Hyppää sisältöön
Uutiset

15.04.2024 13:32

Häirintävapaa palveluala on kaikkien oikeus

Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen, erilaisuuden hyväksyminen, fyysisen koskemattomuuden suoja, työpaikka ilman väkivallan uhkaa, avoimuus ja riittävä perehdytys. Näistä elementeistä pamilaiset työsuojeluvaltuutetut rakentaisivat parempaa työelämää ja työpaikkojen hyvinvoivaa arkea.

Ryhmäkuva kuudesta miehestä ulkona aurinkoisena päivänä. Kaksi miestä edessä ja neljä taustalla puoliksi näkyvissä. Kaikki katsovat kameraan.
Häirintä on palvelualoilla yleistä ja muutos parempaa vaatii työpaikoilla asiaan tehokasta puuttumista ja entistä selkeämpiä toimintaohjeita. Kuvassa PAMin työsuojelupäivien osallistujia.

PAMin työsuojelupäivät kokosivat reilu 60 pamilaista työpaikkojen työsuojeluvaltuutettua ja luottamushenkilöä yhteen saamaan oppia ja jakamaa ajatuksia työpaikan työsuojelutoiminnan edistämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. PAM tukee ja kouluttaa työsuojeluvaltuutettuja hoitamaan tehtäväänsä työntekijöiden edustajana ja työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavien asioiden edistäjänä.

– Palvelualoilla häirintä ja epäasiallinen kohtelu on ikävän yleinen ilmiö. Myös lähisuhdeväkivallan kokemukset ja vaikutukset työelämään ovat Suomessa olemassa. Tulevaisuudessa tähän voidaan vaikuttaa aiempaa paremmin, koska kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimuksen suositukset tulevat vahvemmaksi osaksi lakejamme, kertoo PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Häirintä on palvelualoilla yleistä ja muutos parempaa vaatii työpaikoilla asiaan tehokasta puuttumista ja entistä selkeämpiä toimintaohjeita sen lisäksi, että laki jo määrittelee työnantajan velvollisuudeksi puuttua häirintään

– Yhä useammin työsuojeluvaltuutetutkin joutuvat kohtaamaan häirinnän ja väkivallan eri muotoja toimissaan työntekijöiden edustajina työpaikoilla. Tavoitteena on lisätä näistä aiheista tietoa ja antaa työkaluja asioiden hoitamiseen sekä neuvoa työntekijöitä.

Lähisuhdeväkivallan vaikutukset huomioitava työturvallisuustyössä

Kähärä huomauttaa, että palvelualojen työntekijät kohtaavat häirintää monelta eri taholta niin asiakkailta kuin työyhteisön sisältä. Merkittävä tekijä työntekijän työhyvinvointiin on myös hänen kokemansa turvallisuus tai turvattomuus työpaikan ulkopuolella.

Eduskunta päätti 19.3.2024 ratifioida ILO:n perussopimuksessa häirinnän ja väkivallan ehkäisemisen suosituksen, joka tunnistaa myös lähisuhdeväkivallan työpaikkaväkivallaksi.

Kähärä pitää eduskunnassa tehtyä päätöstä merkittävänä ja sen vaikutukset suomalaiseen työelämään voivat olla huomattavia.

– Kyseisen ILO:n suosituksen mukaan lähisuhdeväkivallan kohteiksi joutuneille voidaan myöntää esimerkiksi väliaikainen irtisanomissuoja. Ja työnantajaa velvoitetaan huomioimaan lähisuhdeväkivallan riskien pienentämistä esimerkiksi tarjoamalla joustavia työaikajärjestelyjä tai antamaan vapaata. Tämä suositus tulee nyt osaksi suomalaista lainsäädäntöä, Kähärä kertoo.

Kähärä korostaa, että lähisuhdeväkivallan ottaminen huomioon työpaikan työturvallisuustyössä on tärkeää.

–Työntekijän kohtaama lähisuhdeväkivalta voi vaikuttaa työntekijän työkykyyn, työn vastaanottamiseen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä esimerkiksi mahdollisuuksiin osallistua ja ottaa osaa työyhteisön kehittämiseen tai järjestettäviin koulutuksiin. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, joka voi vaikuttaa koko työyhteisöön, Kähärä toteaa.

– Siksi lähisuhdeväkivalta ja sen vaikutukset on otettava vahvemmin mukaan työpaikan riskienarviointeja, työhyvinvointi- ja työturvallisuussuunnitelmia tehdessä.


Kuvassa vasemmalta: Tomi Rautiainen, Jukka Koljonen, Jan Dunderfelt, Mats Eriksson, Jouni Kelaranta ja Simani Saman

Teksti ja kuva: Minna Räsänen

Haku