Hyppää sisältöön
Artikkelit

10.10.2023 14:17

9 kysymystä työttömyysturvaleikkauksista: Suojaosan poisto

Mitä suojaosan poisto merkitsee? Kuinka leikkausta perustellaan ja lisääkö se työllisyyttä + 7 muuta kysymystä.

Orpon-Purran hallitus on leikkaamassa työttömyysturvaa poistamalla siitä 300 euron suojaosan.  Työttömyysturvan suojaosa tarkoittaa, että työttömyyspäivärahaa saava työtön työnhakija voi tienata enintään 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vähentää hänen päivärahaansa. Suoja-osan turvin esimerkiksi moni keikkatyöntekijä on pystynyt ottamaan helpommin työtä vastaan.

Kysymme mistä tässä oikein on kysymys Palvalualojen ammattiliitto PAMin sosiaalipoliittiselta asiantuntija Egezona Kllkoqi-Bublakulta.

Milloin ja miksi suojaosa on otettu käyttöön?

Se otettiin käyttöön Jyrki Kataisen (kok) hallituksen aikana noin 10 vuotta sitten. Silloinen hallitus perusteli sen kannustavan työn tekemiseen, pienipalkkaisen, lyhytkestoisenkin työn vastaanottamiseen ja sillä tavoin työmarkkinoilla pysymiseen ja kiinnittymiseen. Suojaosa otettiin samoista syistä käyttöön asumistuessakin vuotta myöhemmin. Tosin Orpon-Purran hallitus aikoo poistaa senkin.

PAM painottaa, että asumistuen leikkaukset tulevat lisäämään työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia

Lue lisää Aiheesta

Miten hallitus perustelee suojaosan poistamista?


Hallitus on arvioinut, että suojaosan poistolla kannustetaan ihmisiä siirtymään osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön. Hallitus toistaa usein tavoitteekseen: Työnteon pitää kannattaa aina. Suoja-osa ollaan nyt poistamassa samoilla perusteilla, kun se aiemmin otettiin käyttöön. Tämä herättää kummastusta.

Menevätkö ihmiset kokoaikatyöhön, kun suojaosa poistetaan, kuten hallitus perustelee?

Eivät, koska kokoaikatyötä ei ole kaikille. Esimerkiksi palvelualoilla alkaneista työsuhteista noin 60 % oli osa-aikaisia vuonna 2022. Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoimatiekartta -hanke totesi, että työnantajien työvoiman tarve on muuttunut eivätkä työnantajat tarjoa kokoaikatyötä.[1]

Työmarkkinoilta syrjäytyvien määrä uhkaa kasvaa työttömyyden pitkittyessä.

”Oletus jatkuvasta kokoaikatyöstä on vanha”
Lue lisää aiheesta

Kannattaako kaikki työnteko sitten, kun suojaosa poistetaan?

Ei kannata, sillä ilman suojaosaa kaikki työtulot vähentävät työttömyysetuutta. Niinpä työnteko kannattaa työttömälle rahallisesti vasta, kun työstä saatava palkka on suurempi kuin työttömyysturvaa ja työssäkäynnistä syntyvät kulut yhteensä.

Mitä suojaosan poistamisesta seuraa yhteiskunnalle?

Työttömyysjaksot todennäköisesti pitenevät, sillä tutkimusten mukaan työttömyysaikana työskentely lisäisi todennäköisyyttä työllistyä kokoaikaisesti. Nyt kannuste työskennellä poistuu.[2]

Työmarkkinoilta syrjäytyvien määrä uhkaa kasvaa työttömyyden pitkittyessä.

Mitä suojaosan poistamisesta seuraa palvelualojen yrityksille?

Suojaosien poistamisella vaarannetaan palvelualojen työvoiman saantia, kun kannuste ottaa pätkätöitä poistuu. Lisäksi vaikutetaan alojen veto- ja pitovoimaan.

Mitä suojaosan poistamisesta seuraa työttömälle tai osa-aikatyöntekijälle?

Suojaosan poistaminen yhdistettynä muihin työttömyysturvan leikkauksiin heikentää merkittävästi osa-aikaisten työntekijöiden toimeentuloa.

Keneen suojaosan poiston vaikutukset kohdistuvat?

Työttömyysturvan leikkauksen lainvalmistelussa on arvioitu, että suojaosan poiston vaikutukset painottuvat naisiin. Sovitellun ansiopäivärahan saajista 64 % ja Kelan työttömyysetuuden saajista 61% oli naisia vuona 2022. Osa-aikatyö taas on yleisintä palvelualoilla.

Miksi PAM vastustaa suojaosan poistamista?

Katso edeltä. Suoja-osan poistamisella on paljon enemmän negatiivisia vaikutuksia kuin positiivisia. Pahimmillaan se johtaa syvenevään työttömyyteen ja lisää köyhyyttä.


PAM vastustaa kaikkia Orpon-Purran hallituksen esityksiä työttömyysturvan heikentämisestä. Lue lisää www.pam.fi/PainavaSyy

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoimatiekartta-hanke 2022, Työttömyysturvan suojaosa ja työttömyyden aikainen työskentely Kyyrä, Tomi; Matikka, Tuomas; Pesola, Hanna (2018-07-06): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160959

Haku