Hyppää sisältöön
Tiedotteet

12.10.2022 09:30

PAM esittää lakimuutosta vastentahtoisen osa-aikatyön kitkemiseksi

Osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden asemaa pitää vahvistaa, vaatii Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen. PAM esittää, että osa-aikatyön teettämiselle olisi jatkossa oltava laissa määritellyt perustellut syyt.

Yhä useampi yksityisillä palvelualoilla työskentelevä työntekijä joutuu tekemään vasten tahtoaan osa-aikatyötä syystä, ettei kokoaikatyötä ole tarjolla. PAMin jäsenkyselyn (2020) mukaan kaksi kolmesta osa-aikatyötä tekevästä olisi halunnut kokoaikaisen työn. Vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevistä joka neljäs oli tehnyt osa-aikatyötä jopa yli kymmenen vuoden ajan.

Osa-aikatyötä käytetään usein pelkästään työnantajien lähtökohdista ja työntekijöiden tarpeet unohtaen. PAM haluaa, että jatkossa työnantaja ei voi teettää osa-aikatyötä muutoin kuin perustellusta syystä.

”On koko yhteiskunnan kannalta on tärkeä, että ihmiselle, joka pystyy ja haluaa tehdä kokoaikatyötä, se myös suotaisiin”, Rönni-Sällinen toteaa.

”Vaadimme, että työnantajilla on jatkossa oltava perustellut syyt, miksi työntekijälle tarjotaan osa-aikaista työtä. Jos ihminen haluaa tehdä osa-aikaisesti työtä, esimerkiksi opiskelujen ohella tai muun elämän tilanteen takia, se mahdollisuus pitää olla. Mutta emme halua, että ihminen joutuu vasten omaa tahtoaan tekemään osa-aikatyötä, vaikka työtunteja olisi jaettavaksi enemmän”, Rönni-Sällinen jatkaa.

Nykyisin laki määrittelee tarkemmin esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Määräaikaisia työsuhteita ei voi solmia ilman, että niillä on lainmukaiset perusteet kuten esimerkiksi perhevapaan sijaisuus. Rönni-Sällisen mukaan säätelyä tarvitaan nyt myös osa-aikaisten työntekijöiden aseman parantamiseksi.

”Sen lisäksi, että osa-aikatyön teettämiselle tarvitaan perusteet, tarvitaan myös muita lakimuutoksia turvaamaan työntekijöiden asemaa ja riittävää toimeentuloa. Keinoja ovat muun muassa todellisen työajan vakiintuminen työsopimukseen ja selkeä lisätyön tarjoamisjärjestys. Lisäksi olisi säädettävä, että suostumus lisätyön tekemiseen olisi aina tapauskohtaista. Se helpottaisi työntekijän oman elämän hallintaa ja kannustaisi kestävämpään työvuorosuunnitteluun, kun työnantaja ei voisi luottaa siihen, että joku aina lyhyellä varoitusajalla tulee tekemään lisätöitä”, sanoo Rönni-Sällinen.

 

Haku