Hyppää sisältöön
Artikkelit

25.01.2024 14:19

Erottuva työhakemus ja pätevä CV – näin ne tehdään

Uusi vuosi ja uusi työpaikka? Vaiko ensimmäisiä kesätöitä hakemassa? Alkuvuosi on tiivistä työnhaun aikaa, joten omat työnhakudokumentit kannattaa nyt päivittää.

Laadukkaat työnhakudokumentit ovat työnhaussa menestymisen ensimmäinen askel. Kuvituskuva: Shutterstock

Miten onnistua työnhaun ensimmäisessä askeleessa eli CV:n ja hakemuskirjeen laatimisessa? 

− Onnistuneiden työnhakudokumenttien taustalla on aina oman osaamisen tunnistaminen, kertoo uravalmentaja Emilia Sorajoki työelämäpalveluita tarjoavasta Coollasta. 

Oman työelämäosaamisen tunnistaminen lähtee tämän hetken taitojen ja työnantajan vaatimusten suhteuttamisesta. Emilia esittää kaksivaiheisen prosessin, jonka avulla työnhakija voi kartoittaa omaa osaamistaan. 

− Ensin voi lähteä etsimään kiinnostavia oman alan työpaikkailmoituksia. Etsi 10 ilmoitusta ja kopioi Wordiin ominaisuuksia, joita työnantaja on listannut. Näin saat kuvaa työnantajien tämänhetkisistä toiveista ja tarpeista.  

− Seuraavaksi lähdetään jalostamaan taitolistaa oman osaamisen kautta. Pohdi jokaisen ominaisuuden kohdalla, miten se on konkreettisesti näkynyt aiemmassa työssä, harrastuksissa ja opinnoissa. Näin rakentuu konkreettinen kuva omasta osaamisesta suhteessa työnantajan vaatimuksiin. 

Kun osaamista on kartoitettu, voi siirtyä sanoittamaan taitojaan. Verbikontekstihyöty -tekniikka on erinomainen tapa sanoittamiseen, Emilia paljastaa.  

− Tekniikka perustuu rakenteeseen, jossa virke aloitetaan verbillä, esimerkiksi “kommunikoin avoimesti”, siirrytään kontekstiin “työvuorossa kollegoiden kanssa” ja lopetetaan hyötyyn “jonka avulla minimoin virheitä, joka lisää työturvallisuutta”.  

Ohita sudenkuopat

Mitä jos haastattelukutsuja ei tunnu saapuvan ja miten välttää yleisimmät sudenkuopat?

− Ensimmäiseksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko hakemus räätälöity työtehtävään. Hakemuksessa kannattaa käydä läpi, vastaako se varmasti ilmoituksessa mainittuihin asioihin, Emilia tiivistää.

Alaa vaihtaessa kannattaa huomio kiinnittää alan sanastoon. Esimerkiksi jos tarjoilija hakee töitä hotellin respasta, kannattaa hänen käydä läpi omat taidot sekä respan työssä vaadittavat taidot. 

​​Sisältääkö CV haettavan alan asiasanoja? Entä kertooko se osaamisesta siitä näkökulmasta, mitä uudella alalla vaaditaan? 

Toiseksi pitää muistaa, että CV ja hakemus ovat pari, mutta niiden sisällön tulee olla erilainen ja toisiaan täydentävä.

Uravalmentaja Emilia Sorajoki auttaa PAMin jäseniä työhakuun ja urakehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Vältä toistoa

−  Älä toista hakemuksessa samoja asioita kuin CV:ssä. Jos hakemus toistaa CV:tä vain vähän pidemmin, niin se ei yleensä tuota tulosta. Toisesta haetaan aina lisätietoa ensimmäiselle. Eli esimerkiksi CV:n perusteella kiinnostunut ei halua samoja tietoja hakemuksesta, vaan uutta, CV:tä tukevaa informaatiota hakijasta, Emilia tiivistää. 

Kolmanneksi Emilia suosittelee kiinnittämään huomiota konkretiaan. Yleisiä termejä, kuten “monenlaiset”, “useanlaiset” ja “asiakaspalvelun tehtävät” kannattaa välttää. 

−  Moni käyttää yleisiä termejä huomaamatta, että ne eivät kerro hakijan osaamisesta ja tavoista työskennellä mitään.

Emilia kannustaa hakijoita kertomaan osaamisestaan konkreettisesti: “Asiakaspalvelussa otin huomioon asiakkaiden tarpeet ja räätälöin ratkaisuja.” 

Sanallista osaaminen

Uran alkuvaiheessa olevia työnhakijoita Emilia kehottaa kääntymään harrastuksissa ja opinnoissa kartutetun osaamisen puoleen. 

−  Liikuntalajien harrastaja voi tunnistaa taitoja, kuten aikatauluttaminen, oman työn johtaminen ja palautteen perusteella kehittyminen, Emilia avaa. 

Työuran alkuvaiheessa kannattaa keskittyä sanallistamaan, mitä haluaisi oppia ja mikä alalla kiinnostaa. Työnantajaa kiinnostaa mahdollisten taitojen ohella aito motivaatio sekä halu oppia ja kehittyä. 

Lisäksi itsestään kannattaa antaa kuva osana työyhteisöä. Esimerkiksi ”olen saanut palautetta opiskelukavereiltani, että luon positiivista ilmapiiriä ja vaikutan positiivisesti tiimin ryhmähenkeen”.

Hyödynnä PAMin uravalmennus

PAMin uravalmentajan puoleen voi kääntyä, jos haluaa tukea jo valmiiden dokumenttien muokkaamiseen tai tyhjältä pöydältä aloittamiseen. 

Uravalmentajien kanssa on mahdollista räätälöidä dokumentit myös ilmoituskohtaisesti. Dokumentteja voidaan muovata Teams-tapaamisessa tai vaikka sähköpostitse.

−  Valmennuksissa katsotaan aina, että työnhakudokumentit ovat kunnossa. Kun ne on kerran tehty kunnolla, on räätälöinti helpompaa jatkossa, Emilia korostaa.

Urapolulla eteenpäin!

Oletko miettinyt, että haluaisit opiskella jotain lisää tai pohdiskelet omia vahvuuksiasi? Ilmainen urapalvelumme tarjoaa sinulle henkilökohtaista valmennusta sekä erilaisia kursseja ja webinaareja.

Teksti: Tiina Helin
Kuvat: Getty Images, Eeva Anundi

Avainsanat:

jäsenyys työsuhde

Haku