Kaupan alan työehtosopimus

Päivitetty: 09.09.2022

Kaupan työntekijöiden työehtosopimuksessa on sovittu kaupan alan töiden vähimmäistyöehdoista. Esimerkiksi myyjä ja varastotyöntekijä löytävät sopimuksesta tiedon, millainen palkka, työaika tai sairausajan palkka hänelle kuuluu maksaa. Ehdot ovat minimiehtoja.

Sopimuksen neuvottelevat työntekijöiden Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja työnantajien Kaupan liitto. Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2022 - 31.1.2024 (1+1 vuotta).

Sopimusta noudatetaan yrityksessä, jonka toimialana on vähittäiskauppa, tukkukauppa, kaupan logistiikka, agentuuritoiminta, kioskikauppa, huolto- ja liikenneasematoiminta, kaupan palvelu- ja tukitoiminta ja konevuokraus. Kaupan työehtosopimuksen piirissä on noin 200 000 työntekijää.

 

Kaupan alan työehtosopimus 1.2.2022-31.1.2024

Työehtosopimuksen taitettu näköisversio 

Kaupan työehtosopimuksen liite – sopimukset ja suositukset

Joustavaa kokoaikätyötä koskevat soveltamisohjeet ja suositukset (lisätty 9.9.2022)

Kokoaikatyön tarjoamista koskevan sopimusmallin soveltamisohjeet (lisätty 9.9.2022)

 

Sisällysluettelo

(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Muita keskeisiä muutoksia

Muuta

Esimiehiä koskevat muutokset


Luottamusmiehille

Taskutes

Alempana linkit dokumentteihin ja niiden jäljessä tiivistelmä muutoksista teksteinä

Kaupan alan työehtosopimuksen muutokset

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen muutokset

Tutustu ja tienaa -sopimus

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Kaupan alan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2022 - 31.1.2024 (1+1 vuotta). Toisen vuoden korotuksesta neuvotellaan 15.12.2022 mennessä. Jos sopimukseen ei päästä, työehtosopimus on irtisanottavissa normaalilla kuukauden irtisanomisajalla päättymään 31.1.2023. Syntyneessä työehtosopimuksessa edistyttiin PAMin tavoitteissa parantaa työstä palautumista ja hyvinvointia.

Palkat

 

Taulukkopalkat 1.5.2022 alkaen

Lisät 1.5.2022 alkaen

 • Palkkoihin yhteensä 2 % korotus. Korotus koskee taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja, työaikalisiä ja luottamushenkilöiden korvauksia. Korotus tehdään 1.5.2022.
 • Toinen palkankorotuserä neuvotellaan 15.12.2022 mennessä.
 • Kahden prosentin korotus koskee kaikkia lisiä ja luottamusmiesten korvauksia.

Luottamusmieskorvaus 1.5.2022 alkaen

Työsuojeluvaltuutetun korvaus 1.5.2022 alkaen

Palkankorotusohje

(Sisällysluetteloon)

 

Alla olevat tekstimuutokset astuvat voimaan 2.2.2022 ellei muuta mainita:


Työaikamääräyksiin parannuksia

PAMin tavoitteena oli neuvotteluissa parantaa kaupan alan työntekijöiden jaksamista, vähentää yötyön kuormittavuutta ja edistää työstä palautumista. Lisäksi PAM tavoitteli työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen helpottamista muun muassa yövuorojen väliin sijoitettavia vapaita pidentämällä. Nämä parannukset työehtosopimukseen saatiin neuvoteltua:

 • Vuorokausilevon minimi pitenee. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuorokausilevosta toisin. Sen tulee kuitenkin olla vähintään 9 tuntia (aiemmin 8 tuntia, tunnin pidennys).
 • Yövuorojen väliin ei saa sijoittaa yksittäistä vapaapäivää.
  • Voidaan poiketa työntekijän kanssa kertaluonteisesti sopien.
 • Viikonloppuvapaiden lisäksi vähintään 3 tuplavapaata/vuosi.
 • Työnantaja ilmoittaa työntekijöille tuntitarkastelun ajankohdasta ja sen kattamasta ajanjaksosta.
 • Kokoaikatyön tarjoamismalli
  • Paikallisesti sovittava malli, jossa työnantaja sitoutuu tarjoamaan kokoaikatyötä ja vastineeksi vapautuu tuntitarkasteluvelvollisuudesta.
 • Lisäksi ohjaavia kirjauksia
  • Tasoittumisjärjestelmän käsittelyn osana käsitellään myös työvoiman käytön tarpeen vaihtelu jakson aikana.
  • Työnantajan huolehdittava, että ruoka- ja kahvitauot voidaan tosiasiallisesti pitää ja ohjeistettava niistä yksintyöskentelyä koskien.

(Sisällysluetteloon)

Palkkausjärjestelmän kehittämistyö etenee

PAMin tavoitteena oli jatkaa palkkausjärjestelmän kehittämistä vastaamaan paremmin alan arkea. PAMin lähtökohta on, että asioista neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Nämä tulokset sisältyvät työehtosopimusratkaisuun:

 • Otetaan käyttöön osaamiseen ja suoriutumiseen perustuva palkanosa.
  • Paikallisesti sovittava vaihtoehto kokemusvuosiportaille.
  • Voimaan 1.1.2023, soveltamisohjeet ja lanseeraus yhdessä Kaupan liiton kanssa.
 • ICT-pöytäkirjan karsittu versio.
  • Muun muassa palkkataulukot ja palkkaryhmittely säilyvät.
 • Toimihenkilötehtävien vaativuusluokitteluun liittyvää työtä jatketaan.
  • Työstetään valmiiksi vuoden 2022 aikana.

(Sisällysluetteloon)

 

Muita keskeisiä muutoksia
 

Muutoksia työaikoihin

 • 27-52-viikkoisen tasoittumisjärjestelmän piiriin myös osa-aikatyöntekijät, edellytyksenä lisäksi
  • Työaika vähintään 30 h/vko. Aiemmin edellytyksenä oli kokoaikatyö (37,5t/vko).
  • Osa-aikatyöntekijöille maksettava suhteutettua kuukausipalkkaa.
 • Mahdollisuus poiketa työhönsidonnaisuusajasta 5 krt/v., jos tarpeen etäyhteyksin järjestettävän kokouksen tai tilaisuuden vuoksi.
 • Työnantaja ja työntekijä voivat sopia aattovapaista kertaluonteisesti toisin.
 • Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 4 tunnin vähimmäistyöajasta kertaluonteisesti toisin.

Yhteistä kehittämistä

 • Perustettiin työryhmä selvittämään perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimuksen määräyksiin. Työn tulee olla valmista 30.4.2022 mennessä.
 • Lisätään ”kaupan logistiikka” soveltamisalaan (täsmentävä kirjaus).
 • Kaupan logistiikan työryhmä.
  • Ulkopuolisen työvoiman käyttö ml. reservityövoimaa koskevat määräykset.
  • Soveltamisalan monitorointi.
  • Vaativampien logistiikkatehtävien tunnistaminen ja niiden kirjaaminen.
 • Koulutuspoliittinen työryhmä jatkaa toimintaansa.

(Sisällysluetteloon)

Muuta

 

Tutustu ja tienaa -sopimus kesälle 2022

 • Tutustu ja tienaa –sopimus kesälle 2022; korvaus 380 euroa (+ 5 euroa aiempaan).

(Sisällysluetteloon)

Esimiehiä koskevat muutokset 
 

Palkat

 • Palkkoihin ja lisiin yhteensä 2 % korotus kuten muillekin työntekijöille, myös vastaavina ajankohtina kuin muillekin (linkki palkka-kohtaan aiemmin tässä wikissä).

Ruoka- ja kahvitauot

 • Toiminnallisten syiden estäessä ruoka- ja kahvitauon pitämisen sovituin tai määrätyin tavoin esimies päättää itse kyseisen päivän tauon sijoittumisen.

Työvuoroluettelo

 • Työvuoroluetteloa laadittaessa esimiehelle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä jatkossa myös soveltuvista taukokäytänteistä.

Vuosivapaat

 • Vuosivapaiden sijoittamisessa pyritään huomioimaan esimiehen toiveet ja työssä jaksamista tukevat järjestelyt.

Vuosittainen keskustelu esimiehen kanssa

 • Vuosittaiseen keskusteluun lisätään velvoitteet käsitellä:
  • palkkausjärjestelmän soveltaminen ja sen perusteet.
  • esimiehen aloitteesta esimiestyölle varatun ajan riittävyys sekä sijaisjärjestelyt.

Esimiesten työhyvinvointi

 • Seurantahanke esimiesten työhyvinvoinhankkeelle. Hankkeessa huomioidaan mm. ikäjohtaminen, työurien pidentäminen, työssä jaksaminen ja jatkaminen. 

(Sisällysluetteloon)

Luottamusmiehille

Linkkejä klikkaamalla materiaalia luottamusmiehille

TES-muutosten voimaantulo ja toteutus (tulossa myöhemmin)

Palkkaratkaisun toteutus (tulossa myöhemmin)

---

Taskutes

Kaupan työehtosopimuksen keskeiset määräykset pähkinänkuoressa.

Taskutes suomeksi

Taskutes ruotsiksi

Taskutes englanniksi

Taskutes venäjäksi

Taskutes viroksi

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme