Hyppää sisältöön
Uutiset

20.12.2023 09:57

EU:ssa sopu yritysten vastuusta koko ketjusta

EU-tasolla päästiin sopuun direktiivistä yritysten yhteiskuntavastuusta, valvonnasta ja sanktioista.

EU:n neuvosto ja parlamentti pääsivät viime viikolla sopuun yritysvastuudirektiivin sisällöstä. Direktiivin myötä suuryrityksille tulisi velvoite tunnistaa, arvioida, ehkäistä, lopettaa ja korjata kielteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia niin omassa kuin alihankkijoidensa toiminnassa. Räikeistä rikkeistä seuraisi mainehaitan lisäksi tuntuvat sakot.

—Suomalaisten vastuullisten yritysten etu on, että eurooppalaisilla ja maailman markkinoilla kilpaillaan reiluilla säännöillä eikä työntekijöiden perusoikeuksia polkemalla ja ympäristöä tuhoamalla, toteaa PAMin EU-vaikuttamisesta vastaava asiantuntija Tiina Huotari.

Yritysvastuudirektiivi koskisi yrityksiä, joilla on yli 500 työntekijää ja yli 150 miljoonan liikevaihto maailmanlaajuisesti sekä yrityksiä, joilla on yli 250 työntekijää ja yli 40 miljoonan liikevaihto, josta vähintään 20 miljoonaa tulee riskialalta. Riskialoja ovat muun muassa tekstiiliteollisuus, maatalous ja rakentaminen. Direktiivissä säädettäisiin myös kansallisesta valvonnasta ja sanktioista, joita ovat mainehaitta ja tuntuvat sakot. Lisäksi ihmisoikeusloukkausten uhreille tulisi mahdollisuus hakea oikeutta.

Direktiivin kaikista yksityiskohdista ei vielä ole tietoa, ja direktiivistä on vielä pitkä tie toimeenpanoon kansallisella tasolla.

—Aiomme olla vahvasti vaikuttamassa siihen, miten direktiivi viedään käytäntöön Suomessa.  Ammattiliitoilla on tietoa työntekijöiden oikeuksista ja niiden toteutumisesta käytännössä myös globaalisti, joten liittojen asiantuntemus yritysvastuun toteutuksessa ja valvonnassa on välttämätöntä, toteaa PAMin maailmanlaajuisista asioista vastaava asiantuntija Mari Taivainen.

Taivainen nostaa esimerkkinä ammattiliittojen merkityksestä Etelä-Afrika viinitilat ja yritysvastuun alkoholijuomien globaaleissa tuotantoketjuissa. PAM, maailmanliitto IUF ja Alko ovat yhteistyössä tukeneet paikallisia ammattiliittoja. Yhteistyön myötä Alko saa liitoilta arvokasta tietoa viinitilojen päivittäisestä todellisuudesta ja mahdollisuuden puuttua ongelmiin. Lue lisää

Helpompi ennaltaehkäistä kuin korjata vahinkoa

PAMin liittokokouksen yhteydessä järjestetyssä seminaarissa UNI Europan kaupan alan johtaja Annika Flaten korosti EU direktiivin eli sitovan lainsäädännön merkitystä.

—Tiedämme, että kun jokin tehdään yrityksille pakolliseksi, se tulee niille paljon tärkeämmäksi koska ne haluavat välttää oikeudellisia riskejä. Ja on helpompi ennaltaehkäistä ongelmia kuin korjata niitä jälkikäteen.

Flaten näkee direktiivin mahdollisuutena edistää työntekijöiden ihmisoikeuksia globaalisti.

—Ihmisoikeustarkastukset antavat mahdollisuuden vaatia yrityksiä vastuuseen niiden vaikutuksista työntekijöihin riippumatta yrityksen rakenteesta. Enää monimutkaisia yritysrakenteita ja pitkiä tuotantoketjuja ei voi käyttää vastuun välttämiseksi. Yrityksillä pitää jatkossa olla prosessit, jotka ehkäisevät ongelmia. Nyt meillä on ammattiyhdistysliikkeenä tärkeä paikka varmistaa, että asetamme riman korkealle sen suhteen, miten lainsäädäntö viedään käytäntöön.

UNI Europa onkin kehittänyt ammattiliitoille ja luottamusmiehille työkalupakin, jonka avulla yritysten ihmisoikeusvaikutusten läpivalaisua ja hallintaa on mahdollista arvioida.

Teksti: Hildur Boldt

ITUC Global Index of Human Rights 2023

Lue lisää:

Haku