Hyppää sisältöön
Uutiset

28.02.2023 16:50

Joka neljäs pelkää työttömäksi jäämistä

PAMin jäsenkysely osoitti, että työttömyys pelottaa yhä. Työssäkäyvistä 80% kokee huolia omasta taloudestaan.

PAMin tuoreessa marraskuussa tehdyssä jäsenkyselyssä joka neljäs vastaaja pelkäsi työttömäksi jäämistä. Eniten työttömäksi jäämistä pelkääviä oli alle 30-vuotiaiden joukossa, vähiten taas yli 60-vuotiaissa.

Tulosta voi pitää outona, jos kuuntelee julkisuudessa käytyä keskustelua. Sen perusteella voisi päätellä, että työttömyysturvan taso on niin korkea ja kesto niin pitkä, ettei työttömyys ole minkäänlainen pelote kenellekään, vaan juuri sen vuoksi meillä on työvoimapulaa. Työttömyysturvalla olo on muka lokoista.

Tosiasiassa työttömyyden aiheuttama romahdus tuloissa on merkittävä, vaikka työntekijä saisikin ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. 2000 euroa palkasta ansioturva on noin 1300 euroa. Verojen jälkeen siitä käteen noin 1000 euroa. 

Porras ei nopeuta

Työvoimapulan Suomessa on puhuttu paljon työttömyysturvan porrastuksesta. Työttömyysturvan porrastuksella tarkoitetaan, että ihminen saa sitä vähemmän rahaa, mitä pidempään hän on työttömänä.

Porrastamista perustellaan sillä, että sen avulla työttömät saataisiin nopeammin töihin. Työttömyysturvan porrastuksen hyöty on kuitenkin suhteellista. Tosiasiassa valtaisa osa työttömistä työllistyy varsin nopeasti työttömyyden alettua. Työllistyminen ajoittuu ansiopäivärahakauden päättymiseen melko harvalla, kuten kuvasta näkyy. 

Apua, ei rankaisemista

PAMin mielestä työpaikkansa menettänyttä ei pidä rangaista, vaan auttaa eteenpäin. Käyttöön otettu Pohjoismainen työnhakumalli toimii tähän suuntaan. Viime vuosikymmenenä tehtiin päinvastaista politiikkaa ja kuristettiin työttömän asemaa. Leikkaukset eivät auta työtöntä työllistymään, vaan vaikeuttavat tarpeettomasti arkea.

PAMin mielestä heikennyksen sijaan pienimpiä ansiosidonnaisia päivärahoja pitäisi nostaa tulevalla vaalikaudella. Sen lisäksi pitäisi helpottaa työttömyysetuudella opiskelua ja tehdä opintotuesta aikuisopiskelijalle houkuttelevampi.

Avoimien työpaikkojen täyttöä taas helpottaisi, jos työpaikat olisivat hyviä,  takaisivat toimeentulon. Voit tutustua muihin PAMin tavoitteisiin täällä.

Työttömyysturvan porrastus on useamman puolueen aatoksissa ja esimerkiksi EK on esittänyt sitä useaan otteeseen.

SAK:n ja jäsenlittojen eduskuntavaalikampanja Vaalistaja kysyi puolueilta niiden kantaa siihen, pitääkö ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso ja pituus pitää ennallaan seuraavan vaalikauden aikana. Perin moni puolueista halusi porrastaa turvaa.

Eduskunnan kokoonpanosta riippuu, miten asiassa käy. Jokainen äänioikeutettu taas voi vaikuttaa siihen, millainen on eduskunnan kokoonpano.  Voit lukea lisää puolueiden kannoista täältä.

Haku