Hyppää sisältöön

Yhdessä paremman Euroopan puolesta!

Hyvä ja reilusti toimiva työelämä koko Euroopassa on työntekijöiden etu myös Suomessa. Palvelualoilla työskentelevien äänen on kuuluttava EU:ssa. Vaikuta oman elämäsi puolesta ja äänestä vaaleissa.

Ennakkoäänestys Suomessa 29.5.–4.6.2024​, varsinainen vaalipäivä 9.6.2024.

Etusivu » Ajankohtaista » EU-vaalit 2024

EU-vaaleissa vaikutat oman elämäsi asioihin

Palvelualoilla töitä tekevän olisi voitava kokea arkensa turvalliseksi nyt ja tulevaisuudessa. Monet turvallisuutta uhkaavat tekijät ovat yhteisiä koko Euroopalle ja koko maailmalle. Suomi on osa Euroopan unionia. Suomen ja muiden EU-jäsenmaiden työelämä ja työntekijöiden ongelmat ovat pitkälti samanlaisia.

EU voi tehdä koko unionin aluetta koskevaa sitovaa säätelyä, johon Suomi ei yksin kykene. Sen myötä voidaan saada parempi työelämä ja samalla tasoittaa yritysten välistä kilpailuasemaa. Se on kaikkien etu.

On tärkeää vaikuttaa siihen, millaista sääntelyä EU:sta tulee.

Katso PAMin EU-vaalipaneeli torstaina 23.5. klo 9-10!

Tutustu, mitä asioita PAM ajaa europarlamenttivaaleissa ja vaalikaudella 2024-2029 

Nämä tavoitteet ovat tärkeitä siksi, että haluamme parantaa työelämän olosuhteita ja varmistaa kaikille oikeudenmukaisen kohtelun. 

Haluamme tehdä työelämästä paremman ja turvallisemman kaikille. Haluamme sääntöjä, jotka auttavat ihmisiä työssään ja auttavat meitä hallitsemaan uusia teknologioita. 

Sääntöjä tarvitaan  

  • jotta työntekijällä olisi oikeus olla tavoittamattomissa työajan ulkopuolella  
  • jotta algoritmeja ja tekoälyä käytettäisiin työelämässä työntekijät huomioivalla tavalla 
  • jotta mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia suojellaan työssä nykyistä paremmin 
  • jotta työntekijällä olisi myös alustataloudessa oikeudenmukaiset työehdot  

Haluamme varmistaa, että julkisissa hankinnoissa noudatetaan työlakeja ja sopimuksia. Se auttaa varmistamaan reilun kohtelun kaikille työntekijöille. 

On tarpeen 

  • ottaa julkisiin hankintoihin erityisehdoksi työelämää koskevien lakien ja työehtosopimusten noudattaminen. 

Olemme sitoutuneet työhön hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi. Tässä työssä on otettava huomioon myös työntekijöiden tarpeet ja oikeudet, ja siksi työntekijöiden kuulemista on lisättävä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Vihreän siirtymän pitää olla oikeudenmukainen.  

Sääntöjä tarvitaan  

  • jotta EU-tasolla ilmasto- ja ympäristöasioissa kuultaisiin useammin työntekijä- ja työnantajajärjestöjä 

Haluamme varmistaa, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia koko toimintaketjussaan. Tämä auttaa estämään esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä ja muita väärinkäytöksiä.  

  • Ihmisoikeuksien on toteuduttava paremmin yrityksen koko arvoketjussa 

Haluamme vahvistaa eurooppalaisten yritysneuvostojen (EWC) toimintaa, jotta työntekijöiden ääni kuuluu paremmin useammassa Euroopan maassa toimivien yritysten päätöksenteossa. 

Hyvätuloiset pitävät huolen, että heillä on edustajansa – pienituloistenkin pidettävä puoliaan äänestämällä 

Hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut äänestävät europarlamenttivaaleissa kaikkein innokkaimmin.   

Edelliset EU-vaalit käytiin viisi vuotta sitten vuonna 2019.  Silloin palvelu- ja myyntityöntekijöistä äänesti vain 29,5 prosenttia, erityisasiantuntijoista 62,4 prosenttia. Suomen vähiten tienaavasta 10 prosentista äänesti 29,5 prosenttia, mutta parhaiten tienaavasta äänesti 60 prosenttia. Äänestysprosentti oli kaikkiaan 40,8.

Vanhemmat äänestävät nuoria enemmän, parisuhteessa olevat enemmän kuin yksinelävät. 

On selvää, että EU:n päätöksentekijäksi valitut edistävät äänestäjilleen tärkeitä asioita. Siksi olisi tärkeää, että myös pienituloisten ja palveluammateissa toimivien tärkeät asiat saisivat enemmän puolustajia Euroopan parlamenttiin. 

Miten se onnistuu? Se onnistuu äänestämällä ehdokasta, joka ajaa Sinulle tärkeitä asioita.  

Mitä mieltä puolueet ovat työntekijöitä koskevista asioista?

SAK lähestyi puolueita kysymyksillä, joissa selvitettiin puolueiden kantaa työntekijöitä koskeviin teemoihin.

Kysymyksiin vastasivat Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP), Suomen Keskusta (Kesk.), Kansallinen Kokoomus (Kok.), Svenska folkpartiet i Finland (RKP), Suomen Kristillis­demokraatit (KD), Vihreä liitto (Vihr.) sekä Vasemmistoliitto (Vas.). Perussuomalaiset (PS) ja LiikeNyt (Liik.) eivät pyynnöstä huolimatta vastanneet kyselyyn.

Lisätietoa puolueiden perusteluista ja ammattiliittojen yhteisistä tavoitteista sivulla www.sak.fi/eurovaalit

Mikä EU-parlamentti?

EU:n lainsäädäntö syntyy Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission yhteistyössä.

EU:n kansalaiset – Sinä – valitsevat vaaleilla europarlamentin jäsenet. Sinä voit äänestää siitä, ketkä ovat Suomen edustajia ja millaisia asioita he ajavat.

Jäsenvaltiot saavat parlamenttiin edustajia asukaslukunsa perusteella. Suomalaiset valitsevat 15 jäsentä parlamentin 720 jäsenestä. Jäsenet toimivat parlamentissa poliittisen ryhmän jäseninä, mutta voivat tehdä yhteistyötä yli ryhmärajojen esimerkiksi kotimaataan koskevissa asioissa.

Lue lisää päätöksenteosta EU:ssa

EU-päätöksenteko, lippu, kartta

Haku