Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 21.06.2023

Työsuojelun toimintaohjelma ohjaa työsuojelun toteutumista

Työsuojelun toimintaohjelma laaditaan työpaikalla yhteistoiminnassa.

Työsuojelun toimintaohjelma laaditaan työsuojelun yhteistoiminnassa. Toimintaohjelmassa selvitetään työsuojeluvastuut ja tarpeelliset toimenpiteet sekä asetetaan tavoitteet työtervettä, työturvallisuutta ja työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Suunnitelmaan on mahdollista sisällyttää myös lakisääteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. 

Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajakohtainen, ja sen laatimisvelvoite koskee kaikkia työnantajia. Toimintaohjelman sisältö, muoto, laajuus ja toteutustapa määräytyvät yrityksen toimialan, koon, tuotanto- tai palvelutavan sekä arvioitujen työympäristöriskien mukaan.

Työsuojelun toimintaohjelma voidaan laatia yritystasolla ja määritellä ohjelmassa yrityksen yleiset toimintalinjat ja tavoitteet. Toimipistetasolla ohjelmaa tarkennetaan ja otetaan huomioon kunkin työntekopaikan olosuhteet. Ohjelma voidaan laatia myös kullekin yrityksen toimipisteelle erikseen.

Toimintaohjelmassa tulisi käsitellä ainakin seuraavia asioita:

  • työsuojelutavoitteet
  • työsuojeluvastuut
  • työsuojelun organisointi
  • työterveyshuolto
  • työympäristön kuvaus ja kehittämistarpeet
  • työolojen seuranta
  • toimintaohjelman seuranta ja ylläpito.

Työsuojelun hallintaan tähtäävien toimenpiteiden tulee perustua riskien arviointiin. Toimintaohjelman tulee olla ohjaava työkalu. Siksi sitä on seurattava ja uudistettava, jos olosuhteet muuttuvat. Ohjelma laaditaan tyypillisesti työsuojelukaudeksi kerrallaan. On tärkeätä, että toimintaohjelmaan esitettyihin päämääriin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoudutaan organisaation kaikilla tasoilla.

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku