Hyppää sisältöön
Blogit

24.11.2022 13:43

Työehtosopimusten lisäksi tarvitaan reilua lainsäädäntöä

Ammattiliiton tärkein tehtävä on sopia nykyistä paremmista työehdoista ja palkoista. Se mitä työehtosopimuksessa sovitaan, ei kuitenkaan yksinään riitä takamaan hyvää arkea ja turvallista työelämää. Jos aivan tarkkoja ollaan niin ilman lakia ei ole vahvaa työehtosopimusta. Työehtosopimukset ja niiden yleissitovuuskin saavat nimittäin voimansa lainsäädännöstä.

PAMin yhteiskuntasuhteiden vastaava Eveliina Reponen muistuttaa

Lainsäädännöllisesti voidaan varjella niitä asioita mihin työehtosopimus ei yllä tai joista työnantajaorganisaatiot eivät halua kanssamme sopia. Näitä ovat esimerkiksi osa-aikatyön väärinkäyttämiseen puuttuminen, lisätyön tarjoamisjärjestyksen laatiminen, työsuojelun realistisempi resursoiminen sekä esimerkiksi se, että myös työuupuminen oikeuttaisi tulevaisuudessa palkalliseen sairaslomaan. Nämä kaikki ovat merkittäviä ongelmia palvelualoilla, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan työnantajaliittojen lisäksi tukea yhteiskunnalta.

Laajemmassa kuvassa työehtosopimus tarvitsee tuekseen esimerkiksi alipalkkaukseen puuttumisen, poliisien resurssien lisäämisen työrikosten tutkimiseksi, alustatyöntekijöiden aseman parantamisen, raskaussyrjinnän ehkäisemisen, palkka-avoimuuden lisäämisen sekä myös muun muassa harmaaseen talouteen puuttumista. Näissä asioissa ei riitä edes meidän ja työnantajajärjestöjen vahva konsensus vaan muutos voi tapahtua vain lainsäädännön kautta. Lait säädetään eduskunnassa kansanedustajien toimesta. Kansanedustajat sen sijaan valitaan sinun toimestasi, sinun äänelläsi ja halullasi vaikuttaa yhteiskuntaan. Sinulla on siis valta ja vastuu myös vaikuttaa siihen millaisia lakeja Suomessa lähivuosina säädetään.

PAMin eduskuntavaalitavoitteet lähtevät jäsenten arjen parantamisesta

Kuten ehkä jo huomasitkin, niin edellä olen listannut useita PAMin lainsäädännöllisiä muutostavoitteita. Nämä ovat myös meidän eduskuntavaalitavoitteitamme, sillä eduskunnassahan lait säädetään. Nämäkin tavoitteet ovat peräisin teiltä jäseniltämme, teidän meille esille tuomistanne ongelmista. Päämääränä tällä kaikella on yhdessä työstämämme PAMin tavoiteohjelman mukainen visio paremmasta huomisesta. Vain me palvelualan ammattilaiset näemme sen, mitä meidän aloillamme ja työelämässä tulee parantaa ja siksi on ensisijaisen tärkeää, että me myös käytämme ääntämme. Sitä ei voi kukaan tehdä puolestamme.

PAM tekee intensiivistä vaikuttamistyötä läpi hallituskauden

Tälläkin hallituskaudella me olemme pamilaista ääntä käyttäneet ja vaikuttaneet lainsäädäntöön täydellä voimallamme. Olemme halunneet huolehtia, että työelämää kehittävät hankkeet etenevät maaliin saakka ja näin on onneksemme myös käynyt. Tällaisia hankkeita ovat olleet muun muassa aktiivimallin ja epäreilun kiky-sopimuksen purkaminen, perhevapaiden uudistaminen, monivuotinen kansallinen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman eli Työ 2030 -luominen, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja esimerkiksi sosiaaliturvan uudistamisen aloittaminen sekä useiden etuuksien korottaminen.

Tämän lisäksi olemme painaneet jarrua pohjaan sellaisille hankkeille, jotka iskisivät kurjistavasti palvelualojen työntekijöihin ja palvelualoihin. Olemme tehneet hartiavoimin töitä, että tällaiset esitykset jäisivät jo heti kättelyssä kabinettien pöydälle ja tulisivat unohdetuksi. Tässäkin olemme onnistuneet useita kertoja myös tällä hallituskaudella. Tällainen on ollut muun muassa muutama viikko sitten unholaan jäänyt malli työttömyysturvan euroistamisesta. Euroistamisella pyrittiin uudistuksen varjolla hakemaan kavalasti säästöjä leikkaamalla pienituloisimmilta eli esimerkiksi osa-aikaisilta palvelualan ammattilaisilta. Tätä esitystä ei onneksemme tällä hallituskaudella tulla tekemään. Siitä me pidimme huolen ja onneksemme hallituksessa meitä kuunneltiin.

Huolehditaan myös tulevissa vaaleissa äänestämällä, että palvelualojen ääni kuuluu ja meitä kuunnellaan.

Kiinnostuitko aiheesta tai oletko ehdolla eduskuntavaaleissa? Tervetuloa PAMin politiikka-innostujiin, jossa saat lisää tietoa ja pääset keskustelemaan poliittista aiheista muiden innostujien kanssa.

Haku