Takaisinottovelvollisuus

Takaisinottovelvollisuus

Takaisinottovelvollisuus voi tulla ajankohtaiseksi silloin, kun työsopimus on päätetty tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

Mikäli työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt, on näitä töitä tarjottava ensin irtisanotulle työntekijälle.

Takaisinottovelvollisuus on voimassa neljän kuukauden ajan työntekijän irtisanomisajan päättymisestä. Jos irtisanotun työntekijän työsuhde oli jatkunut keskeytyksettä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.
Aloilla joilla työehtosopimuksen osana noudatetaan (irisanomissuojasopimusta TT-SAK 2001) takaisinottovelvollisuus on edelleen 9 kuukautta. (esim. Vartijat).

Takaisinottovelvollisuuden määräaika lasketaan siis aina irtisanomisajan päättymisestä, eikä irtisanomisen toimittamisesta. Näin myös siinä tilanteessa, että työntekijä on irtisanomisaikana vapautettu työntekovelvollisuudesta.

Työnantajan on tiedusteltava sen paikkakunnan työ- ja elinkeinotoimistosta, jonka alueella työtä on tarjolla, onko entisiä työntekijöitä etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä. Tiedustelun työvoimaviranomaiselta työnantaja voi korvata tekemällä työtarjouksen suoraan irtisanotulle työntekijälle. Muille työpaikkaa voi tällöin tarjota vain, jos irtisanottu työntekijä kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua työtä. Jos työnhakija on halukas ottamaan työtä vastaan kotipaikkakuntaansa laajemmalla alueella, hänellä on mahdollisuus ilmoittautua työnhakijaksi esimerkiksi koko valtakunnan alueella.

Takaisinottovelvollisuuden laiminlyönyt työnantaja joutuu korvaamaan työntekijälle aiheutuneen vahingon.

Takaisinottovelvollisuuden täyttämiseksi ei riitä, että työnantaja laittaa lehteen ilmoituksen työpaikasta. Irtisanotulla työntekijällä ei ole velvollisuutta hakea tätä paikkaa, vaan sitä on hänelle nimenomaisesti tarjottava.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää