Työsuojelun yhteistoiminta

Päivitetty: 15.12.2020

Työnantaja vastaa työpaikan turvallisuudesta ja terveydellisyydestä. Vastuu siirtyy myös työnantajan jakaessa työn johtamisen oikeutta, esimiehille. Jokainen esimies on vastuussa työsuojeluasioista omalla työnjohtoalueellaan ja työnantaja vastuussa siitä, että esimiehet ovat riittävän osaavia myös työsuojeluasioissa.

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet

Työsuojelun yhteistoiminnasta vastaa työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, ellei työnantaja itse hoida tehtävää.

Työsuojelupäällikön tulee ryhtyä toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi. Työnantajalla on oltava yhteistoimintaa työpaikalla pystyäkseen toteuttamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan.

Työsuojelun osapuolet työpaikalla ovat:

 • työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja nimeää ellei toimi tehtävässä itse
 • työsuojeluvaltuutettu, 1. varavaltuutettu ja 2. varavaltuutettu, jotka työntekijät valitsevat

Lain mukaan työsuojeluvaltuutetut on valittava, jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää, mutta ne voidaan valita myös pienemmille työpaikoille Vähintään 20 työntekijän työpaikoille valitaan työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajista työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ( 44/2006)

Työehtosopimuksista, ja niihin iittyvistä yhteistoimintasopimuksista löytyy lisäksi liittojen välillä sovittuja säännöksiä yhteistoiminnasta.

 

Työsuojeluyhteistoiminnan organisointi

Työsuojelupäällikön kutsusta työpaikan henkilöstön edustajat kokoontuvat, sopivat ja toteavat

• työpaikkakäsitteestä
• työsuojeluorganisaation laajuudesta
• työsuojelutoimikunnan jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta
• henkilöstön jakautumisesta eri ryhmiin (työntekijät, toimihenkilöt ja työnantajan edustajat)

Työpaikkakäsite voi palvelualoilla tarkoittaa yhtä yksittäistä yritystä, joka toimii yhdessä osoitteessa tai laajaa konsernijohdettua ketjutoimintaa sekä runsaasti välimuotoja näistä.

Työsuojelun yhteistoiminta tulee toteuttaa niin, että työntekijöillä on aito mahdollisuus osallistua. Tämä tarkoittaa käytännössä sopimista siitä, missä kokoonpanossa on tarkoituksenmukaista päättää, suunnitella, seurata ja arvioida työpaikkojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä tarpeita ja toimenpiteitä sekä millä tavalla työntekijöitä edustetaan kaikilla em. tasoilla.

Työsuojelun toiminta- ja vastuualueet voidaan jakaa:

yksittäisiksi työpaikoiksi

 • maantieteellisiksi toimialueiksi
 • tehtäväryhmien mukaisiksi toimialueiksi
 • valtakunnalliseksi alueeksi
 • yhdistäen yrityksen ketjut tai markkinointiryhmittymät

Jos työsuojeluvaltuutetun toimialueena on jokin maantieteellisesti rajattu alue, on tärkeä varmistaa, että työsuojelutoimikunnassa on mukana edustajia kaikista yrityksen mahdollisista toimintayksiköistä. Lisäksi pitää varmistaa, että eri tehtävänimikkeiden edustajat ovat mukana, esim. varaston, esimiesten ja muiden toimihenkilöiden edustajat ovat edustettuna työsuojelutoimikunnassa. Työsuojelutoimikunnan jäsenistä 25% edustavat työnantajaa ja 75% työntekijöitä (ja toimihenkilöitä).

Alueellisia valintoja tehdessä tulee toimipisteet yhdistää omiin ’vaalipiireihinsä’ joissa jokaisessa käydään erillinen vaali. Jokaisesta valitaan varsinainen, 1. vara- ja 2. vara-työsuojeluvaltuutettu. Tämän lisäksi voi alan sopimuksista riippuen olla mahdollista valita työsuojeluasiamiehiä/yhdyshenkilöiden toimipaikoille.

Eri alojen yhteistoimintasopimuksissa on hieman toisistaan poikkeavia säännöksiä organisaation muodostamisesta ja tehtävänimikkeistä.

Lisätietoa luottamushenkilöille

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.