Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Päivitetty: 21.09.2020

Työnantaja tai työntekijä eivät saa ilman toisen suostumusta muuttaa mitään työsopimuksen olennaista ehtoa, joita ovat esimerkiksi vähimmäistyöaika tai palkka.

Työsopimuksen olennaisten ehdon muuttaminen on mahdollista vain työsopimuslain mukaisella irtisanomisperusteella irtisanomisaikaa noudattaen. Käytännössä muutos tapahtuu siten, että työsopimus irtisanotaan ja tarjotaan uutta työsopimusta uusin ehdoin.

Jos työntekijä ei suostu muutokseen, päättyy työsopimus irtisanomisajan kuluttua. Jos työntekijä suostuu muutokseen, tulevat uudet ehdot voimaan irtisanomisajan kuluttua. Muutettu ehto ei kuitenkaan saa alittaa työehtosopimuksen minimimääräyksiä.

Usein syntyy erimielisyyksiä siitä, milloin työnantajalla on oikeus tehdä muutoksia työn johto- ja valvontaoikeuden perusteella ja milloin kysymyksessä on työsopimuksen olennaisen ehdon muuttaminen. Samoin epäselvyyksiä aiheutuu siitä, milloin kyseessä on olennainen ehto.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen tai luottamusmiehen puuttuessa PAMiin. Jos työnantaja pyrkii muuttamaan olennaista ehtoa ilman perustetta, kannattaa työntekijän ilmoittaa työnantajalle kirjallisesti, että pitää muutosta perusteettomana ja varaa mahdollisuuden tutkituttaa muutoksen oikeutus. Työstä ei kannata kieltäytyä, mikäli haluaa työsuhteen jatkuvan.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia