Skip to content
Artiklar

20.03.2024 12:47

Vad är viktigt för en sommarjobbare att veta om arbetsskift?

På somrarna får vi på PAM många frågor om ändringar i arbetsschemat och inställda arbetsskift, särskilt inom turism-, restaurang- och fritidsbranschen samt inom handeln. Man kan undvika många bekymmer om man själv är noggrann med arbetsskiften då man sommarjobbar.

Du ska få arbetsschemat på förhand

Av arbetsschemat (arbetsskiftsförteckningen) framgår start- och sluttidpunkterna för arbetsskiften, rasterna eller vilotiderna under arbetsdagen samt lediga dagar.

I kollektivavtalen står det när arbetsschemat ska ges till de anställda. Till exempel ska anställda inom handeln få sitt arbetsschema minst två veckor i förväg, medan arbetsschema inom turism-, restaurang- och fritidsbranschen måste läggas fram minst en vecka före början av treveckorsperioden.

Se till att du får arbetsschemat i tid och förvara det väl. Om arbetsgivaren inte ger arbetsschemat till var och en personligen, utan det till exempel sätts upp på en anslagstavla är det bra att ta en bild av det med din smarttelefon.

Sommarjobbare ska få sin lön, oavsett väder

När arbetsschemat har gjorts upp, har arbetsgivaren inte rätt att ensidigt ändra det, till exempel för att kunderna en regnig dag inte kommer till glasskiosken eller terrassen och det är lugnt.

Regnväder är inte en giltig orsak att ändra arbetsschemat utan en ömsesidig överenskommelse. För ett arbetsskift som antecknats i arbetsschemat ska arbetstagaren alltid få lön, även om arbetsgivaren ställer in arbetsskiftet.

I kollektivavtalet kan det stå om ändringar i arbetsschemat. Till exempel inom turism-, restaurang- och fritidsbranschen krävs det alltid ett gemensamt avtal mellan arbetsgivaren och den anställda för att göra ändringar i arbetsschemat. Inom handeln kan arbetsgivaren också ändra arbetsschemat om det finns ett tungt vägande skäl som har att göra med organiseringen av arbetet.

För bok över arbetstimmarna

Arbetstagaren måste alltid erbjudas minst det antal arbetstimmar som utlovats i arbetsavtalet. Om du inte får ihop timmarna, kan det hända att du inte får de inkomster du förväntat dig av sommarjobbet. Därför är det viktigt att se till att du får minst så många arbetstimmar som överenskommits i arbetsavtalet.

För bok över alla dina arbetstimmar. Du kan till exempel använda arbetarskyddsmyndighetens färdiga modell. Det viktigaste är att du har skrivit upp när du börjat och slutat ditt skift (datum och tidpunkt) och hur många timmar du arbetat.

Med hjälp av arbetsschemat och de utförda arbetstimmarna är det lätt att på lönedagen kontrollera att lönen och eventuella tillägg har betalats ut korrekt.

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk ska du genast meddela din arbetsgivare. Av arbetsgivaren får du närmare anvisningar hur du ska göra. Om din arbetsgivare kräver ett läkarintyg måste du gå till läkare och lämna in ett intyg som läkaren skrivit till din arbetsgivare.

Lönen under sjukdomstiden och bestämmelserna i anslutning till den lönar det sig att kontrollera med arbetsgivaren och i kollektivavtalet. De gäller också i fråga om tidsbundna anställningar, såsom vid sommar- och säsongsarbete.

Sök