Muokattu: 05.09.2014 - 14:31

Avainsanat: Työehdot, Työttömyys, Työelämä

Takaisinottovelvollisuus

Takaisinottovelvollisuus voi tulla ajankohtaiseksi silloin, kun työsopimus on päätetty tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

Mikäli työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt, on näitä töitä tarjottava ensin irtisanotulle työntekijälle.

Takaisinottovelvollisuus on voimassa yhdeksän kuukautta irtisanomisajan päättymisestä lukien. Työnantajan on tiedusteltava paikallisesta työvoimatoimistosta, onko hänen entisiä työntekijöitään työnhakijoina. Mikäli näin, on töitä tarjottava kyseiselle työntekijälle. Edellytyksenä ei ole, että työntekijä on työttömänä, kunhan hän hakee töitä ja on valmis myös aloittamaan työnteon.

Takaisinottovelvollisuuden täyttämiseksi ei riitä, että työnantaja laittaa lehteen ilmoituksen työpaikasta. Irtisanotulla työntekijällä ei ole velvollisuutta hakea tätä paikkaa, vaan sitä on hänelle nimenomaisesti tarjottava.

Aiheeseen liittyvät