Kaupan alan työehtosopimus

Päivitetty: 26.05.2023

Kaupan työntekijöiden työehtosopimuksessa on sovittu kaupan alan töiden vähimmäistyöehdoista. Esimerkiksi myyjä ja varastotyöntekijä löytävät sopimuksesta tiedon, millainen palkka, työaika tai sairausajan palkka hänelle kuuluu maksaa. Ehdot ovat minimiehtoja.

Kaupan työehtosopimuksen neuvottelevat työntekijöitä edustava Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja työnantajia edustava Kaupan liitto ry. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2023-31.1.2025 (24 kk). Sitä noudatetaan yrityksessä, jonka toimialana on vähittäiskauppa, tukkukauppa, kaupan logistiikka, agentuuritoiminta, kioskikauppa, huolto- ja liikenneasematoiminta, kaupan palvelu- ja tukitoiminta ja konevuokraus. Sen piirissä on noin 200 000 työntekijää.

Kaupan alan työehtosopimus 1.2.2023-31.1.2025 

 

Sisällysluettelo

(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Muita keskeisiä muutoksia

Esihenkilöitä koskevat muutokset

Kertaerälaskuri

Taskutes

Linkkejä muutoksia koskeviin dokumentteihin:

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Kaupan alan työehtosopimus on voimassa 1.2.2023-31.1.2025 (24 kk).

Palkankorotukset

Palkkaratkaisu muodostuu kertaerästä ja palkankorotuksista 1.6.2023 ja 1.6.2024.

Kertaerä huhtikuussa 2023

 • Kokoaikaiselle työntekijälle 400 euroa. Osa-aikaisen työntekijän kertaerän suuruus määräytyy työsopimustuntien mukaan seuraavasti: työsopimustunnit/37,5*400 (voit laskea kertaerän suuruuden tämän sivun lopussa olevalla laskurilla)
 • Maksetaan huhtikuun 2023 palkanmaksun yhteydessä
 • 200 euroa (puolet) voidaan maksaa viimeistään syyskuun palkanmaksun yhteydessä
 • Edellytyksenä, että työsuhde alkanut viimeistään 1.2.2023 ja voimassa ensimmäisenä maksupäivänä
 • Maksetaan myös, jos työntekijä lomautettuna, sairauslomalla tai perhevapaalla.

Palkankorotukset 1.6.2023

 • Korotetaan henkilökohtaisia kuukausipalkkoja 105 euroa, henkilökohtaisia tuntipalkkoja 0,66 €
 • Korotetaan taulukkopalkkoja 3,88 %:lla
 • Korotetaan lisäksi taulukkopalkkoja
  • Korottamalla B1-taulukkopalkkoja 50 %:lla B2 ja B1 –taulukkopalkkojen erotuksesta
  • Korottamalla C1-taulukkopalkkoja 50 %:lla C2 ja C1 –taulukkopalkkojen erotuksesta
 • Korotetaan luottamushenkilökorvauksia 6 %.

Palkankorotukset 1.6.2024

 • Korotetaan henkilökohtaisia kuukausipalkkoja 60 euroa ja henkilökohtaisia tuntipalkkoja 0,38 euroa
 • Korotetaan taulukkopalkkoja 2,14 %:lla
 • Korotetaan lisäksi taulukkopalkkoja
  • Nostamalla B1-taulukkopalkat B2-taulukkopalkkojen tasolle
  • Nostamalla C1-taulukkopalkkat C2-taulukkopalkkojen tasolle.

Palkankorotusohje 2023-2025 (päivitetty 13.3.2023)

Taulukkopalkat 1.6.2023 ja 1.6.2024 sekä työaikalisät 1.5.2022 alkaen

Luottamusmieskorvaus 1.6.2023 alkaen

Työsuojeluvaltuutetun korvaus 1.6.2023 alkaen

(Sisällysluetteloon)

Alla olevat tekstimuutokset astuvat voimaan 1.2.2023 ellei muuta mainita:

Palkkausjärjestelmät uudistuvat 1.1.2024

Logistiikkatyöntekijöiden, toimihenkilöiden ja ICT-toimihenkilöiden palkkausjärjestelmät uudistuvat 1.1.2024 alkaen seuraavasti:

 • Korvataan nykyiset logistiikkatyöntekijöiden[ent. varastotyöntekijät], toimihenkilöiden [ent. konttorityöntekijät] ja ICT-toimihenkilöiden palkkaryhmät uusilla, tehtävän vaativuuteen perustuvilla luokituksilla
  • Vaativuustekijöitä ovat mm. tehtävässä tarvittava osaaminen, harkinta, työskentelyn itsenäisyys sekä vuorovaikutuksen luonne
 • Logistiikkatyöntekijöiden vaativuusluokat ja palkkaryhmät ovat:
  • Ammattitehtävä →  palkkaryhmä B2 (1.6.2024 alkaen palkkaryhmä B eli aiempi palkkaryhmä B2)
  • Vaativa ammattitehtävä →  palkkaryhmä C1 (1.6.2024 alkaen palkkaryhmä C eli aiempi palkkaryhmä C2)
  • Erityisammattitehtävä →  palkkaryhmä D
  • Asiantuntijatehtävä →  sopimuspalkka, joka korkeampi kuin erityisammattitehtävän palkka
 • Toimihenkilöiden vaativuusluokat ja palkkaryhmät ovat:
  • Suorittava perustehtävä → palkkaryhmä A
  • Ammattitehtävä →  palkkaryhmä B1  (1.6.2024 alkaen palkkaryhmä B eli aiempi palkkaryhmä B2)
  • Vaativa ammattitehtävä [toimihenkilöt ja logistiikka] →  palkkaryhmä C1 (1.6.2024 alkaen palkkaryhmä C eli aiempi palkkaryhmä C2)
  • Erityisammattitehtävä →  palkkaryhmä D
  • Asiantuntijatehtävä →  sopimuspalkka, joka korkeampi kuin erityisammattitehtävän palkka
 • ICT-toimihenkilöiden vaativuusluokitus
  • ICT-toimihenkilö I → aiempi palkkaryhmä D
  • ICT-toimihenkilö II → aiempi palkkaryhmä E
  • ICT-toimihenkilö III → aiempi palkkaryhmä F
  • ICT-toimihenkilö IV → aiempi palkkaryhmä G
  • ICT-toimihenkilö I:tä vähemmän vaativat tehtävät kaupan työehtosopimuksen toimihenkilöluokittelun mukaisesti.

Järjestelmän käyttöönottoa koskevat liittojen yhteiset soveltamisohjeet löydät täältä.

(Sisällysluetteloon)

Perhevapaan palkallinen jakso pitenee

PAMin tavoitteena neuvotteluissa oli uudistaa työehtosopimus vastaamaan perhevapaauudistuksen tavoitteita. Tässä tavoitteessa onnistuttiin. Uuden työehtosopimuksen myötä seuraavat asiat muuttuvat:

 • Synnyttävä vanhempi: raskausvapaan palkka raskausvapaan alusta lukien yhdenjaksoisen 40 raskausrahapäivän ajalta ja vanhempainvapaan palkka 36 ensimmäisen vanhempainrahapäivän ajalta.
 • Ei-synnyttävä vanhempi: vanhempainvapaan palkka 36 ensimmäisen vanhempainrahapäivän ajalta.

(Sisällysluetteloon)

Luottamushenkilöille lisää työstävapautusaikaa

PAMin tavoitteena neuvotteluissa oli parantaa luottamushenkilöiden asemaa. Tässä onnistuttiin, kun neuvotteluissa sovittiin luottamushenkilöille lisää työstävapautusaikaa. Katso työstävapautusajat täältä (linkki tulossa).

(Sisällysluetteloon)

Muita keskeisiä muutoksia

Ay-koulutukseen päivitystä

Työehtosopimuksesta poistetaan kurssimääriä koskevat rajaukset →   osallistumisoikeus ja korvaukset:

 • luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu enintään 2 viikon ajan kalenterivuoden aikana
 • varaluottamusmies ja 1. varatyösuojeluvaltuutettu enintään 1 viikon ajan kalenterivuoden aikana

(Sisällysluetteloon)

Tutustu ja tienaa –sopimus osaksi työehtosopimusta

Tutustu ja tienaa –sopimus on jatkossa osa työehtosopimusta.

 • Kesät 2023 ja 2024: korvaus 395 euroa (+10 euroa aikaisempaan verrattuna)
 • Tutustu ja tienaa -sopimuslomakkeen löydät täältä.

(Sisällysluetteloon)

Yhteistä kehittämistä

 • Paikallisen erän pilotti 2024 palkkaratkaisun osana toimihenkilöille ja tukkumyyjille ja –ostajille
 • Työryhmä myyjien palkkaperusteiden uudistamiseksi
 • Työaikatyöryhmä työehtosopimuksen työaikamääräysten selkiyttämiseksi
 • Tasa-arvon seurantatyöryhmä
 • Koulutustyöryhmä, mm. oppisopimuskoulutuksen edistäminen
 • Kaupan tulevaisuuden pyöreä pöytä: PAMin ja Kaupan liiton yhteinen kaupan toimialan keskustelu- ja kehittämisfoorumi

(Sisällysluetteloon)

Esihenkilöitä koskevat muutokset

Esihenkilöiden palkankorotukset

 • Kertaerä huhtikuussa 2023
  • Kokoaikaiselle esihenkilölle 400 euroa, osa-aikaiselle työsopimustuntien suhteessa (voit laskea kertaerän suuruuden tämän sivun lopussa olevalla laskurilla)
  • Maksetaan huhtikuun 2023 palkanmaksun yhteydessä
  • 200 euroa (puolet) voidaan maksaa viimeistään syyskuun palkanmaksun yhteydessä
  • Edellytyksenä, että työsuhde alkanut viimeistään 1.2.2023 ja voimassa ensimmäisenä maksupäivänä
  • Maksetaan myös, jos työntekijä lomautettuna, sairauslomalla tai perhevapaalla
 • 1.6.2023 taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 3,5 %
 • 1.6.2024 taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 2,5 %

Esihenkilöiden työhyvinvoinnin edistäminen etenee

 • Työtehtävien tulee olla esihenkilön vapaalla ollessa järjestetty siten, että vapaalla olon tarkoitus toteutuu, esim. sijaisuusjärjestelyin tai muilla työnantajan päättämillä tavoilla
 • Vapaan ja työajan tosiasiallisesta toteutumisesta käydään keskustelut jommankumman osapuolen aloitteesta
 • Vuosittaisen palkkakeskustelun yhteydessä käsitellään mahdollisten korvausten ja/tai lisien perusteet sekä esihenkilön osaamista tukevat koulutus- ja perehdyttämistarpeet
 • Pakottavista syistä työajan ulkopuolella toteutunut työaika on lisä- tai ylityötä, eikä se vähennä tasoittumisjakson tunteja, ellei esihenkilön aloitteesta muuta sovita (ei uusi tulkinta)
 • Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä koskevassa keskustelussa huomioidaan edustettavien määrä ja muut näkökohdat

(Sisällysluetteloon)

Kertaerälaskuri

Voit laskea alla olevan laskurin avulla kertaerän suuruudeen.

Kertaerä huhtikuussa 2023

Lisää työsopimuksesi mukainen työaika (työsopimustunnit viikossa)

 

 

Taskutes

Kaupan työehtosopimuksen keskeiset määräykset pähkinänkuoressa.

Taskutes suomeksi 

Taskutes ruotsiksi

Taskutes englanniksi

Taskutes venäjäksi

Taskutes viroksi

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä (Huom! uusin tieto verkossa)

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä (Huom! Uusin tieto verkossa)

 

 

Edellinen kaupan alan  työehtosopimus (ei voimassa)

Kaupan alan edellisen työehtosopimuksen löydät täältä. Huomaathan, että sopimus ei ole enää voimassa.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme