Hyppää sisältöön
Uutiset

13.02.2023 13:52

Mikä muuttuu kaupan työehtosopimusratkaisussa?

PAM ja Kaupan liitto hyväksyivät myöhään viime sunnuntai-iltana työehtosopimusratkaisun kaupan alalle. Kaksivuotinen (1.2.2023-31.1.2025) sopimus tuo työntekijöille parannusta palkkoihin ja työehtoihin.

Kaupan alan työehtosopimusratkaisusta sovittiin PAMin ja Kaupan liiton välillä sunnuntaina 12. helmikuuta.

Kaupan työntekijöiden työehtosopimuksessa on sovittu kaupan alan töiden vähimmäistyöehdoista.

Esimerkiksi myyjä ja varastotyöntekijä löytävät sopimuksesta tiedon, millainen palkka, työaika tai sairausajan palkka hänelle kuuluu maksaa. Ehdot ovat minimiehtoja ja aina voidaan sopia myös paremmista ehdoista.

Kaupan työehtosopimuksen piirissä on noin 200 000 työntekijää.

Luvassa tuntuva palkankorotus
 

Työehtosopimusratkaisu tuo helpotusta kaupan alan toimeentulo-ongelmiin. PAM tavoitteli neuvotteluissa Saksan teollisuuden tasoon vertautuvaa palkankorotusta ja lopputulos on hyvin lähellä tätä tasoa.

Palkkaratkaisu koostuu kertaerästä ja palkankorotuksista 1.6.2023 ja 1.6.2024. Sovitusta kokonaisuudesta muodostuu kaupan alan työntekijöille yhteensä 165 euron palkankorotus ja 400 euron kertaerä.

Maksettavaksi sovittu kertaerä koskee kaikkia kaupan alan työntekijöitä. Osa-aikaisille kertaerä maksetaan työsopimuksessa sovittujen työtuntien suhteessa.

Monia parannuksia sopimustekstiin
 

Palkankorotuksen lisäksi työehtosopimukseen saatiin neuvoteltua monia parannuksia sopimustekstiin.

Sopimus sisältää parannuksia perhevapaiden ajan palkanmaksuun, eli ei-synnyttävän vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee nykyisestä 6 päivästä 36 päivään. Sopimuksessa sovittiin myös toimihenkilöiden ja logistiikan työntekijöiden palkkausjärjestelmän uudistuksesta.

Samalla sovittiin myyjien taulukkopalkkojen korjauksista. Lisäksi nykyiset kielilisämääräykset poistuvat ja 1.2.2023 voimassa olevat kielilisät siirretään osaksi työntekijän kokonaispalkkaa. 

Esihenkilöiden työhyvinvoinnin edistäminen etenee
 

PAMin tavoitteena neuvotteluissa oli parantaa luottamushenkilöiden asemaa. Tässä onnistuttiin, kun neuvotteluissa sovittiin luottamushenkilöille lisää työstävapautusaikaa.

Myös esihenkilöiden työhyvinvoinnin edistäminen etenee. Työtehtävien tulee olla esihenkilön vapaalla ollessa järjestetty siten, että vapaalla olon tarkoitus toteutuu, esim. sijaisuusjärjestelyin tai muilla työnantajan päättämillä tavoilla

Lue lisää kaupan alan työehtosopimusratkaisusta täältä!

Huomaathan, että TES-sivua päivitetään viikolla 7, kun ratkaisuun liittyvä aineisto saadaan tarkastettua ja lisättyä sivustolle.

Haku