Usein kysytyt kysymykset ansiopäivärahasta

Päivitetty: 29.09.2021

Huom! Jos sinut on lomautettu koronaepidemian vuoksi, kannattaa tutustua myös lyhyisiin toimintaohjeisiimme verkkosivuillamme Lomautus koronan vuoksi? - toimi näin

1. Miten ansiopäivärahaani verotetaan?
2. Mitä teen, kun jään työttömäksi?
3. Miten täytän hakemuksen?
4. Mikä on hakemukseni käsittelyaika?
5. Mitä työssäoloehto tarkoittaa?
6. Mistä tuloista ansiopäivärahani määritellään?
7. Mitä omavastuuaika tarkoittaa?
8. Voinko tehdä työtä, jos saan ansiopäivärahaa?
9. Voinko lyhentää työaikaani ja silti saada ansiopäivärahaa?
10. Milloin ansiopäivärahani määritellään uudelleen?
11. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, jos opiskelen?
12. Miten perheeni saama kotihoidontuki vaikuttaa ansiopäivärahaani?
13. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, jos toimin omaishoitajana?
14. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, kun olen saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan ja olen edelleen työkyvytön?
15. Onko minulla oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin?

1. Miten ansiopäivärahaani verotetaan?

Työttömyyskassa saa verotustiedot vuoden alussa suoraan Verohallinnolta. Uudet veroprosentit ovat käytössä helmikuun alusta alkaen. Tammikuussa maksettujen ansiopäivärahojen verotukseen käytetään vielä edellisen vuoden veroprosentteja. Ansiopäivärahoja verotetaan Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Kassa on saanut Verohallinnolta suoraan päivärahan saajien verotiedot vuotta 2021 varten. Sähköisessä asiointipalvelussa näkyvä veroprosentti on vähintään 25 prosenttia etuudesta, jos asiakas ei ole erikseen tilannut verokorttia etuutta varten. Palvelussa näkyvä tuloraja on Verohallinnon arvio asiakkaan ansiosidonnaisen päivärahan tulorajasta. Se perustuu asiakkaan verokortilla näkyvään arvioon palkan määrästä. Tästä johtuen tuloraja poikkeaa palkkaverokortin vuositulorajasta. 

Jos haluat muuttaa veroprosenttiasi, voit tilata Verohallinnon OmaVero -palvelusta muutosverokortin etuutta varten. Valitse palvelussa etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassa. Työttömyyskassa saa tässä tapauksessa muutosverokortin tiedot sähköisesti käyttöönsä seuraavana päivänä.

Sinun ei siis tarvitse lähettää muutosverokorttia itse, mutta työttömyyskassalle kannattaa kuitenkin ilmoittaa, että olet tilannut muutosverokortin..

2. Mitä teen, kun jään työttömäksi

Jos jäät työttömäksi  tai sinut lomautetuaan, toimi näin:

  1.  Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.  Sinun on haettava kokoaikatyötä päivärahaoikeuden saamiseksi. Toimistot löydät TE-palveluiden sivuilta. Ilman TE-toimiston lausuntoa työttömyyskassa ei voi maksaa ansiopäivärahaa.
  2. Täytä hakemuslomake aikaisintaan kahden viikon työttömyyden jälkeen. Sähköisen hakemuksen voi lähettää verkkopalvelussamme. Katso hakemuksen täyttöohjeet täältä. Hakemusomakkeita saa  tulostamalla lomakkeet ja liitteet -sivulta tai ottamalla yhteyttä kassan asiakaspalveluun ja pyytämällä toimittamaan niitä postitse.
  3. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet. Lisäohjeita tällä sivulla sekä hakemuslomakkeessa. Kysy työttömyyskassalta, jos olet epävarma tarvittavista liitteistä.
  4. Lähetä hakemus työttömyyskassalle. Lähetä paperiset hakemukset aina tähän osoitteeseen: Palvelualojen työttömyyskassa PL93 00531 HELSINKI

Lisätietoja päivärahan hakemisesta löydät täältä

3. Miten täytän hakemuksen?

Täytä päivärahahakemus aina vasta jälkikäteen. Voit lähettää hakemuksen aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Merkitse selvitysosaan jokaisen päivän kohdalle päivämäärä ja tilanteesi mukainen selvitys: työtön, työssä ja tunnit, sairas (ja tunnit, jos saat sairasajan palkan kyseiseltä päivältä) vuosiloma, oma loma, koulutuksessa, te-palvelu jne. Katso täältä yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen täyttämiseen kassan verkkopalvelussa. 

Ensimmäisen hakemuksen voit täyttää kahdelta työttömyysviikolta.  Jos sinulla on työtä (osa-aikatyö, satunnainen keikkatyö, työ lomautuksen aikana), toimita toinen hakemus palkkajakson mukaisesti joko kuukauden loppuun tai neljän viikon palkkajakson loppuun. 

Esimerkki 1: Henkilö osa-aikaistetaan 1.1.2021 alkaen. Palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa, 1-15.1 ja 16-31.1.2021. Ensimmäinen hakemus on mahdollista lähettää 1.1-14.1.2021 kahden viikon ajalta. Jatkohakemus palkkajakson mukaisesti kuukaudelta, eli 15-31.1.2021, jonka jälkeen hakemukset aina kokonaisilta kuukausilta. 

Esimerkki 2: Henkilö osa-aikaistetaan 1.1.2021 lukien ja palkka maksetaan aina kahden viikon jaksoissa. Ensimmäinen hakemus 1.1-14.1.2021 kahden viikon ajalta. Jatkohakemus palkkajakson mukaisesti 15-24.1.2021 (palkkajaksot 28.12-10.1. ja 11-17.1), jonka jälkeen hakemus aina 4 kalenteriviikolta, sisältäen kaksi palkkajaksoa. 

Lisätietoja hakemuksen liitteistä löydät täältä

4. Mikä on hakemukseni käsittelyaika?

Voit seurata hakemuksen käsittelytilannetta täältä

Ensimmäinen hakemus otetaan käsittelyyn normaalisti viimeistään 4 viikon kuluttua saapumispäivästä. Huomaathan, että koronaepidemian aikana käsittelyynottokin voi viivästyä. Ensimmäisen hakemuksen käsittely on hieman hitaampaa, koska samalla tarkistetaan päivärahaoikeus ja määritellään päivärahan taso.

Sovitellun päivärahan jatkohakemukset pyritään saamaan maksuun 1-2 viikkoa hakemuksen saapumisesta. Käsittelyajat venyvät erityisesti kuun vaihteessa, jolloin vastaanotamme merkittävän osan koko kuukauden sovitelluista hakemuksista. Kokonaan työttömän tai lomautetun jatkohakemuksen käsittelyaika on vajaa viikko. Jos lähetät hakemuksen verkkopalvelun kautta, käsittelyaika on normaalisti 2-3 päivää.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Puhelinpalveluun soittaminen ei nopeuta hakemuksen käsittelyä. 

5. Mitä työssäoloehto tarkoittaa?

Oikeus ansiopäivärahaan syntyy, kun 26 työviikon mittainen työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehtoon luetaan jokainen viikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2021 oltava vähintään 1252 euroa kuukaudessa.

Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, mutta työssäoloehdon tulisi täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso katsotaan työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien taaksepäin. Tarkastelujaksoa pidentäviä jaksoja ovat esimerkiksi vanhempainvapaa, hoitovapaa ja erilaiset työkyvyttömyysjaksot sekä päätoiminen opiskelu. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta.

Työssäoloehdon tulee täyttyä kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on oltava siis vähintään 26 viikkoa.

Jos työ on tehty opetusalalla tai taide- ja kulttuurialoilla, työssäoloehto lasketaan hiukan eri tavalla.

6. Mistä tuloista ansiopäivärahani määritellään?

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän ajan palkoista niiltä viikoilta, jotka huomioidaan 26 työviikon työssäoloehtoon. Työssäoloehtoon lasketaan mukaan työviikot, joilta palkkaa on maksettu vähintään 18 tunnilta.

Kun ansiopäivärahan suuruus lasketaan, vähennetään työssäoloehtoa kerryttävästä palkasta mahdollisesti palkkaan sisältyvä lomaraha ja lomakorvaus sekä yrityksen tulokseen perustuvat bonukset. Lisäksi tehdään vähennys, joka määräytyy työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen perusteella (v.2019 4,24% palkkatuloista). Päiväraha määritellään vakiintuneista tuloista (Esimerkiksi ns. kultaista kädenpuristusta ei huomioida).

Jos olet ollut osittaisella hoitovapaalla tai eläkkeellä, päiväraha määritellään yleensä osittaista hoitovapaata tai eläkettä edeltävän ajan palkoista. Jos olet tehnyt yhtä tai useampaa työtä työsuhteessa, kaikki työssäoloehtoa kerryttävä tulo huomioidaan työssäoloehtoon.

Työssäoloehtoa ei kerrytä esimerkiksi laskutuspalveluyritysten kautta laskutettu työtulo. Työ, josta ei ole maksettu työeläke- ja työnantajamaksuja, ei myöskään kerrytä työssäoloehtoa.

7. Mitä omavastuuaika tarkoittaa?

Omavastuuaika otetaan, kun tulet ensimmäisen kerran ansiopäivärahan hakijaksi tai kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen.

Omavastuuaika on viisi täysin työtöntä päivää ja sen ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika voidaan huomioida vain sellaiselta ajalta, millä työnhaku on ollut TE-toimistossa voimassa, eikä päivärahan maksamiselle ole muita esteitä (esimerkiksi karenssia tai taloudellisen etuuden jaksotusta). 

Osa-aikatyöntekijän omavastuuaika lasketaan tunteina. Omavastuuaikaan lasketaan täyden työajan ja tehtyjen tuntien välinen erotus ja se täyttyy, kun viittä työpäivää vastaava tuntimäärä on täynnä.  Omavastuuaika pitää saada kerättyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Sitä ei voida laskea ajalta, jolla työaika ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Omavastuuaikaa ei oteta, jos edellisen päivärahakauden alusta (ensimmäinen maksettu päivä) on kulunut alle vuosi ja omavastuuaika on otettu sen alussa.

Lisätietoja ja esimerkkejä omavastuuajasta.

8. Voinko tehdä työtä, jos saan ansiopäivärahaa?

Voit. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa (279 euroa neljässä viikossa). Jos sinulla on työtuloja enintään suojaosan verran, työtulo ei vaikuta maksettavaan ansiopäivärahaan. Jos sinulla hakujaksolla työtuloja enemmän kuin suojaosa, suojaosan ylittävä palkka vähentää osittain päivärahaasi.

HUOM: Koronaepidemian vuoksi suojaosaa on korotettu väliaikaisesti 500 euroon kuukaudessa (465 euroon neljässä viikossa). Korotus on voimassa ajalla 1.6.2020-30.11.2021.  

Soviteltua päivärahaa maksetaan osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta, jos sinun työaikasi on enintään 80% alan enimmäistyöajasta. Työaikaa tarkastellaan joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa, hakujakson mukaisesti. Työtunnit huomioidaan sovittelussa maksupäivän mukaisella hakujaksolla. Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä, työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain.

Esimerkki: Osa-aikatyöntekijä työskentelee tammikuussa 135h, palkka maksetaan 15.2.2021. 80% enimmäisraja: 7,5h*21,5*0,8= 129h. Hakemus 1-28.2.2021 hylätään, koska työaika ylittää 80%. 

Jos työsi on kokoaikaista ja kestää yli kaksi viikkoa, työn ajalta ei makseta ansiopäivärahaa.

9. Voinko lyhentää työaikaani ja silti saada ansiopäivärahaa?

Et voi. Sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan vain, jos työaikaasi on lyhennetty työnantajan aloitteesta tapahtuneen lomautuksen, lomautukseen rinnastettavan syyn tai osa-aikaistamisen johdosta.

Sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, jos työajan lyhentäminen johtuu terveydellisistä syistä, opiskelusta, lasten hoidosta tai olet itse lyhentänyt työaikaa omasta aloitteestasi tai yhteisestä sopimuksesta työnantajan kanssa.

10. Milloin ansiopäivärahani määritellään uudelleen?

Ansiopäiväraha määritellään yleensä uudelleen, kun työssäoloehto täyttyy.

Jos edellisen ansiopäivärahakauden alusta (ensimmäinen maksettu päivä) on uuden työssäoloehdon täyttyessä alle vuosi, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen.

Jos opiskelet omaehtoisesti ja työssäoloehtosi täyttyy opintojen aikana, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen ennen opintojen päättymistä.

Jos olet ollut velvoitetyössä tai täyttänyt 58 vuotta, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen, jos uusi päivärahasi olisi edellistä pienempi.

11. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, jos opiskelen?

Työnhakijana sinulla on yleensä oikeus ansiopäivärahaan sivutoimisen opiskelun sekä työvoimakoulutuksen ajalta. Jos olet täyttänyt 25 vuotta, sinulla saattaa olla työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan perusteella oikeus työttömyysturvaan omaehtoisen opiskelun ajalta. Omaehtoista opiskeluasi voidaan tukea enintään 24 kuukauden ajan.

Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii oikeuden ansiopäivärahaan opiskelun ajalta, joten ilmoita aina opiskelun alkamisesta sekä keskeneräisistä opinnoista TE-toimistoon. Työttömyyskassa tarvitsee opintoja koskien TE-toimiston lausunnon.

Jos opiskelet aikuiskoulutustuella tai opintotuella, ansiopäivärahaan ei ole oikeutta opintojen kesäloma-ajoilta, vaikka et saisikaan alikuiskoulutustukea tai opintotukea loma-ajoilta. Ansiopäivärahaa voidaan tässä tapauksessa maksaa vasta opintojen päätyttyä, jos muut edellytykset täyttyvät.

Jos olet liittynyt ammattiliittoon opiskelijajäsenenä, tarkista liiton jäsenpalvelusta, että olet liittynyt myös työttömyyskassaan.

12. Miten perheeni saama kotihoidontuki vaikuttaa ansiopäivärahaani?

Lasten kotihoidontuki on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti ja se vähentää ansiopäivärahaa täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida alasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta.

Lasten kotihoidontuen kuntalisä ei vaikuta vähentävästi ansiopäivärahaan.

Lue  lisää etuuksien vaikutuksesta päivärahaan. 

13. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, jos toimin omaishoitajana?

Voit saada ansiopäivärahaa omaishoitajuuden ajalta, jos omaishoitajuus on laajuudeltaan sellaista, että voit samanaikaisesti vastaanottaa kokoaikatyötä. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii toiminnan laajuuden, joten ilmoita omaishoitajana toimimisesta TE-toimistoon.

Omaishoidontuki ei vähennä ansiopäivärahaasi.

Jos teet työtä omaishoitajan sijaisena työsuhteessa, työtulo huomioidaan ansiopäivärahaa vähentävästi kuten muukin työtulo. Tällöin työttömyyskassa tarvitsee myös työsopimuksen.

14. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, kun olen saanut Kelan sairauspäivärahaa ensimmäisajan ja olen edelleen työkyvytön?

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa muiden ehtojen täyttyessä myös sairauden tai työkyvyttömyyden ajalta, jos olet TE-toimistossa työttömänä työnhakijana. Lisäksi ansiopäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden ajalta edellyttää,että:

  • olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan
  • olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä tai työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on hylätty
  • olet toimittanut työttömyyskassaan voimassa olevan sairauslomatodistuksen (lääkärinlausunnon), jonka mukaan olet terveydellisistä syistä kykenemätön työhösi

Jos olet työ- tai virkasuhteessa, lisäedellytyksenä on, että olet toimittanut työttömyyskassalle työnantajan todistuksen, jonka mukaan työnantajallasi ei ole tarjota sinulle työkykyäsi vastaavaa työtä.

15. Onko minulla oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin?

Jos olet syntynyt vuosina 1955 - 1956 ja täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä, voidaan ansiopäivärahaa maksaa lisäpäiväoikeuden perusteella sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Jos olet syntynyt vuosina 1957 - 1960  ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä, voidaan ansiopäivärahaa maksaa lisäpäiväoikeuden perusteella sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Jos olet syntynyt 1961 - 1964 ja täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä,  voidaan ansiopäivärahaa maksaa lisäpäiväoikeuden perusteella sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Ikäedellytyksen katsotaan täyttyvän myös, jos täytät 60, 61 tai 62 vuotta samana päivänä kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Tämän lisäksi edellytyksenä on se, että enimmäisajan täyttyessä olet ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia