Soviteltu ansiopäiväraha

Päivitetty: 16.12.2020

Työstä ansaittu palkka vaikuttaa ansiopäivärahaan silloin, kun se maksetaan. Lue lisää 1.4.2019 voimaan tulleesta muutoksesta täältä.

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna eli palkkasi vaikuttaa päivärahan määrään vähentävästi, jos

1. olet osa-aikatyössä (työnantajan aloitteesta, taloudellisista ja tuotannollisista syistä)
2. teet lomautuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää
3. olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
4. sinulla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä

Tarkista yleiset ansiopäivärahan saamisen ehdot täältä.

Sovittelussa kokonaan työttömän ansiopäivärahasta vähennetään puolet sovittelujakson aikana maksetusta työtulosta. Eli jos palkkapäivä sattuu jaksolle, jolta haetaan päivärahaa, päiväraha maksetaan soviteltuna. Sovitteluun otetaan mukaan se osa tuloista, joka ylittää suojaosan eli 300 euroa kuukaudessa.

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli myös työpäiviltä.

Päivärahaa ei makseta, jos työaikasi hakujakson (esim. kuukausi) aikana on enemmän kuin 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työaikatarkastelussa käytetään sen kuukauden työtunteja, jonka palkka on hakujaksolla maksettu. Esimerkki: toukokuussa tehdyistä työtunneista maksetaan palkka kesäkuussa. Toukokuun työtunteja käytetään kesäkuun hakemuksen työaikavertailussa. Enimmäistyöaikaa laskettaessa kuukaudessa katsotaan olevan 21,5 työpäivää.

Soviteltu päiväraha ja työstä saatu palkka voivat yhteensä olla enintään 100% päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Omavastuuaika on pituudeltaan viittä täyttä työpäivää vastaava aika. Osa-aikatyötä tekevien kohdalla tämä merkitsee sitä, että omavastuuaika on yleensä pidempi kuin viisi työpäivää. Omavastuuaikaa ei voida ottaa sellaiselta hakujaksolta, jossa työaika on enemmän kuin 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan oteta, jos se on otettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa ja jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Maksetut päivät lisätään myös ansiopäivärahan 400 (tai 300) päivän laskuriin. Laskurin päivät lisääntyvät kuitenkin hitaammin, koska soviteltu päiväraha ei ole yhtä suuri kuin täysi ansiopäiväraha.

Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä ajasta, johon hakemus kohdistuu.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle