Hyppää sisältöön
Blogit

04.04.2022 10:15

Miksi PAM haluaa verrata palkkoja yli toimialarajojen?

Palkkatasa-arvo tulee saavuttaa Suomessa. PAM katsoo, että palkkaerojen kaventamiseksi tulisi kehittää asianomaisen ministeriön ohjauksessa menetelmä, jolla töiden vaativuutta voitaisiin vertailla yli toimiala- ja tehtävärajojen.

PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä muistuttaa

Usein jos kysytään,  ”Ovatko teidän työpaikalla palkat tasa-arvoisia?”, vastataan, että ”Ehdottomasti ovat – kaikki saavat työehtosopimuksen mukaista palkkaa, eikä palkkataulukoista ole mahdollista poiketa.” 
Enimmäkseen tämä onkin totta.

Jonkin verran tiedetään palvelualoillakin työpaikkojen sisällä jaetun ”henkilökohtaisia lisiä”, yli työehtosopimuksen ja vaikka tämä on tietysti iloinen asia, tuppaavat ne liian usein osuvan miehille. Kun emme työpaikoilla tiedä toistemme palkkoja, on vaikea arvata, onko meidänkin työpaikallamme näin. Lisäksi on nähtävissä, että alan sisällä olevat sopimuksen mukaisesti korkeammin palkatut tehtävät pitävät usein hallussaan miehet. He eivät työskentele samoilla työpaikoilla, joten tämä asetelma jää usein huomiotta yksittäisellä työpaikalla.

Esimerkki: Kun esimerkiksi korkeammin palkatun vastaavan paikkoja on vain yksi, ajatellaan, että on 50/50% mahdollisuus, että tämä kyseinen paikka olisi naisella tai miehellä. Tällöin helposti ajatellaan, että vaikka tehtävää hoitaa mies, ei kyseessä voi olla palkkasyrjintää. Jos kuitenkin useammalla työpaikalla on sama tilanne, että tätä korkeapalkkaisempaa tehtävää hoitaa aina pääsääntöisesti mies, aiheuttaa tämä jo vinoutumaa tilastoissa.

Edellä kuvatuista syistä johtuvat erot, vaikka kaipaisivat korjausta nekin, eivät kuitenkaan aiheuta tilastollisesti kuin hyvin vähän vinoutumaa. Huomattavasti enemmän eroa aiheuttaa ns. segregaatio. Eli se, että miehet ja naiset sijoittuvat painokkaasti eri aloille (Lilja & Savaja, 2015). Se, että Suomeen on syntynyt ”pienipalkkaisia naisvaltaisia aloja” ei ole sattumaa. Sotien jälkeen naisten palkat sovittiin tarkoituksellisesti alemmas kuin miesten silloisen poliittisen tahdon mukaisesti. Silloin syntyi ajatus, että naisten työt ovat vähempiarvoisia kuin miesten, josta on ollut todella hankalaa irtaantua. (Bergholm, 2005)

Vaikka viimeisetkin ”naisten palkat” hävitettiin työmarkkinoilta 70 -luvulla, ja hetkellisesti tasoittumista tapahtuikin, se jäi lyhytkestoiseksi ja on naisille osoittautunut piinallisen hitaaksi tieksi nousta palkkakuopasta miesten rinnalle.

Palkkaerot eivät ole peräkkäisten samapalkkaisuusohjelmien keinoin 16 vuoden aikana kaventuneet juuri nimeksikään. Vuonna 2021 naisten ansiot olivat koko työmarkkinoilla keskimäärin 84 prosenttia miesten ansioista. /(Tilastokeskus)

Kukaan tuskin kiistää, etteikö naisvaltaisillakin aloilla työ olisi vaativa. Sairaanhoitajan ja koneenkuljettajan työt ovat molemmat osaamista vaativia, ja arvostettuja. Mutta vain toisella arvostus näkyy palkkapussissa. Tästä syystä PAM katsoo, että palkkaerojen kaventaminen vaatii jatkossa keinon arvioida työn- ja tehtävänvaativuuden yli toimialarajojen. Esimerkiksi vaadittu koulutusmäärä ja työn olosuhteiden aiheuttama kuormitus tulisivat näkyä palkanmuodostuksessa, toimialasta riippumatta.

EU:n parlamentti tulee huhtikuun aikana käsittelemään direktiiviehdotusta joka tähtää Euroopan laajuiseen palkkataso-arvon edistämiseen. Direktiivi sisältää myös vaatimukset kansallisista järjestelmistä, jotka mahdollistavat yhteisillä kriteereillä vertailua eri toimialoilla olevien tehtävien välillä, joiden sisältö on erilainen mutta yhtä vaativaa ja siten yhtä arvokasta. Tämä olisi todellinen askel kohti palkkojen tasa-arvoa.

Blogikirjoitus on osa juttusarjaa liittyen PAMin kehysriihiterveisiin. Voit lukea PAMin kehysriihelle asettamista vaatimuksista täältä : PAMin terveiset tulevaan kehysriiheen: pidetään huolta työelämästä ja sen kehittämisestä.

Blogin lähteet: esim. Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:28, Sukupuolten tasa-arvo 2021, Tilastokeskus.

Avainsanat:

palkka tasa-arvo

Haku