Hyppää sisältöön
Blogit

25.05.2023 11:06

Haastava neuvottelukierros tuotti tulosta

Viime vuoden puolella aloitetut pamilaisten alojen työehtosopimusneuvottelut on saatu valmiiksi. Alusta lähtien talven neuvottelut olivat vaikeat. Ratkaisuihin pääseminen on vaatinut tuekseen lakonuhkia ja enemmän toteutuneita lakkoja kuin koskaan koko PAMin 20 toimintavuoden aikana. Lopputulokset ovat pääsääntöisesti tyydyttäviä. Parhaillaan arvioimme tuloksia sopimus sopimukselta tavoitteena pohjustaa tulevaa kehitystyötä huolella.

PAMin hallitus päätti viime joulukuussa, että kaikilla sopimusaloilla tavoitellaan kaudelle 200 euron pysyviä palkankorotuksia kuukausitasolla. Tässä kohtaa on hyvä palauttaa muistiin, miksi tähän päädyttiin. Lähtökohta oli se, että teollisuuden työnantajat eivät viime syksynä olleet valmiit sopimaan työntekijöille riittäviä palkankorotuksia huolimatta hintojen rajusta noususta. Myös kaupan alan työnantajat vetäytyivät palkkaneuvotteluista ja kaikki muutkin palkkaneuvotteluista sopineet työnantajat jäivät odottamaan teollisuuden työehtosopimusneuvottelujen lopputulosta.

Yhteistyötä SAK:laisten liittojen kesken

Asian ratkomista pohdittiin SAK:laisten liittojen kesken ja joulukuussa teimme päätöksen ammattiliittojen yhteisestä palkkaliitosta. Palkkaliiton tarkoituksena oli yhteistä voimaa käyttäen turvata kaikille aloille ostovoiman turvaavat palkankorotukset. Yhteisenä tavoitteena oli Saksan teollisuuden ratkaisujen taso. Pamilaisilla aloilla tämä tarkoittaisi 200 euron korotusta.

Painotus nostaa alimpia palkkoja

Tulokset ovat säällisiä. Kaikilla aloilla ei kuitenkaan saavutettu euromääräisiä korotuksia ja haluttua painotusta juuri alimpiin palkkoihin. Sen esteenä ei kuitenkaan ollut asetettu yhteinen palkankorotustavoite. Työnantajat nostivat riittävien palkankorotusten esteeksi esimerkiksi ”palkkatilastojen puuttumisen alalta”. Tätä palkkojen tilastointitehtävää on tähän asti hoitanut työnantajapuolen edunvalvoja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK). Tämä järjestely ei selvästikään toimi.

Palkkatilastot tasapuolisesti  neuvotteluosapuolten käyttöön

Näkisin tähän ratkaisuna jo aiemmin tekemämme esityksen tilastointitehtävän siirrosta. Ehdotamme, että Suomeen perustetaan uusi julkinen toimija, joka kerää ja analysoi yrityksiltä saadut palkkatilastotiedot ja jakaa ne tasapuoleisesti eri osapuolille. Tällaisesta toimijasta on hyviä kokemuksia Ruotsissa, jossa Medlingsintitutet tarjoaa luotettavaa tietoa molemmille neuvotteluosapuolille.

Ammattiyhdistysliike jatkaa työtä paremman työelämän puolesta

Haastavasta rupeamasta huolimatta työehtosopimusneuvottelut osoittivat taas sen, että kollektiivisella sopimisella on paikkansa työmarkkinoilla. PAMin osalta sovimme reilun 400 000 palvelualan palkansaajan työehdoista ja palkankorotuksista. Yrityksiä, jotka noudattavat näitä sopimuksia on kymmeniä tuhansia. Sinänsä tehokasta toimintaa, jota hoitaa vain kourallinen ihmisiä.

Ammattiyhdistysliikkeellä on edelleen mandaatti neuvotella ja sopia työehdoista. Olemme työskennelleet suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseksi yli sata vuotta ja tulokset ovat hyviä. Työelämän innovaatiot ja aikaan sopivat uudet ratkaisut pystytään jatkossakin hoitamaan pohjoismaisen työmarkkinamallin mukaan, joka perustuu jatkuvaan dialogiin ja tahtoon hoitaa asioita yhdessä osapuolten välillä.

 

 

 

Haku