muokattu: 28.11.2018 - 14:05

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Soviteltu ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna eli palkkasi vaikuttaa päivärahan määrään vähentävästi, jos

1. olet osa-aikatyössä (työnantajan aloitteesta, taloudellisista ja tuotannollisista syistä)
2. teet lomautuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää
3. olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
4. sinulla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä

Tarkista yleiset ansiopäivärahan saamisen ehdot täältä.

Sovittelussa kokonaan työttömän ansiopäivärahasta vähennetään puolet hakujakson aikana ansaitusta työtulosta. Sovitteluun otetaan mukaan se osa tuloista, joka ylittää suojaosan eli 300 euroa kuukaudessa. Lomaraha ja -korvaus huomioidaan sovittelussa maksupäivän mukaan.

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli myös työpäiviltä. Päivärahaa ei makseta, jos työaikasi hakujakson (esim. kuukausi) aikana on enemmän kuin 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Soviteltu päiväraha ja työstä saatu palkka voivat yhteensä olla enintään 100% päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Omavastuuaika on pituudeltaan viittä täyttä työpäivää vastaava aika. Osa-aikatyötä tekevien kohdalla tämä merkitsee sitä, että omavastuuaika on yleensä pidempi kuin viisi työpäivää. Omavastuuaikaa ei voida ottaa sellaiselta hakujaksolta, jossa työaika on enemmän kuin 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan oteta, jos se on otettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa ja jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Maksetut päivät lisätään myös ansiopäivärahan 400 (tai 300) päivän laskuriin. Laskurin päivät lisääntyvät kuitenkin hitaammin, koska soviteltu päiväraha ei ole yhtä suuri kuin täysi ansiopäiväraha.

Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä ajasta, johon hakemus kohdistuu.

Uusimmat

Suosituimmat