Hyppää sisältöön
Artikkelit

13.03.2024 08:48

9 kysymystä työttömyysturvaleikkauksista: Lapsikorotusten poisto

Mitä tarkoittaa lapsikorotusten poisto, kenen ehdoilla se tehdään ja kuinka lasten käy + 7 muuta kysymystä.

Työttömyyspäivärahan lapsikorotukset poistuvat huhtikuun 2024 alusta. Nyt työtön vanhempi on saanut työttömyyspäivärahaansa yhdestä 7 €/päivä, kahdesta 10,29 €/pv ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 13,26 €/pv. Lapsikorotusten poistamisen eli leikkausten myötä työttömän lapsiperheen vanhemman työttömyysturvasta lähtee 150–285 euroa kuukaudessa.

Kysymme mistä tässä oikein on kysymys Palvalualojen ammattiliitto PAMin sosiaalipoliittiselta asiantuntija Egezona Kllkoqi-Bublakulta.

Miten hallitus perustelee lapsikorotusten poistoa?

Hallitus perustelee lapsikorotuksen poistoa työttömyysturvan yksinkertaistamisella ja sen yhdenmukaistamisella muiden päivärahaetuuksien kuten sairauspäivärahan kanssa.

Korvaako hallitus jotenkin lapsikorotusten poistoa?

Hallitus korottaa alle 3-vuotiaiden, yksinhuoltajien lasten ja monilapsisten perheiden lapsilisiä perheen tulotasosta riippumatta. Lisäksi hallitus aikoo ottaa käyttöön lapsikohtaisen työtulovähennyksen ja tekee nimellisen korotuksen lapsiperheiden asumistukeen.

Kompensoivatko lapsilisät lapsikorotuksen poiston?

Eivät. Lapsikorotuksen poisto aiheuttaa työttömille lapsiperheille paljon suuremman menetyksen kuin mitä hallitus kompensoinnit tuovat. Suunnitellut lapsilisän korotukset ovat huomattavasti pienempiä (10–26 €/kk per lapsi) kuin työttömyysturvan lapsikorotusten lopettamisen vaikutus (150 €/kk – 285 €/kk). Lapsilisän korotus ei huomio pienituloisia, vaan kohdistuu kaikille. Toimeentulotukea saavat lapsiperheet eivät hyödy lapsilisän korotuksesta mitään, sillä korotus pienentää toimeentulotukea.

PAMin Annika Rönni-Sällinen: ”Naisiin ja perheisiin kohdistuvat leikkaukset eivät aiheuta pientäkään epäröintiä yhdessäkään hallituspuolueessa”
Lue lisää aiheesta

Entä verotuksen työtulovähennys?

Hallitusohjelmassa mainittu lapsikohtainen työtulovähennys (50 €/lapsi) kohdistuu työtuloa saaviin, ei työttömiin. Se ei kohdistu pienituloisiin.

Asumistuessa tehtävät pienet korotukset lapsiperheille eivät myöskään korvaa työttömyysturvan lapsikorotuksista luopumista varsinkaan, kun asumistukea leikataan reippaasti.

Miten korotusten poisto vaikuttaa yhteiskuntaan?

Työttömyysturvasta lapsikorotusten poistamisella ja tekemällä muita leikkauksia sosiaalietuuksiin lisätään lapsiköyhyyttä. Hallitus arvioi, että lapsien pienituloisuusaste kasvaisi 2,6 prosenttiyksikköä. Jo nyt lapsista n. 12 % elää köyhyydessä Suomessa vuoden 2021 tulojakotilaston mukaan. Sosiaalisiin ongelmiin puuttuminen myöhemmässä iässä tulee yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi kuin nyt.

Miten korotuksen poisto vaikuttaa lapsiin?

Lapsuudessa koettu köyhyys ja perheen toimeentulovaikeudet ovat haitallisia lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle, ja ne vaikeuttavat yhteiskunnan toimintoihin kiinnittymistä läpi elämän jopa ylisukupolvisesti.

Onko hallitus arvioinut, miten lapsikorotuksen poisto vaikuttaa lapsiin ja perheisiin?

Ei riittävästi. Hallitusohjelmassa todetaan, että ”hallitus edistää lapsiperhemyönteistä politiikka kaikilla tasoilla ja kiinnittää huomiota lapsi- ja perhevaikutusten arviointiin päätöksenteossa”. Hallituksen työttömyysturvamuutoksia koskevassa esityksessä ei ole kuitenkaan tehty minkäänlaista arviota leikkauksien vaikutuksista – puhumattakaan, että olisi tehty lapsi- ja perhevaikutusten arviointia.

Kannattaako PAM sosiaaliturvan yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista?

Kannattaa. Sosiaaliturvajärjestelmä pitää yksinkertaistaa, yhdenmukaistaa ja byrokratiaa vähentää, mutta niin, ettei heikennetä kohtuuttomasti yhden ihmisryhmän asemaa ja toimeentuloa.

Kannattaako PAM lapsikorotusten leikkausta?

Ei kannata. Perustelut löytyvät yltä.


PAM vastustaa kaikkia Orpon-Purran hallituksen esityksiä työttömyysturvan heikentämisestä. Lue lisää

Haku