Hyppää sisältöön
Blogit

07.01.2024 19:55

Alkoholipolitiikan suunnanmuutos kävisi kalliiksi

Kauppojen hyllyille ollaan tuomassa aiempaa vahvempia alkoholijuomia. Lakiuudistuksen läpimeno heikentäisi ravintoloiden asemaa, lisäisi alkoholiongelmia ja kasvattaisi sote-menoja.

Mikko Laakkonen toimii koulutus- ja elinkeinopoliittisena asiantuntijana PAMissa.

Suomen alkoholipolitiikalla on pyritty ennaltaehkäisemään alkoholin haittoja. Tätä pitkän linjan strategiaa on symboloinut alkoholimonopoli Alko, jonka tehtävänä on ollut alkoholin myynnin kontrollointi, ei maksimointi.

Nyt Petteri Orpon hallitus pyrkii muuttamaan alkoholin normaaliksi kulutustuotteeksi, jonka myynnin pitäisi tapahtua markkinaehtoisesti ja mahdollisimman vaivattomasti. Parhaillaan käsiteltävänä oleva lakiesitys, joka sallisi vahvempien, korkeintaan 8 prosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynnin kaupoissa. Toteutuessaan muutos tulisi voimaan vielä tänä keväänä.

Hallituksen ehdotus ei kuitenkaan ota huomioon alkoholin erityisluonnetta ja siitä yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Palvelualojen ammattiliiton näkökulmasta meillä on elinkeinopoliittisia, terveyspoliittisia ja työpaikkojen turvallisuuteen liittyviä syitä olla lämpenemättä hallituksen ehdotukselle.

Lakiuudistuksen läpimeno heikentäisi ravintoloiden asemaa, lisäisi alkoholiongelmia ja kasvattaisi sote-menoja. Lisäksi kaupan työntekijöiden turvallisuus olisi uhattuna.

  1. Hallituksen esitys toisi kauppoihin nykyistä vahvempia alkoholijuomia. Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos vaikuttaisi todennäköisesti ravintoloiden asemaa heikentävästi suhteessa kaupan alaan. Ravintolat, jotka edelleen kamppailevat koronapandemian jälkimainingeissa muun muassa työvoiman saatavuuden suhteen, kärsisivät muutoksesta lisää. Vaikutusarvion mukaan työllisyys kaupan alalla ei muutoksen seurauksena kasvaisi, sen sijaan työntekijöiden sairauspoissaolot todennäköisesti lisääntyisivät.
  2. Lakiuudistus toisi markkinoille satoja uusia kauppoja, joilla on oikeus myydä vahvempia alkoholijuomia. Alkoholin tarjonta lisääntyisi ja saatavuus paranisi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimukset osoittavat selkeästi alkoholin myynnin ja alkoholiongelmien välisen yhteyden. Muutos vaikuttaisi negatiivisesti kansanterveyteen kasvattaen sote-menoja ja heikentäen julkista taloutta.
  3. Kaupan työntekijöiden turvallisuus heikkenisi, jos vahvempien alkoholijuomien myynti sallittaisiin vähittäismyyntiliikkeissä. Aiemmat kokemukset osoittavat, että alkoholin myynnin lisääntyminen johtaa turvattomuuden ja vaaratilanteiden kasvuun kaupoissa. Tämä voi näkyä esimerkiksi asiakkaiden häiriökäyttäytymisenä tai ryöstöjen määrän lisääntymisenä. Työntekijöiden hyvinvoinnin tulisi olla etusijalla, ei helpompien alkoholiostosten.

En vastusta alkoholin myyntiä, enkä ole sormea heristelevä raittiusmies. Toki kuluttajan olisi helpompi napata vahvempi erikoisolut ostoskärriin kauppareissun yhteydessä.

Mutta, hallituksen nykyiset suunnitelmat toisivat enemmän haittoja kuin hyötyjä. Alkoholipolitiikan muutokset eivät ole vain numeroita paperilla, vaan niillä on todellisia vaikutuksia ihmisten elämään ja yhteiskuntaan laajemmin.

Hallituksen ideologisella, alkoholipolitiikkaa vapauttavalla junttauksella tulisi olemaan kallis lasku.

Blogin kirjoittaja Mikko Laakkonen toimii PAMissa koulutus- ja elinkeinopolitiikasta vastaavana asiantuntijana.

Kuva: Jaakko Lukumaa

Haku