Hyppää sisältöön
Artikkelit

05.07.2022 09:00

Viimeksi päivitetty: 20.03.2024

Mitä kesätyöntekijän on tärkeä tietää työvuoroista?

PAMiin tulee kesäisin paljon kysymyksiä työvuorolistojen muuttamisesta ja työvuorojen perumisesta, varsinkin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualalla sekä kaupan alalla. Monelta harmilta voi välttyä, kun on itse tarkkana työvuorojen kanssa kesätyön aikana.

Työvuorolista selville ennakkoon

Työvuorolistasta eli työvuoroluettelosta käy ilmi työvuorojen aloitus- ja loppumisajankohdat, työpäivään kuuluvat tauot eli lepoajat sekä vapaapäivät.

Työehtosopimuksissa on määritelty, milloin työvuorolistat on annettava työntekijöille. Esimerkiksi kaupan alalla työskentelevien kuuluu saada työvuorolista viimeistään kahta viikkoa ennen, kun taas matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alalla työvuorolistat on laitettava esille vähintään viikkoa ennen kolmiviikkoisjakson alkamista.

Pidä huolta, että saat työvuorolistasi ajoissa ja säilytä se tallessa. Jos työnantaja ei anna työvuoroluetteloa jokaiselle henkilökohtaisesti, vaan se on esimerkiksi nähtävillä ilmoitustaululla, ota siitä itsellesi kuva älypuhelimellasi.

Kesätyöntekijälle kuuluu palkka, satoi tai paistoi

Kun työvuorolista on laadittu, työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa sitä yksipuolisesti esimerkiksi tilanteessa, jossa sadepäivä vie asiakkaat muualle jäätelökioskilta tai terassilta ja on hiljaista. Sadesää ei ole pätevä syy muuttaa työvuorolistaa ilman yhteistä sopimusta. Työvuorolistaan merkitystä vuorosta työntekijälle kuuluu aina palkka silloinkin, kun työnantaja peruu työvuoron.

Työvuorolistan muuttamisesta on voitu sopia työehtosopimuksessa. Esimerkiksi matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alalla työvuorolistan muuttaminen edellyttää aina työntekijän ja työnantajan yhteisen sopimuksen. Kaupan alalla työvuorolistaa voidaan muuttaa lisäksi työnantajan toimesta silloin, kun siihen on töiden järjestelyyn liittyvä painava syy.

Pidä kirjaa työtunneista

Työntekijälle on tarjottava aina vähintään työsopimuksessa luvattu määrä työtunteja. Jos tunteja ei kerry, kesätyöstä odotetut ansiot voivat jäädä saamatta. Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että työtunteja saa vähintään työsopimuksessa sovitun määrän.

Pidä kirjaa kaikista työtunneistasi. Voit käyttää siihen esimerkiksi työsuojeluviranomaisten valmista mallia. Tärkeintä on, että sinulla on ylhäällä, milloin olet aloittanut ja lopettanut työvuorosi (päivä ja kellonaika) ja kuinka monta tuntia olet tehnyt. Työvuoroluettelon ja tehtyjen tuntien mukaan on helpompaa tarkistaa palkkapäivänä, että palkka ja mahdolliset lisät on maksettu oikein.

Mitä tehdä, jos sairastuu?

Jos sairastut, sinun tulee ilmoittaa asiasta työnantajallesi heti. Työnantajalta saat tarkemmat ohjeet, miten sinun tulee toimia. Jos työnantajasi vaatii lääkärintodistuksen, sinun pitää mennä lääkäriin ja toimittaa lääkärin kirjoittama todistus työnantajallesi.

Sairausajan palkka ja siihen liittyvät määräykset kannattaa tarkistaa työnantajalta ja työehtosopimuksesta. Ne ovat voimassa myös määräaikaisissa työsopimuksissa, kuten kesä- ja sesonkityössä.

Avainsanat:

työajat työsuhde

Haku