Hyppää sisältöön
Uutiset

07.03.2023 15:44

Palkka-avoimuus lisää tasa-arvoa

PAMin työympäristöasiantuntijan Erika Kähärän mukaan palkka-avoimuutta lisäämällä voidaan puuttua tehokkaasti perusteettomiin palkkaeroihin. Tilastot paljastavat, että myös palvelualoilla on edelleen palkkaeroja, joista ainakin osa on perusteettomia. Miksi toisen palkka on suurempi samasta työstä?

PAMin Erika Kähärä vaikuttaa paremman työelämän puolesta Pohjoismaiden ja EU:n verkostoissa.

Pohjoismaisten palkansaajajärjestöjen mukaan palkkatasa-arvo ei ole palvelualoilla vielä maalissa. Tarvitaan edelleen tekoja, jotta työntekijät ovat samalla viivalla palkka-asioissa.

Palkka-avoimuuslain edistäminen on ollut yksi keskeinen kaikkien pohjoismaisten palkansaajajärjestöjen tavoite.  Myös järjestöjen naisverkosto ajaa asiaa voimakkaasti. Erika Kähärä on tyytyväinen siihen, että Pohjoismaiden kesken on saatu hyvä yhteistyö ja keskustelu tasa-arvosta käyntiin.  

”Meillä on hyvin samankaltaiset yhteiskunnat ja kulttuurit, erot ovat pienempiä kuin verrattuna esimerkiksi Etelä-Euroopan maihin. Pohjoismaiden kesken on helppo vaihtaa kokemuksia ja oppia toistemme hyvistä käytännöistä.”

Kähärä kertoo, että esimerkiksi Islanti on selvästi ollut edelläkävijä palkka-avoimuudessa, joten heiltä voi saada hyviä ajatuksia siitä, miten uudistusta voi viedä tehokkaasti eteenpäin. Toinen esimerkki löytyy Ruotsista.

”Ruotsalaiset ovat onnistuneet paremmin muuttamaan asenteita perhevapaiden käytöstä. Siellä palvelualojen työpaikoilla myös ei-synnyttävä pitää perhevapaat selvästi useammin kuin meillä.”

Työmarkkinoiden tasa-arvokehitys on kuitenkin viime aikoina jumittanut paikoillaan. Osassa Pohjoismaita naisten ja miesten välinen palkkaero jopa kasvaa nyt ensimmäistä kertaa vuosiin.

Tässä tilanteessa Kähärä pitää yhteistyötä naapurien kanssa tärkeänä ja toivoo, että tulevaisuudessa voitaisi yhdessä tutkia ja paljastaa mitkä tekijät jarruttavat tasa-arvokehitystä pohjoismaisessa yhteiskunnassa.

Kansainvälisen naistenpäivän inspiroimana UNI Women Nordic Network kokosi yhteen verkoston tasa-arvotavoitteet:

Tasa-arvoa pohjoismaisille työmarkkinoille!

Juuri kun Pohjoismaat ovat nipin napin selvinneet pandemiasta, nykykehitys näyttää huolestuttavalta. Inflaatio on korkeimmillaan pitkään aikaan, ja niin sähkön kuin ruoan hinnat ovat ennätystasolla. Tämä iskee kaikkein pahiten pienituloisiin, jotka ovat usein naisia, sillä naiset tienaavat edelleen miehiä vähemmän. Meille se on selvä merkki siitä, että pohjoismaisilla työmarkkinoilla on vielä paljon tehtävää sukupuolten tasa-arvon eteen. Olemme yhteensä 14 palvelu- ja muutaman muun alan työntekijöitä edustavaa ammattiliittoa neljästä maasta. Pohjoismainen ammattiyhdistysliike kutsuu kaikki mukaan yhteisen asian hyväksi. Parannustarvetta on useilla osa-alueilla:

Samapalkkaisuus

Osassa Pohjoismaita naisten ja miesten välinen palkkaero kasvaa nyt ensimmäistä kertaa vuosiin, kun taas toisissa Pohjoismaissa kehitys junnaa paikoillaan. Sukupuolten välinen palkkaero on Pohjoismaissa suunnilleen samaa tasoa kuin muissa OECD-maissa eli 11–16 prosenttia. Kun verrataan samasta työstä saatavaa palkkaa, sukupuolten välillä on yhä selvä palkkaero. Haluamme nähdä toimia naisten ja miesten välisen täyden palkkatasa-arvon saavuttamiseksi.

Osallistavat työmarkkinat

Haluamme nähdä koulutusjärjestelmissä toimia, joiden avulla tytöt ja pojat voivat tehdä tasa-arvoisempia valintoja. Ne ovat valintoja, jotka seuraavat mukana työmarkkinoille ja vaikuttavat siten merkittävästi naisten ja miesten työllisyyteen ja työhön. Koulutusjärjestelmillämme on tärkeä tehtävä estää stereotyyppisiä koulutusvalintoja. Osa työmarkkinoista on niin sukupuolittunutta, että naisia näkyy harvoin korkeissa tehtävissä tai yritysten hallituksissa, vaikka heidän koulutustasonsa on korkeampi tai vastaava kuin miehillä.

Turvallisempia työsuhteita

Haluamme turvallisempia työsuhteita, joissa sopimuksista pidetään kiinni ja palkallaan tulee toimeen. Osa-aikaiset työt, määräaikaiset työsuhteet ja työnantajan päättämät vajaat työtunnit heikentävät työmarkkinoiden turvallisuutta ja ovat kovin yleisiä naisvaltaisilla aloilla.

Lisää tietoisuutta ennakkoluuloista rekrytointiprosesseissa

Tasa-arvon ja monimuotoisuuden tulee olla osa toiminnan suunnittelua yrityksen kaikilla tasoilla. Seksuaalista häirintää ei saa esiintyä ja palkkasyrjinnästä on päästävä eroon. Haluamme työnantajien tekevän ennaltaehkäiseviä toimia syrjinnän torjumiseksi. Yritysten tulee arvostaa erilaisuutta ja olla osallistava työympäristö, jossa työntekijät voivat olla omia itsejään.

Tasa-arvoisia eläkkeitä

Naisten eläkkeiden tulee olla samalla tasolla miesten eläkkeiden kanssa. Palkkoihin, työaikoihin ja vanhempainvapaisiin liittyvä epätasa-arvo pienentää naisten eläkkeitä.

Kvinnor och män ska ha jämställda pensioner. Ojämställdheten gällande bland annat löner, arbetstid och föräldraledighet bidrar sammantaget till lägre pensioner för kvinnor.

Tänään 8. maaliskuuta vietetään kansainvälinen naistenpäivä. Tänään ja joka ikinen päivä me ammattiliitoissa työskentelemme tasa-arvoisten työmarkkinoiden puolesta Pohjoismaissa. Sillä jos työmarkkinat eivät muutu tasa-arvoisiksi, tasa-arvoa ei saavuteta muuallakaan yhteiskunnassa.

Allekirjoittajat:

  Finansforbundet, Tanska

Dansk Metal, Tanska

Ammattiliitto Pro, Suomi

Fastighetsanställdas Förbund, Ruotsi

Finansforbundet, Norja

Forena, Ruotsi

Handel og Kontor i Norge, Norja

Handelsanställdas förbund, Ruotsi

HK Danmark, Tanska 

Negotia, Norja

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Suomi

SEKO, Ruotsi

Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomi

Tekniikan akateemiset TEK, Suomi

Haku